1 Aralık 2017 - 1 Şubat 2018 tarihleri arasında kütüphanemiz koleksiyonuna kaydedilen materyaller

Sıra Eser Adı Yazar Konu Yayın Yılı Materyal Türü
1 Ceza hukuku : genel hükümler : TCK m. 1-75 / Zafer, Hamide. Ceza hukuku 2016. Kitap
2 Hukuk başlangıcı / : anayasada ve diğer kanunlarda yapılan değişikliklere göre düzenlenmiş ve geliştirilmiş Güriz, Adnan Hukuk 2016. Kitap
3 Türk ve alman iş hukukunda işçinin yönetime katılması / Erbaş, Cevat Gökhan İş hukuku 2013. Kitap
4 Anayasa hukukuna giriş : Genel esaslar ve Türk anayasa hukuku Gözler, Kemal, Turkey 2017. Kitap
5 Delillerin gösterilmesi ve toplanmasında kesin süre / Tutumlu, Mehmet Akif. Admissible evidence 2008. Kitap
6 Kamu inşaat sözleşmelerinin müteahhitten kaynaklanan sebeple sona ermesi : kamu ihalelerinde Karaca, Mehmet. İnşaat hukuku 2009. Kitap
7 "Tehcir" ve Emval-i Metruke mevzuatı / Kardeş, Salâhaddin, Deportation 2016. Kitap
8 Ombudsman (Kamu denetçisi) ve Türkiye’deki tartışmalar / Özden, Kemal. İdari işlemler 2010. Kitap
9 İş hukukunda mevsimlik işler ve kampanya işleri / Büyüktarakçı, Sevil. Labor Laws and Legislation 2010. Kitap
10 İş ve sosyal güvenlik kanunlarında yer alan süreler / Güçlü, Yaşar. İş hukuku 2010. Kitap
11 Türk miras hukukunda alacaklıların korunması / Baygın, Cem. Inheritance and sucession 2005. Kitap
12 Avukatlık disiplin hukuku / Mısır, M. Haşim. Hukukçular 2016. Kitap
13 Emici zihin / Montessori, Maria, Çocuk psikolojisi 2015. Kitap
14 Introduction to text linguistics / Beaugrande De, Robert. Discourse analysis. 2001. Kitap
15 Furnitecture : furniture that transforms space / Yudina, Anna. Industriedesign. 2016. Kitap
16 Strategic planning for public relations / Smith, Ronald D., Strategic planning. 2017. Kitap
17 Strategic planning for public relations / Smith, Ronald D., Public relations. 2017. Kitap
18 Elektronik haberleşme alanında kişisel verilerin özel hukuk hükümlerine göre korunması Özdemir, Hayrunnisa Gizlilik hakkı 2009. Kitap
19 Sermaye şirketlerinin tasfiye, birlesme, devir ve bölünme işlemleri / Kavak, Ahmet. Şirketler 2009. Kitap
20 Meslek sınavlarına hazırlık : hukuk test kitabı : adli ve idari hakimlik sınavı, avukatlık sınavı, kamu personeli seçme sınavı (KPSS)... /   Judges 2004. Kitap
21 ACSM’s Guidelines for exercise testing and prescription   Sports Medicine. 2017. Kitap
22 Special tests for neurologic examination / / Scifers, James R., Electronic books. 2008. Kitap
23 Gıda kimyası / Tayar, Mustafa Food 2016. Kitap
24 Çocuklarda adalet eğitimi : karakter eğitimi iyi karakterin temeli olarak temel ahlaki değerleri teşvik eder Özen, Yener Çocuk yetiştirme 2016. Kitap
25 Kahraman doktor ihtiyar acuzeye karşı : geç Osmanlı doğum politikaları :inceleme/ Balsoy, Gülhan Erkaya. Obstetrics 2015. Kitap
26 Tuvalet eğitimi / Gilbert, Jane, 1964- Tuvalet eğitimi 2017. Kitap
27 Çocuk ve gençte sosyal gelişim / Çakmaklı, Kemal Çocuk Gelişimi 2007 Kitap
28 İcra ve iflas kanunu   Executions (law). 2016. Kitap
29 Cinsel eğitim : çocukluktan ergenliğe / Çalışır, Duygu Sex instruction for children 2014. Kitap
30 Maitland’s vertebral manipulation : management of neuromusculoskeletal Maitland, Geoffrey Douglas Spinal diseases 2016. Kitap
31 Introduction to food engineering / Singh, R. Paul Gıda sanayi ve ticaret. 2014. Kitap
32 Çocuk eğitiminde pozitif disiplin teknikleri Akbaş, Oya Pedagogic 2016. Kitap
33 Çocuk eğitimi / Adler, Alfred, Psikanaliz. 2016. Kitap
34 Çocuklarda liderlik eğitimi : liderlik her şeyde lider olmak değildir Özen, Yener Parent and child 2016. Kitap
35 C̣ocuğun din eğitimi ve karṣılaṣılan güc̣lükler / Bilgili, Fatih Menderes, Religious education of children 2005. Kitap
36 Beslenme kültürü ve insan : niçin sağlıksız besleniyoruz? / Özbek, Metin, Nutrition   Kitap
37 6098 sayılı türk borçlar kanunu’na göre borçlar hukuku dersleri (özel hükümler) / Yavuz, Cevdet. Obligations (Law) 2016. Kitap
38 Borçlar kanununda neler değişti / Dinç, Mutlu Borçlar (Hukuk) 2013. Kitap
39 Kristal çocuklar : yeni psişik ve duyarlı çocuklar kuşağı için bir rehber / Virtue, Doreen Çocuklar 2014. Kitap
40 Anne çocuk sağlığı Turan, Hakan Maternal health - Pregnancy 2005. Kitap
41 Çocuk ve ergen gelişimi / Gander, Mary J. Çocuk gelişimi. 2015. Kitap
42 Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı   Aile ve Sağlık 2015 Kitap
43 İflasın ertelenmesi: usul ve esaslar / Balcı, Şakir. İflas 2010. Kitap
44 Kanıta Dayalı Rehberleriyle : tamamlayıcı ve destekleyici uygulamalar   Akupuntur 2015 Kitap
45 Yeni içtihatlarla yeni miras hukuku / Kaçak, Nazif. Veraset ve intikal 2006. Kitap
46 Reggio Emilia yöntemiyle harika çocuk yetiştirmek / Cadwell, Louise Boyd Reggio Emilia approach (Early childhood education) 2011. Kitap
47 Bankacılar için icra ve iflas hukuku bilgisi /   İcra-iflas hukuku 2006. Kitap
48 Bağırıp çağırmadan ya da dövmeden çocuk terbiyesi / Wyckoff, Jerry Çocukların disiplini 2012. Kitap
49 Ticaret ortaklıklarında rekabet yasağı / Aydoğan, Fatih Commercial law 2005. Kitap
50 Siyasi partiler ve seçim kanunları. : İle Yüksek seçim kurulu karar özeti Tandoğan,Mahmut; Anayasa 2013. Kitap
51 Türkiye Barolar Birliği Faruk Erem Ödülleri /   Law. 2005. Kitap
52 Kat Mülkiyeti Kanunu Özmen, Remzi Kanun 2015. Kitap
53 Sigortacılık kanunu /   Insurance law 2017. Kitap
54 Borçlar hukuku : Genel hükümler, özel borç ilişkileri Akıntürk, Turgut. Borçlar hukuku 2017. Kitap
55 Borçlar hukuku : Özel hükümler pratik çalışmaları Tüzüner, Özlem Obligations (Law) 2017. Kitap
56 Yükseköğretim ceza ve disiplin soruşturması : mevzuat - açıklama - yargı kararları - örnekler Duman, Bahattin Universities and colleges 2016. Kitap
57 Roma borçlar hukuku dersleri Erdoğmuş, Belgin. Obligations (Roman law) 2014. Kitap
58 Tıp ve sağlık mevzuatı /   Medical laws and legislation - Turkey 2014. Kitap
59 Ergenlik öncesi ahlak eğitimi Doğan, Davut İslam Ahlakı 2016. Kitap
60 Doğum öncesinden ergenliğe çocuk gelişimi   Çocuk psikolojisi. 2017. Kitap
61 Dernekler ve Vakıflar Mevzuatı   Dernekler, kurumlar, vb. 2015. Kitap
62 İnsan Hakları Mevzuatı : Hukuk Cep Kitapları Özmen, Remzi İnsan Hakları Mevzuatı : Hukuk Cep Kitapları 2015. Kitap
63 Yeni işverenin sorumluluğu : 4857 sayılı iş kanunu madde 23 bağlamında / Tüysüzoğlu, İlkay. Employers’ liability 2015. Kitap
64 İslam hukukunda mülkiyet hakkı ve servet dağılımı Demir, Fahri. Miras paylarının dağıtımı (İslam hukuku) 2012. Kitap
65 100 Soruda medeni usul hukukunda yeni kanun yolu sistemi : istinaf ve temyiz Özekes, Muhammet. Appellate courts 2016. Kitap
