1 Mayıs  - 1 Kasım 2018 tarihleri arasında kütüphanemiz koleksiyonuna kaydedilen materyaller

Sıra Eser Adı Yazar Konu Yayın Yılı
1 Tüplü LPG dağıtım personeli eğitim kitabı   Genel ilk yardım
LPG
Tüplü lpg
2009
2 LPG tanker şoförleri eğitim kitabı   Tanker
LPG
2009
3 LPG dolum ve boşaltım personeli eğitim kitabı   Tedbirler
LPG
Sıvılaştırılmış petrol gazı
2009
4 10 derste şantiye tekniği Acemi, Aydın Şantiye 2007
5 Pazarlamayı anlamak  : Her gün karşılaştığınız sorunlara uzman çözümler Kotler, Philip Pazarlama
Marketing
2015
6 Hastane hijyenik alanlarının klima ve havalandırma proje hazırlama esasları, teslim alma ve periyodik bakım   Havalandırma
Mimari
Konut_Isıtma ve havalandırma
Hava akımı
Ventilation
Architecture
Dwellings_Heating and ventilation
Air flow
2009
7 Gaz yakan cihazlarda CE işaretlemesi uygulama rehberi   Gaz cihazları_Standartlar
Gas appliances_Standards
2004
8 Sıcak su kazanlarında CE işaretlemesi uygulama rehberi   Kazanlar_Standartlar
Boilers_Standards
2003
9 Basınçlı ekipmanlarda CE işaretlemesi uygulama rehberi   Basınçlı ekipmanlar
CE işaretlemesi_AB mevzuatı
2003
10 The essential pocket guide for clinical nutrition Width, Mary Beslenme tedavisi_Yöntemler
Diyetetik_Yöntemler
Beslenme değerlendirmesi
Nutrition therapy_Methods
Dietetics_Methods
Nutrition assessment
Handbooks
2018
11 Makinalarda CE işaretlemesi uygulama rehberi   Production standards_Handbooks, manuals, etc._European Union countries 2005
12 Sürtünen eleman ile kaynak (FSV) yöntemi Kalunç, Erdinç Makine mühendisliği
Mechanical engineering
Makine elemanları
Machine parts
2007
13 Hugo Grotıus’un hukuk ve siyaset felsefesi Torun, Yıldırım Grotius, Hugo, 1583-1645_Siyasi ve sosyal görüşleri.
Hukuk_Felsefe.
Siyaset bilimi_Felsefe.
2015
14 Pres işleri tekniği : 3 Günes, A. Turan Pres işleri
Fışkırtma
Hassas kesme
Metal stamping
2005
15 Pres işleri tekniği : 2 Günes, A. Turan Çekme işleri
Pres işleri
2005
16 Pres işleri tekniği : 1 Günes, A. Turan Kalıp uygulamaları
Sarma
Bükme
Kesme
2005
17 İktisatçılar için sosyal güvenlik : Ders notları Yazgan, Turan Social security.
Social security_Economic aspects
Social security_Finance
Social security_Turkey
Insurance
2011
18 Sayısal denetimli takım tezgahları cilt 1 : Temel ilkeler ve programlama Esin, Alp Takım tezgahları_Sayısal denetim
Machine-tools_Numerical control
1992
19 Sosyal sigortalar hukuku : Türk sosyal güvenlik sistemi Alper, Yusuf Social security_Laws and legislation_Turkey 2016
20 İş makinaları el kitabı 1  : Genel konular   Fren sistemi
Hidrostatik sistem
Güç aktarma elemanları
Motor
2015
21 İş makinaları el kitabı 2 : Kaldırma makinaları   Çalışma platformu
Forklift
Vinç
2010
22 İş makinaları el kitabı 3 : Kazıma ve yükleme makinaları   Yükleyici
Beko-loder
Ekskavatör
2008
23 Plastikler dünyası Yaşar, Hikmet Plastikler
Plastics
2001
24 Motorlu taşıtlar : Temel ve tasarım esasları, yapı elemanları : Cilt 1 : Tahrik ve sürüş sistemleri Kuralay, Nusret Sefa Tekerlekler ve lastikler
Motorlu taşıtlar
Motor vehicles
2008
25 Motorlu taşıtlar : Temel ve tasarım esasları, yapı elemanları : Cilt 2 : Fren ve direksiyon sistemleri Kuralay, Nusret Sefa Direksiyon sistemi
Motor vehicles
Motorlu taşıtlar
Fren sistemleri
2008
26 Motorlu taşıtlar : Çözümlü problemleri Kuralay, Nusret Sefa Fren tipleri
Yaylanma ve sönümleme
Devir sayısı
Hareket dirençleri
2008
27 İç mimarlıkta iç mekan çizimi ve sunumu Spankie, Ro İç mimari
Interior architecture
2012
28 Yenilikçilik ve mekan : Ankara’daki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Varol, Çiğdem Teknolojik yenilikler_Ankara_Türkiye
Technological innovations_Ankara_Turkey
Araştırma, Endüstriyel_Ankara_Türkiye
Research, Industrial_Ankara_Turkey
Research and development partnership.
Araştırma parkları
Research parks.
Araştırma parkları_Ankara_Türkiye
Research parks_Ankara_Turkey
Teknolojik yenilikler
Technological innovations
Ankara (Türkiye)
Ankara (Turkey)
2011
29 Modernite, çoğulculuk ve anlam krizi : Modern insanın yönelimi Berger, Peter L. Din_Sosyoloji
Sociology of Religion
Din_Sosyoloji
Religion_Sociology
2015
30 Modernite, çoğulculuk ve anlam krizi : Modern insanın yönelimi Berger, Peter L. Religion_Sociology
Din_Sosyoloji
Sociology of Religion
Din_Sosyoloji
2015
31 İç mekan tasarımının temelleri Dodsworth, Simon İç dekorasyon
Interior decoration
İç mimari
Interior architecture
2015
32 Tesisatlarda sismik koruma Kalafat, Eren Earth movements and building
Yeryüzü hareketleri ve yapı
Buildings_Protection
Yapılar_Koruma
2013
33 Mimarlıkta bilimsel araştırma yöntemleri ve tez yazım teknikleri Erman, Ercüment Report writing
Architecture
Rapor yazma
Mimari
Tez yazım teknikleri
Thesis writing techniques
Mimarlık_Araştırma yöntemleri
Architecture_Research methods
2009
34 Küreselleşen dünyada IMF politikaları ve Türkiye Ener, Meliha İstikrar programları
Imf gelişim süreci
2004
35 Kaynak teknolojisi el kitabı cilt I : Ergitme esaslı kaynak yöntemleri Kaluç, Erdinç Kaynak
Welding
2004
36 Mit ve Mimarlık   Turkey_History_Architecture_Myth_Architectural Structures. Türkiye_Tarih_Mimarlık_Mit_Mimari yapılar 2018
37 IMF ve Dünya Bankası’na karşı 10 neden Danaher, Kevin World Bank
International Monetary Fund
Free trade
International business enterprises
2005
38 Çok ölçütlü karar verme yöntemleri ve uygulama örnekleri Özdağoğlu, Aşkın Çok ölçütlü karar verme_Yöntemler 2011
39 Pnömatik devre elemanları ve uygulama teknikleri   Pnömatik makina
Pnömatik aletler
Pneumatic machinery
Pneumatic tools
2010
40 Kızgın sulu, kızgın yağlı ve buharlı ısıtma sistemleri   Kazanlar_Rehberler, el kitapları, vb.
Boilers_Guides, manuals, etc.
Sıcak su ile ısıtma_Rehberler, el kitapları, vb.
Hot water heating_Guides, manuals, etc.
Buharla ısıtma_Rehberler, el kitapları, vb.
Steam heating_Guides, manuals, etc.
2015
41 Pratik proses kontrol ve otomasyon sistemleri için enstrümantasyon kılavuzu   Enstrümantasyon
Process control
Process control / İşlem denetimi
2009
42 Kalorifer tesisatı Genceli, Osman F. Earth temperature
Ground source heat pump system
Heating_Equipment and supplies_Maintenance and repair
Yer ısı derecesi
Toprak kaynaklı ısı pompalama sistemi
Isıtma_Araç-gereç ve donanımlar_Bakım ve onarım
2017
43 LPG tesisatı : Konutlarda ve sanayide dökmegaz tesisi   Liquefied petroleum gas_Handbooks, manuals, etc.
Sıvılaştırılmış petrol gazı_Rehberler, el kitapları, vb.
2015
44 On the animation of the inorganic  :   art, architecture, and the extension of life Papapetros, Spyros. Nature (Aesthetics)
Animation (Cinematography)
Art_Philosophy_20th century.
2012
45 Dökme LPG sistemleri ve dökme lpg kullanımı Yavuz, Hakan Sıvılaştırılmış petrol gazı
Liquefied petroleum gas
2004
46 Marka ve tiplerine göre araçların teknik özellikleri   Motorlu taşıtlar
Motor vehicles
2002
47 Mekanik tasarımda çelik ve özellikleri Töre, Cahit. Çelik_Özellikler.
Steel_Specifications.
Mühendislik tasarımı.
Engineering design.
2007
48 Asansörlerde denetimsizlik   Elevators.
Asansörler.
2003
49 Araç imal ve tadilatına ait tarifler, bazı esaslar ve asgari şartlar   Arac _ Motor _ Sanayii
Vehicle _ Motor _ Industry
Taşıt mühendisliği _ Otomotiv mühendisliği
Vehicle engineering _ Automotive engineering
Otomotiv _ Muhendislik
Automotive _ Engineering
2015
50 Sulama tekniği  :   yağmurlama, damlama, yüzey sulama ilkeler, plan ve tarım faaliyetleri Benami, A. Sulama.
Irrigation.
2011
51 Hastane iklimlendirme tesisatı tasarım ve denetim esasları   Havalandırma.
Mimari.
Konut_Isıtma ve havalandırma.
Hava akımı.
Ventilation.
Architecture.
Dwellings_Heating and ventilation.
Air flow.
2008
52 Gaz tesisatı cep kitabı   Gas-fitting.
Gaz tesisatı.
2007
53 Gerrit Rietveld Zijl, Ida van. Rietveld, Gerrit Thomas,  1888-1964.
Architects_Netherlands_Biography.
Furniture designers_Netherlands_Biography.
Designers_Netherlands_Biography.
2010
54 Modern architecture since 1900 Curtis, William J. R. Architecture, Modern_20th century. 1996
55 Basınçlı hava tesisatı Acemi, Aydın Compressed air.
Sıkıştırılmış hava.
2014
56 Paslanmaz Çelikler ve Geliştirilen Yeni Türleri ve Kaynak Edilebilirlikleri Kaluç, Erdinç Kimya Mühendisliği
Metalürji
Çelik Üretimi
Çelik Madeni
2007
57 Sanayi kazanları ve ek donatım işletme el kitabı   Boilers_Handbooks, manuals, etc.
Kazanlar_Rehberler, el kitapları, vb.
2011
58 Improving the safety and quality of nuts   Food contamination_Prevention.
Nuts_Quality.
Nuts_Safety measures.
Nuts_Processing.
2013
59 Uygulamalı soğutma tekniği Özkol, Nuri. Soğutma tekniği
Soğutma sistemi
Soğutma uygulamaları
2016
60 Endüstriyel fırçasız servomotorlar =  Industrial brushless servomotors Moreton, Peter,|c Dr, |e author. Servomechanisms. 2009
61 Uygulamalı nitel yöntemlerle kalite iyileştirme teknikleri Ercan, Sami. Genel yönetim
Yürütmenin yönetimi
Kalite iyileştirme
İstatistiksel yöntemler
Altı sigma
Liderlik
Yönetimin kavramları
2013
62 Duman kontrolü ve basınçlandırma tesisatı projelendirme esasları Erpolat, Harun. Smoke control systems.
Duman kontrol sistemleri
Basınçlandırma
2014
63 Havalandırma tesisatı   Hava düzenleme
Havalandırma
Air conditioning
Havalandırma yöntemleri
2015
64 Plastisite teorisi Çapan, Levon. Plasticity.
Plastisite.
Elastisite.,
Ekstrüzyon ve çekme.
2014
65 Klima tesisatı   Air conditioning.
Ventilation.
Hava düzenleme.
Havalandırma.
2016
66 Soğutma sitemleri   Soğutma ve soğutma makineleri.
Refrigeration and refrigerating machinery
Soğutma sistemleri
2015
67 Soğutma tesisatı   Soğutma çevrimleri
Soğutucu akışkanlar
Soğutma tesisleri
2012
68 Industrial dynamics Forrester, Jay Wright. Industrial management
Industrial dynamics
Endüstriyel dinamikleri
2013
69 Endüstriyel ve büyük tüketimli tesislerde doğal gaz kullanımı ve uygulama esasları Yavuz, Hakan. Doğal gaz kullanımı
Endüstriyel tesislerde doğalgaz
2017
70 Hidrolik devre elemanları ve uygulama teknikleri   Hidrolik.
Hydraulics.
2010
71 Statik Yalçın, Kirkor. Statik
Taşıyıcı sistemler
Virtüel iş metodu
2014
72 Kaldırma makinaları (Krenler) Demirsoy, Mustafa. Gearing.
Hoisting machinery.
Dişli takımı.
Kaldırma makineleri.
2010
73 Kompozit malzeme temelleri polimer matrisli Töre, Cahit. Composite materials
Kompozit malzemeler
Takviye malzemeleri
Kompozit üretimi
2011
74 ACSM’s advanced exercise physiology   Exercise_Physiological aspects.
Egzersiz_Fizyolojik Yönler.
Exercise_physiology.
2012
75 Taşıt lastikleri ve kaplanmış lastikler Geredelioğlu, Orhan Cavit. Lastikler
Lastik tamiri
Lastik çeşitleri
2009
76 Mühendisler için araç proje el kitabı   Vehicle project.
Araç projesi.
Vehicle categories.
Araç kategorileri.
2015
77 Artificial intelligence  :   a modern approach Russell, Stuart J. Artificial intelligence.
YAPAY ZEKA
2016
78 Bir kağıt mimarının hayali dünyası  :  Nazimi Yaver Yenal =  Imaginary world of a paper architect  :  Nazimi Yaver Yenal   Yenal, Nazimi Yaver,  1907-1987_Biography.
Yenal, Nazimi Yaver,  1907-1987_Catalogs.
Architects_Turkey_Biography.
2017
79 Endüstriyel tesislerde buharlaştırıcılar Kıncay, Olcay. Evaporators
Industrial evaporators
Buharlaştırıcılar
2014
80 Mekanik tasarımda alüminyum ve özellikleri Töre, Cahit. Aluminium.
Alüminyum.
2012
81 Krenlerde çelik konstrüksiyonlar, cilt I  :   dolu kesitli kirişler, başlıklar, tekerlerkler   Yapı dinamiği
Structural dynamics
Yapılar, çelik
Structures, steel
Çelik yapı tasarımı
2008
82 Krenlerde çelik konstrüksiyonlar, cilt II  : portal krenler, kren yolları, burkulma   Yapı dinamiği
Structural dynamics
Yapılar, çelik
Structures, steel
Çelik yapı tasarımı
2008
83 Kaldırma makinalarında yorulma test ve analizleri   Kaldırma makineleri
Tahribatsız muayene
2011
84 Virtual reality for physical and motor rehabilitation   Virtual reality in medicine.
People with disabilities--Rehabilitation.
Computers and people with disabilities.
Computer Simulation.
Physical Therapy Modalities.
Movement Disorders--rehabilitation.
Psychomotor Disorders--rehabilitation.
Computers and people with disabilities.
People with disabilities--Rehabilitation.
Virtual reality in medicine.
2014
85 Spinal Cord Injury Rehabilitation Hammell, Karen Whalley. Medicine.
Surgery.
