1 Nisan  - 1 Mayıs 2018 tarihleri arasında kütüphanemiz koleksiyonuna kaydedilen materyaller

Sıra Eser Adı Yazar Konu Yayın Yılı
1 Çanakkale Savaşı günlüğü Bilgin, İsmail, World War, 1914-1918 2015.
2 Osmanlı şehri : şiir’den şehir’e Cansever, Turgut,   2016.
3 Schwartz’s principles of surgery /   SURGERY c2015.
4 Omurga : fonksiyonel anatomi, seçilmiş yumuşak doku teknikleri, spinal stabilizasyon egzersizleri   Spine 2017.
5 Tarihin buğulu aynası : efsaneler çökerken / Koçak, Cemil. Turkey 2013.
6 Büyük doğu çağına doğru Şenocak, İhsan. Necip Fazıl 2016.
7 İslam ve tarih Sırma, İ. Süreyya İslamiyet 2016.
8 Ve Çanakkale : Geldiler 1 Sepetçioğlu, Mustafa Necati, World War, 1914-1918 2017.
9 Çevre sorunlarına ekonomik yaklaşımlar ve optimal politika arayışları / Dağdemir, Özcan, Kirlilik 2015
10 Ben sana mecburum : Şiir İlhan, Attila. Turkish poetry 2018.
11 Tarihçilerin kutbu : Halil İnalcık kitabı   İnalcık,Halil,1916-. 2017.
12 Biçimlerin yaşamı Focillon, Henri. Biçim (Felsefe) 2015.
13 Can boğazdan çıkar : Kan gruplarına göre beslenme / Bulut, Mehmet Ali. Food. 2017.
14 Filistin Dramı’nın düşündürdükleri / Mısıroğlu, Kadir, Jewish-Arab relations. 2017.
15 Yoksulluk, insan hakları ve sosyal hizmetler : Değişen anlayışlar: refah devletinden hayırseverliğe , yoksulluktan sosyal dışlanmaya Taşğın, Neşe Şahin. Refah devleti 2017.
16 Hukuk felsefesi Güriz, Adnan. Hukuk 2017.
17 Beyin gücünü etkili kullanma sanatı Kavaklı, Ali Erkan. Brain. 2015.
18 Köle olmayacağız / Izetbegovic, Alija, Izetbegovic, Alija, 2017.
19 Orman Coben, Harlan. Roman. 2009.
20 Beyaz Türkler küstüler Alatlı, Alev. Turkish fiction 2014.
21 Çocukluk Tolstoy, Lev N., 11828-1910. Rus romanı 2017.
22 Adil yargılanma hakkı ve ceza hukuku /     2004.
23 Başarısızlığa övgü / Altun, Şafak, Kendini gerçekleştirme (Psikoloji) 2015.
24 Akaryakıt üzerindeki vergi yükü Arslan, Cem Barlas. Petroleum products 2015.
25 Osmanlıca, Türkçe, uydurmaca Safa, Peyami. Turkish language. 2013.
26 Mahremiyet ve kamusallık : Kitle iletişim aracı olarak modern mimari Colomina, Beatriz. Le Corbusier, 2017.
27 Cumhuriyetin Kamburları Çelik, Mehmet. Türkiye 2017.
28 Çocuklara din kitabı 3 : ahlak dersleri / Fergan, Eşref Edib Din 2005.
29 Şeyh Şamil / Şakir, Ziya Şeyh Şamil, 1797-1871 2016
30 Kerbela : Keder ve bela Demircan, Adnan, Kerbela olayı. 2015
31 Mimarlık düşünmek düşlemek / Soygeniş, Sema Tasarım 2017.
32 Kapitalizmin dünya krizi : (2008...) Okçuoğlu, İbrahim. Kapitalizm 2009.
33 Temel aile hekimliği /   Therapeutics. 2016.
34 İslam tarihi 3. Ahmet Hilmi Şehbenderzade, , Aksun, Ziya Nur, 1930- 2006.
35 Payidar : Şahı mat etmek Karabekiroğlu, Şevki. Türkiye 2017.
36 Üç hilafetçi şahsiyet Mısıroğlu, Kadir. Tarih 1995.
37 Temel aile hekimliği /   Aile Hekimliği 2016.
38 Çanakkale içinde vurdular beni : Çanakkale Zaferinin 90. yılı anısına / Bilgin, İsmail, Çanakkale Savaşı, 1915-1916 2017.
39 Mus’ab Bin Umeyr Subaşı, Ebubekir. Musab bin Umair 2016.
40 Bir idam mahkumunun son günü Hugo, Victor.   2017.
41 Siyer / Demircan, Adnan. Siyer. 2017.
42 ACİL KRİTİK BAKIMDA KARAR VERME : KANITA DAYALI BİR EL KİTABI   Acil tıp 2018
43 Osmanlı’da şehzade katli Bahadıroğlu, Yavuz. Turkey 2014.
44 Eyvallah : Araz’dan Kayra’ya aşk fısıltıları / Tazeoğlu, Kahraman. Turkish literature. 2017.
45 Etkili motivasyon : İnsanlardan en iyi verimi nasıl alabilirsiniz ? Adair, John. Motivation (Psychology) 2016.
46 Medine müdafaası : çöl kaplanı Fahrettin Paşa / Bilgin, İsmail, Türkkan, Fahrettin, 2018.
47 TIA portal ile operatör panel ve scada programlama / Eminoğlu, Yavuz SCADA systems (Industrial engineering) 2016.
48 Ermeni mezalimi Eroğlu, Veysel, Armenians 1995.
49 Enver / Bardakçı, Murat Enver Paşa, 1881-1922 2015.
50 Mesnevi’den hikayeler   Electronic books 2012.
51 Plevne’ye saplanan tuğ : Gazi Osman Paşa / Kaplan, Sadettin, Gazi Osman Paşa,  
52 Yeniçeri Kağan, Hakan. Türk Edebiyatı 2016.
53 Osmanlı mimarisinin temel ilkeleri : Resim ve inşa üzerinden geliştirilen farklı bir yaklaşım Şenyurt, Oya. Mimari, Türkiye. 2015.
54 Bin dokuz yüz seksen dört Orwell, George. English literature. 2012.
55 Çocuklarımızın başarısı elimizde Saygılı, Sefa. Başarı 2017.
56 ACİL KRİTİK BAKIMDA KARAR VERME : KANITA DAYALI BİR EL KİTABI   Acil tıp 2018
57 Çaka Bey Bahadıroğlu, Yavuz. Turkey 2017.
58 Çocukların gözyaşlarından Ceyhan, Ayşın. Child development.  
59 Bağımlı aileleri için rehber kitap : alkol, uyuşturucu, bilgisayar, sigara ve diğer bağımlılıkları olanların yakınlarına bilgiler / Ögel, Kültegin Dependency (Psychology). 2015.
60 Bilgi güneşi gökbilimci Ali Kuşçu / Kuzu, Ali, Kuşçu, Ali, 2017.
61 Hikmet-i Hukuk / Münif Paşa Munif Pasha 2016.
62 Varolma savaşı Karakoç, Sezai. Turkey 2017.
63 Erkekler ne ister? : erkeklerin “bağlanma sorunu” üzerine bir deneme / Topkara, Mustafa Men psycholog. 2014.
64 Grabb ve Smith plastik cerrahi /   Cerrahi, Plastik. c2016.
65 Orda kimse var mı ? : Valla, kurda yedirdin beni ! Alatlı, Alev. Turkish fiction 2013.
66 Mevlana ve mevlevilik Çelebi, Asaf Halet. Mevlevilik. 2015.
67 Konuşmalar Pakdil, Nuri. Turkish Literature 2015.
68 Benim adım Yunus Emre : roman Sepetçioğlu, Mustafa Necati. Turkish fiction. 2012.
69 Beyin gücünü geliştirme Kan, Metin Intellect. 2017.
70 Sorma nasılsa cevabı yok / Şenlikoğlu, Emine   2014.
71 Mimarlığın Özü Ve Mimari Yaratım / Schmarsow, August Mimarlık ve felsefe  
72 İslam’da cihad Kutub, Seyyid. İslam dini - 2016.
73 Mimarideki Osmanlı mührü : Mimar Sinan Bahadıroğlu, Yavuz. Mimar Sinan, 1490-1588 2017.
74 Cehennem / Brown, Dan Mystery fiction 2016.
75 Karabekir’in kavgası / Koçak, Cemil Turkey 2016
76 Umut : Hayat akan bir sudur Kulin, Ayşe. Authors, Turkish. 2017.
77 Türk sanayi toplumu : sanayi sosyolojisine giriş / Türkdoğan, Orhan, Industrial sociology 2015.
78 İç mekanda sınır öğeleri / Açıcı, Funda Kurak Space (Architecture) 2015.
79 İslam deklarasyonu İzzetbegoviç, Aliya. Kapitalizm 2017.
80 Yirminci asırda alem-i İslam ve Avrupa siyaseti / Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi Avrupa tarihi 2014
81 Jinekolojik ve Obtetrik Cerrahi : Sorunlar Ve Yönetim Seçenekleri     2018
82 Hz. Hamza : Biyografi Kurtulmuş, Şakir. Hz. Hamza : Biyografi 2013.
83 Osmanlı’ya kalan miras / Ekinci, Ekrem Buğra Türkiye 2016
84 SPSS uygulamalı temel istatistik yöntemler / Ünver, Özkan SPSS (Bilgisayar sistemi) 2016.
85 İslam toplumuna doğru / Kutub, Seyyid Islam 2017.
86 Peygamberimizin (s.a.v.) beden dili Karataş, Mustafa. Body language 2012.
87 Neoliberalizmin mimarlığı : Çağdaş mimarlığın denetim ve itaat aracına dönüşme süreci Spencer, Douglas. Neoliberalism 2018.
88 İslam’ın temel kavramları / Ece, Hüseyin K. İslamiyet 2013.
89 Büyük Selçuklu’nun Çocuk Sultanı I. Mahmut / Arkun, Kemal Tarih 2011.
90 İlk diriliş : Osmanlılar geliyor Bilgin, İsmail. Tarihi roman 2017.
91 Gözlerini sımsıkı kapat Verdon, John. Suspense fiction 2012.
92 İdare hukuku / Canatan, Bilal İdare hukuku 2015
93 Tarz-ı hayat’tan life style’a : Yeni seçkinler, yeni mekanlar, yeni yaşamlar / Bali, Rıfat N. Populer culture 2015.
94 IV. Murat : gürz ve zafer / Tiryakioğlu, Okay, Turkish fiction. 2017.
95 Hukuk felsefesi açısından yararcılık teorisinin eleştirisi Gürbüz, Ahmet. Law 2012.
96 Mimarlar ve inşaat : konuşmalar / Picon-Lefebvre, Virginie Architecture, Modern 2017.
97 Türk hukukunda ve Avrupa insan hakları sözleşmesinde : Özel hayatın gizliliği ve korunması Polater, Yusuf Ziya. Özel hayat gizliliği 2010.