66 Şirketler hukuku şerhi II : Adî şirket, Kollektif şirket, Komandit şirket, Sermayesi paylara bölünmüş Komandit şirket, Şirketler topluluğu, Anonim şirketler, Avrupa Anonim şirketi, Limited şirket / Pulaşlı, Hasan, Commercial law 2015. Kitap
67 Ceza muhakemesi hukuku I Şahin, Cumhur. Ceza Muhakemesi 2012. Kitap
68 Medeni hukuk’un temel kavramları : hukuka giriş, başlangıç hükümleri, kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku Öztan, Bilge. Medeni hukuk 2017. Kitap
69 Şirketler hukuku şerhi II : Adî şirket, Kollektif şirket, Komandit şirket, Sermayesi paylara bölünmüş Komandit şirket, Şirketler topluluğu, Anonim şirketler, Avrupa Anonim şirketi, Limited şirket / Pulaşlı, Hasan, Business law 2015. Kitap
70 Teshilu’l-feraiz : İslam miras hukuku / (1270-1853 / 1354-1935) Ali Haydar Efendi Estates (Law) 2017. Kitap
71 Ticari işletme hukuku : ders notları, soru örnekleri / Bahtiyar, Mehmet. Ticaret hukuku 2017. Kitap
72 Türk anayasa hukuku Tunç, Hasan. Anayasa hukuku 2015. Kitap
73 İş sağlığı ve güvenliği hukuku / Sümer, Haluk Hadi Work health 2017. Kitap
74 Hukuk Muhakemeleri Kanunu / : (gerekçeli - karşılaştırmalı) Turkey. Civil procedure 2017. Kitap
75 Herkes için idari dava takip rehberi / Güçlü, Yaşar Dava dilekçesi 2017. Kitap
76 Uygulamada fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet davaları / Güneş, İlhami. Haksız Rekabet 2009. Kitap
77 Ben, öteki ve ötesi : İslam-batı ilişkileri tarihine giriş / Kalın, İbrahim Orta Doğu 2017. Kitap
78 Hukuk felsefesini yeniden düşünmek : hukuk teorileri, insan hakları ve anayasalar / Kuçuradi, İonna Human rights. 2011. Kitap
79 Milletlerarası özel hukuk mevzuatı Doğan, Vahit Conflict of laws 2017. Kitap
80 Medeni hukuk’un temel kavramları : hukuka giriş, başlangıç hükümleri, kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku Öztan, Bilge. Civil law 2017. Kitap
81 Hukuk = : the law Bastiat, Frédéric, Property. 2017. Kitap
82 Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi içtihatları ışığında adli yargı yerlerinde görülen idari uyuşmazlıklar ve davalar / Darendeli, Vahap. Administrative procedure 2004. Kitap
83 Hukuk sosyolojisinin antropolojik temelleri ve genel gelişim çizgisi / Can, Cahit. Sosyal içerikli içtihatlar 2011. Kitap
84 Bireysel Basın İş Hukuku / Hadi, Sümer Haluk Business law 2016. Kitap
85 İş hukuku / Akyiğit, Ercan İş hukuku. 2016. Kitap
86 Edimin başlangıçtaki imkansızlığı / Altunkaya, Mehmet. Impossibility of performance 2005. Kitap
87 Medeni hukuk Akıntürk, Turgut Medeni hukuk 2017. Kitap
88 Türk Borçlar Kanununa göre hizmet sözleşmesinin sona ermesi / Yürekli, Sabahattin. Labor contract 2016. Kitap
89 Şirketler hukuku şerhi I : Adi şirket, Kollektif şirket, Komandit şirket, Sermayesi paylara bölünmüş Komandit şirket, Şirketler topluluğu, Anonim şirketler, Avrupa Anonim şirketi, Limited şirket / Pulaşlı, Hasan, Business law 2015. Kitap
90 Ceza muhakemesi hukuku : Açıklamalı-şematik çalışma kitabı II Özbek, Veli Özer. Criminal procedure 2016. Kitap
91 Uygulamalı ticari işletme hukuku : çözümlü olaylar, çözülecek olaylar, sınav soruları / Uzunallı, Sevilay Corporation 2017. Kitap
92 Motorlu taşıt rehni / Uyumaz, Alper. Pledges (Law) 2012. Kitap
93 Teorik çerçevede geçmişten günümüze Türkiye dış politikası / Balıkel, Ali Eren,, Türkiye 2017 Kitap
94 Teorik çerçevede geçmişten günümüze Türkiye dış politikası / Balıkel, Ali Eren,, Türkiye 2017 Kitap
95 The advertising concept book : think now, design later : a complete guide to creative ideas, strategies and campaigns / Barry, Pete Advertising. ©2016 Kitap
96 A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide).   Project management. [2013] Kitap
97 Detail in contemporary staircase design / Barton, Paul. Architecture—Details. 2014. Kitap
98 Gropius : the promoter of a new form / Lupfer, Gilbert Bauhaus 2017. Kitap
99 Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlar / Doğan, Koray Criminal law 2015 Kitap
100 Batı Balkan ülkelerinde vize serbestliği süreci : Vize kolaylaştırma, geri kabul, yol haritası ve vize serbestliği /   Serbest dolaşım (Uluslararası hukuk) 2013 Kitap
101 Günümüz demokrasilerinde kuvvetler ilişkisi ve 1982 anayasasi’nda sorunlar / Sezginer, Murat. Constitutional law 2010. Kitap
102 Hukuka giriş Dülger, İbrahim Law 2010. Kitap
103 Sosyal güvenlik uyuşmazlıkları ve çözüm yolları / Bulut, Mehmet, Labor laws and legislation 2017. Kitap
104 Türk iş hukukunda bireysel iş ilişkileri açısından işveren vekilliği / Yılmaz, Halil Labor law 2012 Kitap
105 Metalurjide faz diyagramları Gündüz, Süleyman Faz kuralı ve denge 2017. Kitap
106 Prof. Dr. Turhan Esener I. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, 15-16-17 Mayıs 2014, İstanbul / Prof. Dr. Turhan Esener İş Hukuku Uluslararası Kongresi İş hukuku 2016. Kitap
107 Prof. Dr. Turhan Esener I. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, 15-16-17 Mayıs 2014, İstanbul / Prof. Dr. Turhan Esener İş Hukuku Uluslararası Kongresi Labor laws and legislation 2016. Kitap
108 Themis Ticaret Hukuku özet - III : Kıymetli evrak hukuku-6102 sayılı yeni TTKya göre hazırlanmıştır/ Bozkurt Tamer. Ticaret Hukuku 2017. Kitap
109 Kanunlar ihtilafı : kurallarına milletlerarası usul hukukuna vatandaşlık ve yabancılar hukukuna ilişkin seçilmiş mahkeme kararları :pratik çalışma kitabı / Ekşi, Nuray. Conflict of laws 2009 Kitap
110 Hava ve uzay hukuku = : Air & space law / Sorgucu, Ayhan. Aeronautics 2014. Kitap
111 İş hukuku açısından işyeri ve işletmelerde mobbing / Taşkın, Ahmet Discrimination in employment 2016. Kitap
112 Borçlar hukuku I/2 : özel borç ilişkileri / kira ve ödünç verme (ariyet, karz) sözleşmeleri Tandoğan, Halûk Hukuk 2008. Kitap
113 Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu şerhi / Günay, Cevdet İlhan Strikes and lockouts 2017. Kitap
114 Rekabet hukuku dersleri / Aslan, İ. Yılmaz Rekabet Hukuku 2008. Kitap
115 Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi : (temel ilke ve esaslar, vergileme ve vergiler hukuku, uygulama örnekleri) / Akdoğan, Abdurrahman. Vergi hukuku 20017. Kitap
116 Ceza hukuku genel kısım - II : taksir - ihmali suçlar - iştirak - içtima -hata - alternatif tipiklik) / Heinrich, Bernd Criminal law 2015 Kitap
117 The business of design : balancing creativity and profitability / Granet, Keith, Design services 2011. Kitap
118 99 soruda idari yargıda istinaf başvuru rehberi Bilgin, Hüseyin Administrative law 2016. Kitap
119 Avrupa Birliği uyum yasa paketleri.   Avrupa Birliği 2007. Kitap
120 Tapu sicili ve tapu sicilinin tutulmasında devletin sorumluluğu / İmamoğlu, M. Altuğ. Real property 2010. Kitap
121 Taşınır satımında ayıplı mal nedeniyle tüketicinin sözleşmeden dönmesi / Kahveci, Nalan Law 2014 Kitap