Medicine & Public Health.
1995
86 Scheduling Pinedo, Michael. Production scheduling
Mathematics.
System theory.
Operations research.
Management science.
Probabilities.
Industrial engineering.
Production engineering.
Mathematics.
Operations Research, Management Science.
Industrial and Production Engineering.
Probability Theory and Stochastic Processes.
Systems Theory, Control.
2016
87 Yangın söndürme tesisatı proje hazırlama esasları Bozbey, Sabahattin. Yangın söndürme.
Fire extinction.
2013
88 Plastik enjeksiyon kalıpları Güneş, A. Turan. Injection molding of plastics.
Injection modeling of plastic_Equipmant and supplys.
Plastics_Molding.
Mechanical engineering_Plastic injection machines_Dissertations.
2005
89 Baca gazı emisyon ölçümü   Hava Kirlenme.
Hava Kirlenme Ölçümler.
Air Pollution.
Air Pollution Measurement.
1999
90 Dönen makinaların kontrolü ve hassas bakımı   Titreşim ölçümü.
Dengeleme.
Hizalama.
Hassas bakım.
2009
91 Geometrik toleranslar Töre, Cahit. Tolerans.
Tolerans sembolleri.
Referans düzlem.
Profil toleransı.
2012
92 Barbaros Hayrettin Paşanın Hatıraları : Gazavat-ı Hayrettin Paşa Düzdağ, M. Ertuğrul. Barbaros Hayrettin Paşa, d.1546 2014
93 Yıldırım Bayezid Tiryakioğlu, Okay Yıldırım Beyazıd,_1360-1403_Roman.
Beyazid |b I, |b Sultan of the Turks,  approximately 1360-1403_Fiction.
Tarihi roman, Türk.
Historical fiction, Turkish.
Türk romanı.
Turkish fiction.
2013
94 İşyerinde beden dili Goman, Carol Kinsey. Beden dili.
Body language.
2015
95 Yeni dünya düzeni Kaynak, Mahir. Orta Doğu_Politika ve idare_20. yy.
Middle East _Politics and government _20th century.
Orta Doğu_Politika ve idare_21. yy.
Middle East _Politics and government _21st century.
2013
96 Baybars Yeniaras, Orhan. Turkish fiction.
Historical fiction.
2018
97 Tarihe yön veren mucitler ve buluşları Uyanık, Vuslat. Buluşlar
Mucitler
İcatlar
2014
98 Tarihe yön veren bilim adamları Uyanık, Vuslat. Bilim adamları_Biyografi
Bilim adamları_Türkiye_Biyografi
Matematikçiler
Müslüman bilim adamları_Biyografi
2014
99 İslam tarihi 2 : Türkler ve İslam (selçuklular, haçlı seferleri, moğollar ve sonrası) Ahmet Hilmi Şehbenderzade İslamiyet_Tarih.
Islam_History.
2016
100 Akaid-i İslamiyye Erzurum’lu İbrahim Hakkı Akâid ve kelâm.
İslam akaidi.
2015
101 Ahiret hayatı Cennet ve Cehennem Fütuhat-ı Mekkiyye İbn Arabi, İslam filozofları  _  İbni Arabi.
İslam felsefesi. 
Cennet ve cehennem, İslamda.
Ahiret hayatı, İslamda.
2015
102 Ailenin aynası çocuk Doğan, Süleyman. Aile içi iletişim
Anababa ve çocuklar
Kitle iletişim araçları ve çocuklar
Çocuk gelişimi
2010
103 Çağları aşan Mevlana çağrısı Yılmaz, H. Kamil. İslam dini_ Tasavvuf.
Islam_  Sufism.
Jalal al-Din Rumi, Maulana, 1207-1273.
Mevlana Celalettin Rumi, 1207-1273.
2013
104 Beylikten devlete Osmanlılar Aşık, Paşazade. Türkiye_Tarih_Osmanlı İmparatorluğu, 1288-1918 2012
105 Şeyhülislam Ebussuud Efendi ve fetvaları Düzenli, Pehlul. Ebussuud Efendi, Şeyhülislam, 1492-1574 _ Biyografi
Ebussuud Efendi, Şeyhülislam, 1492-1574 _ Biography
Fetvalar _ Türkiye _ Tarih
Fatwas _ Turkey _ History
İslam hukuku _ Türkiye
Islamic law _ Turkey
2012
106 Bir mazlum padişah  :   Sultan Abdülaziz Mısıroğlu, Kadir. Sultan Abdülaziz
Sultanlar _  Türkiye _  Biyografi.
Sultans _ Turkey _ Biography.
2016
107 Osmanlılar ve Haçlılar İnalcık, Halil. Türkiye _ Tarih ,1453
Turkey _ History, 1453.
Osmanlı İmparatorluğu _ Tarih.
Ottoman Empire _ History.
2017
108 Muhtasar İslam tarihi I Mısıroğlu, Kadir. Muhammad, Prophet,d.632 
Islam_History.
Hz.Muhammed.
İslam_Tarih.
2017
109 Gazi Osman Paşa Tiryakioğlu, Okay Roman
TÜRK EDEBIYATI_ROMAN
Tarihi roman, Türk
2017
110 Eski anayasa hukukumuz ve İslam anayasası Akgündüz, Ahmet. Islamic law_Turkey_History.
Law_Turkey_History.
1997
111 İslam mezhepleri tarihi Bulut, Halil İbrahim. İslam mezhepleri _ Tarih
Islamic sects _ History
2016
112 İslam’da insan hakları beyannamesi Akgündüz, Ahmet. Civil rights (Islamic law)
Human rights_Religious aspects_Islam.
Islamic law.
2017
113 Kanuni Sultan Süleyman Han Arkun, Kemal. Süleyman I, Türk Sultanı, 1494 veya 5-1566.       
Sultanlar _ Türkiye _ Biyografi.
Türkiye _ Tarih _ Süleyman I, 1520-1566.
2011
114 İslam tarihi Raşid Halifeler dönemi    Hayatı şahsiyeti ve dönemi Sallâbî, Muhammed. Hz. Ebubekir
Caliphs
Islamic Empire_History_622-661
Civilization, Arab
Halifeler
İslam İmparatorluğu_Tarih_622-661
Medeniyet, Arap
2016
115 Siyasi ve sosyal açıdan mezhebler tarikatler Aksun, Ziya Nur. Islamic sects.
İslam mezhepleri.
2004
116 C?ocuğun din eğitimi ve kar?ıla?ılan güc?lükler Bilgili, Fatih Menderes. Child rearing_Religious aspects, 118678
Islamic religious education_Turkey, 4330
Islamic religious education of children, 106851
Child rearing_Religious aspects_Islam, 118677
Families_Religious life, 6746
Religious education of children, 26708
2005
117 Çocuk eğitiminde sevgi Bilgiz, Musa. Çocuk yetiştirme
Çocuk eğitimi
Eğitim Psikolojisi
Ev ekonomisi ve aile yaşamı
Ebeveyn-çocuk ilişkileri _ İslâm
Ebeveyn ve çocuk _ İslâm
Cocuk egitimi
Ebeveyn-cocuk iliskileri _ Islam
Eğitim psikolojisi
2006
118 Hayırlı çocuk yetiştirmenin temel ilkeleri Bilgiz, Musa. Çocuk yetiştirme _ Dini açıdan _ İslamiyet.
Child rearing _ Religious aspects _ Islam.
2006
119 Dünya’nın bütün çocuklarına Demircan, Nezir. Türk edebiyatı
Turkish literature
Nasihat
Advice
2006
120 Çocukları öpmekte meleklerle yarışmak Gün, Fahrettin. İslam dini
Islam
İslam ahlâk ve adâbı
Islamic morality and propriety of
İslam ahlâkı
Islamic morality
Toplum ahlâk ve adâbı
Morality and propriety of society
2012
121 Renklerin kökeni Demirsoy, Ali. Renk oluşumu
Renkler
Renklerin ortaya çıkışı
2017
122 Kitlelerin bilgeliği  :   çok kişinin aklı neden az kişinin aklından üstündür ve kolektif akıl iş dünyasını, ekonomileri, toplumları ve ulusları nasıl biçimlendirir? Surowiecki, James. Konsensus (Sosyal bilimler)
Consensus (Social sciences)
Grup karar verme.
Group decision making.
2018
123 Mesnevi Mevlânâ TASAVVUF_İSLAM_TÜRKİYE_13. YÜZYIL
SOFİ ŞİİRİ_TÜRKİYE_13. YÜZYIL
MEVLÂNA CELÂLEDDİN, 1207-1273
2012
124 Çeri  I Çayırlı, Gökhan. Türk edebiyatı _ Roman.
Tarihi roman
2018
125 Heyet Kollu, Halil Yaşar. Turkish literature.
Türk edebiyatı.
Historical fiction.
Tarihi roman.
Turkish history.
Türk tarihi.
2016
126 Heyet II Kollu, Halil Yaşar. Turkish literature.
Türk edebiyatı.
Historical fiction.
Tarihi roman.
Turkish history.
Türk tarihi.
2017
127 Üst akıl denen acımasız düzen Tokalak, İsmail. Devlet bilgisi_Yönetim.
Government information_Management.
2018
128 Türbanın yeniden icadı Aktaş, Cihan. Islam and politics_Turkey.
Turbans_Turkey_History_20th century.
Turkey_Politics and government_1980-
2006
129 Ermeni konferansları 2017   Armenians -  Turkey  -  History
Ermeniler  -  Türkiye  -  Tarih
Armenians  -  Turkey  -  History  -  20th century
Ermeniler -  Türkiye  -  Tarih  -  20. yüzyıl
Armenians  - Turkey
Ermeniler -  Türkiye
2018
130 Roma Hukuku Erdoğmuş, Belgin. Debtor and creditor(Roma law). 1995
131 Avrupa konseyi siber suçlar sözleşmesi’nde yer alan koruma tedbirleri ve bu tedbirlerin Türk hukukundaki yeri Erdoğan, Yavuz. Computer crimes_Europe.
Bilişim suçları_Avrupa.
Criminal investigation_Europe.
Cezai soruşturma_Avrupa.
Data proyection_Law and legislation_European Union countries.
Veri koruma_Hukuk ve yasama_Avrupa Birliği ülkeleri.
2018
132 Çarşı ve Mahalle Bekçileri Şahin, Eyüp Bekçiler_Asayiş
Watchmen_Public order
2018
133 Türk polis eğitim tarihi Şahin, Eyüp. Police_Turkey_History. 2018
134 Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Coşan, M.Es’ad. Hadis 2017
135 Medeniyet aklı Barkçin, Savaş Ş. Medeniyet, Modern _ 21. yüzyıl
Civilization, Modern _ 21st century
Medeniyet, Modern _ 20. yüzyıl
Civilization, Modern _ 20th century
Medeniyet _ Tarih
Civilization _ History
Medeniyet _ Türkiye
Civilization _ Turkey
2017
136 Türk Kültüründe Yönetmek Baltaş, Acar. Liderlik _ Türk Kültüründe Lider _ İş Hayatı _ Liderin Özellikleri 2017
137 Bailey & Scott’s diagnostic microbiology. Tille, Patricia M. Diagnostic microbiology_Textbooks.
Teşhis mikrobiyolojisi_Ders kitapları
Microbiological Techniques.
Mikrobiyolojik Teknikler
Diagnostic Techniques and Procedures.
Teşhis Teknikleri ve Prosedürleri 
2017
138 Bailey & Scott’s diagnostic microbiology. Tille, Patricia M. Diagnostic microbiology_Textbooks.
Teşhis mikrobiyolojisi_Ders kitapları
Microbiological Techniques.
Mikrobiyolojik Teknikler
Diagnostic Techniques and Procedures.
Teşhis Teknikleri ve Prosedürleri 
2017
139 Immunology Male, David. Immunology.
Immune System.
Immunity.
SCIENCE / Life Sciences / Anatomy & Physiology
Immunology.
2013
140 Immunology Male, David. Immunology.
Immune System.
Immunity.
SCIENCE / Life Sciences / Anatomy & Physiology
Immunology.
2013
141 Williams’ essentials of nutrition and diet therapy Schlenker, Eleanor D. Nutritional Physiological Phenomena.
Diet Therapy.
Nutrition.
Diet therapy.
2011
142 Çöküşe giden yol Rickards, James. Monetary policy.
Banks and banking.
Financial crises_Government policy.
2017
143 Küresel güç mücadelesi Eslen, Nejat. Orta Doğu _ Politika ve hükümet
Middle East _ Politics and government
Asya, Orta _ Politika ve hükümet
Asia, Central _ Politics and government
Dünya siyaseti _ 1989-
World politics _ 1989-
Küreselleşme
Globalization
2017
144 Piri Reis haritası’nın şifresi Soylu, Metin. Admirals _ Turkey _ Biography
Piri Reis, d. 1554?
Dünya haritası _ 1800’den önceki çalışmalar
Piri Reis
Amiraller _ Türkiye
Haritacılık
Haritacılar _ Türkiye
2005
145 Bürokrasi ve otorite Weber, Max. Bürokrasi.
Bureaucracy.
Otorite.
Authority.
2017
146 Türk hat san’atından seçmeler Derman, M. Uğur. Hattatlık _ Türk.
Callygraphy _ Turkish.
Sanat -- Türkiye.
Hat sanatı -- Türk.
2017
147 Osmanlı hanedan türbeleri Önkal, Hakkı. Sepulchral Monuments _ Turkey.
Tombs _ Turkey.
Architecture, Islamic _ Turkey.
Sepulchral Anıtlar _ Türkiye.
Türbeler _ Türkiye.
Mimari, İslami _ Türkiye.
2017
148 Haremeyn   :   Hac   :   Mukaddese yolculuk =   Hajj   :   Journey to holiness   Haremeyn.
Mecca (Saudi Arabia) _ History.
Mecca (Saudi Arabia) _ De.
Mecca (Saudi Arabia) _ Pictorial Works.
Medina (Saudi Arabia) _ History.
Medina (Saudi Arabia) _ De
Medina (Saudi Arabia) _ Pictorial Works.
Mekke (Suudi Arabistan) _ Tarih.
Mekke (Suudi Arabistan) _ Tanıtım ve Gezi.
Mekke (Suudi Arabistan) _ Görsel Çalışmalar.
Medine (Suudi Arabistan) _ Tarih.
Medine (Suudi Arabistan) _ Tanıtım ve Gezi.
Medine (Suudi Arabistan) _ Görsel Çalışmalar.
2017
149 İstanbul’un ressamı Hoca Ali Rıza  :   ev ve şehir I Ali Rıza, Hoca. Ali Rıza, Hoca,  1858?-1930.
Ali Rıza, Hoca,1858?-1930_Criticism and  interpretation.
Painters_Turkey_Biography.
Painting_Turkey.
Painting, Turkish_19th century.
Painting, Turkish_20th century.
2018
150 İstanbul’un ressamı Hoca Ali Rıza  :   ev ve şehir II Ali Rıza, Hoca. Ali Rıza, Hoca,  1858?-1930.
Ali Rıza, Hoca,1858?-1930_Criticism and  interpretation.
Painters_Turkey_Biography.
Painting_Turkey.
Painting, Turkish_19th century.
Painting, Turkish_20th century.
2018
151 Kur’an’ı keşfetmek Robinson, Neal. Islam.
İslamiyet.
Koran_Criticism, interpretation, etc.
Kur’an-ı Kerim_Eleştiri ve yorum.
2018
152 Hadislerin tespitinde bütünsel yaklaşım Apaydın, Mehmet. Hadith.
Hadis.
2018
153 15 Temmuz darbe girişimi küresel satranç  :   Uluslararası demokrasi kongresi   Demokrasi_Kongreler.