98 Edebiyattaki iktisat   Economics in literature. 2014.
99 Farabi : Filozofların babası Kuzu, Ali. Farabi, 2017.
100 Anneannenize anlatır gibi : 2008 küresel ekonomik krizi / İlçi, Ali Ekonomik Kriz 2017.
101 Samsat yıldızı Hz. Safvan Bin Muattal : roman Bilgin, Hasan Basri. Hz. Safvan 2016.
102 Osmanlı sultanları albümü / Armağan, Mustafa Padişahlar 2013.
103 Jinekolojik ve Obtetrik Cerrahi : Sorunlar Ve Yönetim Seçenekleri   Obstetri 2018
104 İslam ve oryantalizm Cemile, Meryem. Islam 2011.
105 Mimarlık üzerine 17 mektup Gregotti, Vittorio. Mimarlık 2016.
106 Ama hangi Osmanlı Ekinci, Ekrem Buğra. Turkey 2017.
107 Osmanlıca-Türkçe ansiklopedik lügat : eski ve yeni harflerle /   Türk dili 2017.
108 Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Subaşı, Ebubekir. Türk Edebiyatı 2015.
109 Çocuğun görsel sanat eğitimi Kehnemuyi, Zerrin. Art 2013.
110 İslam hukuk felsefesi : Kaynaklar - yöntemler - amaçlar Allal el-Fasi. Islamic law 2014.
111 Hastane öncesi acil hasta bakımı : cilt 2   Hastalıklarda 2016.
112 Sorularla Osmanlı İmparatorluğu III Afyoncu, Erhan. Sorular ve cevaplar. 2014.
113 Bir gönül mücadelesi Şenlikoğlu, Emine. Roman 2012.
114 İdeal devlet / Farabi, Islamic philosophy 2016.
115 Mimarlık okulunda öğrendiğim 101 şey / Frederick, Matthew. Mimari 2016.
116 Devlet-i Aliyye : Klasik dönem (1302- 1606): Siyasal, kurumsal ve ekonomik gelişim İnalcık, Halil. Turkey 2017.
117 Refah devletinin krizi ve ’bes’lenemeyen sosyal güvenlik Çımrın Kökalan, Füsun. Sosyal güvenlik 2017.
118 Cennete Açılan Kapı Ayasofya / Çebi, Hakan Yılmaz Hagia Sophia 2014
119 Dış ticarette denge oyunu : stra - trajik senaryo ve aktörleri (2008 krizi : ABD & Çin ve diğerleri) / Mangır, Fatih, Dış ticaret politikaları. 2012.
120 Hz. Peygamber’in altı orijinal diplomatik mektubu Hamidullah, Muhammad. Islami dönem 2016.
121 Şahi toplardan savaş gemilerine : Çanakkale boğaz savunması Forrest, Michael. World War, 1914-1918 2017.
122 Türklerin altın çağı Ortaylı, İlber. Türkler ve tarih 2017.
123 İmam-ı A’zam ve eseri / Hamidullah, Muhammed Alimler, MüslümanBiyografi. 2014.
124 İlber Ortaylı seyahatnamesi / Ortaylı, İlber, Ortaylı, İlber 2017.
125 Ekonometrik çözümleme / Greene, William H. Ekonometri 2016
126 Darbe kurbanı Abdülaziz Han : Zamanı, hedefleri, şehid edilişi, artçı darbeler ve yıldız muhakemesi Aksun, Ziya Nur. Abdülaziz, 2016.
127 Cihan padişahı muhteşem Süleyman Aksun, Ziya Nur. Kanuni Sultan Süleyman 2011.
128 Aile danışmanlığı : Kuram ve uygulamalara genel bir bakış Özabacı, Nilüfer. Family counseling 2014.
129 Yakın tarihin kara delikleri Armağan, Mustafa. Tarih 2012.
130 Sosyal güvenlik hakkı açısından yaşlı bakımı : İsveç modeli ve uluslararası belgeler ışığında bir inceleme / Gökçeoğlu Balcı, Şebnem Yaşlılık yardımı - Hukuk ve mevzuat 2017.
131 Kurum Kimliği Okay, Ayla. Örgütsel Davranış 2013.
132 Çocukların kokusu cennetin kokusudur / Gün, Fahrettin, Islamic religion 2010
133 Kazım Karabekir’in gözüyle yakın tarihimiz : İstiklal Savaşı’nın içyüzü Armağan, Mustafa. Tarih 2014.
134 Öğrencilerle söyleşiler Kahn, Louis I. Architects 2014.
135 Aşk terapi Tarhan, Nevzat. Aşk 2014.
136 Osmanlı’nın şifreleri Uğurluel, Talha. Turkey 2016.
137 Çin işkencesi Şenlikoğlu, Emine. Roman 2016.
138 Özgürlük savaşçısı : roman Boyunağa, Ahmet Yılmaz. Şeyh Şamil, 2016.
139 Aşkın meali III : Hz. Ali ve Fatıma Yağmur, Sinan. Hz. Ali 2017.
140 Türkiye’nin 200 yıllık iktisadi tarihi : Büyüme, kurumlar ve bölüşüm Pamuk, Şevket. Turkey 2017.
141 Sigortacılık : Kavramlar- türler- belgeler- mevzuat Güvel, Enver Alper. Sigortacılık 2015.
142 Industrial design A-Z Fiell, Charlotte Industrial design. 2016.
143 Osmanlı tarihinde İslamiyet ve devlet İnalcık, Halil. Islam 2017.
144 Yıldırım sesli Manasçı : Deniz kıyısında koşan ala köpek (Hikayeler) Aytmatov, Cengiz. Kyrgyz literature 2018.
145 IV. Murad - II Bahadıroğlu, Yavuz, Murad 2016.
146 Beklenen zafer nesli / Kardavi, Yusuf Islamic religion 2017.
147 Gelenek sanat ve medeniyet / Ökten, Sadettin.   2017.
148 İdamlık genç Şenlikoğlu, Emine. Roman 2016.
149 İmam-ı A’zam’ın beş eseri : el-Alim ve’l-Müteallim, el-Fıkhu’l-Ebsat, el-Fıkhu’l-Ekber, Risaletü Ebi Hanife, el-Vasiyye   Islamic law 2017.
150 Patricia : Umut damlar mı geceye Şenlikoğlu, Emine. Roman 2015.
151 Tarih ve tarihçi / Demircan, Adnan Historians 2016
152 Da Vinci şifresi Brown, Dan. Amerikan edebiyatı. 2018.
153 Tekil nesneler : architecture et philosophie / Baudrillad, Jean Architecture 2011.
154 Avrupa’yı saran kriz : Avro Bölgesi   Turkey 2013.
155 Tarihimizin ilginç ve şaşırtan olayları Yeniaras, Orhan. Tarih 2017.
156 Osmanlı’da ateşli silahlar ve askeri devrim tartişmalari / Ágoston, Gábor. Turkey 2017.
157 Cumhuriyetin tozlu sayfaları / Çelik, Mehmet, İnönü, İsmet, 2015.
158 Tarih Sümer’de başlar / Kramer, Samuel Noah Sümerler 2017.
159 Hristiyan gülü Şenlikoğlu, Emine. Roman 2016.
160 Ankara’nın gönül sultanı Hacı Bayram-ı Veli Tek, Abdürrezzak. Müslüman evliyalari 2015.
161 Varolmak kavgası / Özdemir, Mehmed Niyazi Roman 2015.
162 Harrison’s Principles of İnternal Medicine 2 /   Internal Diseases 2015
163 Osmanlı’nın Direnişi : Batı Emperyalizmine Karşı / Albayrak, Sadık Dış borçlar 2013
164 Siyonizm ve Filistin Sorunu (1880-1923) Öke, Mim Kemal. Türkiye -- Tarih -- V. mehmed, 1909-1918 2011.
165 Özürlülerin sosyal güvenlik hakları : Dünyadaki yeni yaklaşımlar ışığında öneriler Ünal, Canan. Sosyal güvenlik hakkı 2012.
166 Cumhuriyet’e doğru hilafetin sonu : İrtica’ın tarihçesi III Albayrak, Sadık. Türkiye 2016.
167 Erdoğan operasyonu : Küresel sermayenin iktidar savaşı Kaynak, Mahir. Turkey 2016.
168 Yeni ceza muhakemesi kanununun anlamı : Açıklamalı - gerekçeli - içtihatlı Özbek, Veli Özer. Criminal law 2005.
169 Top sesleri Asya, Arif Nihat. Turkish literature 2013.
170 Suskundu gitmeler : roman Kaplan, Gülçin. Turkish fiction. 2011.
171 Bir adımlık koşu Şenlikoğlu, Emine. Türk şiiri. 2014.
172 Sağlığın geliştirilmesi eğitimi /   Sağlık hizmetleri 2017.
173 Makina imalat sanayii sektör araştırması   Manufactures 2004.
174 Hz. Mevlana’nın En Büyük Eseri : Mesnevi’de Geçen Bütün Hikayeler /   Mesnevi 2017.
175 Sosyal hizmeti yeniden düşünmek : Sosyal çalışma üzerine eleştirel tartışmalar   Sosyal hizmet 2017.
176 Siyasetin oyunu / Kavakçı, Merve, Turkey 2008
177 Çocuk acil tıp II : kapsamlı ve kolay yaklaşım   Çocuk hastalıkları 2012.
178 Tıbbi fizyoloji : Klinik tıbbın temelleri   İnsan fizyolojisi. 2017.
179 Anayasa hukukunun genel teorisi I Gözler, Kemal. Anayasa hukuku 2011.
180 Üniversiteler, hemşirelik fakülteleri ve SHMYO’lar için ilkyardım Özel, Gürkan. İlkyardım 2017.
181 Tıbbi fizyoloji : Klinik tıbbın temelleri   Bilim 2017.
182 Ben kimin kurbanıyım? Şenlikoğlu, Emine. Roman 2014.
183 Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesindeki balıkçılık hakları Engür Karaman, Seçil Nergiz. Fishery law and legislation 2018.
184 İptal davalarında gerekçeli karar hakkı Sunay, Zuhal Aysun. Argümantasyon 2016.
185 Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el koyma davaları Hayta, Mehmet Ali. Cases 2014.
186 Anayasa ek 4. madde kapsamında ABD hukukunda özel hayatın gizliliği hakkının korunması Bozlak, Ayhan. Gizlilik hakkı 2015.
187 Özel güvenlik sözleşmesi Zorlu, Süheyla. Özel güvenlik 2018.
188 Hukuk sosyolojisi Işıktaç, Yasemin. Sociological jurisprudence 2017.
189 696 sayılı KHK dahil son mevzuata göre hukuk davalarında istinaf ve temyiz uygulaması : Yargıtay’ın ilk içtihatları - bilimsel açıklama Gençcan, Ömer Uğur. Tasnif 2018.
190 Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğunda farklılaştırılmış teselsül ilkesi Yördem, Yılmaz. Anonim şirket 2017.
191 Çağdaş islam düşünürleri   İslam dini 2016.
192 AİHM-Yargıtay kararları son yasal düzenlemeler ışığında : hakimlerin tazminat sorumluluğu Kanmaz, Fatih. Apprehension 2015.