122 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Türk İdari Yargısına yansımaları / Bilgin, Hüseyin European Court of Human Rights 2014 Kitap
123 Eşya hukuku Akıntürk, Turgut Eşya hukuku 2009. Kitap
124 Toplu iş hukuku / Tuncay, A.Can. Labor 2016. Kitap
125 Edinilmiş mallara katılma rejimi ve tasfiyesi / Zeytin, Zafer. Equitable distribution of marital property 2017. Kitap
126 Avukatlık ücreti Aydın, Murat Avukatlık 2015. Kitap
127 İşçinin rekabet yasağı, iş sırrının korunması : iş davaları dizisi. Doğan, Sevil. Trade secrets 2017. Kitap
128 Medeni hukuk : genel bölüm / kişiler hukuku Serozan, Rona. Medeni hukuk 2017. Kitap
129 Medeni hukuk : konu anlatımı, çözümlü çıkmış sorular, çözümlü deneme soruları Remzi, Mehmet   2017. Kitap
130 Türk sosyal güvenlik hukukunda yurt dışı hizmet borçlanması / Çelebi, Duygu. Social security 2017. Kitap
131 Borçlar hukuku I/1 : özel borç ilişkileri / kendisine özgü yapısı olan ve karma sözleşmeler, satış ve çeşitleri, trampa, bağışlama Tandoğan, Halûk Borçlar hukuku 2008. Kitap
132 Anayasa hukuku : genel ilkeler / Özer, Attila. Anayasa hukuku 2010. Kitap
133 Eşya hukuku III. : Sınırlı ayni haklar Ayan, Mehmet Hukuk - Eşya hukuku 2017. Kitap
134 Yabancıların taşınmaz mal edinmeleri / Levi, Selim. Mülkiyet hakkı 2006. Kitap
135 Eşya hukuku III. : Sınırlı ayni haklar Ayan, Mehmet Hukuk - Eşya hukuku 2017. Kitap
136 Medeni usul hukuku : ders kitabı Kuru, Baki, Civil procedure 2016. Kitap
137 Uygulamalı fikri mülkiyet hukuku Cilt I : Mevzuat Suluk, Cahit. Fikri haklar 2005- . Kitap
138 Kişilere karşı işlenen suçlar Centel, Nur. Persons (Law) 2017. Kitap
139 Özel hastanelerin hukuki sorumluluğu ve hasta hakları / Erol, Gültezer Hatırnaz. Tıbbi hukuk ve mevzuat 2007. Kitap
140 Sözleşmeler hukuku II. cilt : açıklamalı 40 temel sözleşme - örnek yargıtay kararları Ruhi, Ahmet Cemal. Contracts 2011. Kitap
141 Öğreti ve uygulamanın ışığında açıklamalı - içtihatlı zorunlu geçit hakkı ve diğer geçit hakları / Surlu, Mehmet Handan. Real property 2011. Kitap
142 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre Ticaret Hukuku : Ticari İşletme hukuku, Şirketler hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku Kayar, İsmail Emtia senetleri 2016. Kitap
143 Sözleşmeler hukuku I. cilt : açıklamalı 40 temel sözleşme - örnek yargıtay kararları Ruhi, Ahmet Cemal. Sözleşmeler 2011. Kitap
144 Gerçek kişiler Helvacı, Serap. Kişiler (Hukuk) 2016. Kitap
145 Yabancı Para İpoteği Nar, Ahmet Sözleşme Örnekleri 2009. Kitap
146 Ticaret hukuku - cilt V : kara taşıma hukuku Bozkurt, Tamer. Kara Taşıma Hukuka 2016. Kitap
147 İcra - iflas hukukunda şikayet ve icra mahkemelerinde yargılama usulü / Çetin, Emine Halman. İcra ve iflas hukuku 2010. Kitap
148 Mülkiyet hukuku Eren, Fikret. Mülkiyet 2016. Kitap
149 Uluslararası lojistik hukuku / Köksal, Tunay Taşımacılık 2010 Kitap
150 Öğretide ve uygulamada milletlerarası aile hukuku ve milletlerarası usul hukuku / Doğan, İzzet. Ev ilişkileri 2010. Kitap
151 Ceza hukukunda taksir Özen, Mustafa Ceza hukuku 2011. Kitap
152 Vakıfların hukuki mahiyeti / Köprülü, Fuad Vakıflar 2013. Kitap
153 Uygulamada trafik kazalarında kusur Günay, Erhan. Sorumluluk, Trafik kazalarında 2004. Kitap
154 İcra ve iflas hukuku Tercan, Erdal. Bankruptcy 2005. Kitap
155 Son değişiklikler ile iş kanunları Hekimler, Alpay Labor laws and legislation. 2016. Kitap
156 AB’de anayasa süreci ve Lizbon Antlaşması /   Treaty of Lisbon 2008. Kitap
157 Türk kabahatler hukuku : kabahatler kanunu açıklaması, idari yaptırım kavramı, idari yaptırım çeşitleri, idari yaptırımlara karşı yargısal korunma / Otacı, Cengiz. İdari yargılama 2010. Kitap
158 Türk borçlar hukukunda munzam zarar (BK. m. 105) / Ayrancı, Hasan Borçlar hukuku 2006. Kitap
159 Teoride ve uygulamada dernekler hukuku / Saka, Zafer. Association, institutions, etc. 2010. Kitap
160 Bir adli organ olarak savcılık : sempozyum, Ankara, 7-9 Temmuz 2006.   Savcılar 2006. Kitap
161 Bilgi edinme hakkı : panel 5 Mayıs 2004, Ankara.   Bilgi Edinme Hakkı Yasası 2004. Kitap
162 Türk ceza hukuku genel hükümler : kişilere karşı suçlar Hafızoğulları, Zeki Ceza yargılaması 2013. Kitap
163 Aile hukuku ve uygulaması : bilimsel görüşler, yargı içtihatları / Köseoğlu, Bilal. Law 2011. Kitap
164 Yabancı / Camus, Albert, Marjinallik, Sosyal 2016. Kitap
165 İnsan vücuduna seyahat / Francis, Gavin İnsan fizyolojisi 2017. Kitap
166 The last lecture / Pausch, Randy. Pausch, Randy 2012. Kitap
167 White space is not your enemy : a beginner’s guide to communicating visually through graphic, web & multimedia design / Hagen, Rebecca, Commercial art 2017. Kitap
168 Technology, globalization, and sustainable development : transforming the industrial state / Ashford, Nicholas Askounes, Sustainable development. ©2011 Kitap
169 Teknolojinin evrimi / Basalla, George Teknoloji 2013. Kitap
170 Sultan II. Abdülhamid Han ve dönemi /   Abdülhamid II, Sultan of the Turks, 1842-1918 2017. Kitap
171 İnsan anatomisi 1 : Genel anatomi lokomotor sistem / Yıldırım, Mehmet Anatomi, İnsan 2006. Kitap
172 Cinsiyet Eşitliği: fıtratta farklılık haklarda eşitlik : eşit fırsatlar, şit davranma, eşit katkı / Eğitim modülü   Kadınlar - Hukuki durum, yasalar vb. 2017. Kitap
173 İslam’da hükümet : İslami riyaset Mevdudi, Ebu’l- Ala İslam ve Siyaset 2016. Kitap
174 Mukavemet : çözümlü problemler cilt 1. Omurtag, Mehmet Hakkı,, Strength of materials 2015 Kitap
175 İdare hukukunda haklı beklentinin korunması / Boz, Selman Sacit. Administrative law 2017. Kitap
176 Kamu denetçiliği (ombudsmanlık) ve uygulama örnekleri / Şahin, Muhammed Serkan Ombudsman 2015 Kitap
177 İdare hukukunda kuramsal olarak kamu yararı / Çakmak, Naci Münci. Kamu yararı hukuku 2013. Kitap
178 1000 soru ve cevapla Türk Ceza Kanunu : Yeni Türk ceza kanunu / Albayrak, Mustafa Criminal law 2007. Kitap
179 İş Mahkemeleri Kanunu şerhi / Günay, Cevdet İlhan; İş hukuku 2000. Kitap
180 Danıştay kararları ışığında idarenin gözetim ve denetim görevi / Akıncı, Müslüm. Administrative law 2017. Kitap
181 Türk ceza kanunu gazi şerhi : genel hükümler Özgenç, İzzet. Ceza hukuku 2005. Kitap
182 Uluslararası ilkeler ışığında çocuk koruma kanunu ve uygulaması / Balo, Yusuf Solmaz. Children’s rights 2009. Kitap
183 Haksız fiil sorumluluğu ve tazminat hukuku / Gökcan, Hasan Tahsin. Tazminat 2017. Kitap
184 İthalatta yapay fiyat indirimi ve karşı önlemler / Kubilay, Huriye Dumping (International trade) 1994 Kitap
185 Kanuni devrine ait 934-941 / 1532-1535 tarihli Larende (Karaman) şer’iyye sicili : özet, dizin, tıpkıbasım / Aköz, Alâaddin. Court records 2006. Kitap