Democracy_Congresses.
Türkiye_Tarih_Darbe, 15 Temmuz 2016.
Turkey_Dates_Impact, July 15, 2016.
2018
154 15 Temmuz darbe girişimi küresel satranç  :   Uluslararası demokrasi kongresi   Demokrasi_Kongreler.
Democracy_Congresses.
Türkiye_Tarih_Darbe, 15 Temmuz 2016.
Turkey_Dates_Impact, July 15, 2016.
2018
155 Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi   IAsavi, Akhmed,  1103-1166_Criticism and interpretation
Poets, Kazakh_12th century
Yesevi, Ahmed,  -1166_Eleştiri ve yorum
Yesevi, Ahmet  -1166_Eleştiri ve yorum
Ahmet Yesevi,  -1166_Eleştiri ve yorum
Şairler, Kazak_12. yüzyıl
2017
156 Motor konstrüksiyonu Demirsoy, Mustafa. Motors.
Motorlar.
2012
157 Muğla ağızları Akar, Ali. Türk dili_Dialekt_Türkiye_Muğla İli.
Turkish language_Dialects_Turkey_Muğla İli.
Türk dili_Lehçeler_Muğla.
Turkish language_Dialects_Muğla.
2018
158 Geçmişin ayak izleri  :   Prof. Dr. Toker Dereli’nin anıları.   Toker Dereli_Anılar.
Toker Dereli_Memories.
Toker Dereli_Tarih.
Toker Dereli_History.
2018
159 Muhammed Es’ad-ı Erbili Cebecioğlu, Ethem, 1951- Muhammed Esad Erbili, 1847-1931
Biyografiler
İslam dini
Tasavvuf
2017
160 Geçmişin ayak izleri  :   Prof. Dr. Toker Dereli’nin anıları.   Toker Dereli_Anılar.
Toker Dereli_Memories.
Toker Dereli_Tarih.
Toker Dereli_History.
2018
161 Sağlık teknoloji değerlendirmesi ülke uygulamaları ve Türkiye için model önerisi Uğurlu, Murat. Medical technology _Turkey _Evaluation.
Medical innovations _Turkey _Evaluation.
Health services _Economic aspects _Turkey.
Health expenditures.
Tıbbi teknoloji _Türkiye _Değerlendirme.
Tıbbi icatlar _Türkiye _Değerlendirme.
Sağlık hizmetleri _Ekonomik yönler _Türkiye.
Sağlık harcamaları.
2018
162 Tıp Fakültesi öğrencileri için cerrahi bilimler  :   öykü alma ve fizik muayene kitabı   Tıp Eğitimi_Türkiye
Tıp_El kitapları, vb.
Tıp öğretim
2017
163 Pri-Sci-Net İlköğretim öğrencileri için sorgulama teknikleri  :   3-11 yaş ilköğretim öğrencileri için sorgulama temelli etkinlikler   Bilim_Çalışma ve öğretim (İlk)
Bilim_Öğretim (İlk)
2017
164 Kömürde açan çiçekler   Painting_Turkey_Zonguldak_Exhibitions.
Painting_Exhibitions.
2018
165 Türkiye’deki Suriyeliler  :   özel rapor   Refugees_Turkey.
Refugees_Government policy_Turkey.
Refugees_Turkey_Social aspects.
Refugees_Legal status,laws,etc.
Turkey_Foreign relations_Syria.
Turkey_Boundaries_Syria.
Turkey_Politics and government,  21st century.
Siyasi mülteciler_Türkiye.
Siyasi mülteciler_Hükümet politikası_Türkiye.
Siyasi mülteciler_Türkiye_Sosyal yönler.
Siyasi mülteciler_Hukuki durum, kanunlar, vb.
Türkiye_Dış ilişkiler_Suriye.
Türkiye_Sınırlar_Suriye.
Türkiye_Siyaset ve yönetim,  21. yy.
2018
166 Türk tarihi ve kültürü   Civilization, Turkish
Uygarlık, Türk
Turkic Peoples
Türkler
2018
167 Osmanlı Urfası  :   cilt 2   Şanlıurfa (Turkey) _History.
Şanlıurfa (Turkey) _Social conditions.
Şanlıurfa (Turkey) _Economic conditions.
Şanlıurfa (Turkey) _Buildings, structures, etc.
Şanlıurfa (Turkey) _De
Turkey _History _Ottoman Empire, 1288-1918.
Şanlıurfa (Türkiye) _Tarih.
Şanlıurfa (Türkiye) _Sosyal koşullar.
Şanlıurfa (Türkiye) _Ekonomik koşullar.
Şanlıurfa (Türkiye) _Binalar, yapılar vb.
Şanlıurfa (Türkiye) _Betimleme ve seyahat.
Türkiye _Tarih _Osmanlı İmparatorluğu, 1288-1918.
2018
168 Osmanlı Urfası  :   cilt 2   Şanlıurfa (Turkey) _History.
Şanlıurfa (Turkey) _Social conditions.
Şanlıurfa (Turkey) _Economic conditions.
Şanlıurfa (Turkey) _Buildings, structures, etc.
Şanlıurfa (Turkey) _De
Turkey _History _Ottoman Empire, 1288-1918.
Şanlıurfa (Türkiye) _Tarih.
Şanlıurfa (Türkiye) _Sosyal koşullar.
Şanlıurfa (Türkiye) _Ekonomik koşullar.
Şanlıurfa (Türkiye) _Binalar, yapılar vb.
Şanlıurfa (Türkiye) _Betimleme ve seyahat.
Türkiye _Tarih _Osmanlı İmparatorluğu, 1288-1918.
2018
169 Milli mücadele günlerinde din adamları Çelik, Recep. Din adamları
Milli mücadele
2017
170 İslam Medeniyeti’nde Konya : Uluslararası Sempozyumu Tebliğleri, Aralık 2016, Konya :   Konya -- Tarih -- Kongreler
Konya -- Medeniyet -- Kongreler
2018
171 İslam Medeniyeti’nde Konya : Uluslararası Sempozyumu Tebliğleri, Aralık 2016, Konya :   Konya -- Tarih -- Kongreler
Konya -- Medeniyet -- Kongreler
2018
172 İslam Medeniyeti’nde Konya : Uluslararası Sempozyumu Tebliğleri, Aralık 2016, Konya :   Konya -- Tarih -- Kongreler
Konya -- Medeniyet -- Kongreler
2018
173 Gravürlerden fotoğraflara İstanbul Başgelen, Nezih. Anıtlar_Türkiye_Erzurum
Camiler_İstanbul (Türkiye)
Gravür_Türkiye_İstanbul
Gravür_İstanbul (Türkiye)
İstanbul (Türkiye)_Anlatım ve gezi
İstanbul (Türkiye)_Binalar, yapılar, vb.
İstanbul (Türkiye)_Resimli çalışmalar
İstanbul (Türkiye)_Tarih
İstanbul (Türkiye)_Uygarlık
2017
174 İslam tarihinin ilk asrından günümüze darbeler tarihi   Ortaçağ İsalm Dünyası_Darbeler
Osmanı dönemi-Darbeler
Cumhuriyet  Türkiyesi_Darbeler
15 Temmuzdarbe girişimi
2017
175 Türkiye turizmi sözlü tarih araştırması görüşme metinleri cilt 1  :   Side, Alanya, Antalya   Tourism_Turkey_History.
Turizm
Tarih
Turizm tarihi
Sözlü tarih
2018
176 Türkiye turizmi sözlü tarih araştırması görüşme metinleri cilt 2  :   Bodrum, Fethiye, Marmaris   Tourism_Turkey_History.
Turizm
Tarih
Turizm tarihi
Sözlü tarih
2018
177 Türkiye turizmi sözlü tarih araştırması görüşme metinleri cilt 3  :   Didim, Kuşadası   Tourism_Turkey_History.
Turizm
Tarih
Turizm tarihi
Sözlü tarih
2018
178 Türkiye turizmi sözlü tarih araştırması görüşme metinleri cilt 4  :   Akçakoca, Erdek, Kapadokya, Uludağ   Tourism_Turkey_History.
Turizm
Tarih
Turizm tarihi
Sözlü tarih
2018
179 Türkiye turizmi sözlü tarih araştırması görüşme metinleri cilt 5  :   Turizm ve otelcilik eğitim kurumları   Tourism_Turkey_History.
Turizm
Tarih
Turizm tarihi
Sözlü tarih
2018
180 Türkiye turizmi sözlü tarih araştırması görüşme metinleri cilt 6  :   Türkiye’de konaklama işletmeciliği   Tourism_Turkey_History.
Turizm
Tarih
Turizm tarihi
Sözlü tarih
2018
181 Türkiye turizmi sözlü tarih araştırması görüşme metinleri cilt 7 :   Seyahat acenteciliği, turist rehberliği, Türk hava yolları   Tourism_Turkey_History.
Turizm
Tarih
Turizm tarihi
Sözlü tarih
2018
182 Türkiye turizmi sözlü tarih araştırması görüşme metinleri cilt 8 :   Aşçılık, meyhane ve restorancılık, kamp ve karavan, turizm yayıncılığı   Tourism_Turkey_History.
Turizm
Tarih
Turizm tarihi
Sözlü tarih
2018
183 Türkiye turizmi sözlü tarih araştırması görüşme metinleri cilt 9 :   Turizm bakanlığı, TURBAN, TURING, TMGT, TMTF, hippiler, turizm yatırımcılığı, diğer alanlar   Tourism_Turkey_History.
Turizm
Tarih
Turizm tarihi
Sözlü tarih
2018
184 Dünden bugüne Türkiye’de turizm : Kurumlar, kuruluşlar, turizm bölgeleri ve meslekler   Tourism_Turkey_History.
Turizm
Tarih
Turizm tarihi
Sözlü tarih
Turizm bölgeleri
2018
185 Fundamentals of the Fuzzy Logic-Based Generalized Theory of Decisions Aliev, Rafik Aziz. Engineering.
Mathematics.
Economics, Mathematical.
Engineering.
Computational Intelligence.
Game Theory/Mathematical Methods.
Game Theory, Economics, Social and Behav. Sciences.
2013
186 Advanced Ceramic and Metallic Coating and Thin Film Materials for Energy and Environmental Applications   Engineering.
Energy.
Nanotechnology.
Environmental engineering.
Biotechnology.
Materials
Surfaces.
Thin films.
Engineering.
Nanotechnology and Microengineering.
Surfaces and Interfaces, Thin Films.
Energy, general.
Environmental Engineering/Biotechnology.
2018
187 Eero Saarinen Merkel, Jayne. Saarinen, Eero,  1910-1961.
Architecture, Modern_20th century.
Saarinen, Eero,  1910-1961.
Architecture, Modern.
1900 - 1999
Criticism, interpretation, etc.
2014
188 Nutrition in the prevention and treatment of disease   Diet in disease.
Hastalıkta diyet.
Diet therapy_methods.
Diyet tedavi_yöntemleri.
Nutrition disorders_diet therapy.
Beslenme bozuklukları_diyet tedavi
Nutrition disorders_epidemiology.
Nutrition disorders_prevention & control.
2017
189 Industrial motor control Herman, Stephen L. Electric controllers.
Electric motors.
2014
190 Fundamentals of electric circuits Alexander, Charles K. Elektrik devreleri
Electric circuits
2013
191 Mechatronics system design Shetty, Devdas. Mechatronics
Mekatronik
System design
Sistem tasarımı
2011
192 Introduction to pattern recognition  :   a MATLAB approach   MATLAB.
Pattern recognition systems.
Pattern recognition systems_Mathematics.
Numerical analysis.
2010
193 Sustainable logistics and transportation   Business logistics.
Transportation
Planning.
Bunker fuel prices
End consumer movements
Intermodal terminals
Metro systems
Reduction of CO2 emissions
Regional accessibility
Supply chain design
2018
194 An introduction to fuzzy logic applications in intelligent systems   Fuzzy kümeler.
Fuzzy sets.
Fuzzy sistemler.
Fuzzy systems.
Akıllı kontrol sistemleri.
Intelligent control systems.
1992
195 InterViews  :   learning the craft of qualitative research interviewing Brinkmann, Svend. Interviewing in sociology.
Interviewing.
Sociology_Research_Methodology.
Qualitative research.
2015
196 Günlük Atay, Oğuz. Atay, Oğuz,  1934-1977
Authors, Turkish_20th century_Diaries
2017
197 Kördüğüm Kulin, Ayşe. Turkish fiction.
Turkish literature.
Authors, Turkish.
Roman
2017
198 Bir yokmuş bir varmış Kulin, Ayşe. Öyküler, Türk.
Short stories, Turkish.
2017
199 Kardeşimin hikayesi Livaneli, Ömer Zülfü. Türk romanı.
Turkish fiction.
2018
200 Uçurtma avcısı Hosseini, Khaled. American fiction.
Amerikan romanı.
Kabol (Afghanistan)_Fiction.
Kabil (Afganistan)_Roman.
2018
201 Tehlikeli oyunlar Atay, Oğuz. Atay, Oğuz,  1934-1977
Authors, Turkish_20th century_Diaries
2018
202 Bir bilim adamının romanı Atay, Oğuz. Atay, Oğuz,  1934-1977
Authors, Turkish_20th century_Diaries
Türk romanı
Turkish fiction
İnan, Mustafa,  1911-1967
2017
203 Tutunamayanlar Atay, Oğuz. Atay, Oğuz,  1934-1977
Authors, Turkish_20th century_Diaries
Türk romanı
Turkish fiction
2018
204 Korkuyu beklerken Atay, Oğuz. Atay, Oğuz,  1934-1977
Authors, Turkish_20th century_Diaries
Türk romanı
Turkish fiction
2018
205 Bir bilim adamının romanı Atay, Oğuz. Atay, Oğuz,  1934-1977
Authors, Turkish_20th century_Diaries
Türk romanı
Turkish fiction
İnan, Mustafa,  1911-1967
2017
206 Eylembilim Atay, Oğuz. Atay, Oğuz,  1934-1977
Authors, Turkish_20th century_Diaries
Türk romanı
Turkish fiction
2017
207 Oyunlarla yaşayanlar Atay, Oğuz. Atay, Oğuz,  1934-1977
Authors, Turkish_20th century_Diaries
2017
208 Züppe kocanın şarkısı karısı ve başka nahoş gerçekler Atasoy, Sevil. Cinayet _ Olay yeri incelemesi. 2017
209 Damızlık kızın öyküsü Atwood, Margaret. English fiction
İngiliz romanı
2018
210 Huzursuzluk Livaneli, Zülfü. IS (Organization)_Fiction.
Terrorism_Middle East_Fiction.
Turkish fiction.
2017
211 19. yüzyıl endüstri yapılarının kültürel miras olarak değerlendirilmesi  :  Tirilye’deki zeytinyağı fabrikası restorasyon projesi Bilgin, Elif Acar. Architecture_Conservation and restoration.
Architecture_Conservation and restoration_Turkey.
Historic buildings_Conservation and restoration_Turkey.
Historic preser vation_Turkey.
Cultural property_Protection_Turkey.
2018
212 Çocuklara yönelik yapılı çevre eğitimi  : Bursa için katılımcı bir model Arın, Sebla. Mimari ve çocuklar.
Architecture and children
Space (Architecture)
Mekan (Mimari)
Architecture and children.
Mimari ve çocuklar.
Mekan (Mimari)
Space (Architecture)
2018
213 Ekonominin yeni büyüme gücü ulusal varlık fonları ve Türkiye  :   karşılaştırmalı bir analiz Ulussever, Talat. Ekonomi.
Economy.
Ekonomik kalkınma.
Varlık fonları.
Asset funds.