193 Gazi padişahlar : İmparatorluğun kurucuları Osman Gazi’den II. Bayezid’e Öztürk, Necdet. Sultanlar 2012.
194 Canfeda Hz. Fatıma Eraslan, Sibel, 1967- Türk romanı 2017.
195 Jön Türkler : 1908 ihtilalinin doğuşu Ramsaur, Ernest E. İttihat ve Terakki hareketi 2004.
196 Gynecology /   Kadın hastalıkları 2017.
197 Çocuk acil tıp I : kapsamlı ve kolay yaklaşım   Çocuk hastalıkları 2012.
198 Sabır ve vefa timsali : Hazreti Zeyneb Damla, Nurdan. Hazreti Zeyneb 2017.
199 İslami benliğin iç yüzü İkbal, Muhammed. İkbal, Muhammed, 2012.
200 Tıbbi fizyoloji : Guyton ve Hall Guyton, Arthur C. Human physiology. 2017.
201 Hastane öncesi acil hasta bakımı : cilt 1   Hastane öncesi 2017.
202 Taşlar yerine oturdu Uğurluel, Talha. Islamic architecture 2016.
203 Çocuk acil tıp II : kapsamlı ve kolay yaklaşım   Aciller 2012.
204 Beden dili : eski FBI ajanından insanların bedenini okuma rehberi / Navarro, Joe, Body language. 2018.
205 Yakın tarihimizde dönmelik ve dönmeler Düzdağ, M. Ertuğrul. Dönmeh. 2017.
206 Vazgeçtim : İnsan sebepsiz yere terk eder mi sevdiğini? Tazeoğlu, Kahraman. Roman 2015.
207 Yunus Emre : Hayatı, düşüncesi, san’atı Özçelik, Mustafa. Şiir 1991.
208 Şehid-i Muazzez Ali Şükrü Bey / Mısıroğlu, Kadir Kurtuluş Savaşı, 1918-1923 2015.
209 Gebelikten anneliğe yoga : Ebeveynliğe bedensel, zihinsel ve ruhsal hazırlık Rathfisch, Gülay. Yoga for pregnant women 2015.
210 Fikrimin ince gülü Ağaoğlu, Adalet. Roman 2014.
211 Allah de ötesini bırak 2 : Niyet Koşar, Uğur. Allah’a iman. 2015.
212 Yöneticinin el kitabı : bir yöneticinin kazanmak zorunda olduğu 13 beceri /   Supervision of employees. 2017.
213 Soykırım yapan kim : Türkler mi Ermeniler mi? /   Ermeni mezâlimi, Türkler 20??
214 Çocuk acil tıp I : kapsamlı ve kolay yaklaşım   Aciller 2012.
215 Çocuk eğitiminde ideal anne baba / Teber, Mehmet Child psychology 2015.
216 Çin’de gizemli yolculuk / Bresner, Lisa, French literature. 2003.
217 Hz. Ali dönemi : siyasi çekişmeler / Yaşaroğlu, Abid İslam tarihi 2015.
218 Sufi psikolojisi : Bilgeliğin ruhu, ruhun bilgeliği   Sufism 2015.
219 Küskün Paşalar : roman Yıldız, Zekeriya. Turkish fiction. 2018.
220 Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları II : En son değişikliklerle gerekçeli-açıklamalı- içtihatlı Akar, Zeki. Eminent domain 2007.
221 Büyük fetih Topçu, Nurettin. Ottoman empire - History - Conquest 2017.
222 Alim ve Tağut Kardavi, Yusuf. Roman 2017.
223 Tarihin akışını değiştiren son peygamber Demircan, Adnan. Hz. Muhammad, the Prophet. 2016.
224 Mekanik titreşimler : Teori ve uygulamalar, SI Kelly, S. Graham. Titreşim 2016.
225 Yavuz Sultan Selim Han : Arslan pençeli şair padişah Tiryakioğlu, Okay. Türk romanı. 2017.
226 Gynecology /   Gebelik 2017.
227 İttihat ve terakki : Osmanlı İmparatorluğu’nda gizli örgütlenmeler ve darbeler Ortaylı, İlber. İttihat ve Terakki Cemiyeti. 2016.
228 Bambaşka Tazeoğlu,Kahraman. Roman 2017.
229 İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikleri dünyası Emecen, Feridun M. Western Anatolian Principalitie. 2016.
230 İmam-ı Rabbani Risaleleri /   İmâm-ı Rabbânî risaleleri 2016.
231 Mevlevi usül ve adabı Top, H. Hüseyin. Sufism 2016.
232 Osmanlının Balkanlardan çekilişi : Süleyman Hüsnü Paşa ve dönemi Özbilgen, Erol. Süleyman Paşa, 1838-1892 2012.
233 Demokrasiden darbeye : babam Adnan Menderes / Menderes, Aydın, Menderes, Adnan, 2011.
234 Anahatlarıyla tasavvuf ve tarikatlar / Yılmaz, H. Kamil Sufism. 2017.
235 Cins cins mekan   Cinsiyet analizi 2009.
236 Bukre Tazeoğlu, Kahraman. Roman 2017.
237 Barbaros’un günlüğü : roman Yeniaras, Orhan. Türk romanı 2016.
238 Sanat - mimarlık kompleksi : Küreselleşme çağında sanat, mimarlık ve tasarımın birliği Foster, Hal. Art and architecture. 2015.
239 Grabb ve Smith plastik cerrahi /   Cerrahi, Plastik. c2016.
240 II. Murad : Hayırsever padişah Bahadıroğlu, Yavuz, Murad 2013.
241 Hukuk sosyolojisi Weber, Max. Law 2014.
242 Sütçü imam : tiyatro Zarifoğlu, Cahit. Tiyatro 2015.
243 The master builders : Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright / Blake, Peter, Wright, Frank Lloyd, 1996.
244 İmparatorluğun son döneminde gördüklerim yaptıklarım : Gördüklerim yaptıklarım (1890-1922) Rey, Ahmet Reşit. Rey, Ahmet Reşit. 2014.
245 Uluslararası iş kültürü : kültürel bilinç ve uluslararası iş hayatı = international business culture / Mitchell, Charles, Corporate culture. 2002.
246 İskilipli Mehmed Atıf Hoca : İstiklal Mahkemeleri’nin tarihi misyonu ve şapka inkılabı Gökgöz, Bülent. İstiklal Mahkemeleri 2016.
247 Aşka adanmış bir ömür : Hz. Hatice Damla, Nurdan. Turkish Language and Literature 2017.
248 İslami tebliğin Medine dönemi ve Cihad Sırma, İhsan Süreyya. İslamiyet 2017.
249 Beyond the brain : how body and environment shape animal and human minds. Barrett, Louise. Ecology.  
250 İlişkilerin psikolojisi / Topkara, Mustafa Man-woman relationships 2017.
251 Medeniyetimizin analizi ve geleceği / Niyazi, Mehmed, Turkey 2017.
252 Sayısal kontrol ve takım tezgahları Eskicioğlu, Hakkı. Machine-tools 2010.
253 Hz. Türkistan : Ahmet Yesevi Yılmaz Durali. Tarihi roman 2015.
254 Hüzün yanığı 2 : Bir Ashab_ı Kehf romanı Yağmur, Sinan. Sufi roman 2017.
255 Kamulaştırmasız el koyma : El atmanın önlenmesi ve tazminat davaları Arcak, Ali. Davalar 1992.
256 Muhtasar İslam tarihi III : selçuklulardan osmanlılara kadar / Mısıroğlu, Kadir İslam 2013.
257 Uluslararası ticaret kültürü Melemen, Mehmet. Ticaret Politikası 2017.
258 Grabb ve Smith plastik cerrahi /   Reconstructive Surgical Procedures. c2016.
259 Türkan : Tek ve tek başına Kulin, Ayşe.   2017.
260 Dervişin teselli koleksiyonu : Doğu’dan Batı’dan 99 teselli Öztürk, Mecit Ömür. İslam dini 2018.
261 Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları I : En son değişikliklerle gerekçeli-açıklamalı- içtihatlı Akar, Zeki. Davalar 2007.
262 Kanlı düğün : târihi roman / Mısıroğlu, Kadir, Tarihi roman, Türk. 2016.
263 Dünyaya hükmeden Sultan 2 : Kanuni’nin akıl oyunları Uğurluel, Talha. Turkey 2017.
264 Berek & Novak jinekoloji /   Gynecology,methods 2017
265 Details : Hastane/ Hospital 3   Office buildings 2006.
266 Hangi sol İlhan, Attila. Turkey 2018.
267 Beylikten hükümdarlığa Osmanlı padişahları Bahadıroğlu, Yavuz. Padişahlar 20??
268 Bilal-i Habeşi : Biyografi Kurtulmuş, Şakir. Bilal-i Habeşi 2013.
269 Uluslararası pazarlama / Tenekecioğlu, Birol İhracat pazarlaması 2002
270 Strüktür sistemleri Engel, Heino. Structural engineering 2004.
271 Cengiz han : Bozkırların mavi imparatoru Tan, M. Turhan. Türk edebiyatı 2015.
272 Kurum Kimliği Okay, Ayla. Kurum Kimliği 2018.
273 Zaman içinde mimari : Binaların yaşamı ve yaşlanması üzerine Mostafavi, Mohsen. Mimarlık 2005.
274 Uluslararası müzakereler : uluslararası ticari müzakereler kılavuzu =international negotiating :planning and conducting international commercial negotiations / Curry, Jeffrey E., International trade. 2002.
275 Control system design Goodwin, Graham C. System design 2001.
276 Ten ve taş : Batı uygarlığında beden ve şehir Sennet, Richard. Batı uygarlığı 2014.
277 Anadolu’ya iz bırakan sultanlar : II. Süleyman Şah, III. Kılıçarslan ve I. Gıyaseddin Keyhüsrev / Arkun, Kemal. Gıyaseddin Keyhusrev  
278 Başörtüsüz demokrasi’de adı konmamış darbe Kavakçı-İslam, Merve. Democracy 2014.
279 Yavuz Sultan Selim / Emecen, Feridun M., Selim 2017.
280 Dünyada ve Türkiye’de lojistik sektörün gelişimi / Orhan, Osman Z. lojistik 2003.
281 Plastik cerrahinin temelleri /   Reconstructive surgical procedures 2016.
282 Ekonominin ilkeleri / Case, Karl E. Economics. 2018.
283 Değerler psikolojisi ve insan : Güzel insan modeli Tarhan, Nevzat. Değerler 2016.
284 Geri tepen kurşunlar / Şenlikoğlu, Emine Turkish litareture 2014.
285 Berek & Novak jinekoloji /   Jinekoloji 2017
286 Hangi Batı? İlhan, Attilâ, East and West. 2017.
287 Uluslararası sözleşmeler : uluslararası ticari sözleşme taslakları / Shippey, Karla C. Export sales contracts 2002
288 Perspektif : Simgesel bir biçim Panofsky, Erwin. Symbolism in art. 2017.
289 Tek parti dönemi ve batıcılık İrtica’ın tarihçesi V Albayrak, Sadık. Tek parti sistemleri 2016.
290 Vicdan azabı Şenlikoğlu, Emine. Roman 2013.
291 Linear systems Kailath, Thomas. Linear systems 1980.
292 Yakın tarihimizde ırkçılık Düzdağ, M. Ertuğrul. İdeoloji 2013.
293 Anchoring : Selected projects 1975-1991 Holl, Steven. Architecture 1991.
294 Mimarlıkta mekan kavramı / Altan, İlhan, Humanism in architecture. 2015.
295 Art nouveau : Utopia: Reconciling the Irreconcilable Sembach, Klaus-Jürgen. Art 2016.
296 Osmanlı İmparatorluğu’nda askeri isyanlar ve darbeler Afyoncu, Erhan. Osmanlıda darbe 2016.
297 Grabb ve Smith plastik cerrahi /   Cerrahi, Plastik. c2016.
298 Bizim için ağlama, IMF !   Ekonomi 2005.
299 Cephedeki bir doktorun gözünden : 1915 baharında Çanakkale Erduran, Behçet Sabit. Gelibolu Yarımadası 2015.
300 Kamulaştırmasız el atma davaları Böke, Veli. Mülkiyet hakkı 2006.
301 Canan Safa, Peyami. Türk Romanı. 2016.
302 Atomların dansı : Evren hakkında bilmemiz gereken her şey Chown, Marcus. Atom 2011.
303 Kabus : Schrödinger’in kedisi I. kitap Alatlı, Alev. Turkish literature. 2016.
304 İslamlaşma sürecinde Türklerin İslam tasavvuru / Şeker, Fatih M. Türkler 2016.