186 Adli bilişim : (computer forensic) / Berber, Leyla Keser Computer files 2004 Kitap
187 Justice idari hakimlik çalışma kitabı Cilt - II : tamamı çözümlü sorular / Kaymak, Ümit Hakimlik 2016. Kitap
188 Türk idare hukuku / Ulusoy, Ali D. İdare Hukuku 2017. Kitap
189 Türk özel hukukunda insan kökenli biyolojik madde (organ-doku) nakli kavramı ve bundan doğan hukuki sonuçlar Akıncı, Şahin Transplantation of organs, tissues, etc. 2003. Kitap
190 Türk özel hukukunda insan kökenli biyolojik madde (organ-doku) nakli kavramı ve bundan doğan hukuki sonuçlar Akıncı, Şahin Organ transplantasyonu 2003. Kitap
191 Vergi hukuku : temel kavramlar, vergi usul hukuku, vergi idaresi, vergi ceza hukuku, vergi yargı hukuku. / Arslan, Mehmet Vergi hukuku 2016. Kitap
192 Uluslararası satışlarda hasar riskinin geçişi / Acar, Hakan. Commercial law 2009. Kitap
193 İş hukukunda sözleşmesel kayıtlar / Yıldız, Gaye Burcu Labor laws and legislation 2014. Kitap
194 Mukaddime II. : ibretler kitabı, arap acem dönemleri ve bunların çağdaşları olan büyük egemenlere ilişkin, başlangıçtan bu yana gelen haberler divanı İbn Haldun, History 2017. Kitap
195 Mukaddime I. : ibretler kitabı, arap acem dönemleri ve bunların çağdaşları olan büyük egemenlere ilişkin, başlangıçtan bu yana gelen haberler divanı İbn Haldun, Tarih 2017. Kitap
196 İdari faaliyetlerin devri bağlamında özel güvenlik. Akgül, Şerife Yıldız. Administrative law 2011. Kitap
197 Genel ve Endüstriyel Yönetim : Administration industrielle et générale / Fayol, Henri, Management. Ankara : Kitap
198 Bilimsel yönetimin ilkeleri : The principles of scientific management / Taylor, Frederick Winslow, Industrial engineering. 2016. Kitap
199 Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu için armağan /   Hukukçular 2004. Kitap
200 Açıklamalı -içtihatlı -örnek dilekçeli:devlet memurları kanunu şerhi 2. cilt:2-124.maddeler / Pınar, İbrahim Türkiye 2009. Kitap
201 Açıklamalı -içtihatlı -örnek dilekçeli:devlet memurları kanunu şerhi 1. cilt: I. 1-123. maddeler / : devlet memurlaru kanunu yorumu Pınar, İbrahim Turkey 2009 Kitap
202 Food processing technology : principles and practice / Fellows, P.J. Food industry and trade. 2017. Kitap
203 Antreman Bilimi Günay, Mehmnet Sports Sciences 2017. Kitap
204 Futbol - Futsal Antremanının : bilimsel temelleri Günay, Mehmnet Sports Sciences 2017. Kitap
205 Zamanın kısa tarihi / Hawking, Stephen Kara Delikler 2017. Kitap
206 Sünnetin anayasal niteliği / Mevdudi, Seyyid Ebu’l-a’la Müslümanlık 2017. Kitap
207 Açıklamalı-İçtihatlı İmar Kanunu : Mevzuatı ve Uygulaması Abacıoğlu, Muhittin İmar hukuku 2016. Kitap
208 Teori ve yargı kararları ışığında idarenin sorumluluğu ve tazminat davaları : eDanıştay Askeri Yüksek İdar Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları / Atay, Ender Ethem. Damage 2003. Kitap
209 İsrail Lobisi ve ABD Dış Politikası / Walt, Stephen M. Middle East 2014. Kitap
210 The Complete Guide to Fasting : heal your body through intermittent, Alternate-day, and extended fasting Fung, Jason Fasting. 2016. Kitap
211 Hayvanlardan tanrılara : sapiens : insan türünün kısa bir tarihi / Harari, Yuval N. Civilization 2017. Kitap
212 İnanç, hüküm ve hayat metodu olarak : Lâ İlahe İllallah Kutub, Muhammed Kelime-i tevhid 2015. Kitap
213 Açıklamalı-İçtihatlı İmar Kanunu : Mevzuatı ve Uygulaması Abacıoğlu, Muhittin Kıyı Kanunu 2016. Kitap
214 Fi Zilal-il Kur’an’da Davet yolu Faiz, Ahmed İslam 2013. Kitap
215 Cinayet Sınıfı Başkanı Erbulak, Ayşe Polisiye roman 2017. Kitap
216 Medeni usul hukukunda davanın açılmamış sayılması / Yılmaz, Zekeriya. Medeni Yargılama 2011. Kitap
217 Türk hukukunda yabancı boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi / Tezgel, Mehmet Kanunlar İhtilafı 2012. Kitap
218 Tesla : zamanın ötesinde deha Cheney, Margaret Mucitler 2016. Kitap
219 Çek kanunu : açıklamaşı-içtihatlı-örnekli / Oğuzoğlu, Abdullah Çetin Law 2010 Kitap
220 Sağlıklı yaşam ve spor Karacabey, Kürşat Sporcular 2017 Kitap
221 Türkçe konuşmanın püf noktaları / Erata, Rüştü, Turkish language 2014. Kitap
222 Egzersiz ve kalp : egzersiz reçetesi ve rehabilitasyonda egzersiz / Günay, Mehmet Kalp - Hastalıklar - Egzersiz. 2017. Kitap
223 Medeni hukuk pratik çalışmaları : Başlangıç hükümleri, kişiler, aile hukuku, borçlar hukuku genel hükümleri, borçlar hukuku özel hükümleri, eşya hukuku, miras hukuku Kılıçoğlu, Ahmet M. Law 2017. Kitap
224 Bilim kitabı /   Bilim adamları 2016. Kitap
225 Molecular biology of the cell / Alberts, Bruce, Molecular Biology. ©2015 Kitap
226 Medical biochemistry Baynes, John W. Clinical biochemistry 2014. Kitap
227 Osmanlı ve Avrupa : Osmanlı Devleti’nin Avrupa tarihindeki yeri / İnalcık, Halil, Turkey 2017 Kitap
228 İslam dünya görüşü / Mısıroğlu, Kadir, İslam 2008. Kitap
229 Çocuk, kadın, yaşlı ve özel gruplarda egzersiz /   Beden Eğitimi ve Antrenman 2017. Kitap
230 Spor fizyolojisi ve performans ölçüm testleri / Günay, Mehmnet Sports Sciences 2017. Kitap
231 Google nasıl yönetiliyor? / Schmidt, Eric, İnternet endüstrisi 2015. Kitap
232 Fruit and vegetable phytochemicals volume II. : chemistry, nutritional value, and stability   Vegetables 2017. Kitap
233 Food process engineering and technology / Berk, Zeki. Electronic books. 2013. Kitap
234 İslam düşüncesi 2 Kutub, Seyyid Islam Felsefesi 2017. Kitap
235 İş hukuku : toplu ilişkiler Sur, Melda. Toplu sözleşme 2017. Kitap
236 İslam düşüncesi I Kutub, Seyyid Kuran ve Hadis 2017. Kitap
237 Fruit and vegetable phytochemicals volume I. : chemistry, nutritional value, and stability volume   Vegetables 2017. Kitap
238 Yorumluyorum -XII- Şen, Ersan Criminal procedure 2016 Kitap
239 Justice idari hakimlik çalışma kitabı Cilt - I : tamamı çözümlü sorular / Kaymak, Ümit İdari Hakimlik 2016. Kitap
240 Dünyayı değiştiren 100 fikir : büyük beyinler tarafından seçilmiş icatlar, keşifler ve kuramlar / Osman, Jheni TEKNOLOJİ 2016. Kitap
241 Yorumluyorum -XV- Şen, Ersan. Ceza hukuku. 2017. Kitap
242 Ceza muhakemesi hukuku / Centel, Nur Criminal procedure 2017. Kitap
243 Zamanın kısa tarihi / Hawking, Stephen Kozmoloji 2017. Kitap
244 Lippincott Biyokimya Harvey,Richard Clinical biochemistry 2007. Kitap
245 Ekonomi ve toplum : 1 cilt / Weber, Max, Ekonomi. 2012. Kitap
246 Gıda kimyası / Tayar, Mustafa Gıda 2016. Kitap
247 Beslenme ve diyetetik : güncel konular - 3   Dietetic. 2016. Kitap
248 Yeni kanunlara ilişkin ilk yargıtay kararlarının değerlendirilmesi (TBK-TTK-HMK) /   Labor laws and legislation 2014. Kitap
249 Borçlar hukukunda yazılı şekil / Kavak, Yalçın Borçlar 2015. Kitap