2018
214 Savaş sonrası Zonguldak’ta devlet, madenci ve hayat (1946-1962) Yıldırım, Ayla Erinç. Miners_Turkey_Zonguldak.
Coal miners_History_Turkey_Zonguldak.
Zonguldak (Turkey)_History.
2017
215 Birinci yüzyılında (1839-1938) Türk Polis Teşkilatının tekamül, teşkilat ve kadro hareketleri Gören, Hüseyin Hüsnü. Police_Turkey_Sources
Police_Turkey_History
Polis_Türkiye_Kaynaklar
Polis_Türkiye_Tarih
Turkish Police_Staff Movements
Türk Polis_Kadro Hareketleri
2018
216 Hadis tarih ve yorum  :   73 fıkra hadisi üzerine bir inceleme Eren, Muhammet Emin. Hadith_Criticism, interpretation, etc._History_Sources.
Hadis_Eleştiri, yorum, vb._Tarih_Kaynaklar.
2017
217 Kızılay Arşivi Belgelerinde Birinci Dünya Savaşı   Birinci Dünya Savaşı
Kızılay
Osmanlı Hilali Ahmer
2018
218 Tefsirde yeni yaklaşımlar  :   Risale-i Nur örneği Beki, Niyazi. Nursî, Said,  1873-1960. _ Risale-i nur.
Qur’an_Criticism, interpretation, etc.
Qur’an_Commentaries.
Qur’an_Criticism, interpretation, etc.
Nurculuk.
Muslim scholars_Turkey_Biography.
Sufism.
2018
219 Yüksek öğretim ve demokratik kültür  :   vatandaşlık, insan hakları ve sivil sorumluluk   Civics_Study and teaching_Europe.
Democracy_Study and teaching_Europe.
Democracy and education_Europe.
Education, Humanistic_Europe.
Education, Higher_Europe.
2018
220 Türkiye ekonomisi için varlık fonunun ekonomik büyüme açısından analizi   :   Amprik bir deneme Doruk, Ömer Tuğsal. Ekonomi
Varlık Fonları
Ekonomik Gelişme - Türkiye
2018
221 Fascia in sport and movement   Fasciae (Anatomy)
Sports--Physiological aspects.
2015
222 Türkiye’nin Enerji görünümü 2016   Enerji politikası -- Türkiye
Enerji kaynakları -- Türkiye
2016
223 Türkiye’nin Enerji görünümü   Enerji politikası -- Türkiye
Enerji kaynakları -- Türkiye
2012
224 Makina imalat sanayi sektör araştırması Bayülken, Yavuz. Makine endüstrisi_Türkiye.
Machinery industry_Turkey.  
2012
225 İşçi sağlığı ve iş  güvenliği   Meslek hastalıkları
İşçi sağlığı
İş güvenliği.
Job security.
İş kazaları
2016
226 Türkiye’de deprem gerçeği ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın önerileri  :   oda raporu   Depremler_Türkiye.
Earthquakes_Turkey.
2012
227 IX. Otomotiv ve yan sanayii sempozyumu  :   bildiriler kitabı   Otomobil endüstrisi ve ticareti_Türkiye_Kongreler.
Automobile industry and trade_Turkey_Congresses.
2005
228 Dünyada ve Türkiye’de enerji verimliliği  :   oda raporu   Energy policy_Turkey.
Enerji politikası_Türkiye.
Energy industry_Turkey.
Enerji endüstrisi_Türkiye.
2008
229 TMMOB Sanayi Kongresi 2005’e doğru   Sanayi_Türkiye_Kongreler.
Avrupa Birliği_Uluslararası ilişkiler_Türkiye.
Türkiye_Uluslararası ilişkiler_Avrupa Birliği.
2005
230 TMMOB sanayi kongresi 2007 oda raporu   Ekonomik kalkınma
Gelişmiş ülkeler - Ekonomik durum
Gelişmekte olan ülkeler - Ekonomik koşullar
2007
231 Öğrenci Üye Kurultayı 2013   Makine mühendisliği_Kongreler.
Mechanical engineering_Congresses.
2014
232 TMMOB Sanayi Kongresi 2005  :   "Sanayileşme - istihdam - refah"   İstihdam _Kongreler_Türkiye
Sanayileşme _Kongreler_Türkiye
Employment  _Congresses_Turkey.
Industrialization_Congresses_Turkey.
2005
233 İşçi sağlığı ve iş  güvenliği   Meslek hastalıkları
İşçi sağlığı
İş güvenliği.
Job security.
İş kazaları
2012
234 Üretim zincirlerinde mühendislerin yeri ve yaşam koşulları / Gebze Havzası örneği   Mühendisin konumu
Gebze sanayi havzasında mühendisler
2016
235 Türkiye’nin doğal gaz temin ve tüketim politikalarının değerlendirilmesi raporu   Natural gas.
Doğal gaz.
Natural gas_Turkey.
Doğal gaz_Türkiye.
2006
236 VIII. Ulusal endüstri- işletme mühendisliği kurultayı :  bildiriler kitabı 2-3 Aralık 2011, Bursa.   Endüstri mühendisliği_Kongreler.
Stratejik planlama_Kongreler.
Üretim planlaması_Kongreler.
Endüstriyel yönetim_Kongreler.
2011
237 TMMOB sanayi kongrelerinde önerilenler ve sanayide gerçekleşenler  :   45 yıllık kongre öyküleri  :  TMMOB sanayi kongresi 2007, araştırma.   Industries_Turkey_Congresses.
Endüstriler_Türkiye_Kongreler.
Industrial policy_Turkey_Congresses.
Endüstri politikası_Türkiye_Kongreler.
2007
238 Öğrenci Üye Kurultayı 2011   Makine mühendisliği_Kongreler.
Mechanical engineering_Congresses.
2011
239 Ulaşımda demiryolu gerçeği   Demir yolları_Türkiye_Tarih.
Railroads_Turkey_History.
Demir yolları_Devlet politikası_Türkiye.
Railroads_Government policy_Turkey.
2016
240 Teknik görevliler buluşması - 2   Teknik Eğitim_Türkiye_Toplantılar
Makine Mühendisliği_Türkiye_Toplantılar
2008
241 Ulaşım ve trafik politikalarında planlama gerekliliği   İletişim ve trafik_Türkiye.
Communication and traffic_Turkey.
Ulaştırma_Türkiye_Planlama.
Transportation_Turkey_Planning.
2016
242 Mühendislik tasarımında meslek odalarının yeri ve önemi ile makine mühendisleri odasının bu alandaki çalışmaları   Engineering _Research
Mühendislik _Araştırma
Engineering design
Mühendislik tasarımı
2012
243 Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri (KOBİ’ler)   Küçük işletmeler_Türkiye.
Small Business_Turkey.
Küçük işletmeler_Avrupa.
Small Business_Europe.
2012
244 LPG / CNG’ye dönüştürülmüş araçlarda denetim uygulamaları   Sıvılaştırılmış petrol gazı.
Liquefied petroleum gas.
Motor yakıtları.
Motor fuels.
2012
245 Orta vadeli program (2012-2014) ve 61. Hükümet Programının ekonomi, sanayi, KOBİ, Ar-Ge, enerji, altyapı ve ulaşım, işçi sağlığı ve iş güvenliği bölümlerinin değerlendirilmesi   Türkiye_Ekonomi politikası_21. yy.
Turkey_Economic policy_21st century.
Para politikası_Türkiye.
Monetary policy_Turkey.
2012
246 Asansörlerde durum raporu uygulamalar ve yapılması gerekenler   Asansörler.
Elevators.
2012
247 Ulaşım ve trafik politikalarında planlama gerekliliği   İletişim ve trafik_Türkiye.
Communication and traffic_Turkey.
Ulaştırma_Türkiye_Planlama.
Transportation_Turkey_Planning.
2012
248 Sevgili’nin haya timsali arkadaşı  :   Hz. Osman (radıyallahu anh) Haksal, Ali Haydar. İslam
Islam
Hz. Osman_Biyografi
Osman, Prophet, _Biography
2015
249 Sevgili’nin hak dilli arkadaşı  :   Hz. Ömer (radıyallahu anh) Haksal, Ali Haydar. İslam
Hz. Osman, 574-656.
2017
250 Toprağın babası :   Hz. Ali (radıyallahu anh) Haksal, Ali Haydar. İslam
Hz. Ali
2016
251 Neuroscience for the study of communicative disorders Bhatnagar, Subhash C. Communicative disorders _ Pathophysiology.
Neurosciences.
Central Nervous System _ anatomy & histology.
nörobilim.
2018
252 Lpg dolum tesisleri ve otogaz istasyonları sorumlu müdür  kitabı   LPG (Likit Petrol Gazı) _ Tanıtım kitapları
Yöneticiler _ El kitapları
2015
253 Biyoyakıt üretimi ve kullanımı Öztürk, Hüseyin. Biyodizel yakıtlar
Biodiesel fuels
Yenilenebilir enerji kaynakları
Renewable energy resources
2012
254 Krenlerde çelik konstrüksiyonlar, cilt III  : kafes konstrüksiyonları, çizimsel hesaplama, analitik hesaplama   Yapı dinamiği
Structural dynamics
Yapılar, çelik
Structures, steel
Çelik yapı tasarımı
2015
255 Kompresörler Yalçın, Kirkor. Uygulamalı fizik
Pnömatik teknolojisi
2011
256 Doğal gaz iç tesisat uygulama esasları Kürekci, Nuri Alpay. Doğal Gaz - Tesisat
Doğalgaz Dağıtımı - Tesisat
2015
257 Understanding architecture  :   a primer on architecture as experience McCarter, Robert. Mimarlık
Mimarlık _ Tarih
Mimarlık _ Tasarım ve plan
Architecture
Architecture _ History
Architecture _ Design and plan
2012
258 Uçak tasarım projeleri Jenkinson, Lloyd R. Uçaklar_Tasarım ve yapım.
Airplanes_Design and construction.
2008
259 Physical medicine and rehabilitation board review   Brain
Wounds and injuries
Patients
Rehabilitation.
Cognition disorders
Patients
Rehabilitation.
Electronic books.
2015
260 Differential equations and linear algebra Strang, Gilbert. Algebras, Linear.
Differential equations, Linear.
Diferansiyel denklemler, doğrusal.
Cebir, Doğrusal.
2014
261 Yönetimde 40 dörtler Baraçlı, Hayri. Yönetim _ İş hayatı _  Siyasal bilim.
Management _ Business life _  Political science.
2014
262 Beyin nasıl okur?  :   okumanın bilimi ve evrimi Dehaene, Stanislas. Okuma psikolojisi
Okuma_Psikolojik açıdan
2014
263 Havanın nemlendirilmesi Lazzarin, Renato. Nemli hava
Nemin ölçülmesi
Nemlendirme
Nemlendirici
2013
264 Malzeme bilgisine giriş Yüksel, Mehmet. Materials science.
Engineering.
Malzeme bilimi.
Mühendislik.
2013
265 Geçme toleransları Töre, Cahit Makine Mühendisliği _ Türkiye _ Ders Kitapları
Makina elemanları
2009
266 Deep learning Goodfellow, Ian. Machine learning
Makine öğrenimi
2016
267 Hayat ve diğer hastalıklar Hasanoğlu, Alper.   2018
268 Görme alanları  :   muayene ve yorumlama   Göz hastalıkları_Tanı.
Perimetri.
Görme alanı.
Göz_Hastalık ve kusurlar.
2013
269 Isı, ışık ve hidroterapi   Terapötikler. Farmakoloji _ Fiziksel tıp. Fizik tedavi _ Hidroterapi ve balneoterapi _ Genel işler _ 1801-
Therapeutics. Pharmacology _ Physical medicine. Physical therapy _ Hydrotherapy and balneotherapy _ General works _ 1801-
2016
270 Steven Holl McCarter, Robert. Holl, Steven_Criticism and interpretation.
Holl, Steven_Eleştiri ve yorum.
Architecture_United States_History_20th century.
Mimari_Birleşik Devletler_Tarih_20.yy
Architecture, Modern_20th century.
Mimari, Modern_20. yy
Architecture, Modern_21st century.
Mimari, Modern_21.yy.
2015
271 Essential oil safety   :    a guide for health care professionals Tisserand, Robert. Oils, Volatile _toxicity.
Oils, Volatile _therapeutic use.
2014
272 Physical therapy management of patients with spinal pain Stetts, Deborah M. Back Pain--therapy
Spine--physiopathology
Evidence-based practice
Physical therapy modalities
2014
273 Uluslararası İstanbul hukuk kongresi tebliğler 17-19 Ekim 2016, Çırağan Sarayı =  International İstanbul law congress, 17-19 October 2016, Çırağan Palace  :   presentations   Law -- Turkey -- Congresses. 2017
274 Hitit Üniversitesi Sonuçlanan bilimsel araştırma proje özetleri (Ocak 2016 - Aralık 2017)   Proje Özetleri_Hitit Üniversitesi_Türkiye
Project Resumés_Hitit University_Turkey
2018
275 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ceza hukukuna ilişkin temel yasalar Erdoğan, Yavuz. Ceza hukuku -- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2018
276 Tebrikname-i milli  :   Sultan II. Abdülhamid’in ilk yirmi beş yılı (1876 - 1900)   Osmanlıda_Tebrik
Tebrikname-i milli
Efkar-ı Hayriye
Abdulhamid Dönemi Yapılan Eserler
Abdulhamid Han İcraatları
2018
277 Mağaralar   Caves _ Turkey
Mağaralar _ Türkiye
2018
278 İslam tarihi ve medeniyetinde Şanlıurfa III   Şanlıurfa İli (Turkey)
Şanlıurfa İli (Turkey)_History.
Şanlıurfa İli (Turkey)_Congresses.
Şanlıurfa İli (Türkiye)
Şanlıurfa İli (Türkiye)_Tarih.
Şanlıurfa İli (Türkiye)_Kongreler.
2018
279 İslam tarihi ve medeniyetinde Şanlıurfa IV   Şanlıurfa İli (Turkey)
Şanlıurfa İli (Turkey)_History.
Şanlıurfa İli (Turkey)_Congresses.
Şanlıurfa İli (Türkiye)
Şanlıurfa İli (Türkiye)_Tarih.
Şanlıurfa İli (Türkiye)_Kongreler.
2018
280 Afyonkarahisar I. Türk tarihi sempozyumu : Türklerde devlet   Devlet ve hukuk
Türklerde devlet
Osmanlılarda devlet
2018
281 Yıllık faaliyet raporu  :   2017   Bankalar ve bankacılık _ Türkiye _ Süreli yayınlar.
Banks and banking_Turkey_Periodicals.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK).
2017
282 İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde enerji verimliliği İsa, Kadir. İklimlendirme
Ventilation
Soğutma sistemleri_Enerji verimliliği
Refrigeration_Energy efficiency
2017
283 Yargıtay kararları ışığı altında cinsel suçlar Yurtcan, Erdener. Cinsel suçlar_Türkiye
Sex crimes_Turkey
2018
284 Sayıştay hesap yargısı Aksoy, Mehmet. Turkey. Sayıştay.
Government purchasing_Law and legislation_Turkey.
Finance, Public_Law and legislation_Turkey.
2018
285 Siirt Üniversitesi 2007-2017   Siirt Üniversitesi
Universities and colleges_Turkey_Siirt
Education, Higher_Turkey
2017
286 Yüksek denetim kurumlarının kurumsal yapısı ve mali performans Yalçın, Sinem. Bütçe_Hukuk ve mevzuat_Türkiye. 2017
287 Syrians under temporary protection in Turkey: Findings and recommendations   Mülteciler_Türkiye
Mülteciler_Hükümet politikası_Türkiye
Suriyeliler
2017
288 Alt işveren mevzuatı   Subcontracting_Turkey.
Alt sözleşme_Türkiye.