305 Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri : Felsefe - yöntem - analiz Gürbüz, Sait. Sosyal bilim anlayışları 2017.
306 Kaderin çağırdığı yerdeyim Yıldız, Ahmed Günbay. Türk romanı 2016.
307 İslam devlet felsefesi Niyazi, Mehmed. Islamic law. 2015.
308 Postmodern coğrafyalar : Eleştirel toplumsal teoride mekanın yeniden ileri sürülmesi Soja, Edward William. City 2017.
309 New health facilities Broto, Carles. Graphic design. 2009.
310 Var olmak Topçu, Nurettin. Felsefe, Türk 2017.
311 Hz. Ali : Biyografi Yağmurlu, Mustafa. Hz. Ali : Biyografi 2012.
312 Kara Kitap : Bir devrin yüz karası / Serdengeçti, Osman Yüksel Türkiye 2016.
313 Söz Tazeoğlu,Kahraman. Anlamlı cümleler 2017.
314 İnsan hakları ve sosyal hizmet : Hak temelli bir uygulamaya doğru Ife, Jim. İnsan hakları 2017.
315 Açıklamalı-içtihatlı elatmanın önlenmesi davaları 3 Özkaya, Eraslan. Cases 2004.
316 Anayasa hukukunun genel teorisi II Gözler, Kemal. Anayasa hukuku 2011.
317 Denizler fatihi Barbaros Hayreddin Paşa : Kaptan-ı Derya Barbaros romanı Subaşı, Ebubekir. Turkish literature. 2013.
318 Cebrail kanadı İkbal, Muhammed. İran edebiyatı 2015.
319 Org. İzzettin Çalışlar’ın anılarıyla gün gün, saat saat İstiklal Savaşı’nda batı cephesi Değirmenci, Nihat Muharebeler 2009.
320 Akdeniz hilalindir : Bütün şiirleri Serdengeçti, Osman Yüksel. Turkish poetry. 2017.
321 Hz. Süleyman Ece, Hüseyin K. Kısass of Hz. Solomon 2012.
322 Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical microbiology Carroll, Karen C. Parasitology 2016.
323 Ashab-ı Kiram : Esseyyid Abdülhakim Arvasi   Ashâb-ı kirâm (Sahabeler) 2016.
324 Çok taraflı ticaret sistemi çerçevesinde Ekonomik entegrasyon teorisi : Geleneksel yaklaşımdan yeni yaklaşımlara Dağdemir Uçkan, Elif. Uluslararası ticaret 2016.
325 Benim çiçeklerim ateşte açar Yıldız, Ahmed Günbay. Turkısh fiction 2017.
326 Çocuk ve ergen psikiyatrisi / Çakmaklı, Kemal Pediatrik psikiyatri 2018.
327 Ekonomi politikasının temelleri : (Notlar) Özbilen, Şevki. Ekonomi politikası 2015.
328 Aşka uyanmak Yıldız, Ahmed Günbay. Türk romanı 2016.
329 Klinik Anestezi Temelleri / Barash, Paul G. Medical sciences 2017
330 İslamcı gençliğin el kitabı Mısıroğlu, Kadir. İslam 2016.
331 ’Nuke’ Türkiye! : Or’da kimse var mı II. kitap Alatlı, Alev. Türk Romanı 2008.
332 Küresel ekonomik, ekolojik ve sosyal tehditler : Yeni güvenlik Tuna, Gülgün. Social structure 2003.
333 ’’Osmanlı Mimar’’ D’aronco İstanbul projeleri 1893-1909 restorasyonlar, projeler, kitaplar : D’aronco architetto Ottomano progetti per Istanbul 1893-1909 restauro, progetti, libri :   Architects 2006.
334 Kafamda bir tuhaflık Pamuk, Orhan. Turkish fiction. 2017.
335 İrtica’ın tarihçesi I : 31 Mart gerici bir hareket mi? Albayrak, Sadık. Turkey 2015.
336 Klinik Anestezi Temelleri / Barash, Paul G. Medical sciences 2017
337 Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical microbiology Carroll, Karen C. Microbiology 2016.
338 Açıklamalı-içtihatlı kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları Yıldırım, Bekir. Eminent domain 2013.
339 Yemen Ah Yemen : roman Niyazi, Mehmed. Turkish literature - Fiction 2016.
340 Davranışsal ekonomi (Nörofinans) : Kavram - teori - uygulama Altunöz, Utku. Ekonomi 2018.
341 Bulanık küme teorisi : Bulanık matematiksel programlamaya giriş Paksoy, Turan. Bulanık küme teorisi : Bulanık matematiksel programlamaya giriş 2013.
342 Roitt’s temel immünoloji /   Immunity. 2008
343 Loft : Modernizmden postmodernizme geçiş sürecinde loft mimarisi ve Istanbul’daki yansımaları Baba, Ece Ceylan. Lofts 2015.
344 Arazi yönetimi Ülger, Nihat Enver. Arazi kullanımı 2016.
345 Sığınak havalandırma projesi hazırlama esasları   Sığınak havalandırma 2011.
346 II. Abdülhamid Han Aksun, Ziya Nur. II. Abdülhamid 2010.
347 Enver Paşa ve Sarıkamış harekatı Aksun, Ziya Nur. Enver Paşa 2005.
348 Tarihe düşülen notlar : 17 aralık AB zirvesinin perde arkası Akdoğan, Yalçın. Erdoğan, Recep Tayyip, 2010.
349 Bir garip tarih Sırma, İhsan Süreyya. Turkey 2016.
350 Roitt’s temel immünoloji /   Immunology. 2008
351 Mind in architecture : Neuroscience, embodiment, and the future of design   Architectural design 2012.
352 Çocuk ve ergen psikiyatrisi / Çakmaklı, Kemal Pediatrik psikiyatri 2018.
353 Elastic architecture : Frederick Kiesler and design research in the first age of robotic culture Phillips, Stephen John. Kiesler, Frederick. 2017.
354 Sistematik din sosyolojisi Aydın, Mustafa. Religion 2016.
355 Konuşmalar / Zarifoğlu, Cahit Turkey 2016.
356 Babürname (Vekayi) Babür, Gazi Zahirü’ddin Muhammed. Mogul Empire. 2006.
357 Akademik makaleler Coşan, Mahmud Es’ad. İslam hagiyografisi 2013.
358 Aforizmalar Hippokrates Hippokrates. 2017.
359 Tabular yıkılıyor : 1 Akgündüz, Ahmed. Türkiye 1996.
360 Büyük olayların kısa tarihi II Gündüz, Tufan. Türkiye 2017.
361 Mimarlar için düşünürler : mimarlar için Irigaray / Rawes, Peg Feminism and architecture 2017.
362 Temel kadın hastalıkları ve doğum bilgisi /   Kadın Hastalıkları 2014
363 Türklerin tarihi : Pasifik’ten Akdeniz’e 2000 yıl Roux, Jean-Paul. Türkoloji 2017.
364 Tabular yıkılıyor : 2 Akgündüz, Ahmed. Türkiye 2007.
365 Etkili iletişim teknikleri Belet, Aydın. İletişim 2012.
366 Açık toplum ve düşmanları : Cilt 2 Hegel, Marx ve sonrası Popper, Karl R. Social sciences. 2017.
367 Can ocağında pişen aş Sepetçioğlu, Mustafa Necati. Turkish fiction. 2017.
368 Teşkilat-ı Mahsusa : Enver Paşa’nın sırdaşı anlatıyor Aksoley, İhsan. I. Dünya Harbi 2016.
369 Temel kadın hastalıkları ve doğum bilgisi /   Doğum bilgisi 2014
370 İslam’da erkek / Şenlikoğlu, Emine. Theological anthropology 2014.
371 Yazılamamış destanlar Niyazi, Mehmed. Turkish Fiction 2015.
372 Çocuk ve ergen psikiyatrisi / Çakmaklı, Kemal Gençlik psikiyatrisi 2018.
373 Schwartz cerrahinin ilkeleri /   Surgical procedures, operative 2016.
374 Çocuklar ve gençler için : Osmanlı tarihi ansiklopedisi Efe, Ahmet. Turkey 2017
375 Bu çağın adı Buğra, Tarık. Makaleler 2018.
376 Schwartz cerrahinin ilkeleri /   Cerrahi 2016.
377 Hangi laiklik? / İlhan, Attilâ, 1925-2005. Laiklik 2017.
378 Mesnevi’den Seçmeler Mevlana Celaleddin Rumi. İslam Edebiyatı 2017.
379 Osmanlı İnsanı Vakkasoğlu, Vehbi. Osmanlı ahlakı 2016.
380 Tıbbi mikrobiyoloji / Murray, Patrick R. Medical microbiology. 2016.
381 Kalbim Kudüs’te kaldı : Yüz yıllık ayrılığın romanı Turgut, Ahmet. Türk romanı 2018.
382 Mobilizasyon teknikleri : ekstremiteler ve spinal teknikler / Duymaz, Tomris,, Manipulation, Spinal 2017.
383 Doğu ve Batı arasında İslam İzzetbegoviç, Aliya. East and West. 2018.
384 Metafor olarak mimari : Dil, sayı, para Karatani, Kojin. Mimarlık 2017.
385 Devr-i gül sohbetleri : Osmanlı değerleri I / Şemşirgil, Ahmet Türkçe çeşitli eserler 2016.
386 Kitlesel olaylarda hastane öncesi acil sağlık hizmetleri yönetimi / Ekşi, Ali Disaster medicine 2016.
387 Learning OpenCV 3 : computer vision in C++ with the OpenCV library / Kaehler, Adrian, C++ (Computer program language) ©2017.