250 Ticaret hukuku I : iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, kurum sınavları, bankalar KPSS. Bozkurt, Tamer. Ticaret hukuku 2012. Kitap
251 Allgemeiner Teil des BGB Brox, Hans. Civil law 2017. Kitap
252 Allgemeiner Teil des BGB Brox, Hans. Civil law 2017. Kitap
253 Lippincott Biyokimya : / Harvey,Richard Clinical biochemistry 1997. Kitap
254 Son devrin din mazlumları Kısakürek, Necip Fazıl Turkey 2012. Kitap
255 Beslenme kültürü ve insan : niçin sağlıksız besleniyoruz? / Özbek, Metin, Nutrition   Kitap
256 Beslenme kültürü ve insan : niçin sağlıksız besleniyoruz? / Özbek, Metin, Natural foods.   Kitap
257 Dünya Ozanı Aşık Veysel : sempozyum bildirileri -I-   Aşık Veysel, 2017. Kitap
258 Küçük prens / Saint-Exupéry, Antoine de, French literature. 2017. Kitap
259 The last lecture / Pausch, Randy. Pausch, Randy 2012. Kitap
260 Medeni hukukun genel teorisi : temel bilgiler - genel kavramlar / Ataay, Aytekin. Medeni hukuk 1995. Kitap
261 Signals and systems / Oppenheim, Alan V. Engineering Systems. 2014. Kitap
262 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı : bildiri tam metinleri kitabı, cilt 1 ? Kazalar 2016 Kitap
263 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı : bildiri tam metinleri kitabı, cilt 2 ? Industrial safety 2016 Kitap
264 Tezhip ve Minyatür Sanatıyla : Sivas Dârüşşifâsı   Sivas, Turkey. 2017. Kitap
265 I. Ulusal Sigorta Sempozyumu 23 Mayıs 2016 : "yabancı sermaye ve zorunlu trafik sigortası"   Insurance 2016. Kitap
266 I. Ulusal Sigorta Sempozyumu 23 Mayıs 2016 : "yabancı sermaye ve zorunlu trafik sigortası"   Insurance 2016. Kitap
267 Mukavemet cilt 2. : 70 çözülmüş örnek ve 376 cevaplı problem Omurtag, Mehmet H, Mukavemet
Strength
2013. Kitap
268 The finite element analysis of shells : fundamentals / Chapelle, D., Finite element method. 2011. Kitap
269 Dünya Ozanı Aşık Veysel : sempozyum bildirileri -II-   Aşık Veysel, 2017. Kitap
270 Ekonomi ve toplum : 2 cilt / Weber, Max, Din sosyolojisi. 2012. Kitap
271 Sivas İli ve İlçelerindeki Türk devri Hamamları Topçu, Murat Sultan Public baths 2017. Kitap
272 Coğrafyası, Tarihi ve Folkloruyla : Suşehri Yazar, Turgay. Inscriptions 2017. Kitap
273 Rehabilitation in Orthopedic Surgery   Medicine 2016. Kitap
274 III. uluslararası Türk el Dokumaları (tekstil) ve Gelenekli Sanatlar Kongresi/ Sanat Etkinlikleri : 30-31 Mayıs 2011/Konya   Türkiye 2011. Kitap
275 Comprehensive Pain Management in the Rehabilitation Patient /   Neurology. 2017. Kitap
276 Advertising creative : strategy, copy, and design / Altstiel, Tom Advertising 2017. Kitap
277 Histories of ornament : from global to local /   Dekorasyon ve Aksesuar, Mimari 2016. Kitap
278 İhracat teşvikleri : dahilde işleme rejimi ve diğer teşvik uygulamaları / Köksal, Tunay. Foreign trade promotion 2010. Kitap
279 Anayasa hukuku ve Türk anayasa hukuku uygulamaları / : 200 farklı olay 335 soru Üzeltürk, Tahmazoğlu Sultan Constitutional Law 2013. Kitap
280 Fikri haklar sözlüğü : markalar/   Markalar 2010. Kitap
281 Fikri haklar sözlüğü : endüstriyel tasarımlar/   Markalar 2010. Kitap
282 Fikri haklar sözlüğü : alan adları/   Fikri mülkiyet 2010. Kitap
283 Uluslararası düzeyde yasaların çatışması : kanunlar ihtilafı / Aybay, Rona, International law 2008. Kitap
284 Türk vatandaşlık hukuku / Nomer, Ergin Nationalitylaw. 2017. Kitap
285 Türk özel hukukunda şekil / Tuğ, Adnan. Forms (Law) 1994. Kitap
286 Türk özel hukukunda şekil / Tuğ, Adnan. Formlar (Hukuk) 1994. Kitap
287 İslam dünya görüşü / Mısıroğlu, Kadir, Doktrinler 2016. Kitap
288 Gıda kimyası / Tayar, Mustafa Food 2016. Kitap
289 Orthopedic rehabilitation clinical advisor /   Ortopedi 2010. Kitap
290 Human factors in the built environment / Nussbaumer, Linda L. Mimari Tasarım 2014. Kitap
291 Osmanlı çiçekçileri ve çiçekleri / Kahraman, Seyit Ali. Flowers 2015. Kitap
292 Hukuk muhakemeleri usulü cilt: I Kuru, Baki, 1928- Civil procedure 2001. Kitap
293 Beslenme ve diyetetik : güncel konular - 1   Dietetic. 2015. Kitap
294 Beslenme ve diyetetik : güncel konular - 2   Beslenme. 2015. Kitap
295 Son sesler kaybolmadan volum 1 : interdisciplinary approaches /   Turkish language 2016. Kitap
296 The Human Body : The İllustrated Encyclopedia Cavendish, Marshall Human Body 1975. Kitap
297 Son sesler kaybolmadan volum 2 : interdisciplinary approaches /   Türk dilleri 2016. Kitap
298 Kırşehir arkeoloji ve paleoantropoloji çalışmaları /   Kırşehir (Turkey) Antiquities. 2016 Kitap
299 Son sesler kaybolmadan volum 4 : interdisciplinary approaches /   Turkish language 2016. Kitap
300 Handbook of orthopaedic rehabilitation /   Orthopedic Procedures c2007 Kitap
301 Karagöz’ün kuralları : Karagöz yapım ve oynatım teknikleri / Kurt, Orhan,, Gölge oyunları 2015. Kitap
302 Nurhan Atasoy’a Armağan /   Atasoy, Nurhan, 2014. Kitap
303 Bakery products science and technology /   Baking. 2014. Kitap
304 Multimedia foundations : core concepts for digital design / Costello, Vic. Computer graphics. 2017. Kitap
305 Türk sanatının yapı taşları sergisi /   Ressamlar 2017. Kitap
306 Son sesler kaybolmadan volum 3 : interdisciplinary approaches /   Turkish language 2016. Kitap
307 Differential diagnosis for physical therapists : screening for referral/ Goodman, Catherine Cavallaro Teşhis, Ayırıcı 2013. Kitap
308 Numerical methods for engineers / Chapra, Steven C. Microcomputers 2015. Kitap
309 Marketing : an introduction / Armstrong, Gary Marketing. 2017. Kitap
310 Küresel sektör eğilimleri ve öncelikli hedef analizi raporu : Mobilya Sektörü   Mobilya Sektörü [2016] Kitap
311 Küresel sektör eğilimleri ve öncelikli hedef analizi raporu : Mobilya Sektörü   Furniture industry and trade [2016] Kitap
312 Araç üstü Ekipmanları sektörü   Internal combustion engines. 2016. Kitap
313 Orthotics & prosthetics in rehabilitation / Michelle M. Lusardi, Milagros "Millee" Jorge, Caroline Nielsen. Lusardi, Michelle M., Engelliler St. Louis, Missouri : Kitap
314 Araç üstü Ekipmanları sektörü   Valves 2016. Kitap
315 Advertising by design : generating and designing creative ideas across media / Landa, Robin, Advertising. [2016] Kitap
316 Signage and wayfinding design : a complete guide to creating environmental graphic design systems / Calori, Chris. Graphic arts. 2015. Kitap
317 Strategies for sustainable architecture Sassi, Paola, Sustainable architecture. 2006. Kitap
318 Clinical orthopaedic rehabilitation /   Rehabilitation 2017. Kitap
319 Orthopaedic rehabilitation of the athlete :getting back in the game /   Sports medicine. 2015. Kitap
320 Rehabilitation of the spine : a practitioner’s manual /   Musculoskeletal Manipulations 2007 Kitap