2018
289 Bitlis tarihinde Ermeniler cilt 2 Serdar, Mehmet Törehan. Armenians_Turkey_Bitlis_History_Sources.
Armenian question.
Bitlis (Turkey)_History_Sources.
2018
290 Bitlis tarihinde Ermeniler cilt 1 Serdar, Mehmet Törehan. Armenians_Turkey_Bitlis_History_Sources.
Armenian question.
Bitlis (Turkey)_History_Sources.
2018
291 Yargıtay Kararları ışığında sahtecilik suçları Yurtcan, Erdener. Türkiye _ Yargıtay.
Forgery _ Turkey.
Swindlers and swindling _ Turkey.
Sahtecilik _ Türkiye.
Dolandırıcılar ve dolandırıcılık _ Türkiye.
2018
292 Ceza muhakemesi hukuku başvuru kitabı Çulha, Rifat. Ceza yargılaması _ Türkiye.
Criminal procedure _ Turkey.
2018
293 Avukatın görev suçları Mısır, Mehmet Haşim. Avukatlar _ Türkiye
Lawyers _ Turkey
Hukuk uygulaması _ Turkey
Practice of law _ Turkey
Hukuk _ Türkiye
Law _ Turkey
2018
294 Marmara Denizi’nin değişen oşinografik şartlarının izlenmesi projesi 2017 senesi çalışma verileri (ön raporlar)   :   2017 kış ve yaz dönemi oşinografik-hidrografik-biyolojik-kimyasal-sedimantolojik klimatolojik istasyon çalışmaları   Hydrographic surveying _ Marmara Sea _ Turkey
Hidrografik ölçüm _ Marmara Denizi _ Türkiye
Denizbilim
Oceanography  _ Marmara Sea _ Turkey
Oşinografi _ Marmara Denizi _ Türkiye
2018
295 Yargıtay kararları ışığında hakaret suçları Yurtcan, Erdener. Libel and Slander _ Turkey
Hate Speech
Criminal Law _ Turkey
Tort _ Turkey
Hakaret ve İftira _ Türkiye
Nefret Söylemi
Ceza Hukuku _ Türkiye
Haksızlık _ Türkiye
2018
296 Yıllık faaliyet raporu  :   2017   Bankalar ve bankacılık _ Türkiye _ Süreli yayınlar.
Banks and banking_Turkey_Periodicals.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK).
2018
297 İktisadi Araştırmalar Vakfı, yıllık 2017   Turkey_Economic conditions_1960-
İktisadi Araştırmalar Vakfı_Yearbooks.
2017
298 İş hukukunda dava şartı olarak arabuluculuk   İş hukuku_Türkiye.
Arabuluculuk
Arabuluculukta anlaşma, İş
2018
299 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu   İş güvenliği_Türkiye
Job security_Turkey
İş sağlığı
Work health
2018
300 Türk iş hukukunda alt işveren uygulaması ve toplu iş hukukunda ortaya çıkardığı sorunlar Karabacak, Emre. Subcontracting_Turkey.
Alt sözleşme_Türkiye.
2018
301 Diyarbakır kadayıfının tarihsel serüveni Eroğlu, Osman. Diyarbakır (Turkey) _ History
Diyarbakır (Türkiye) _ Tarih
2018
302 Kemankeş projesi   Okçuluk _ Tarih
Okçuluk _ Sergiler
Archery _ History
Archery _ Exhibitions
Kemankeş
Proje
2018
303 Memeliler  :   Türkiye omurgalıları  :  Türkiye omurgalı faunasının sistematik ve biyolojik özelliklerinin araştırılması ve koruma önlemlerinin saptanması Demirsoy, Ali. Memeliler_Türkiye.
Mammals_Turkey.
2003
304 Tıbbi laboratuvarda doğru sonuç   :     hataların tespiti ve düzeltilmesi için rehber   Diagnosis, Laboratory
Teşhis Hataları - önleme ve kontrol
Laboratuvar Teknikleri ve İşlemleri 
Klinik Laboratuvar Teknikleri - yöntemleri
Tanı, Laboratuvar -- Kalite Kontrol
Tanı, Laboratuva
Tanı, Laboratuar - Kalite kontrol
Kalite Kontrolü
Laboratory Techniques and Procedures
Tıp -- Laboratuvar tahlillleri
Klinik Laboratuvar Teknikleri - standartlar
Tıbbi laboratuvarlar - Kalite kontrol
Tıbbi biyokimya
2015
305 Resmin tarihi  :   mağaradan bilgisayar ekranına =  A history of pictures  :   from the cave to the computer screen Hockney, David. Painting_History
Photography, Artistic_History
Resim_Tarih
Fotoğrafçılık, Sanatsal_Tarih
2017
306 Dişhekimliği’nin renkli atlasları : Periodontoloji cilt 1 Wolf, Herbert F. Periodontics_Atlases.
Periyodonti_Atlaslar.
2007
307 Türk Ticaret Kanunu’na göre haksız rekabet ve yaptırımları Çınar, Nihal. Competition, Unfair_Turkey.
Rekabet, Haksız_Türkiye.
2015
308 On müfessirin kaleminden hanımlara özel tefsir   Kadınlar, İslamiyette.
Women in Islam.
Kadınlar_Dini açıdan_İslamiyet.
Women_Religious aspects_Islam.
Kadın (İslam hukuku)
Women (Islamic law)
2018
309 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a  :   Türkiye’nin son 20 yılına dair siyasi notlar Tanrıverdi, Adnan. İslam ve siyaset_Türkiye |2 etuturkob
Islam and politics_Turkey
Islam and politics_Turkey
İslam ve politika_Türkiye
Islam and politics_Turkey
İslam ve politika_Türkiye
2017
310 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre anonim ortaklıkta esas sözleşmesel bağlam Uzel, Necdet. Anonim şirketler_Türkiye.
Stock companies_Turkey.
Şirket hukuku_Türkiye.
Corporation law_Turkey.
Hissedarlar_Türkiye.
Stockholders_Turkey.
2013
311 İnsan hareketinde biyomekanik  :   sağlık profesyonelleri için temeller ve ilerisi Leveau, Barney F. İnsan mekaniği
Human mechanics
Biyomekanik
Biomechanics
Hareket
Movement
Biyomekanik
Biomechanics
2014
312 İnsan anatomisi görüntüleme atlası Weir, Jamie. Human anatomy_Atlases
Diagnostic imaging_Atlases
2004
313 Kırmızı pazartesi  : işleneceğini herkesin bildiği bir cinayetin öyküsü García Márquez, Gabriel. İspanyol romanı
Spanish fiction 
2018
314 Çizgili Pijamalı Çocuk Boyne, John. Auschwitz (Concentration camp)_Juvenile fiction.
Concentration camps_Poland_Juvenile fiction.
Friendship_Juvenile fiction.
Nazis_Juvenile fiction.
Holocaust, Jewish (1939-1945)_Juvenile fiction.
World War, 1939-1945_Jews_Juvenile fiction.
2018
315 Kendine ait bir oda Woolf, Virginia. Woolf, Virginia,  1882-1941._Yazarlık.
Woolf, Virginia,  1882-1941._Authoship.
Edebiyat_Kadın yazarlar_Tarih ve eleştiri_Teori, vb.
Literature_Women authors_History and criticism_Theory, etc.
Kadınlar ve edebiyat_Büyük Britanya.
Women and literature_Great Britain.
Kadın yazarlar_Ekonomik durum.
Women authors_Economic conditions.
Kadın yazarlar_Sosyal durum.
Women authors_Social conditions.
Yazarlık_Cinsel farklılıklar.
Authorship_Sex differences.
2017
316 Güç Alderman, Naomi. Women_Fiction.
Teenage girls_Fiction.
Muscle strength_Women_Fiction.
Sex role_Fiction.
Social role_Fiction.
2017
317 Yalnızlık paylaşılmaz Asaf, Özdemir. Türk şiiri.
Turkis poetry.
2018
318 Hanım sahabiler Kutub, Muhammed Ali. İslam dini _ Sahabiler, Kadın 2017
319 Terimbilimi Karaman, Burcu İlkay. Terimbilimi
Ölçünleştirme çalışmaları
Çizimler listesi
2017
320 Dinle küçük adam Reich, Wilhelm. Social pyschology.
Sosyal psikoloji.
2009
321 Hayvan çiftliği Orwell, George Evcil hayvanlar_Roman
Totalitarizm_Roman
Domestic animals_Fiction
Totalitarianism_Fiction
2018
322 Ay ışığı sokağı Zweig, Stefan. Short stories, German.
Kısa hikayeler, Alman.
2018
323 Gömülü şamdan Zweig, Stefan. Alman edebiyatı _ Roman.
German literature _ Fiction.
2017
324 Göğe bakma durağı  :   seçme şiirler Uyar, Turgut, 1927-1985. Türk şiiri.
Turkish poetry.
2018
325 Son dip Bilgiç, Batuhan. Turkish fiction. 2018
326 Doktor Jivago Pasternak, Boris. Rus edebiyatı _ Roman.
Russian litretarue _ Fiction.
2018
327 Başarısızlığın olmadığı okul Glasser, William. Motivation in education.
Classroom management.
School discipline.
Okul disiplini.
Sınıf yönetimi.
Güdüleme, Eğitimde.
2018
328 Etkili insanların 7 alışkanlığı  :   kişisel değişim konusunda güçlü dersler Covey, Stephen R. Başarı_Psikolojik açıdan.
Success_Psychological aspects.
Karakter.
Character.
2018
329 Hayvanlara niçin bakarız? Berger, John. Animals (Philosophy)
Hayvanlar (Felsefe)
Human-animal relationships.
İnsan-hayvan ilişkileri.
2017
330 Firar öyküleri Gerger, Adnan. Siyasal mahkumlar_Türkiye.
Political prisoners_Turkey.
Türkiye_Politika ve idare_1960-1980.
Turkey_Politics and government_1960-1980. 
Türkiye_Politika ve idare_1980-
Turkey_Politics and government_1980-  
2018
331 Kur’an’ın gölgesinde kadın Kutub, Seyyid. Kur’an’da kadın
İslamda kadın
2007
332 Sesin beşeri tarihi Hendy, David. Dinleme_Tarih
Ses_Sosyal yönler_Tarih
2016
333 Tarhan ailesinin soyağacı  :   şeceresi Akgündüz, Ahmed. Tarhan Ailesi
Tarhan Family
Aileler_Türkiye_Biyografya
Families_Turkey_Biography
Türkiye_Biyografi
Turkey_Biography
2018
334 Genel olarak uluslararası belgeler ışığında çocuk ceza adalet sistemi Bağcı, Olcay. Çocuklar_Hukuki durum, yasalar, vb.
Çocuk suçluluğu.
Children_Legal status, laws, etc.
Juvenile delinquency.
2018
335 Ruh sağlığı ve din  :   psiko-sosyal uyum ve dindarlık Yapıcı, Asım. Psikoloji, Din.
Psychology, Religious.
2007
336 The Armenian events of Adana in 1909: Cemal Paşa and Beyond Güçlü, Yücel. Armenions_Turkey_Adana
Armenian events
Ermeniler_Türkiye_Adana
Ermeni olayları
2018
337 The Armenian events of Adana in 1909: Cemal Paşa and Beyond Güçlü, Yücel. Armenions_Turkey_Adana
Armenian events
Ermeniler_Türkiye_Adana
Ermeni olayları
2018
338 Şiddet çağında sosyal hizmetler ve manevi destek Çınar, Aliye. Sosyal çalışma
Sosyal hizmet
Manevi rehberlik
Dezavantajlı gruplar ve sosyal hizmet
2018
339 15 Temmuz ve Türk Yükseköğretimi   Darbeler_Türkiye.
Üniversiteler ve yüksekokoullar_Türkiye.
Yükseköğrenim_Türkiye_Planlama.
2018
340 15 Temmuz ve Türk Yükseköğretimi   Darbeler_Türkiye.
Üniversiteler ve yüksekokoullar_Türkiye.
Yükseköğrenim_Türkiye_Planlama.
2018
341 Türk iş hukukunda alt işveren uygulaması ve toplu iş hukukunda ortaya çıkardığı sorunlar Karabacak, Emre. Subcontracting_Turkey.
Alt sözleşme_Türkiye.
2018
342 Sayıştay hesap yargısı Aksoy, Mehmet. Turkey. Sayıştay.
Government purchasing_Law and legislation_Turkey.
Finance, Public_Law and legislation_Turkey.
2018
343 Metal sanayiinde çalışan kadınların sağlık ve güvenlik açısından risk faktörleri Aytaç, Serpil. Çalışma hayatında kadın
Metal sanayii ve kadın
2018
344 Metal sanayiinde çalışan kadınların sağlık ve güvenlik açısından risk faktörleri Aytaç, Serpil. Çalışma hayatında kadın
Metal sanayii ve kadın
2018
345 Galata Mevlevihanesi Müzesi Özdemir, Yavuz. Mevleviyeh_Turkey_İstanbul.
Literary museums_Turkey_İstanbul (City) 
Galata Mevlevihanesi.
2018
346 Zaiahina’nın bonzları  :   Doğubayazıt Urartu metal eserleri  :   Ahmet Köroğlu koleksiyonu   Urartu eserleri_tarih
Metal eserler
Eserler_koleksiyon
2018
347 Türkiye’de meme kanseri  :   20.000 hastanın analizi  :  demografik, histopatolojik, tanısal özellikler nüks ve sağkalım analizleri, klinik histopatalojik özellikler ve standart prognostik faktörler, Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (TMHDF) Ulusal Meme Kanseri Veri Tabanı (UMKVT) verilerinin analizi   Meme_Kanser
Meme_Kanser_Türkiye
2017
348 Etimaden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2016 faaliyet raporu   Mines and mineral resources_Turkey
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
[201?]
349 Endüstri ilişkileri rehberi   Industrial relations_Turkey. [2017]
350 Inflation report 2018-I   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.
Enflasyon (Finans)_21. yy._Türkiye
Inflation (Finance)_21st century._Turkey
2018
351 Inflation report 2018-II   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.
Enflasyon (Finans)_21. yy._Türkiye
Inflation (Finance)_21st century._Turkey
2018
352 Inflation report 2018-II   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.
Enflasyon (Finans)_21. yy._Türkiye
Inflation (Finance)_21st century._Turkey
2018
353 İnflation report 2017-IV   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.
Enflasyon (Finans)_21. yy._Türkiye
Inflation (Finance)_21st century._Turkey
2017
354 Türkiye’nin sanayi devrimi “Dijital Türkiye”   Teknoloji yönetim
Dijital teknolojiler
İmalat sanayi_Türkiye
2018
355 Türkiye’nin sanayi devrimi “Dijital Türkiye”   Teknoloji yönetim
Dijital teknolojiler
İmalat sanayi_Türkiye
2018
356 Türkiye’nin sanayi devrimi “Dijital Türkiye”   Teknoloji yönetim
Dijital teknolojiler
İmalat sanayi_Türkiye
2018
357 Tamamlanmamış anılar Rahman, Sheikh Mujibur. Sheikh Mujibur Rahman, 1920-1975_biyografya
Sheikh Mujibur Rahman, 1920-1975_siyasi ve sosyal görüşler
2018
358 Kurumlarda değerler   Kurum Kültürü
Değerler
Kurum değeri
2018
359 Ben demiştim  :   Nostradamus Nirun, Ata. Nostradamus,  1503-1566
Nostradamus,  1503-1566_Kehanetler
Kehanetler
Kehanetler (Gizlicilik)
2017
360 Mülksüzler Le Guin, Ursula K., Yaşam, Diğer gezegenlerde_Roman.
Life on other planets_Fiction.
Fizikçiler_Roman.
Physicists_Fiction.
Anarşizm_Roman.
Anarchism_Fiction.