388 Kişilik ve karakter gelişiminde çocukluk sırrı / Güneş, Adem Çocuk psikolojisi 2017.
389 Çocuğunuzun ilk 6 yılı / Yavuzer, Haluk. Child psychology. 2017.
390 Ebelere yönelik kapsamlı doğum   Prenatal care 2017.
391 Milletlerarası yatırım hukukunda dolaylı kamulaştırma Nalçacıoğlu Erden Zeynep. Dolaylı kamulaştırma 2015.
392 Geçmişiniz itinayla temizlenir Koçak, Cemil. İnönü, İsmet, 2009.
393 İşte önderimiz Hz. Muhammed / Sırma, İhsan Süreyya. İslam - Doktrinler. 2017.
394 Büyük olayların kısa tarihi / Gündüz, Tufan Turkey 2017.
395 Cahiliyeden İslam’a kadın ve aile / Demircan, Adnan, İslâm ve kadın. 2015.
396 Schwartz’s principles of surgery /   SURGERY c2015.
397 Frank Gehry / Gehry, Frank Biyografi 2017.
398 Erkek psikolojisi / Topkara, Mustafa, Men 2015.
399 Türkiye, mimarlığını sorguluyor! /   Architecture 2017.
400 Bulutları delen kartal : Cemil Meriç ile konuşmalar Armağan, Mustafa Meriç, Cemil, 1916-1987. 2011.
401 Çocuk ve ergen psikiyatrisi / Çakmaklı, Kemal Gençlik psikiyatrisi 2018.
402 Kamulaştırmasız el koyma Yalçınduran, Türker. Kamulaştırma 2015.
403 Osmanlı Devleti’nde moratoryum, 1875-1881 : Rüsum-ı Sitte’den Düyun-ı Umumiyye’ye. Sağlam, Mehmet Hakan. Fiscal policy 2007.
404 Devlet-i ’Aliyye : Osmanlı İmparatorluğu üzerine araştırmalar III. (köprüler devri) İnalcık, Halil., Türkiye 2018.
405 Hangi Atatürk? / İlhan, Attilâ. Turkey 2018.
406 Aşk çağlayanı Hz. Mevlana Vakkasoğlu, Vehbi رومى 2009.
407 Klinik egzersiz fizyolojisi /   Exercise 2018.
408 Klinik egzersiz fizyolojisi /   Bilim 2018.
409 Nelson pediatrinin temelleri : beşinci edisyon   Pediatrics. 2015.
410 Nelson pediatrinin temelleri : beşinci edisyon   Çocuk sağlığı ve hastalıkları bilimi. 2015.
411 Hücre : moleküler yaklaşım / Cooper, Geoffrey M. Cell biology 2016.
412 Hücre : moleküler yaklaşım / Cooper, Geoffrey M. Sitoloji 2016.
413 Moleküler hücre biyolojisi / Güneş, Hasan Veysi. Sitoloji. 2018.
414 Acil tıp : açıklamalı klinik olgular / Roseveare, Chris Medical Emergencies. 2016.
415 Acil tıp : açıklamalı klinik olgular / Roseveare, Chris Acil Tıp. 2016.
416 Temel. Klinik ve Tanısal   Virüs hastalıkları 2018.
417 Temel. Klinik ve Tanısal   Tıbbi viroloji 2018.
418 Temel tıbbi parazitoloji / Miman, Özlem Helminths. 2018.
419 Temel tıbbi parazitoloji / Miman, Özlem Helminths 2018.
420 Fizyopatoloji /   Physiology, Pathological 2017.
421 Fizyopatoloji /   Fizyoloji, Patolojik 2017.
422 Medical microbiology / Murray, Patrick R. Parasitology. 2016.
423 Medical microbiology / Murray, Patrick R. Microbiology. 2016.
424 Tintinalli acil tıp : bilinmesi gerekenler /   Acil Durumlar 2016.
425 Tıbbi fizyoloji : Guyton ve Hall Guyton, Arthur C. Fizyoloji. 2017.
426 Paramedikler için hastane öncesi acil tıp /   Acil tıp 2017.
427 Tarihin ışığında Yunan mezalimi / Özcan, Murat. Greco-Turkish War, 1921-1922. 2007.
428 Türkçe harrison’s prenciples of internal medicine 2 : İç hastalıkları   İç hastalıklar c2013.
429 Türkçe harrison’s prenciples of internal medicine 1 : İç hastalıkları   İç hastalıklar c2013.
430 Öğrenci ebeler için klinik uygulama rehberi / McKay-Moffat, Stella Midwifery 2018.
431 Şemsettin Ustaçelebi’nin genel viroloji / Ustaçelebi, Şemsettin. Viruses. 2013.
432 Koneman’s color atlas and textbook of diagnostic microbiology /   Laboratory Techniques and Procedures. 2017.
433 Çocuğun ruhuna 7 armağan. / Yavuz, Kudret Eren. Çocuk psikolojisi. 2017
434 İslam düşüncesinin zirvesi İmam Gazali / Ayni, Mehmet Ali Ghazzâlî, 1058-1111 2013.
435 Koneman’s color atlas and textbook of diagnostic microbiology /   Diagnostic microbiology. 2017.
436 Tıbbi mikrobiyoloji./ Ernest Jawetz,Joseph L. Melnick [ve] Edward A.Adelberg MİKROBİYOLOJİ 2015.
437 Tıbbi mikrobiyoloji./ Ernest Jawetz,Joseph L. Melnick [ve] Edward A.Adelberg MİKROBİYOLOJİ 2015.
438 Şemsettin Ustaçelebi’nin genel viroloji / Ustaçelebi, Şemsettin. Viroloji. 2013.
439 İlk ve acil yardım teknikerliği paramedik : klinik konular-mesleki beceriler-opreasyonel uygulamalar /   Trauma. 2018.
440 Aşkın meali III : Hz. Ali ve Fatıma Yağmur, Sinan Turkish literature 2017.
441 Aşka dair öyküler / Demirci, Senai TÜRK EDEBİYATI (ÖYKÜ) 2003.
442 Tarihi hakikatler / Danişmend, İsmail Hami Tarih 2016.
443 Kaşgarlı Mahmut / Caferoğlu, Ahmet, 1899-1975. Kaşgarlı Mahmud, 11. yy. 2015.
444 İslami yeniden doğuşun sorunları / İzzetbegovic, Aliya, Dinler 2014.
445 İsrail’in nükleer sırları Shahak, Israel. Israel and the diaspora. 2006.
446 Savaşçıların efendisi : Alparslan / Subaşı, Ebubekir, Türk Edebiyatı 2013.
447 Alatav’dan Şardağı’na : kültür coğrafyamızda gezintiler / Ayvazoğlu, Beşir, Turks 2008.
448 Kader kapımı çaldı / Kavaklı, Ali Erkan Türk romanı 2010.
449 Pediatri hemşireliği akıl notları : güncel.pratik.referanslı   Pediatric Nursing. 2018.
450 Bir mazlum padişah : Sultan II. Abdülhamid / Mısıroğlu, Kadir, Abdülhamid 2017.
451 İslam tarihi 2 : Türkler ve İslam (selçuklular, haçlı seferleri, moğollar ve sonrası) Ahmet Hilmi Şehbenderzade, Islam 2011.
452 Türkiye’de milli şef dönemi cilt 2 : 1938-1945 : dönemin iç ve dış politikası üzerine bir araştırma / Koçak, Cemil. İnönü, İsmet, 2017.
453 İslam tarihi 1 : Dini düşünce ve İslam (doğuşu, yayılışı, ilk halifeler, ilk İhtilaflar, emeviler ve abbasiler) Ahmet Hilmi Şehbenderzade, İslamiyet 2006.
454 Beyindeki aynalar : zihinlerimiz, eylemleri ve duyguları nasıl paylaşır / Sinigaglia, Corrado, Brain. 2017.
455 Kanlı düğün : târihi roman / Mısıroğlu, Kadir, Turkish fiction. 2013.
456 Yüzyılın pedagojik yanlışı : karma eğitim/ Kavaklı, Ali Erkan, Educational equalization 2012.
457 Paşaların hesaplaşması : küller altında yakın tarih 5 Karabekir, Kâzım, Turkey 2014.
458 Ağalar saltanatı : roman / Bahadıroğlu, Yavuz Türk romanı 2013.
459 Batı’da müslüman olmak Kavakçı, Merve. Newspaper articles, Turkish 2008.
460 Sönmeyen yıldızlar : (kerim bir elçi’nin kerim dostları) / Efe, Ahmet Hz. Muhammed, 2014.
461 Acil tıp : cilt 2 / Cander, Başar Emergency medical services 2016.
462 Acil tıp : cilt 1 / Cander, Başar Acil tıp 2016.
463 Acil tıp : cilt 2 / Cander, Başar Emergency medical services 2016.
464 Acil tıp : cilt 1 / Cander, Başar Acil tıp 2016.
465 Acil tıp : cilt 1 / Cander, Başar Emergency medical services 2016.
466 Acil tıp : cilt 2 / Cander, Başar Acil tıp 2016.
467 Churchill : a life. Gilbert, Martin, Churchill, Winston, 2013.
468 Tarihten günümüze tahrif hareketleri cild I. Mısıroğlu, Kadir, Uthman ibn Affan, 2015.
469 Hz. Ebubekir Akkoyunlu, Adil Ebu Bekir, 2014.
470 Bir nesli nasıl mahvettiler / Serdengeçti, Osman Yüksel Tarih 2017.
471 İlk İslam devleti / Hamidullah, Muhammad. Islam and state 1992
472 Sorunlar, sorular ve cevaplar / Hamidullah, Muhammed Islam. 2015.
473 Gıybet : Ölü eti yemenin adı İmam-ı Gazâlî Libel and slander 2017.
474 Osmanlı imparatorluğu ve etrafındaki dünya / Faroqhi, Suraiya Türkiye 2017.
475 Oyun teorisi eşliğinde sanayi ekonomisi (Endüstriyel ekonomi) Dilek, Serkan. Sanayi ekonomisi 2016.
476 Tıbbi mikrobiyoloji / Murray, Patrick R. Microbiology. 2016.
477 Sistematik din sosyolojisi Aydın, Mustafa. Din sosyolojisi 2016.
478 Muhtasar İslam tarihi II : Abbasiler’den Selçuklular’a kadar Mısıroğlu, Kadir. İslam 2013.
479 Tarihten günümüze tahrif hareketleri II Mısıroğlu, Kadir. Islamic sects 2016.
480 Yedi güzel adam / Zarifoğlu, Cahit, Edebiyat 2017.
481 Raşid halifeler / Demircan, Adnan, Halifeler. 2018.
482 Yeniçeri : Kılıç kından çıkınca / Kağan, Hakan, Turkish fiction 2013.
483 Aziz Mahmud Hüdayi / Yılmaz, Hasan Kamil Celvetiyye. 2016.
484 Cihan padişahı Yavuz Sultan Selim / Subaşı, Ebubekir TARİHİ ROMAN 2015.
485 Babilliler : tarih, toplum, kültür / Jursa, Michael Iraq 2017.
486 Mimar Sinan tarihi : yazma ve belgelerle / Sönmez, Mehmet Zeki, Mimar Sinan, 2014.
487 Kerbela ateşi : tarihi roman / Yeniaras, Orhan Tarihi roman, Türk. 2015.
488 Ahmed Cevdet Paşa ve mecelle / Şimşirgil, Ahmet Medini hukuk 2016.
489 Ulu Hakan Abdülhamit Han ve liderlik sırları / Tekinoğlu, Hüseyin Abdülhamid II, Sultan of the Turks, 1842 2017.
490 Osmanlı’dan Cumhuriyete son bozgun / Vakkasoğlu, Vehbi, Turkey 2014.
491 Denizlerin sultanı Barbaros Hayrettin Paşa / Ali Rıza Seyfi. Barbarossa, 2011.
492 Erzurumlu bir fikir adamı İbrahim Hakkı Erzurumi Uludağ, Süleyman Erzurumlu İbrahim Hakkı, 1703-1780 2015.
493 Göktürkler : roman Terzioğlu, Ahmet Haldun. Tarihi roman 2017.
494 Current medical diagnosis and treatment : physical medicine & rehabilitation /   Tıp 2015
495 Hz. Ali Nehcü’l-belaga : Hz. Ali’nin konuşmaları, mektupları ve hikmetli sözleri /   Hadis (Şiiler) 2012.
496 Fıkra tadında anne baba eğitimi Maraşlı, Ahmet. Kişisel gelişim 2014.
497 Cavidname Iqbal, Muhammad,   2017.
498 Geleceğin Türkiyesi / Erdal, Birkan. Turkey 2007.
499 İnsan kaynakları yönetimi / Benligiray, Serap Personnel management 2016.