321 Geriatric rehabilitation :a textbook for the physical therapist assistant / / Bottomley, Jennifer M. Physical therapy for older people.   Kitap
322 Hukuk muhakemeleri usulü cilt: VI Kuru, Baki, 1928- Civil procedure 2001. Kitap
323 Hukuk muhakemeleri usulü cilt: V. Kuru, Baki, 1928- Civil procedure 2001. Kitap
324 Hukuk muhakemeleri usulü cilt: IV. Kuru, Baki, 1928- Civil procedure 2001. Kitap
325 Hukuk muhakemeleri usulü cilt: III Kuru, Baki, 1928- Civil procedure 2001. Kitap
326 Hukuk muhakemeleri usulü cilt: II Kuru, Baki, 1928- Civil procedure 2001. Kitap
327 İslam ve Osmanlı hukuku külliyatı : Kamu Hukuku (anayasa-idare-ceza-usul-vergi-devletler umumî) birinci cild. Akgündüz, Ahmet, Islamic law 2011. Kitap
328 İslam ve Osmanlı hukuku külliyatı / : Özel Hukuk - I (şahsın hukuku-aile hukuku) ikinci cild. Akgündüz, Ahmet, Islamic law 2012. Kitap
329 Mukavemet : çözümlü problemler cilt 1. Omurtag, Mehmet Hakkı,, Materials. 2015 Kitap
330 İslami kaynaklara göre Peygamberler / Aydemir, Abdullah Peygamberler 1990. Kitap
331 Robbins basic pathology /   Patoloji ©2018 Kitap
332 Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği algısı /   Occupational health and safety. 2017 Kitap
333 Robbins Temel patoloji Aster,Abbas Kumar. Pathology. 2013. Kitap
334 Cemo : Roman / Bilbaşar, Kemal, Turkish fiction. 1960. Kitap
335 Aile savaşları : roman/ Yıldız, Bekir, Turkish fiction. 1993. Kitap
336 Mustafa Kemaller Ülkesi / Tuna, Muzaffer Türk Romanı 1974. Kitap
337 Müebbet türküsü / Çelik, Nevzat, Turkish poetry. 1987. Kitap
338 Medical physiology   Cell Physiological Phenomena. 2017. Kitap
339 Organization theory & design Daft, Richard L. Organizational sociology 2016. Kitap
340 Mimarlık = : Architecture / Yener, Semra Teber. Architectural. 2017. Kitap
341 3. Turizm Şurası cilt-2 : 1-3 Kasım 2017, tebliğler kitabı / ? Seyahat 2017. Kitap
342 Endüstri, iş ve örgüt psikolojisi el kitabı 2. cilt   Yönetim psikolojisi 2009. Kitap
343 İslam ve Osmanlı hukuku külliyatı : Özel Hukuk - II (miras-borçlar-eşya-ticâret ve devletler hususi hukuku) üçüncü cild. Akgündüz, Ahmet, Islamic law 2012. Kitap
344 Örgüt teorisi / Keskin, Halit Organization (Management) 2016. Kitap
345 İş ve meslek ahlakı : Dünya ve Türkiye örnekleri Arslan, Mahmut. Business ethics. 2012. Kitap
346 Halkla İlişkiler Sempozyumu-87, Ankara, 20-21 Nisan 1987. Halkla İlişkiler Sempozyumu Public relations. 1988. Kitap
347 Gray’s anatomy for students / Drake, Richard L., Human anatomy 2015. Kitap
348 Cengiz Aytmatov Bütün eserleri : 2 : İlk öğretmenim, / yüz yüze / cemile / selvi boylum (alyazmalşım) / deve gözü / oğulla görüşme / askerin oğlu   Aytmatov, Cengiz 1974. Kitap
349 Folklora giriş / Göktan, Ay. Folklore 1990. Kitap
350 Enflasyon raporu 2017-IV Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. [2006]- Kitap
351 Plastik Sektörü : küresel sektör eğilimleri ve öncelikli hedef pazarlar analizi raporu Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu. Plastics industry and trade yayın tarihi yok. Kitap
352 İşsizlik sigortası ödemelerinin yararlanıcıların iş arama eğilimlerine etkisi /   İşsizlik 2017. Kitap
353 Phase equilibria, phase diagrams and phase transformations : their thermodynamic basis / Hillert, Mats, 1924- SCIENCE 2008. Kitap
354 Gıda Sektörü : küresel sektör eğilimleri ve öncelikli hedef pazarlar analizi raporu   Gıda kontrolu 20?? Kitap
355 Gıda Sektörü : küresel sektör eğilimleri ve öncelikli hedef pazarlar analizi raporu   Gıda teknolojisi 20?? Kitap
356 Hazır giyim ve Ayakkabı Sektörü : küresel sektör eğilimleri ve öncelikli hedef pazarlar analizi raporu   Hazır giyim 20?? Kitap
357 Hazır giyim ve Ayakkabı Sektörü : küresel sektör eğilimleri ve öncelikli hedef pazarlar analizi raporu   Textile industry 20?? Kitap
358 Calatrava : Santiago Calatrava, complete works, 1979-today / Jodidio, Philip, Calatrava, Santiago, 2015. Kitap
359 Tarım Makineleri Sektörü : küresel sektör eğilimleri ve öncelikli hedef pazarlar analizi raporu   Tarım makineleri 20??. Kitap
360 Hat Aşkıyla 48. yıl : Hattat Hüseyin Öksüz   Islamic calligraphy 2016. Kitap
361 Hat Aşkıyla 48. yıl : Hattat Hüseyin Öksüz   Öksüz, Hüseyin, 1944- 2016. Kitap
362 Signals and systems / Oppenheim, Alan V. Mühendislik - Sinyaller ve Sistemler. 2014. Kitap
363 3. Turizm Şurası cilt-1 : 1-3 Kasım 2017, tebliğler kitabı / ? Tourism 2017. Kitap
364 Türkçe sözlük. : 20.000 kelime Milliyet Gazetesi. Turkish language 1985. Kitap
365 Endüstri, iş ve örgüt psikolojisi el kitabı 1. cilt   Yönetim psikolojisi 2009. Kitap
366 Üç destan;Oğuz Kağan,Ergenekon,Köroğlu /   Oğuz Kağan(Uygur şiiri). 1972. Kitap
367 Medical physiology   Physiological Phenomena. 2017. Kitap
368 Sports injuries : prevention, treatment and rehabilitation Peterson, Lars. Athletic Injuries 2017. Kitap
369 İş hayatında düşünme ve gülümseme / Cimcoz, Sina Türk nükte ve mizahı 2005. Kitap
370 Şapka çıkartan hizmet / : Liderlik Zemke, Ron Leadership 1998. Kitap
371 Şapka çıkartan hizmet / : Sunmak Anderson, Kristin Pazarlama 1998. Kitap
372 Sıradana hayır! : Raymond Rubicam. /   Reklamcılık-ABD 2005. Kitap
373 Kendi gücünüzü keşfedin : Olabildiğince iyi olmayı başarmak/ Cox, Gill. Kişilik. 1997. Kitap
374 Der türkische und der schweizerische gesetzliche Güterstand im Vergleich / Şeker, Muzaffer. Husband and wife 2006. Kitap
375 Bir Psikiyatristin gizli defteri : Pen sıradışı vakalar / Small, Gary Psychiatrists 2013. Kitap
376 Medical physiology   Cell Physiological Phenomena. 2017. Kitap
377 Guide to food safety and quality during transportation : controls, standards and practices / / Ryan, John M.,, Sanitation. 2017. Kitap
378 RFID & sensor network automation in the food industry : ensuring quality and safety through supply chain visibility / Piramuthu, Selwyn, Radio frequency identification systems. 2016. Kitap
379 Sağlık hukuku : sağlık meslek mensubunun tanımı-yetki-görev-hak ve yükümlülüğü / Durdu, Hüseyin Tıbbi hukuk ve mevzuat 2014. Kitap
380 MediaWriting : print, broadcast, and public relations / Whitaker, Wayne R., Mass media 2012. Kitap
381 Eco-aesthetics : art, literature and architecture in a period of climate change / Miles, Malcolm. Arts and society 2014. Kitap
382 When breath becomes air Kalanithi, Paul, Kalanithi, Paul 2017. Kitap
383 Introduction to communication studies Fiske, John. Communication. 2011. Kitap
384 Metal Forming : mechanics and metallurgy / Hosford, William F. Deformations (Mechanics) 2011. Kitap
385 Graphic design : The new basic / Lupton, Ellen Grafik tasarım (Tipografi)   Kitap