Ütopya_Roman.
Utopias_Fiction.
Amerikan romanı_Türkçeye çeviri.
American fiction_Translations into Turkish.
2018
361 İslam nizamı El-Mevdudi, Ebu’l Ala. İslam dini _ İslam ahlakı
İslam dini _ İslam devleti
2016
362 Sosyoloji  :   günlük yaşamın mimarisini keşfetmek Newman, David M., Sosyoloji.
Sociology.
Birey
Toplum
2016
363 Okulsuz toplum Illich, Ivan D. Eğitim _ ABD.
Education _ United States.
Eğitim sosyolojisi _ ABD.
Educational sociology _ United States. 
2018
364 Hekim ve heybesi  :   tıp, bilim, ideoloji Demir, Beltan Özen. Medicine_Philosophy.
Medicine_History.
Science_Miscellanea. 
2018
365 Ah bu doktorlar Aydın, İsmail Hakkı. Makaleler, Türk.
Articles, Turkish.
2015
366 Android’ler elektrikli koyun düşlerler mi? Dick, Philip K., Androidler_Roman.
Androids_Fiction.
Bilim kurgu, Amerikan_Türkçeye çeviri.
Science fiction, American_Translations into Turkish.
Amerikan romanı_Türkçeye çeviri.
American fiction_Translations into Turkish.
2016
367 Ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı  :   iyi bir yaşam sürmek için sezgilere aykırı bir yaklaşım Manson, Mark. Kendini anlamak
Kendini gerçekleştirme (psikoloji)
Yaşama becerileri
2018
368 Learning from strangers  :   the art and method of qualitative interview studies Weiss, Robert Stuart. Sosyolojide röportaj
Interviewing in sociology
Sosyal anketler
Social surveys
1994
369 Mantık bilimi (Büyük mantık) Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Felsefe_Mantık
Mantık Bilimi
Öznel Mantık
Varlık
Öz Öğretisi
Kavram Öğretisi
2014
370 Homo Deus  :     yarının kısa bir tarihi Harari, Yuval Noah. Civilization, Modern _ 21st century.
Uygarlık, Modern _ 21. yüzyıl.
Technology and civilization _ History.
Teknoloji ve uygarlık _ Tarih.
Science and civilization.
Bilim ve uygarlık.
Technological forecasting.
Teknolojik tahmin.
Human beings _ History.
İnsanoğlu _ Tarih.
Philosophical anthropology.
Felsefi antropoloji.
Nature _ Effect of human beings on.
Doğa _ İnsanoğlunun etkisi.
History, Modern _ 21st century.
Tarih, Modern _ 21. yüzyıl.
2018
371 Rektal kanser tedavisi   Tümörler
Onkoloji
Neoplasms
Oncology
2007
372 Kanıta dayalı laboratuvar tıbbı   :     ilkeler, uygulama ve sonuçlar =   Evidence-Based laboratory medicine   Diagnosis, Laboratory
Evidence-based medicine
Kanıta dayalı tıp
Tanı, Laboratuvar
2010
373 Tüm hastalıkların şahı  :   kanserin biyografisi Mukherjee, Siddhartha. Cancer_History
Leukemia_History
Kanser
2012
374 Bugüne dek yaşamış herkesin kısa bir tarihi Rutherford, Adam. Human Genome_Popular Works
Human Beings_Origin_Popular Works
İnsan Genomu_Popüler Çalışmalar
İnsanoğlu_Köken_Popüler Çalışmalar
2017
375 Düzeltilmesi gereken kavramlar Kutub, Muhammed. İslam- Kavramlar
İslami Yaşayış- Kavramlar
2015
376 Türk Ticaret Kanunu (gerekçeli karşılaştırmalı)   Ticaret hukuku_Türkiye.
Commercial law_Turkey.
2018
377 Uyuyamayanlar Barnes, Adrian. English literature.
Sleep deprivation_Fiction.
İngiliz edebiyatı
2017
378 Psikoloji kitabı   Psychology
Psychologists _ Biography
Psychology _ History 
Psikologla _  Biyografi
Psikoloji _ Tarihçesi
2017
379 İslam deklarasyonu İzzetbegoviç, Aliya. Panislamism.
Panislamizm.
Capitalism_Religious Aspects_Islam.
Kapitalizm_Dini Yönler_İslam.
Islam_Doctrines.
İslam_Öğretiler.
Equality_Religious Aspects_Islam.
Eşitlik_Dini Yönler_İslam.
Women in Islam.
Kadınlar, İslam’da.
Families_Religious Aspects_Islam.
Aileler_Dini Yönler_İslam.
Islam and Other Religions.
İslam ve Diğer Dinler.
2017
380 Ben bir gürgen dalıyım Toptaş, Hasan Ali. Children_Fiction.
Children’s stories, Turkish.
2017
381 Mahrem macera Kan, Şeyh Hamidu. Senegal romanı
Senagal fiction
2000
382 Adolf’un kavgası Nirun, Ata. Hitler, Adolf,  1889-1945.
Devlet başkanları_Almanya_Biyografi.
Heads of state_Germany_Biography.
2017
383 Momo  :   Ya da zaman hırsızlarının ve çalınmış zamanı insanlara geri getiren çocuğun tuhaf öyküsü Ende, Michael. Orphans_Juvenile fiction.
Time_Juvenile fiction.
Joy_Juvenile fiction.
Alman edebiyatı _ Roman
Alman Romanı
2017
384 Sherlock Holmes’un başarı sırları Acord, David. İNGİLİZ EDEBİYATI (ÖYKÜ) 2017
385 Çember Eggers, Dave. Amerikan Edebiyatı _ Roman.
American literature _ Fiction.
2017
386 Beyin yalanları ve gerçek bilim Jarrett, Christian. Beyin rahatsızlıkları
Beyin efsaneleri
Beyin
2018
387 İkigai  :  Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı Garcıa, Hector. Ikıgaı_Logoterapi
Uzun yaşam_Japon öğütler
Yaşlanmaya karşı sırlar_Ikıgaı
2017
388 Hipertansiyon   Hipertansiyon.
Hypertension.
Hipertansiyon _ Tedavi.
Hypertension _ Treatment.
2013
389 Bir köy hekimi Kafka, Franz. German literature_Fiction.
Alman edebiyatı_Roman.
2018
390 Rise of the robots  :   technology and the threat of mass unemployment Ford, Martin. Labor supply_Effect of automation on.
Labor supply_Effect of technological innovations on.
Employment forecasting.
Technological innovations_Economic aspects.
2015
391 Aile hekimliğinin esasları   Aile hekimliği
Family medicine
Klinik tıp
Clinical medicine
2015
392 Dermatoloji atlası Tamer, Funda. Dermatoloji.
Deri hastalıkları.
Cilt hastalıkları.
Dermatology.
Skin diseases.
2017
393 Evcil hayvanların topografik anatomi atlası Popesko, Peter. Veterinerlik anatomisi_Atlaslar.
Veterinary anatomy_Atlases.
2010
394 İnsan anatomisi Rohen, Johannes W. (Johannes Wilhelm) İnsan anatomisi_Atlaslar
Human anatomy_Atlases
2009
395 Concepts of genetics   Genetic phenomena.
Genetik olaylar.
2016
396 Ortaklıklar hukuku II Poroy, Reha. Ortaklık_Türkiye.
Partnership_Turkey.
Kooperatifler_Hukuk ve mevzuat_Türkiye.
Cooperative societies_Law and legislation_Turkey.
2017
397 Tarih boyunca tevhid mücadelesi ve Hz. Peygamber’in hayatı el-Mevdudi, Ebu’l  Ala,  11903-1979 Muhammad, Prophet, 571-632 _ Biography
Hz. Muhammed, 571-632 _ Biyografi
2017
398 System dynamics Palm, William J.,  11944- Automatic control _ Mathematical models.
Otomatik kontrol _ Matematiksel modeller.
Dynamics _ Mathematical models.
Dinamikler _ Matematiksel modeller.
System analysis.
Sistem analizi.
2014
399 Müttefekun aleyh hadisler : Buhari ve Müslim’in ittifak ettiği hadisler   Hadis
Bukhari, Muhammad ibn Ismail, 810-870._Jami al-sahih
2014
400 In-vitro fertilizasyon Elder, Kay. İn Vitro Fertilizasyon_metotlar.
Fertilization in Vitro_methods.
Cinsiyet Hücreleri_büyüme ve gelişme.
Germ Cells_growth & development.
Üreme Teknikleri, Yardımcı
Reproductive Techniques, Assisted.
2014
401 Bütün hikayeleri Poe, Edgar Allan. Korku romanları, Amerikan.
Horror tales, American.
Öyküler, Amerikan_Türkçeye çeviri.
Short stories, American_Translations into Turkish.
2010
402 Nerede, neden, nasıl  :   bilim dünyasının çözülemeyen 75 gizemi ve 75 olağanüstü illüstrasyon Volvovski, Jenny. Bilim_Derleme
Bilim_Derleme_Resimli çalışmalar
2017
403 Sakın açma  :   dünyanın en iyi saklanan sırları bu ansiklopedide Farndon, John. El kitapları, el kitapçıkları vb. _ Gençlik edebiyatı.
İlginç şeyler ve harikalar _ Gençlik edebiyatı.
Handbooks, vade-mecums, etc. _ Juvenile literature.
Curiosities and wonders _ Juvenile literature.
2012
404 Türk özel hukuku cilt IV : Miras hukuku Dural, Mustafa. Inheritance and succession_Turkey
Veraset ve vekalet_Türkiye
2017
405 Türklük sözleşmesi  :   oluşum, işleyişi ve krizi Ünlü, Barış. Turks and Islam
Nationalism_Turkey_History
Türkler ve İslam
Milliyetçilik_Türkiye_Tarih
2018
406 Yanılsamalar kitabı Auster, Paul. Amerikan Edebiyatı_Roman 2018
407 Cenk hikayeleri Mungan, Murathan. Türk edebiyatı.
Turksh literature.
Kısa hikayeler
Short stories, Turkish.
2017
408 Kırık ve çıkıklar el kitabı Egol, Kenneth A. Kırık ve çıkık 2017
409 Stratejik yönetim ve işletme politikası Dinçer, Ömer. Management
Total quality mangement
Yönetim
Toplam kalite yönetimi
2013
410 Schaums outlines : İşletme ve iktisat için matematiksel yöntemler Dowling, Edward T. Ekonomi, Matematiksel
İşletme matematiği
Economics, Mathematical
Business mathematics
2013
411 Tarihi değiştiren kadınlar Çimen, Ali. Kadınlar -- Türkiye
Müslüman kadınlar -- Türkiye
Kadın kahramanlar -- Türkiye
Kurtuluş Savaşı, 1918-1923
2014
412 Hayata yön veren 2000 söz Erşahin, Cengiz. Özdeyişler
Özlü sözler
2012
413 Genel muhasebe Sevilengül, Orhan. Accounting
Muhasebe
2014
414 Tarihe geçen hazır cevaplar   Veciz sözler.
Epigrams.
2011
415 Genome  :   bir türün yirmi üç bölümlük otobiyografisi Ridley, Matt. Human genome_Popular works
Human genetics_Popular works
2016
416 Büyük tasarım Hawking, Stephen W., Unified field theories _ Popular works
Süpersicim teorileri _ Popüler yapıtlar
Mathematical physics _ Popular works
Matematik fizik _ Popüler yapıtlar
Superstring theories _ Popular works
Birleşik alan teorileri _ Popüler yapıtlar 
2018
417 Çıplak istatistik  :   istatistik artık hem kolay hem zevkli Wheelan, Charles J. Statistics
İstatistik
2018
418 Şehir kavramlarının yolculuğu   Kent sosyolojisi_Türkiye
Kentleşme
Kentleşme_Türkiye
Şehir planlaması_Türkiye
Şehir ve kasabalar_Türkiye
2014
419 Hayvanların ne kadar zeki olduğunu anlayacak kadar zeki miyiz? Waal,  Frans de. Animal Intelligence
Animal Behavior
Hayvan Zekası
Hayvan Davranışı
2017
420 Zamanın kelimeleri  :   yeni Türkiye’nin siyasi dili Bora, Tanıl. AK Parti (Turkey)
Politics, Practical_Turkey
Political slogans_Turkey_21st century
Turkey_Politics and government_21st century
2018
421 Yaşlı adam ve deniz (ihtiyar balıkçı) Hemingway, Ernest. Amerikan romanı. 2018
422 Kliniğin doğuşu Foucault, Michel. Tıp_Felsefe
Tıp_Tarih
2018
423 Tıpta özdeyişler Yakıncı, Cengiz. Tıp.
Medicine.
2009
424 Seçme ikilemi Salecl, Renata. Choice (Psychology)
Seçim (Psikoloji)
2016
425 Araba sevdası Recaizade Mahmut Ekrem. Turkish literature
Türk edebiyatı
2015
426 İz bırakmadan : dijital ayakizlerinizi silip sırra kadem basmanın yolları Ahearn,Frank M. Güvenlik_Dijital ortam.
Security_Digital media.
2012
427 İçeriden kıyıdan konuşmalar Temelkuran, Ece. Türk denemeleri.
Turkish essays.
2015
428 Dışarıdan kıyıdan konuşmalar Temelkuran, Ece. Türk denemeleri.
Turkish essays.
2013
429 Sesler Le Guin, Ursula K. Fantezi roman.
Fantasy fiction.
2016
430 Stres yönetimi for dummies Elkin, Allen Stres yönetimi
Stress management
Stres (Psikoloji)
Stress (Psychology)
Stres yönetimi_Popüler çalışmalar
Stress management_Popular works
2017
431 Fizikte kavram yanılgıları   Fizik -- Felsefe.
Fizik -- Tarih.
Bilim -- Felsefe.
Bilim -- Tarih.
Physics -- Philosophy.
Physics -- History.
Science -- Philosophy.
Science -- History.
2017
432 Gen  :     hayli kişisel bir hikaye Mukherjee, Siddhartha. Genetics _ History.
Genetik _ Tarih.
Heredity.
Kalıtım.
Genes.
Genler.
2018
433 Kuşatma  :   coğrafi ve zihinsel işgalin perde arkası Güldağı, Mustafa. Masonlar -- Siyasi oyunlar -- Türkiye
İsrail -- Siyasi oyunlar -- Türkiye
Amerika -- Siyasi oyunlar -- Türkiye
Fetö -- işid -- Terör -- Türkiye
2018
434 Doğu ve Batı arasında İslâm Izetbegoviç, Aliya. Islam_Apologetic works.
Islam_20th century.
Islam_Universality.
Islam_Relations.
East and West.
2018
435 Soluk mavi nokta  :   insanın uzaydaki geleceğine bir bakış Sagan, Carl. Uzay boşluğu_Keşif_Popüler yapıtlar
Uzay bilimleri
2017
436 Veba  :   roman Camus, Albert. Fransız romanı
Psikolojik roman, Fransız
Trajedi -- Roman
2018
437 Körlük  :   roman Saramago, Josê. İspanyol romanı
Spanish fiction
2017
438 Esrârnâme Attar, Farid al-Din, Tasavvuf şiiri, Farsça_1800’den önceki çalışmalar.
Sufi poetry, Persian_Early works to 1800.
Tasavvuf şiiri, Farsça_Türkçeye çeviri.
Sufi poetry, Persian_Translations into Turkish.
2017
439 Duygusal zeka Goleman, Daniel. Braille kitaplar.
Braille books.
Duygusal zeka.
Emotional intelligence.
2018
440 Adam Smith’in yemeğini pişiren kimdi?  :   ekonomide kadının görünmez eli Marçal, Katrine. Capitalism.
Feminist economics.
Economic man.
Economics_Sociological aspects. 