500 İttihadçı’nın sandığı : İttihat ve Terakki liderinin özel arşivindeki yayınlanmamış belgeler ile Atatürk ve İnönü dönemlerinde Ermeni gayrimenkulleri konusunda alınmış bazı kararlar / Bardakçı, Murat Armenians 2014.
501 Allaha emanet ol / Tazeoğlu, Kahraman, Türk romanı 2016.
502 Abdülaziz : ölümün ilkyazıdır güz / Kağan, Hakan, Abdülaziz, 2011.
503 Aile okulu ve evlilik : mutlu aile için makul çözümler / Tarhan, Nevzat Aile danışmanlığı. 2017.
504 Farabi’de Tanrı-insan ilişkisi. Aydınlı, Yaşar Farabi 2017.
505 Etkili İletişim / Adair, John   2016.
506 Klinik farmakolojisinin esasları ve temel düzenlemeler / Kayaalp, S. Oğuz. Farmakoloji, Klinik. 2013.
507 Enver Paşa’nın anıları : (1881-1908)   Türkiye 2018.
508 Enver Paşa’nın anıları : (1881-1908)   Enver Paşa 2018.
509 Anlayarak hızlı okuma Şenyüzlü, Gülseren. Hızlı okuma. 2017.
510 Hukuk sosyolojisi yazıları Yüksel, Mehmet. Hukuk sosyolojisi 2011.
511 İdare hukuku Akgüner, Tayfun. İdare hukuku 2017.
512 Hz. Ali Yeniaras, Orhan. Roman 2017.
513 Çingene : Sema ile Mehmet’in dramı Şenlikoğlu, Emine. Roman 2014.
514 Sorunlar, sorular ve cevaplar Hamidullah, Muhammed. İslam. 2015.
515 Temel tıbbi mikrobiyoloji Murray, Patrick R. Tıbbi mikrobiyoloji . 2018.
516 Temel tıbbi mikrobiyoloji Murray, Patrick R. Mantarlar 2018.
517 Queenan’s yüksek riskli gebeliğin yönetimi : Kanıta dayalı yaklaşım   Doğum hemşireliği 2014.
518 Hangi edebiyat İlhan, Attila. 1925-2005.   2015.
519 Hangi küreselleşme İlhan, Attila. 1925-2005.   2015.
520 Bozkırın yenilmez kahramanı Alp Er Tunga / Yeniaras, Orhan Türk hükümdarları. 2016.
521 Osmanlı siyasi kurumları : klasik dönem / Karatepe, Şükrü, Turkey 2004.
522 Yönetim bilinci & motivasyon / Dogani, Oğuzhan   2010.
523 Kanlı gömlek : Hz. Osman’ın şehadeti / Doğrul, Ömer Rıza, Islam 2015.
524 Etkili iletişimin 6 yolu Saygın, Oğuz. Bilge Simitçi 2012.
525 Kanuni’nin gölgesi Barbaros Hayreddin Paşa Çalık, Kemalettin. Barbarossa 201?.
526 Çivisi çıkmış dünya : Uygarlıklarımız tükendiğinde : deneme Maalouf, Amin. Deregulation. 2018..
527 Mekanın poetikası Bachelard, Gaston. Felsefe 2017.
528 IV. Murad - I Bahadıroğlu, Yavuz. IV. Murad 2017.
529 Bir sosyal güvenlik kurumu olarak zekat Yavuz, Yunus Vehbi. Islam 2017.
530 Başarının manevi sebepleri / Beşer, Faruk SELF-HELP / Personal Growth / Success 2011.
531 Tarihe tanıklığım / Izetbegovic, Alija, Izetbegoviac, Alija, 2017.
532 Osmanlı tarihini yeniden yazmak : Gerileme paradigmasının sonu   Turkey 2014.
533 Çocuklar ve gençler için peygamberler tarihi ansiklopedisi Efe, Ahmet. Peygamberler 2015.
534 Gelibolu savunması : Yarbay George S. Patton, JR.     2017.
535 Babam Mehmet Akif : İstiklal harbi hatıraları Ersoy, Emin Akif. Mehmet Âkif, 2016.
536 Cemil Meriç’in dünyası : Seçme metinler Armağan, Mustafa. Turkish literature 2013.
537 Tarihimizde ilkler / Atan, Burhan Turkey 2011.
538 JönTürk / Ahmet Mithat Efendi, Tarihi roman 2017.
539 Osmanlı tarihi Birinci cild : Kuruluştan Hilafet’in Osmanlılar’a intikaline kadar Mısıroğlu, Kadir. Turkey 2017.
540 Osmanlı tarihi İkinci cild : Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta çıkışından Sultan İbrahim’in vefatına kadar Mısıroğlu, Kadir. Sultan İbrahim 2017.
541 Osmanlı tarihi Üçüncü cild : 1648 yılı’nda IV. Sultan Mehmed’in cülusundan 1839 yılı’nda tazminat’ın ilanına kadar Mısıroğlu, Kadir. Sultan Mehmed 2017.
542 Çocuklara arkadaş : (Sultan II. Abdülhamid döneminde yayınlanmış bir çalışma) / Şemseddin, Mehmed Mehmed Şemseddin 2016.
543 Aişe (ra) : Meleklerin selam verdiği kadın Eraslan, Sibel. Turkish Fiction. 2017.
544 Massachusetts General Hospital klinik anestezi uygulamaları /   Perioperative Care 2014.
545 Ebelik uygulamaları için Teori   Midwifery  
546 Bir hayalin peşinde : yedi zirveler, Batı Yarıküre ve Antarktika / Mahruki, Nasuh. Mahruki, Nasuh 2015.
547 Morgan & Mikhail’s Klinik anesteziyoloji Butterworth, John Anesthesiology 2015.
548 Türkiye’de milli şef dönemi cilt 1 : 1938-1945 : dönemin iç ve dış politikası üzerine bir araştırma / Koçak, Cemil. İnönü, İsmet, 2017.
549 Current diagnosis & treatment emergency medicine /   EMERGENCY MEDICINE c2011.
550 Wincc Flexible ile Operatör Panel ve Wincc ile Scada programlama / Eminoğlu, Yavuz. Computer language. 2014.
551 Yapı fiziği ve malzemesi / Eriç, Murat. Building materials. 2016.
552 30 saniyede mimarlık : her biri yarım dakikada açıklanmış en önemli 50 mimari üslup ve ilke /   Architecture. 2013.
553 Mimarlığın arzusu : geç avangardı okumak / Hays, K. Michael. Mimari, Modern 2015.
554 A history of Ottoman architecture. Goodwin, Godfrey. Architecture, Ottoman  
555 Yargıtay kararları ışığında kamulaştırmasız el atma / Ulusoy, Yasin. Cases 2004.
556 Tıbbi sosyal hizmet /   Medical social work 2017.
557 Mikro iktisat / Krugman, Paul Microeconomics 2012.
558 ATT ve Paramediklerin yasal sorumlulukları : uygulayıcılar için başucu kitabı, öğrenciler için ders kitabı Özkaya, Nesrin Tıbbi hukuk ve mevzuat - Türkiye 2017.
559 Mikro iktisat / Krugman, Paul Mikro iktisat 2012.
560 Günümüzden geleceğe mimari tasarım / Evci, Fikret Mimarlık 2015.
561 Egzersiz anatomisi : [egzersizleriniz için eğitmen rehberi] / Manocchia, Pat. Exercise Movement Techniques 2016.
562 PLC ile endüstriyel otomasyon. / : simatic tia portal S7-1200 uygulamaları Kurtulan, Salman Üretim yönetimi 2017.
563 Anten teorisi : analiz ve tasarım / Balanis, Constantine A., Antennas (Electronics) 2013.
564 Mikroiktisat / Pindyck, Robert S. Ekonomi - Mikro Ekonomi 2014
565 Elektrik devrelerinin temelleri / Alexander, Charles K. Elektrik Devreleri 2017.
566 Öğrencilerle Söyleşiler / Koolhaas, Rem. Architects 2014.
567 Şantiyede olay var / Baytop, Firuzan Building sites 2017.
568 Yapılarda su ve nem kontrolü / Seçkin, Nazire Papatya Industrial buildings 2017.
569 Uluslararası kuruluşların Türkiye’de sosyal güvenlik mevzuatının oluşumuna etkileri / Selvi, Mehmet Uluslararası hukuk. 2014.
570 Turquerie ve temsil politikası 1728-1876 / Nebahat Avcıoğlu; translated by Renan Akman. Avcıoğlu, Nebahat. Europe-Civilization-Turkish influences. 2014.
571 Mühendislik elektromanyetiğinin temelleri / Cheng, David K. (David Keun),, Electric engineering 2017.
572 Mimarlık teknolojisine giriş / Silver, Pete. Buildings 2014.
573 Uygulamalı elektromanyetiğin temelleri / Ulaby, Fawwaz T. Electromagnetism c2013.
574 Sivil mimari bellek : Ankara 1930-1980 /   Architecture 2017.
575 Sinan çağı : Osmanlı İmparatorluğu’nda mimarî kültür / Necipoğlu, Gülru Sinan, 2017.
576 Strüktür neden gereklidir? / Demirel, Emre Structural dynamics. 2017.
577 ViyanaChicago : metropol ve mimarlık /   Public spaces 2008.
578 Mimarlık : Mimarlığımız / Yürekli, Ferhan. Architecture 2016.
579 Analitik mekaniğe giriş / Gürgöze, Metin Mechanics, Analytic. 2016.
580 Kültür ve içmimarlık / Kaptan, B. Burak. Interior architecture. 2013.
581 2000+ Mimarlık teorisinin acil sorunları / 2000+ (Conference) Architecture 2016.