386 Avustralya raporları / Berk, Ferit Avustralya 2013 Kitap
387 Beverage Impacts on Health and Nutrition : Second Edition /   Food Science. 2016. Kitap
388 Political public relations : principles and applications   Political campaigns. 2011. Kitap
389 Sensors and their applications XII   Detectors 2003. Kitap
390 Tenekeden Mimarlık Çağlar, Nur Mimari Tasarım 2017. Kitap
391 When breath becomes air Kalanithi, Paul, Kalanithi, Paul 2017. Kitap
392 Gluten-free ancient grains : cereals, pseudocereals, and legumes: sustainable, nutritious, and health-promoting foods for the 21st century   Gluten-free diet 2017. Kitap
393 The fundamentals of design management / Best, Kathryn. Industrial design 2010. Kitap
394 Biomimicry in architecture / Pawlyn, Michael. Architecture and biology. c2016. Kitap
395 Translation spectrum : essays in theory and practice /   Translating and interpreting. c1981. Kitap
396 Ekonomi ve toplum : 1 cilt / Weber, Max, Din sosyolojisi. 2012. Kitap
397 Numerical methods for engineers / Chapra, Steven C. Engineering mathematics 2015. Kitap
398 Ekonomi ve toplum : 2 cilt / Weber, Max, Ekonomi. 2012. Kitap
399 Strafrecht allgemeiner Teil Heinrich, Bernd Strafrecht 2016. Kitap
400 Don Camillo çıkmazda / Guareschi, Giovanni, Communists 1972. Kitap
401 Designing with the mind in mind : simple guide to understanding user interface design guidelines / Johnson, Jeff Graphical user interfaces (Computer systems) 2014. Kitap
402 Vacuum drying for extending food shelf-life.   Food 2014. Kitap
403 Typographic design : form and communication /   Grafik tasarım (Tipografi)   Kitap
404 Malpraktis : hekimler için hukuksal yaklaşım ve sigorta rehberi / Hanyaloğlu, Ayşe Gül Malpraktis 2011. Kitap
405 Umphred’s neurological rehabilitation / Umphred, Darcy A Nervous system diseases 2013. Kitap
406 Discourse and the translator / Hatim, B. Discourse analysis. 2013. Kitap
407 Propaganda / Bernays, Edward L., Propaganda. 2005. Kitap
408 Food Quality, Safety and Technology / Lima, Giuseppina P. P. Nutrition. 2014 Kitap
409 Yunus Emre / Eyuboğlu, Sabahattin, Yunus Emre, 1972. Kitap
410 Sustainable design : ecology, architecture, and planning / Williams, Daniel Edward. Sustainable architecture. 2007. Kitap
411 Toward a science of translating : with special reference to principles and procedures involved in Bible translating / Nida, Eugene A. Kitabı Mukaddes 2003. Kitap
412 A Handbook for Sensory and Consumer-Driven New Product Development / : innovative technologies for the food and beverage industry Maurice O’Sullivan Agricultural, Biological 2017. Kitap
413 Orthopedic manual therapy : assessment and management / Schomacher ,Jochen Manipülasyon, Ortopedik. 2014. Kitap
414 Marketing 4.0 : moving from traditional to digital / Kotler, Philip, Marketing 2017. Kitap
415 Thinking with type : a critical guide for designers, writers, editors, & students / Lupton, Ellen. Graphic design (Typography) c2004. Kitap
416 Handbook of public relations : the standard guide to public affairs and communications. / Theaker, Alison Public relations. 2016. Kitap
417 Public Relations as Relationship Management : a relational approach to the study and practice of public relations /   Public relations. 2015. Kitap
418 Communication Design : insights from the creative industries / Yates, Derek, Graphic arts. 2015. Kitap
419 Kutsal isyan 7 : Millî Kurtuluş Savaşının gerçek hikâyesi / Dinamo, Hasan İzzettin, Turkey 1966- Kitap
420 Kutsal isyan 3 : Millî Kurtuluş Savaşının gerçek hikâyesi / Dinamo, Hasan İzzettin, Turkey 1966- Kitap
421 Nasreddin Hoca / Sakaoğlu, Saim, Nasreddin, é2014 Kitap
422 Kutsal isyan 4 : Millî Kurtuluş Savaşının gerçek hikâyesi / Dinamo, Hasan İzzettin, Turkey 1966- Kitap
423 Türklerin Arap dili ve edebiyatına hizmetleri / : Harzem dil ekolü ve türkçenin yeni altın çağı Kitapçı, Zekeriya, Arabic literature 2012. Kitap
424 Kutsal isyan 1 : Millî Kurtuluş Savaşının gerçek hikâyesi / Dinamo, Hasan İzzettin, Turkey 1966- Kitap
425 Kutsal isyan 2 : Millî Kurtuluş Savaşının gerçek hikâyesi / Dinamo, Hasan İzzettin, Turkey 1966- Kitap
426 Kuzey Türk kavimleri arasında İslamiyet : Hazarlar, Burtaşlar, Bulgarlar, Başkurtlar / Kitapçı, Zekeriya, Bashkir (Turkic people) 2013. Kitap
427 Yeni islam Tarihi ve Türkler: I Kitapçı, Zekeriya. Islamic Empire 2015. Kitap
428 Islam hidayet güneşi Doğu Turan yurdunda : Talas nazariyesinin çöküşü / Kitapçı, Zekeriya, Turks 2016. Kitap
429 Türk Moğol boyları arasında İslamiyet / Kitapçı, Zekeriya. Mongols 2013. Kitap
430 Dijital ekonomiyi anlamak : telekomünikasyon nasıl hayatta kalacak? / Creaner, Martin J. Telecommunication 2015. Kitap
431 Hemşirelik öyküleri   Anılar 2017. Kitap
432 İşletme yöneticiliği : Yönetim ve organizasyon, organizasyonlarda davranış, klasik-modern-çağdaş ve güncel yaklaşımlar Koçel, Tamer. ENDÜSTRİYEL YÖNETİM. 201? Kitap
433 Medeni usul hukuku : pratik çalışmaları Arslan, Ramazan Türkiye 2010. Kitap
434 Türk medeni kanunu   Medeni hukuk 2012. Kitap
435 Kıymetli evrak hukuku Öztan, Fırat. Türkiye 2005. Kitap
436 Uluslararası para sistemleri parasal entegrasyon ve Avrupa ekonomik ve parasal birliği : teori, politika ve uygulama Cecan, Seçil Suner. International finance. 2014. Kitap
437 İcra ve İflas hukuku pratik çalışmaları Arslan, Ramazan. Türkiye 2003. Kitap
438 Hukuk muhakemeleri kanunu   Türkiye 2011. Kitap
439 Türk Borçlar Kanunu : Karşılaştırma tablolu   Türkiye 2013. Kitap
440 Ceza hukuku : Ders kitabı Zafer, Hamide. Ceza hukuku 2011. Kitap
441 Analitik finansal yönetim A5 : Teori ve problemler : 1300’den fazla problem ve çözümleri Okka, Osman İşletme matematiği. 2009. Kitap
442 Allı turnam : Keskinli Hacı Taşan Karakuş, İdris.   2017. Kitap
443 Ayık yaşamak   Alcoholics Anonymous 1994. Kitap
444 Medeni usul hukuku : ders kitabı Kuru, Baki. Medeni yargılama 2011. Kitap
445 İcra ve iflas hukuku : ders kitabı / Pekcanıtez, Hakan. Executions (Law) 2005. Kitap
446 Hukuk felsefesi Güriz, Adnan. Law 2003. Kitap
447 Belgelerle Türk polis tarihi-5   Polis 2016 Kitap
448 Belgelerle Türk polis tarihi-6   Polis 2017. Kitap
449 Belgelerle Türk polis tarihi-7   Polis 2017. Kitap
450 Genel vergi hukuku. Karakoç, Yusuf. Taxing power 2013. Kitap
451 Ticari işletme hukuku / Arkan, Sabiha Law 2005. Kitap
452 Gönül Sarayı : Mevlana Mesnevisi Türkmen,Erkan.   2014. Kitap
453 Akışkan gücü kontrolü teorisi Ercan, Yücel. Hydraulics. 2017. Kitap
454 Kur’an’ı anlamanın fikri arkaplanıvarlık, bilgi, insan   Felsefe 2017. Kitap
455 Kur’an’a dilbilimsel yaklaşımlar Akdemir, Salih. Art-süremli semantik araştırma 2017. Kitap