2018
441 Yaprak fırtınası García Márquez, Gabriel. Öyküler, Kolombiya_Türkçeye çeviri.
Short stories, Colombian_Translations into Turkish.
2018
442 Yeni hayat  :   roman Pamuk, Orhan Türk romanı.
Turkish fiction.
2017
443 Ezilenlerin pedagojisi Freire, Paulo. Freire, Paulo, 1921-
Eğitim_Felsefe.
Education_Philosophy.
Popüler eğitim_Felsefe.
Popular education_Philosophy.
2018
444 Yürümenin felsefesi Gros, Frederic. Walking _ Philosophy.
Yürüme _ Felsefe.
2018
445 Bitmeyen gece Enç, Mitat. Türk edebiyatı_Roman
Turkısh literature_Fiction
2017
446 Çürümenin kitabı Cioran E. M. Fanatizm _ Sosyal psikoloji.
Fanaticism _ Social psychology.
2017
447 Doğal roman Gospodinov, Georgi. Bulgarian literature.
Divorce_Fiction.
Adultery_Fiction.
2018
448 Hüznün fiziği Gospodinov, Georgi. İş yaşamı kalitesi_Roman.
Quality of work life_Fiction.
Bulgar romanı_Türkçeye çeviri.
Bulgarian fiction_Translations into Turkish.
2017
449 Gözün serüveni : görme sanrısı üzerine bilimsel bir anlatı Dirier, Ürün. Görme 2017
450 Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin mekanizmaların etkinliğinin artırılması   Kadına şiddet
Çocuğa şiddet
Şiddetin önlenmesi
2018
451 Tamamlanmamış anılar Rahman, Sheikh Mujibur. Sheikh Mujibur Rahman, 1920-1975_biyografya
Sheikh Mujibur Rahman, 1920-1975_siyasi ve sosyal görüşler
2018
452 Telafer folkloru Çolakoğlu, Rıza. Folklore
Folklor
Telafer
2017
453 Kerkük hatıralarım Kerkük, İzzettin. Hatıralar 2017
454 28 Şubat mağdurları : çalıştay raporu   28 Şubat
Çalıştay
2018
455 Karşılaştırmalı Türk borçlar kanunu : karşılaştırmalı eski-yeni kanun metni, yeni kavramlar sözlüğü, eski-yeni karşılaştırma tablosu   Obligations (Law)_Turkey 2011
456 Roma Hukuku dersleri Akıncı, Şahin. Roma Hukuku.
Hukuk.
2016
457 Konsensus Adli - idari hakimlik soru bankası Nohutçu, Ahmet. adli ve idari hakimlik
ticaret hukuku
2016
458 Değişen dünyada sosyoloji  :   temeller, kavramlar, kurumlar Bozkurt, Veysel. Sosyoloji.
Sociology.
2015
459 Türk Anayasa Hukuku Dersleri Gözler, Kemal. Constitutional law_Turkey
Anayasa hukuku_Türkiye
2014
460 İktisada giriş Dinler, Zeynel. Economics.
Ekonomi.
2017
461 Medeni usul hukuku Arslan, Ramazan. Medeni yargılama_Yargıtay kararları_preblemler
Civil produce_Turkey
Türkiye
2016
462 Mahrem : görmeye ve görülmeye dair bir roman Şafak, Elif. Türk romanı.
Turkish fiction.
2016
463 Dukan diyeti Dukan, Pierre. Reducing diets_Popular works.
Rejim_Popüler çalışmalar.
Diyet
2010
464 Mikro iktisat  :   KPSS ve kurum sınavlarına yardımcı Bilgili, Yüksel. Microeconomics.
Mikro iktisat.
2015
465 Makro iktisat  :   (konu anlatımı) Bilgili, Yüksel. Ekonomi_Tarih_Sınavlar, sorular, vb.
Makroekonomi_Problemler, alıştırmalar, vb.
2016
466 Aylak adam  :   roman Atılgan, Yusuf. Turkish fiction. 2017
467 Yağmurun gelini Akyüz, Sinan. Turkish fiction.
Türk romanı.
Fiction.
Roman.
2018
468 Limon ağacı  :   bir Arap, bir Yahudi ve Ortadoğu’nun kalbi Tolan, Sandy. Filistinli Araplar $v Biyografi.
Palestinian Arabs $v Biography.
İsrail $v Biyografi.
Israel $v Biography.
Arap-İsrail çatışması $v Biyografi.
Arab-Israeli conflict $v Biography.
2018
469 Agapi  :   ölümsüz aşk Jio, Sarah. Amerikan edebiyatı _ Roman
American literature _ Fiction
2018
470 Sahildeki kulübe Jio, Sarah. Amerikan edebiyatı _ Roman
American literature _ Fiction
2017
471 Yeşil deniz kabuğu Jio, Sarah. Amerikan edebiyatı _ Roman
American literature _ Fiction
2017
472 Fusûsü’l-hikem  :   tercüme ve şerh  :   çeviri yazı 1. cilt Ibn al-Arabi,  11165-1240 Sufism _ Early works to 1800
Tasavvuf _ 1800’den önceki çalışmalar
2017
473 Fusûsü’l-hikem  :   tercüme ve şerh  :   çeviri yazı 2. cilt Ibn al-Arabi,  11165-1240 Sufism _ Early works to 1800
Tasavvuf _ 1800’den önceki çalışmalar
2017
474 Züdebü âsâri’l-mevâhib ve’l-envâr  :   Gurâbzâde tefsiri (inceleme - metin - tıpkıbasım) Gurâbzâde Ahmed Efendi, Kuran_Tefsirler_1800’den önceki yapıtlar
Türk el yazmaları_Türkiye_İstanbul_Tıpkıbasım
2016
475 Züdebü âsâri’l-mevâhib ve’l-envâr  :   Gurâbzâde tefsiri (tıpkıbasım) Gurâbzâde Ahmed Efendi, Kuran_Tefsirler_1800’den önceki yapıtlar
Türk el yazmaları_Türkiye_İstanbul_Tıpkıbasım
2016
476 Uluslararası İslam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu, 08-11 Ekim 2015, Konya =  International Symposium on Time in Islamic Civilization, 08-11 October 2015, Konya   İslam _ Kongreler
İslam _ Zaman
2016
477 Uluslararası İslam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu, 08-11 Ekim 2015, Konya =  International Symposium on Time in Islamic Civilization, 08-11 October 2015, Konya   İslam _ Kongreler
İslam _ Zaman
2016
478 Mesîru umûmi’l-muvahhidîn şerh u terceme-i Kitab-i İhyâ ulûmi’d-dîn =  İhyâ tercüme ve şerhi  :  çeviri yazı - tıpkıbasım 4. cilt Yusuf Sidkî el-Mardinî Gazzali,  1058-1111.
Ghazzali,  1058-1111. |t Ihya’ ‘ulum al-din.
Dini yaşam_İslamiyet_1800’den önceki çalışmalar.
Religious life_Islam_Early works to 1800.
İslamiyet_Doktrinler_1800’den önceki çalışmalar.
Islam_Doctrines_Early works to 1800.
İslam ahlakı_1800’den önceki çalışmalar.
Islamic ethics_Early works to 1800.
2017
479 Mesîru umûmi’l-muvahhidîn şerh u terceme-i Kitab-i İhyâ ulûmi’d-dîn =  İhyâ tercüme ve şerhi  :  çeviri yazı - tıpkıbasım 5. cilt Yusuf Sidkî el-Mardinî Gazzali,  1058-1111.
Ghazzali,  1058-1111. |t Ihya’ ‘ulum al-din.
Dini yaşam_İslamiyet_1800’den önceki çalışmalar.
Religious life_Islam_Early works to 1800.
İslamiyet_Doktrinler_1800’den önceki çalışmalar.
Islam_Doctrines_Early works to 1800.
İslam ahlakı_1800’den önceki çalışmalar.
Islamic ethics_Early works to 1800.
2017
480 Mesîru umûmi’l-muvahhidîn şerh u terceme-i Kitab-i İhyâ ulûmi’d-dîn =  İhyâ tercüme ve şerhi  :  çeviri yazı - tıpkıbasım 6. cilt Yusuf Sidkî el-Mardinî Gazzali,  1058-1111.
Ghazzali,  1058-1111. |t Ihya’ ‘ulum al-din.
Dini yaşam_İslamiyet_1800’den önceki çalışmalar.
Religious life_Islam_Early works to 1800.
İslamiyet_Doktrinler_1800’den önceki çalışmalar.
Islam_Doctrines_Early works to 1800.
İslam ahlakı_1800’den önceki çalışmalar.
Islamic ethics_Early works to 1800.
2017
481 Hadaikü’l-hakaik fi tekmileti’ş-şakaik  :   Nev’izade Atayi’nin Şaka’ik Zeyli Atai Ataullah ibn Yahya, Ulama_Turkey_Biyografi_1800’den önceki çalışmalar.
Ulama_Turkey_Biography_Early works to 1800.
Tasavvuf_Türkiye_Biyografi_1800’den önceki çalışmalar.
Sufism_Turkey_Biography_Early works to 1800.
Osmanlı İmparatorluğu, 1288-1918_Biyografi.
Turkey_History_Ottoman Empire, 1288-1918_Biography. 
2017
482 Hadaikü’l-hakaik fi tekmileti’ş-şakaik  :   Nev’izade Atayi’nin Şaka’ik Zeyli Atai Ataullah ibn Yahya, Ulama_Turkey_Biyografi_1800’den önceki çalışmalar.
Ulama_Turkey_Biography_Early works to 1800.
Tasavvuf_Türkiye_Biyografi_1800’den önceki çalışmalar.
Sufism_Turkey_Biography_Early works to 1800.
Osmanlı İmparatorluğu, 1288-1918_Biyografi.
Turkey_History_Ottoman Empire, 1288-1918_Biography. 
2017
483 Anadolu Selçuklu eserleri fotoğraf albümü = The photograph album of Anatolian Seljuk monuments   Architecture, Seljuk_Turkey
Architecture, Islamic_Turkey
Architecture_Turkey
Mimari, Selçuklu_Türkiye
Mimari, İslam_Türkiye
Mimari_Türkiye
2012
484 İhtişamlı bir imparatorluk görkemli bir miras Selçuklular   Mimari, Selçuklu_Türkiye
Architecture, Seljuks_Turkey
2015
485 Kızılırmak deltası su ayak izinin belirlenmesi raporu  :   Samsun’un iklim değişikliğine adaptasyonu sürecinde Kızılırmak deltası su yönetiminin modellenmesi projesi.   Environment_Wetlands_Samsun (Turkey).
Çevre_Sulak alanlar_Samsun (Türkiye).
2018
486 Kızılırmak deltası su ayak izinin belirlenmesi raporu  :   Samsun’un iklim değişikliğine adaptasyonu sürecinde Kızılırmak deltası su yönetiminin modellenmesi projesi.   Environment_Wetlands_Samsun (Turkey).
Çevre_Sulak alanlar_Samsun (Türkiye).
2018
487 İlk Türk-İslam devletleri tarihi Yazıcı, Nesimi. Turks_History
Seljuks
Türkler_Tarih
Selçuklular (Selçuklu İmparatorluğu)
2006
488 Elyazısı analizi ve kişiliğiniz Koyuncu, İbrahim. El yazısı
Grafoloji
1993
489 Havva’nın üç kızı Şafak, Elif. Türk edebiyatı_Roman
Türk romanı
Turkish literature_Fiction
Turkish fiction
2016
490 Gece sesleri Kulin, Ayşe. Turkish fiction.
Turkish literature.
Authors, Turkish.
Roman
2010
491 Kayıp gül Özkan, Serdar. Türk romanı.
Turkish fiction.
2009
492 Gülistan Sadi Şirazi Persian literature
Sufi poetry
Fars edebiyatı
Tasavvuf şiiri
2007
493 Kılıçsız Samuray  :   Japonya’nın on altıncı yüzyıl bilgeliği Toyotomi Hideyoshi Masao, Kitamı. Toyotomi, Hideyoshi,  153?-1598
Liderlik
Yöneticilik yeteneği
2009
494 Hiram usta ve Süleyman peygamber Jacq, Christian. Solomon,|c King of Israel_Fiction.
Temple of Jerusalem (Jerusalem)_Fiction.
2000
495 Modernleşme, oryantalizm ve İslam Yavuz, Hilmi. Modernism (Christian theology)
Modernizm (Hristiyan teolojisi)
İslamiyet _ 20. yy.
Doğu ve Batı
Orientalism
Oryantalizm
2000
496 Hürrem Sultan Tektaş, Nazım. Turkey._History. 2011
497 Simyacı Coelho, Paulo. Brazilian fiction_Translations into Turkish.
Brezilya romanı_Türkçeye çeviri.
1997
498 Wigan iskelesi yolu Orwell, George. İnceleme
English literature.
2016
499 Dünün dünyası Zweig, Stefan. Alman edebiyatı _ Roman.
German literature _ Fiction.
1985
500 Büyük Selçuklu seyahatnamesi Kuş, Ahmet. Selçuklu seyahatnamesi
Selçuklu mirası
2016
501 Sahih-i Buhari muhtasarı tecrid-i sarih tercemesi : birinci cilt   Bukhari, Mu?ammad ibn Ismail, 810-870 _ Sahih al-Bukhari
Hadith _ Criticism, interpretation, etc.
Buhâri, Muhammed ibn İsmail, 810-870 _ Sahihü’l-Buhârî · Hadis _ Şerh 
1970
502 Günümüz aleviliği Üzüm, İlyas. Bektashi_Turkey.
Shiites_Turkey.
1997
503 İslam ekonomisinde finansman meseleleri   İslam_Ekonomik yönler
Islam_Economic aspects
Ekonomi_Dini yönler_İslam
Economics_Religious aspects_Islam
1992
504 Uluslararası işletmelerde mali risk ve yönetimi ve çağdaş finansman teknikleri Erdoğan, Niyazi. International business enterprises _ Finance
Uluslararası ticari teşebbüsler _Maliye
Risk management
Risk yönetimi
1993
505 Gülşehri’nin Mantıku’t-Tayr’ ı  :   ( gülşen-name)  :   -metin ve günümüz Türkçesine aktarma- II Gülşehri Türk edebiyatı _ 13. yüzyıl
Turkish literature _ 13th century
Tasavvuf şiiri
Sufi poetry
2007
506 Ermeni iddiaları karşısında Türkiye’nin birikimi Özdemir, Hikmet. Armenian question.
Ermeni sorunu.
Armenians_Turkey_History.
Ermeniler_Türkiye_Tarih.
2008
507 Langenscheidts schulworterbuch englisch  :   englisch-deutsch, deutsch-englisch   German language_Dictionaries_English.
Alman dili_Sözlükler_English.
English language_Dictionaries_German.
İngiliz dili_Sözlükler_Almanca.
2009
508 Microsoft PowerPoint 97 ile çalışmak Sagman, Stephen W. Microsoft PowerPoint (Computer file)
Microsoft PowerPoint (Bilgisayar kütüğü)
Computer graphics
Bilgisayar grafikleri
1998
509 Longman active study dictionary   English language_Dictionaries 2009
510 Kulu : Sosyal ve ekonomik tarih Sarıköse, Barış. Kulu,Konya(Türkiye)_History
Kulu,Konya(Türkiye)_Sosyal koşullar
Kulu,Konya(Türkiye) - Tarih
2018
511 Uçurtma avcısı Hosseini, Khaled. American fiction.
Amerikan romanı.
Kabol (Afghanistan)_Fiction.
Kabil (Afganistan)_Roman.
2018
512 Bilgisayara giriş Acer, Osman Nuri. Bilgisayarlar.
Computers.
1996
513 Mantık devreleri  :   (sayısal elektronik) Ekiz, Hüseyin. Mantık devreleri.
Logic circuits.