582 Kanser ve Lenfödem İle Yaşayan Bireyler İçin Fizyoterapi Önerileri --Kanserle Yaşayan Bireyler İçin Egzersiz - Lenfödem - Fizyoterapi Önerileri-- /   Kanser 2017
583 Çocuklarla sosyal hizmet uygulaması / Webb, Nancy Boyd Sosyal hizmetler 2017.
584 İç hastalıkları ve kadın sağlığı : ebeler için /   İç hastalıkları. 2017.
585 İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi /   Beş yaş çocuk sağlığı
2017.
586 Temel immünoloji : immün sistemin işlev ve bozuklukları. / Abul K. Abbas. İmmünoloji Immunology Bağışıklık Immunity Aşırı hassasiyet Hypersensitivity Bağışıklık sistemi,fizyoloji Immune system,physiology İmmünolojik yetersizlik sendromu. 2015.
587 Temel immünoloji : immün sistemin işlev ve bozuklukları. / Abul K. Abbas. İmmünoloji Immunology Bağışıklık Immunity Aşırı hassasiyet Hypersensitivity Bağışıklık sistemi,fizyoloji Immune system,physiology İmmünolojik yetersizlik sendromu. 2015.
588 Sosyal hizmetlerde güncel tartışmalar : sosyal hizmetleri yeniden düşünmek konferansları /   Social service  
589 Eko - hukuk (Ekolojik hukuk) / Aykul, Ömer Environmental law 2012.
590 Plastik cerrahinin temelleri /   Rekonstrüktif cerrahi işlemler 2016.
591 Dış ticaret ve akreditifli işlemlerin uluslararası uygulamaları kılavuzu / Turhan, Nihat Ticari Kredi 2013.
592 İdeal devlet / Farabi, Ütopyalar 2016.
593 Terapi : Kültürel bir eleştiri Sayar, Kemal, Psychotherapy. 2017.
594 Evler nasıl okunur : resimli ev mimarisi rehberi / Jones, Will Architecture, Domestic 2017.
595 Görünmez kentler / Calvino, Italo. Polo, Marco, 2017.
596 Okul sosyal hizmeti : bir uygulama kılavuzu / Jarolmen, JoAnn Sosyal hizmet 2017.
597 Modernizm ve ulusun inşaası : Erken cumhuriyet Türkiye’sinde mimari kültür. / Bozdoğan, Sibel. Türkiye 2015.
598 Heidegger for architects Sharr, Adam. Heidegger, Martin, 2017.
599 Ankara’nın ateştir yolu : Mehmed Akif ve oğlu Emin’in milli mücadele yolculuğu / Bilgin, İsmail Türk roman ve hikayesi 2016.
600 Mimarlar için Deluze ve Guattari Sharr, Adam. Mimari 2014.
601 Aşk estetiği Ayvazoğlu, Beşir, Aesthetics, Arab. 2013.
602 Üç habitus : yeryüzü, kent, yapı / Erzan, Jale N.,, Architecture 2015.
603 Armut dibine düşmeyince : Anne babalar, çocuklar ve kimlik arayışı / Solomon, Andrew, Parent and child 2016.
604 Dervişin hayatı sufınin kelamı : hal tercümeleri / tarikatlar / ıstılahlar / Kara, Mustafa Tasavvuf 2012.
605 Osmanlı tarihi el kitabı /   Ottoman Empire 2016.
606 1328 Balkan Harbi’nde şark ordusu kumandanı Abdullah Paşa’nın Balkan harbi hatıratı /   Balkan Savaşları, 1912-1913 2012.
607 Başarıda aile faktörü : ailede huzur, okulda başarı... / Elmacıoğlu, Tuncer, Success. 2012.
608 Çağrı Bey : Selçuklular’ın kuruluş hikayesi / Piyadeoğlu, Cihan, Çağrı Bey, 2017.
609 6102 sayılı Türk ticaret kanunu tasarısı : Değerlendirme ve öneriler Moroğlu, Erdoğan. Ticaret Kanunu 2016.
610 Mimari güncellemeler /   Architecture 2014.
611 İslam hukuk felsefesi : gaye problemi : mekasidu’ş-şerati’l-islamiyye / Aşur, Muhammed Tahir bin. Islamic law. 2013.
612 İrtica’ın tarihçesi IV : Devrimler ve gerici tepkiler Albayrak, Sadık. Devrimler 2017.
613 İslam toplumunun yapısı İkbal, Muhammed. Islamic sociology 2011.
614 Mimarlıkta sunum teknikleri / Farrelly, Lorraine Architectural drawing 2012.
615 Perspektif ve perspektifte gölge çizimi / Onat, Esen, Shades and shadows in art 2010.
616 Yunus, ne hoş demişsin : Cumhuriyet sonrası Yunus Emre yorumları / Ayvazoğlu, Beşir, Yunus Emre,d. 1320? 2016.
617 İslam’da devlet idaresi Hamidullah, Muhammed Political science 2016.
618 Yıkarak yapmak : anarşist bir mimarlık kuramı için altlık / Tanyeli, Uğur Architecture 2017.
619 Mimarlığın dört öğesi ve iki konferans / Semper, Gottfried Sembolizm, Mimaride. 2015.
620 Darbenin kayıp saatleri : ölmek için güzel bir gün annem! / Yarar, Mete. Turkey 2017
621 The recostruction of religious thoughts in Islam. Iqbal, Muhammad, Philosophy and religion. 2015.
622 Kemalizm Terakkiye manidir / Albayrak, Hakan Atatürk, Mustafa Kemal 1881-1938 2007.
623 Derin devlet /   Chechnia (Russia) 2016.
624 Cemil Meriç ile sohbetler / Açıkgöz, Halil Meriç, Cemil 2013.
625 Hz. Mevlana’dan : dervişin seyir defteri Öke, Mim Kemal İslam dini. 2015.
626 Çocukla birlikte büyümek : Çocuğunuzla çıktığınız hayat yolculuğunda başınıza gelebilecekler ve yanıtları / Kırcaoğlu, Dilek. Çocuk yetiştirme. 2012.
627 Tek parti : cumhuriyet ve şefler / Koçak, Cemil, Cumhuriyet Halk Partisi (Turkey) 2016.
628 Akşemseddin Fatih Fetih / Tekin, Arslan, Akşemseddin, 2012.
629 II. Abdülhamid’in İslam birliği siyaseti / Sırma, İhsan Süreyya. Abdülhamid 2016.
630 Çocukları öpmekte meleklerle yarışmak / Gün, Fahrettin Morality and propriety of society 2016.
631 Uluslararası ekonomi : uluslararası pazarın dinamikleri = international economics : the dynamics of the international marketplace / Curry, Jeffrey E., International trade. 2002.
632 Tarihten günümüze tahrif hareketleri III Mısıroğlu, Kadir. İslam ve politika 2012.
633 Beynin yaşamları : insan beyninin ve zihninin evrimi / Allen, John S. insan beyni 2015.
634 Current diagnosis & treatment emergency medicine /   EMERGENCY MEDICINE c2011.
635 Cihan Fatihi Oğuz Kağan / Yeniaras, Orhan Historical novel, Turkish. 2016.
636 Tasarım ve suç : müze - mimarlık - tasarım / Foster, Hal Mimarlık 2017.
637 Acil tıp : cilt 1 / Cander, Başar Emergency medical services 2016.
638 Atina anlaşması / Le Corbusier, International Congress for Modern Architecture 2015.
639 Şehir : kent ortamındaki insan davranışlarının araştırılması üzerine öneriler / Park, Robert E. Social psychology. 2016.
640 Leviathan : veya bir din ve dünya devletinin içeriği, biçimi ve kudreti / Hobbes, Thomas, State, The. 2018.
641 İstanbul’la yüzleşme denemeleri : çeperler, hareketlilik ve kentsel bellek/ Pérouse, Jean-François. Urbanization 2014.
642 Kriz, devlet, iktisat, sosyal güvenlik politikaları : seçilmiş yazılar / Arın, Tülay, Sosyal güvenlik 2013.
643 İslam’ın doğuşu Hamidullah, Muhammed, İslam 2015.
644 İslama Giriş Hamidullah, Muhammed İslam ve İslam’ dan Kaynaklanan Dinler 2016.
645 Klinik Anestezi Temelleri / Barash, Paul G. Medical sciences 2017.
646 Klinik Anestezi Temelleri / Barash, Paul G. Medical sciences 2017.
647 Morgan & Mikhail’s Klinik anesteziyoloji Butterworth, John Anesthesiology 2015.
648 Morgan & Mikhail’s Klinik anesteziyoloji Butterworth, John Anesteziyoloji 2015.
649 Massachusetts General Hospital klinik anestezi uygulamaları /   Anestezi 2014.
650 Az yeterlidir : Mimarlık ve asketizm üzerine Aureli, Pier Vittorio. Architecture 2016.
651 Mimarlar neden hala çiziyor? Belardi, Paolo. Mimari 2016.
652 Osmanlı tarihinde islamiyet ve devlet / İnalcık, Halil, Islam and state 2017.
653 Devlet-i ’Aliyye : Osmanlı İmparatorluğu üzerine araştırmalar IV. İnalcık, Halil., Turkey 2017.
654 Great scientific experiments : twenty experiments that changed our view of the world. Harré, Rom. Bilim 2014.
655 Türkiye’nin düzeni (dün, bugün, yarın) / Avcıoğlu, Doğan Turkey 2013.
656 Shattering empires : the clash and collapse of the Ottoman and Russian empires, 1908-1918. Reynolds, Michael A., World War, 1914-1918 2016.
657 Ekotasarım : ekolojik tasarım rehberi / Yeang, Ken, Mimari ve enerji koruma 2012.
658 Biophilia / Marley, Christopher, Marley, Christopher, 2015.
659 Hot to cold : an odyssey of architectural adaptation /   Architecture 2017
660 Modern architecture being the Kahn lectures for 1930. Wright, Frank Lloyd, Wright, Frank Lloyd, ©2017
661 Gerçekten bilmeniz gereken 50 mimarlık fikri / Wilkinson, Philip Architecture. 2017.
662 Architecture 101 : from Frank Gehry to Ziggurats, an essential guide to building styles and materials. Bridge, Nicole, Architecture 2017.
663 19. Yüzyılda gotik üslup üzerine / Violet-le-Duc, Eugene Emmanuel., Arts, Modern. 2015.
664 Doğu, batı ayrımında; aslında mimarlık, şehircilik ve sanat / Duman, Serkan Religious aspects 2015
665 Sinemekan   Motion pictures 2013.
666 Morphologie = : kent metaforları / Ungers, O. M. Ungers, O. M. 2013.
667 Mimaride estetik / Masiero, Roberto Mimari - Estetik 2006.
668 Malzeme konuları : mimarlık ve malzeme pratiği /   Yapı malzemeleri 2017.
669 Esnek hesaplama : melez zeki sistemler için bir rehber / Karasulu, Bahadır Business 2015.
670 Sanat ve mimarlık arakesitinde tasarım stüdyoları : Resimden mekana: Kandinsky / Erbay, Muteber Art and architecture 2013.