456 Hz. Muhammed’in Mekkesi Watt, W. Montgomery.   2017. Kitap
457 Bağdat’ın iki kraliçesi : mother and wife of Hārūn al-Rashīd / Abbott, Nabia, Khaizurān, 2000. Kitap
458 Türkiye Barolar Birliği Dergisi / yıl: 30 sayı: özel sayı 2017     2017. Süreli Yayınlar
459 Kariyer Kavşağı : 183 şirketin İK planı /   İnsan kaynakları 2009. Kitap
460 Accounting May, Robert G. Accounting. c1995. Kitap
461 Corporate finance : Concepts and applications Franks, Julian R. Corporations. 1985. Kitap
462 Suçlular ve güçlüler. Mumcu, Uğur, 1942-1993 Türkiye. 1977. Kitap
463 Financial accounting Harrison, Walter T. Accounting. 1995. Kitap
464 Sefiller II. Hugo, Victor. Ex-convicts 1973. Kitap
465 Ufukların sultanı : Fatih Sultan Mehmet / Armağan, Mustafa, Fatih Sultan Mehmed, 2006. Kitap
466 Managerial accounting Dominiak, Geraldine F. Managerial accounting. c1988. Kitap
467 İsmet paşa : Her devir bir hayat. Dündar, Can. İNÖNÜ, İSMET -- 1884-1973 2007. Kitap
468 Aysel. : Hazin bir hayat öyküsü Ertuğrul, Halit. Roman 2002. Kitap
469 Kaplumbağalar Baykurt, Fakir. Roman 1971. Kitap
470 Gazetecinin ölümü McCoy, Horace Roman 1972 Kitap
471 Efkar tepesi Baykurt, Fakir. Roman 1971. Kitap
472 Kutsal isyan 6 : Millî Kurtuluş Savaşının gerçek hikâyesi / Dinamo, Hasan İzzettin, Turkey 1966- Kitap
473 Kutsal isyan 5 : Millî Kurtuluş Savaşının gerçek hikâyesi / Dinamo, Hasan İzzettin, Turkey 1966- Kitap
474 Yüzbaşı Selahattin’in romanı Selçuk, İlhan. Roman 1973. Kitap
475 Meyhane Zola, Emile Roman 1970. Kitap
476 Accounting principles Weygandt, Jerry J. Accounting. c1993. Kitap
477 Garibin horozu / Ilgaz, Rıfat, Short stories, Turkish. 1969. Kitap
478 Gelinlik kız : Edebi roman / Kerime Nadir, Turkish fiction. 1972. Kitap
479 Çelik hasır : İmalat- Projelendirme- Uygulama. Ergene, Erol. Yapı malzemeleri. 2017. Kitap
480 Sosyal politika bağlamında düzgün iş ve Türkiye’deki performansına ilişkin bir alan araştırması : Çorum ili imalat sanayi örneği Şahin, Menekşe. İşgücü. 2018. Kitap
481 Erzincanlı son devir Osmanlı uleması Kaya, Erol. Din bilginleri. 2017. . Kitap
482 Osmanlı devri Erzincan vakfiyyeleri Kaya, Erol. Erzincan. 2017. Kitap
483 Milli bir tehdit olarak paralel devlet yapılanması : Proceedings of the symposium on the parallel state as a national threat   Türkiye. 2017. Kitap
484 Güz sancısı / Karakoyunlu, Yılmaz, Turkish fiction. 2000. Kitap
485 Management accounting Morse, Wayne J. Managerial accounting. 1988. Kitap
486 Tırpan Baykurt, Fakir. Roman 1971. Kitap
487 Üç Yusuf üç rüya üç gömlek Demirci, Senai. Roman. 2017. Kitap
488 Şarkını söylediğin zaman Aral, İnci. Türk edebiyatı 2011. Kitap
489 Muhasebe ve denetim sempozyumu : "İktisadi gelişmede muhasebe ve denetimin önemi"   Financial audit - Turkey - Congresses 2017. Kitap
490 Muhasebe ve denetim sempozyumu : "İktisadi gelişmede muhasebe ve denetimin önemi"   Muhasebe 2017. Kitap
491 Muhasebe ve denetim sempozyumu : "İktisadi gelişmede muhasebe ve denetimin önemi"   Financial audit - Turkey - Congresses 2017. Kitap
492 Kutsal isyan 8 : Millî Kurtuluş Savaşının gerçek hikâyesi Dinamo, Hasan İzzettin. Turkey 1972. Kitap
493 Allah de ötesini bırak Koşar, Uğur. Tevekkül. 2014. Kitap
494 Kara yabancı Baldwin, James. Roman 1970. Kitap
495 Kur’an-ı Kerim ve Vapy-i İlahide Türkler 2. cild : (ortadoğu İman Hakimiyetinin Yeni Temsilcileri er meydanlarında selçuklular moğollar haçlı seferler ve osmanlı türklerinin Kur’an-ı kerim aynasındaki yeri) / Kitapçı, Zekeriya,, Turks 2017. Kitap
496 Sustainable graphic design : Principles and practices Fine, Peter Claver. Graphic arts- technique. 2016.. Kitap
497 Sustainable graphic design : Tools, systems, and strategies for innovative print design Jedlicka, Wendy. Graphic art- social aspects. 2009. Kitap
498 Ahmaklık üzerine / Musil, Robert, Zihinsel verimlilik. 2017. Kitap
499 Acayip işler Atasoy, Sevil Suç kurbanları 2015. Kitap
500 Dünyada halkla ilişkiler eğitimi / Oeckl, Albert. Public relations 1998. Kitap
501 Deniz kurdu London, Jack AMERICAN LITERATURE -- FICTION 2011. Kitap
502 Şükretmek için 1001 küçücük neden Demirci, Senai.   2014. Kitap
503 Kur’an-ı Kerim ve Vapy-i İlahide Türkler 1. cild : orta asya tarihi türk varlığı tek tanrıya inancın yeni temsilcileri cihangir asya orduları Kur’an sayfalarında Kitapçı, Zekeriya,, Hadislerde Türkler. 2017. Kitap
504 Kimsenin bilemeyeceği şeyler : bize, bilime, inanca ve kaosa dair "fraktal" düşünceler / Canan, Sinan. Fractals. 2017. Kitap
505 Başlangıç Brown, Dan. Roman. 2017. Kitap
506 Gizlenen dünya tarihi / Çebi, Hakan Yılmaz Dünya tarihi 2014. Kitap
507 Aşk cephesi / Yenişehirlioğlu, Bahadır Turkish literature 2015. Kitap
508 Hz. Peygamber’in Hadislerinde Türkler : doğu cihetinden geleceği müjdelenen yeni kavim; kırmızı çehreli türkler ve demir kuşaklı türk hakanları 1.cild Kitapçı, Zekeriya,, Hadislerde Türkler. 2015. Kitap
509 Hz. Peygamber’in Hadislerinde Türkler : Selçuklular, moğollar, osmanlılar’ın yeni alın yazıları ve orta doğu hakimiyeti II. cild. Kitapçı, Zekeriya,, Turks 2015. Kitap
510 Halkla ilişkiler eğitiminin evrimi ve küreselleşmenin etkisi : sekiz ülke üzerine inceleme / Berth, Kirsten Public relations. 1998. Kitap
511 Otomatik portakal Burgess, Anthony,   2017. Kitap
512 "Ben" nesli : Bugünün gençleri niçin bu kadar özgüvenli ve iddialı fakat bir o kadar da depresif ve kaygılı Twenge, Jean M. Gençlik. 2013. Kitap
513 Fuzzy analytic hierarchy process   Fuzzy mathematics. 2017. Kitap
514 Türkistan Milli tarih, kültür ve medeniyet davamızın temel meseleleri / Kitapçı, Zekeriya. Turks 2016. Kitap
515 Halkla ilişkilerde etik ikilemleri:Pragmatik bir inceleme / Budd, John F. İş ahlakı. 1998. Kitap
516 Sürdürülebilir kalkınma çağında yeşil iletişim / Harrison, E. Bruce. Social responsibility of business. 1998. Kitap
517 Halkla ilişkilerde meslek ahlakı / Llyod, M. Herbert İş ahlakı. 1998. Kitap
518 İletişim toplumu : insanlık tarihinde yeni bir çağ / Stonier, Tom. T. Information technology 1998. Kitap
519 Halkla ilişkilerde değerleme : profesyonel sorumluluk / Pritchitt, Jim. Public relations 1998. Kitap
520 Halkla ilişkilerde müşteri memnuniyetine dönük kalite : Örgütsel iletişimde yeni yönelimler / Schuskies, Dr. Gert Public relations. 1998. Kitap
521 Halkla ilişkiler eğitimi : öneriler ve standartlar / Black, Sam. Public relations 1998. Kitap
522 Halkla ilişkiler ve propaganda : karşılaştırmalı değerler / Traverse-Healy, Tim. Propaganda. 1998. Kitap
523 Mesleki uygulama için bir halkla ilişkiler eğitim modeli / Sjöberg, Göran. Public relations 1998. Kitap
524 Halkla ilişkiler araştırmaları / Bateman, J. Carroll. Public relations 1998. Kitap