671 Mimari tasarım eğitimine çağdaş önermeler /   Architectural models ©2017.
672 İnşaat uygulamalarında okullarda öğretilmeyenler / Baytop, Firuzan. Civil engineering. 2016.
673 Mimaride rönesans ve barok : Osmanlı başkenti İstanbul’da etkileri. / Bakır, Betül Mosques 2003.
674 Şehircilik   City planning. 2017.
675 Seçme konular ile güncel ekonomik sorunlar /   Türkiye 2016.
676 Finansal krizler, erken uyarı sistemleri ve 2008 krizi için TR-ABD örneği / Altunöz, Utku, Securities industry Cağaloğlu, İstanbul :
677 Bellek yitiminin ardından : Akdeniz İslam kent dokusunun öğrettikleri / Petruccioli, Attilio, Islamic architecture 2008.
678 Hümanist bir mimarlığa doğru : projeler ve uygulamalar 1952-2005 / Kortan, Enis Architects 2012.
679 Osmanlı devri mimarisi / Aslanapa, Oktay Architecture, Islamic 2004.
680 Kırsal mimarlık mirasının korunması : Türkiye’den ve dünyadan örnekler /   Architecture, Domestic. 2017.
681 Otopark tasarımı / Irmscher, Ilja, Automobile parking 2014.
682 ’’Bilgi büyücüsü’’ : Biruni Özcan, Emine Sonnur. Biruni, Muhammad ibn Ahmad, 2011.
683 Bela çiçeği : Şiir İlhan, Attila. Turkish poetry 2016.
684 Osmanlı Dönemi mimarlık sözlüğü : Istılahat-ı Mi’mariyye Arseven, Celal Esad. Architecture 2017.
685 Acil tıp : cilt 2 / Cander, Başar Acil tıp 2016.
686 Allah’ın arslanı Hazreti Hamza Subaşı, Ebubekir. Hamzah ibn Abd al-Muttalib, d. 625 2016.
687 Babür Şah : Babür Şah’ın liderlik sırları Günaydın, Hasan. Babür Şah 2016.
688 II. Abdülhamid’in gizli siyaseti ve Yunan zaferi Şakir, Ziya. II. Abdülhamid 2007.
689 Mevlana’nın kalbine açılan kapı : Mesnevi mektupları Kemikli, Bilal. Tasavvuf 2015.
690 Haricilerin siyasi faaliyetleri Demircan, Adnan. Sect 2015.
691 Umut Pakdil, Nuri. Tiyatro oyunu 2017.
692 Üç kapı : Şiir Tabakçı, Murat. Türk şiiri. 2008.
693 Kara kitap : Mukaddesatına nasıl saldırdılar? Eşref Edib. Devlet din ilişkisi 2017.
694 İsmail Hakkı Bursevi Mesnevi’nin ruhu   Beyt 2012.
695 Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş ve yükseliş tarihi (1300-1600) Emecen, Feridun M. Türkiye Tarih 2017.
696 Çocuk eğitiminde 100 temel kural / Güneş, Adem, Çocuk Gelişimi 2017.
697 Armies of the Ottoman Turks, 1300-1774. Nicolle, David, Turkey. 2014.
698 Yes is more : an archicomic on architectural evolution /   BIG Bjarke Ingels Group c2010.
699 Çocuklarımızla atlara biniyorduk / Zarifoğlu, Cahit, Çocuk kitapları 2016.
700 Kanije / Niyazi, Mehmed Historical fiction 2014.
701 Sömürü ajanı ingiliz misyonerleri / Sırma, İhsan Süreyya Missions to muslims. 2016.
702 Acil tıp : cilt 2 / Cander, Başar Emergency medical services 2016.
703 İslamiyet ve Hıristiyanlık / Hamidullah, Muhammad. Islam 2015.
704 İslam anayasa hukuku / Hamidullah, Muhammad. Islam 2015.
705 Türk tarih felsefesi / Özdemir, M. Niyazi Turkey 2008.
706 Kitlesel olaylarda hastane öncesi acil sağlık hizmetleri yönetimi / Ekşi, Ali Disaster medicine 2016.
707 Avrupa Birliği : Tarihçe, teoriler, kurumlar ve politikalar /   Avrupa Birliği. 2016.
708 Selçuklular’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de mimarlık = : Architecture in Turkey from the Seljuks to the Republic / Kuran, Aptullah. Kuran, Aptullah. 2012.
709 Kent, kentsel siyaset ve çevre yazıları : (1933-2014) /   Küreselleşme ve çevre 2015.
710 Train your brain.   Children’s questions and answers. 2017.
711 Yönetimde çığır açan fikirler ve gururlar / Hindle, Tim Sanayi işletmeciliği 2014.
712 Uluslararası ödemeler : akreditifler, vesaik karşılığı tahsilatlar ve siber ödemeler = international payments : how to use letters of credit, D/P and D/A terms, prepayment, credit and cyberpayments in international transactions / Hinkelman, Edward G., International business enterprises 2002.
713 Yavuz’un küpesi / Afyoncu, Erhan, Selim 2017.
714 Tarihçinin eleği / Koçak, Cemil, Politics 2012
715 Varlığımız ve birliğimiz açısından Osmanlı Türkçesi ve tarihi derinliği Subaşı, Ebubekir Türk dili 2015.
716 Amerika’da zenci müslümanlık hareketi / Mısıroğlu, Kadir Black Muslims 2017.
717 Asım’ın nesli : Çanakkale’de doğan ümit / Armağan, Mustafa Mehmet Âkif, 1873-1936 2016
718 Farabi / Serhendli, Mirac Fârâbî, 2015.
719 Barbaros Hayreddin Paşa / Mısıroğlu, Kadir. Gazavat-ı Hayrettin Paşa 2014.
720 Ammar bin Yasir Ergül, Muharrem. Müslümanlar 2015.
721 Türkiye’nin maarif davası Topçu, Nurettin. Eğitim Sistemi 2017.
722 Yunus Emre’nin Dostları Özçelik, Mustafa. Yunus Emre, d. 1320? 2014.
723 Batı’nın deli gömleği İlhan, Attilâ,1925-2005. Turkey 2016.
724 Simyacı Coelho, Paulo. Brezilya romanı 2017.
725 Devlerin savaşı : Yıldırım Bayezıd-Timurlenk / Tiryakioğlu, Okay, Yıldırım Beyazıd, 2016.
726 Ah Endülüs Sırma, İhsan Süreyya. Muslims 2017.
727 Hafıza metaforları ile etkili öğrenme Öztürk, Selvi. Speed reading. 2017.
728 Vatan yahut internet Kutlu, Mustafa. Deneme 2017.
729 İslami tebliğin Mekke dönemi ve işkence Sırma, İhsan Süreyya. Arabs 2017.
730 Tarihin gülen yüzü Yozgat, Ahmet. Osmanlı padişahları 2012.
731 Gayri resmi cumhuriyet : Türkiye’nin resmi ideolojiyle imtihanı Solgun, Cafer. Cumhuriyet 2012.
732 Acil tıp : cilt 1 / Cander, Başar Acil tıp 2016.
733 Ve Çanakkale : Döndüler 3 Sepetçioğlu, Mustafa Necati.   2015.
734 Ve Çanakkale : Gördüler 2 Sepetçioğlu, Mustafa Necati.   2015.
735 Yazılamamış destanlar : roman Niyazi, Mehmed. Turkish literature 2015.
736 Çanakkale tufanı : 101 soruda az bilinen detaylar ve doğru bilinen yanlışlar Bilgin, İsmail. World War, 1914-1918 2015.
737 Çanakkale destanı : Gerçek efsanelerin öyküsü Bilgin, İsmail. Ottoman empire period. 2015
738 Ayasofya’nın gözyaşları : roman Kurt, İlhan. Roman 2015.
739 Mimari teorinin ölümü ve diğer kuruntular üzerine / : daktilo nüshalar Frichot, Hélène. Architecture 2017.
740 Ben Osmanlıyım : Tarih-inceleme Başaran, Murat Padişahlar 2017.
741 Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı / Jacobs, Jane Stedenbouw. 2017.
742 Dersaadet dergahları Özdamar, Mustafa. For Dargah 2007.
743 Kürt meselesi Kaynak, Mahir. Kaynak, Mahir 2009.
744 Cennet yolları Kotku, Mehmed Zahid. İslam 2016.
745 Yaşadığımız günün tarihleri : Mimarlıkta modernizmi icat etmek Vidler, Anthony. Architectural criticism 2016.
746 Katedraller beyazken : Utangaçlar ülkesine seyahat Corbusier, Le. Birleşik Devletler 2017.
747 Sektörün penceresinden halkla ilişkiler Peltekoğlu, Filiz Balta. Public relations 2008.
748 Asi şehirler : Şehir hakkından kentsel devrime doğru Harvey, David. Capitalism 2015.
749 Mimarın soluğu : Peter Zumthor mimarlığı üzerine denemeler Bilgin, İhsan. Architecture 2017.
750 Devler konuşuyor   Türkiye 2008.
751 Resmi tarihe meydan okuyorum Koçak, Cemil. Turkey 2014.
752 Kazım Karabekir Paşa’nın hayatı ve anıları Eken, Abdullah. Heroes of the War of Independence 2017.
753 Bu millet neden ağlar Serdengeçti, Osman Yüksel. Türkey 2015.
754 Emeviler Demircan, Adnan. Emeviler 2017.
755 Morgan & Mikhail’s Klinik anesteziyoloji Butterworth, John Anesteziyoloji 2015.
756 Klinik farmakolojisinin esasları ve temel düzenlemeler / Kayaalp, S. Oğuz. Clinical Trials as Topic. 2013.
757 Harrison’s Principles of İnternal Medicine 1 /   Internal Diseases 2015
758 Kaplan ve Sadock psikiyatri : davranış bilimleri / klinik psikiyatri / Sadock, Benjamin James SAĞLIK 2016
759 Kaplan ve Sadock psikiyatri : davranış bilimleri / klinik psikiyatri / Sadock, Benjamin James SAĞLIK 2016
760 Stone : Plastik cerrahide güncel bilgiler / Chiu, Tor Wo Cerrahi, Plastik 2014
761 Stone : Plastik cerrahide güncel bilgiler / Chiu, Tor Wo Wounds and Injuries 2014
762 Temel ve klinik farmakoloji / Katzung, Bertram Pharmacology 2014.
763 Temel ve klinik farmakoloji / Katzung, Bertram Pharmacology 2014.
764 Goddman ve Gilman’ın farmakoloji ve tedavi el kitabı /   Pharmacology 2017
765 Goddman ve Gilman’ın farmakoloji ve tedavi el kitabı /   Pharmacology 2017
766 Current diagnosis & treatment : surgery /   Surgery. 2015
767 Current diagnosis & treatment : surgery /   Perioperative Care. 2015
768 Harrison’s Principles of İnternal Medicine 1 /   Internal Diseases 2015
769 Harrison’s Principles of İnternal Medicine 2 /   Internal Diseases 2015