Sayısal elektronik.
Digital electronics.
2005
514 Fransız dili grameri Perin, Cevdet. French language _ Grammar
Fransız dili _ Dil bilgisi
1970
515 Bin yılın mirası Türk müziği  :   a heritage of a thousand years Turkish music   Müzik_Türkiye_Tarih ve eleştiri.
Music_Turkey_History and criticism.
Müzik teorisi_Türkiye_Tarih.
Music theory_Turkey_History.
Şarkılar, Türk_Türkiye_Güfteler.
Songs, Turkish_Turkey_Texts.
[201?]
516 Konuşmalar Konfüçyüs. Philosophy, Chinese
Felsefe, Çinliler
Philosophy, Confucian
Felsefe, Confucius
Ethics _ China
Ahlak _ Çin
1997
517 Karahanlı Türkçesi ilk Türkçe Satır-altı transkribeli Kur’an tercümesi 1. cilt Ünlü, Suat. Kur’an Meali
İslam
2018
518 Karahanlı Türkçesi ilk Türkçe Satır-altı transkribeli Kur’an tercümesi 2. cilt Ünlü, Suat. Kur’an Meali
İslam
2018
519 Karahanlı Türkçesi ilk Türkçe Satır-altı transkribeli Kur’an tercümesi 3. cilt Ünlü, Suat. Kur’an Meali
İslam
2018
520 Karahanlı Türkçesi ilk Türkçe Satır-altı transkribeli Kur’an tercümesi 4. cilt Ünlü, Suat. Kur’an Meali
İslam
2018
521 Karahanlı Türkçesi ilk Türkçe Satır-altı transkribeli Kur’an tercümesi 5. cilt Ünlü, Suat. Kur’an Meali
İslam
2018
522 Karahanlı Türkçesi ilk Türkçe Satır-altı transkribeli Kur’an tercümesi 6. cilt Ünlü, Suat. Kur’an Meali
İslam
2018
523 Karahanlı Türkçesi ilk Türkçe Satır-altı transkribeli Kur’an tercümesi 7. cilt Ünlü, Suat. Kur’an Meali
İslam
2018
524 Karahanlı Türkçesi ilk Türkçe Satır-altı transkribeli Kur’an tercümesi 8. cilt Ünlü, Suat. Kur’an Meali
İslam
2018
525 İktisatçılar ve işletmeciler için istatistik excel uygulamalı Özsoy, Onur. Ekonomi_İstatistiksel metotlar.
Economics_Statistical methods.
Ticari istatistikler.
Commercial statistics.
2010
526 KPDS kamu personeli dil tazminat sınavına hazırlık  :   Fransızca   Fransız dili_Sınavlar, sorular, vb.
French language_Examinations, questions, etc.
Fransız dili_Çalışma ve öğretim.
French language_Study and teaching.
1993
527 Ağlayan kalpler Ateş, Büşra. Roman
Fiction
2016
528 Yarının tarihi Zweig, Stefan. Alman edebiyatı
German literature
Denemeler
1991
529 Komünist manifesto Marx, Karl. Socialism
Sosyalizm
Communism
Komünizm
2017
530 Gramer egzersizlerle Fransızca = Le Français par les exercices de grammaire Ülkülü, Orhan. Fransız dili--Gramer.
French language--Grammar.
Fransız dili--Yabancılar için ders kitapları--Türkçe.
French language--Textbooks for foreign speakers--Turkish.
Fransız dili--Çalışma ve öğretim.
French language--Study and teaching.
1966
531 Mevsimlik katil  :   weather man Thayer, Steve. Amerikan edebiyatı _ Roman 1997
532 Kutadgu Bilig’den seçmeler Yusuf Has Hacib, 1019?-1069? Yusuf, Khass Hajip _ 11th century. ·
Felsefi Görüş ve Düşünceler.
Eğitimin Amacı
Eğitimin İçeriği.
Teoloji Anlayışı
Devlet Anlayışı.
Uygur dili _ Metinler.
Uygur dili _ Yazı.
Uygur (Türk halkı).
Uighur language _ Texts.
Uighur language _ Writing.
Uighur (Turkic people).
Yusuf Has Hacib, 1019?-1069?. Kutadgu bilig.
2012
533 Mantık al-tayr Attar, Feridüddin Persian literature
Fars edebiyatı
2006
534 Son hafriyat  :   Behzat Ç.  :  bir AnKara polisiyesi Serbes, Emrah. Türk romanı.
Turkish fiction.
2011
535 Felsefe diyarından hikmet yurduna bilgelik hikâyeleri   Literature_Philosophy.
Philosophy in literature.
Wisdom_Philosophy.
2009
536 Araf Şafak, Elif Türk romanı.
Turkish fiction.
2006
537 Gecenin maskesi Koontz, Dean American Fiction
Amerikan Romanı
1995
538 Paris ve Londra’da beş parasız Orwell, George Roman 2004
539 Çağlayanlar Müftüoğlu, Ahmet Hikmet Öyküler, Türk.
Short stories, Turkish.
2005
540 Türk Birliği Yalçıntaş, Nevzat Pan-Turanizm.
Pan-Turanianism.  
2007
541 Şemspare Şafak, Elif Türk denemeleri.
Turkish essays.
2012
542 Eski kırılgan beşli ülkelerde finansal gelişme ve büyüme ilişkisi Helhel, Yeşim Economic development.
Ekonomik kalkınma.
Financial development.
Finansal gelişme.
Econometric analysis.
Ekonometrik analiz.
2017
543 Kur’an-ı Kerim Peygamber (s.a.v) Efendimizi nasıl tanıtıyor?  :   ilgili ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ve Hz. Adem (a.s) Özmansur, M. Avni (Avnullah) Kur’an-ı Kerim_Hz. Muhammed.
Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler_Hz. Muhammed.
Kur’an-ı Kerim_Hz. Adem (a.s).
Hz. Muhammed_Kur’an-ı Kerim.
2018
544 İş yaşamında 100 kanguru  :   "sistem liderliği" İzgören, Ahmet Şerif Başarı, İşletmelerde.
Liderlik.
Success in business.
Leadership.
2000
545 Muhiddin Arabi’den Nostradamus’a kehanetin deşifresi Tekin, Serkan Nostradamus,  1503-1566.
Prophecies (Occultism).
Kehanetler (Gizlicilik).
Qur’an_Prophecies.
Kur’an_Kehanetler.
2005
546 6. Uluslararası öğrenci buluşması  :   bi dünya öğrenci Türkiye’de =  6 th international student gathering   Öğrenciler, Yabancı_Türkiye
Students, Foreign_Turkey
2013
547 Her temas iz bırakır :   Behzat Ç.  :  bir AnKara polisiyesi Serbes, Emrah. Türk romanı.
Turkish fiction.
2011
548 Hadrianus’un anıları Yourcenar, Marguerite Hadrian, Roma İmparatoru,  Edebiyatta _ Roman.
Hadrian, Roman Emperor, in Literature _ Fiction.
2009
549 Okunuşları ve anlamlarıyla çağdaş Fransızca’nın düzenli/düzensiz 12.000 fiilinin çekimi :   (ayrıntılı dilbilgisi özetiyle birlikte)   French language_Verb
French language_Inflection
Fransızca öğretimi
[19??]
550 Huzur Tanpınar, Ahmet Hamdi Türk romanı
Türk edebiyatı_Roman
Turkish literature_Fiction
Turkish fiction
Roman, Türk Edebiyatı
Fiction, Turkish Literature
2015
551 Bir ekonomik tetikçinin itirafları Perkins, John. United States _ National Security Agency _ Biography
Amerika Birleşik Devletleri _ Ulusal Güvenlik Ajansı _ Biyografi
World Bank _ Developing Countries
Dünya Bankası _ Gelişmekte Olan Ülkeler
Economists _ United States _ Biography
İktisatçılar  _ Amerika Birleşik Devletleri _ Biyografi
Energy Consultants _ United States _ Biography
Enerji Danışmanları _ Amerika Birleşik Devletleri _ Biyografi
Intelligence Officers _ United States _ Biography
İstihbarat Memurları _ Amerika Birleşik Devletleri _ Biyografi
Corporations, American _ Foreign Countries
Şirletler, Amerikan _ Dış Ülkeler
Corporations, American
Şirketler, American
Imperialism _ History _ 20th Century
Emperyalizm _ Tarih _ 20. yy.
Imperialism _ History _ 21th Century
Emperyalizm _ Tarih _ 21. yy.
2017
552 İyi uykular sayın seyirciler! Dündar, Uğur Dündar, Uğur.
Gazeteciler_Türkiye_Biyografi.
Journalists_Turkey_Biography.
Gazetecilik_Türkiye_Tarih.
Journalism_Turkey_History.
2012
553 Hayaletin çırağı Delaney, Joseph İngiliz romanı 2008
554 Beynelmilel Yahudi Ford, Henry National socialism
Nasyonal sosyalizm
Hitler, Adolf, 1889-1945
Germany _ Politics and government _ 1933-1945
Almanya _ Siyaset ve yönetim _ 1933-1945
Communism
Komünizm
Jews _ Persecutions _ Germany
Yahudiler _ Zulüm _ Almanya
2000
555 Türkçe açıklamalı testlerle Fransızca Yalçıner, Mustafa Fransız dili_Sınavlar, sorular, vb.
French language_Examinations, questions, etc.
Fransız dili_Yabancılar için ders kitapları_Türkçe.
French language_Textbooks for foreign speakers_Turkish.
1994
556 Sokrates’in savunması Eflatun/Platon Platon.
Translations into Turkish.
Socrates.
Philosophy, Ancient.
2015
557 Halil Cibran Aforizmalar   Aphorisms and Apothegms
Özdeyişler
2012
558 İslam ve kapitalizm  :   Medine’den insanlığa   İslam.
Kapitalizm.
İslam_Ekomomi.
2011
559 Melankolinin anatomisi  :     düşünce Burton, Robert Melancholy _ Early works to 1800.
Melankoli _ 1800’den önceki çalışmalar.
2016
560 Rusça öğreniyorum Kabardin, Oleg Rus dili_Yabancılar için ders kitapları_Türkçe.
Russian language_Textbooks for foreign speakers_Turkish.
Rus dili_Gramer.
Russian language_Grammar.
1996
561 Arapça test kılavuzu Yüksel, Azmi Arap dili_Çalışma ve öğretim.
Arabic language_Study and teaching.
Arap dili_Yabancılar için ders kitapları_Türkçe.
Arabic language_Textbooks for foreign speakers_Turkish.
1993
562 Bir müslüman evrimci olabilir mi? Taslaman, Caner Doğal seleksiyon
Evrim (Biyoloji)_Dini açıdan_İslam
Evrim (Biyoloji)_Tarih
İslam ve bilim
2017
563 Son imparatorluk Osmanlı Ortaylı, İlber Osmanlı İmparatorluğu, 1288-1918.
Turkey_History_Ottoman Empire, 1288-1918.
2007
564 Osmanlı’yı yeniden keşfetmek Ortaylı, İlber Osmanlı İmparatorluğu, 1288-1918.
Turkey_History_Ottoman Empire, 1288-1918.
2006
565 Kendi kendine telaffuzlu pratik Arapça konuşma rehberi Değirmenci, Necati Arabic language _ Grammar
Arap dili _ Gramer
Arabic language _ Conversation and phrase books _ Turkish
Arap dili _ Konuşma ve deyim kitapları _ Türkçe
1987
566 Ekonomide kurtuluş savaşı Cabıoğlu, M. Kemal Türkiye _ Dış ekonomik ilişkiler
Turkey _ Foreign economic relations
Türkiye _ Ekonomik durum
Turkey _ Economic conditions
2010
567 İnsan anatomisi renkli atlası : Nöroanatomi cilt 3 Kahle, W. Duyu organları_Atlaslar
Sinir Sistemi_Atlaslar
İnsan anatomisi_Atlaslar
2013
568 Neuroscience  :   exploring the brain Bear, Mark F. Beyin
Nörolojik bilimler
Omurilik_Anatomi ve histoloji 
2016
569 Nester’s Microbiology  :   a human perspective Anderson, Denise Mikrobiyoloji.
Microbiology.
Bulaşıcı Hastalıklar_mikrobiyoloji.
Communicable Diseases_microbiology.
2018
570 Atlas of general surgical techniques   Surgical Procedures, Operative_Atlases._methods
SURGERY_Atlases.
CERRAHİ -- ATLASLAR
CERRAHİ İŞLEMLER, OPERATİF
2010
571 Atlas of general surgical techniques   Surgical Procedures, Operative_Atlases._methods
SURGERY_Atlases.
CERRAHİ -- ATLASLAR
CERRAHİ İŞLEMLER, OPERATİF
2010
572 Comprehensive gynecology Kennedy, John F. (John Fitzgerald) Jinekoloji
Genital hastalıklar, Kadın
genital tümörler
2017
573 Comprehensive gynecology Kennedy, John F. (John Fitzgerald) Jinekoloji
Genital hastalıklar, Kadın
genital tümörler
2017
574 Physician suicide letters   Letters 2016
575 The survival medicine handbook Alton MD, Joseph. Medicine
Health
2016
576 Modern death : how medicine changed the end of life Warraich, Haider. Terminal care--Decision making.
Right to die.
2017
577 Stiff : the curious lives of human cadavers Roach, Mary. Human experimentation in medicine.
Dead.
Human dissection.
2003
578 When the air hits your brain Vertosick, Frank T. Nervous system
Surgery
Miscellanea
Neurosurgeons - miscellanea
2008
579 The shallows  :   what the Internet is doing to our brains Carr, Nicholas G., Neuropsychology.
Internet_Physiological effect.
Internet_Psychological aspects.
2011
580 İnsan anatomisi görüntüleme atlası Weir, Jamie. Human anatomy_Atlases
Diagnostic imaging_Atlases
2004
581 The epigenetics revolution  :   how modern biology is rewriting our understanding of genetics, disease, and inheritance Carey, Nessa. Gene expression.
Epigenesis. 
2011
582 The obesity code : unlocking the secrets of weight loss Fung, Jason Obesity
Calorie deception
Epidemic
Diet
2016
583 Dirty genes : a breakthrough program to treat the root cause of illness and optimize your health Lynch, Ben. Genetic regulation.
DNA--Methylation.
Medical genetics.
Health--Nutritional aspects.
2018
584 Criminal profiling  :   an introduction to behavioral evidence analysis Turvey, Brent E. Criminal behavior, Prediction of.
Criminal investigation_Psychological aspects.
2012
585 Criminal behavior : a psychological approach Bartol, Curt R. Criminal psychology.
Criminal behavior--United States.
2017
586 Visual anatomy and physiology Martini, Frederic. Human anatomy.
Human physiology.
Visual learning.
2018
587 Dünden bugüne politik dokunuşlar Akdağ, Ömer. Meclis - Meşrutiyet - Yakın Tarih - siyaset _ Siyasetçi _ Başarı _ Türkiye 2015
588 Nutuk, 1919-1927 Atatürk, Mustafa Kemal. Atatürk, Kemal, 1881-1938_Political and social views.
Atatürk, Mustafa Kemal, 1881-1938_Siyasal ve sosyal görüşleri.
Atatürk, Mustafa Kemal, 1881-1938._Nutuk.
Kurtuluş Savaşı, 1918-1923.
Turkey_History_Revolution, 1918-1923.
Turkey_Politics and government_1918-1960.
Türkiye_Politika ve idare_1918-1960.
2006
589 A photographic atlas of histology Leboffe, Michael. Dokubilim,
Histoloji atlası.
Histology,
Histology atlases.
2013
590 Mammalian anatomy  :   the cat Sebastiani, Aurora M. Cats_Anatomy
Anatomy, Comparative
Mammalian anatomy_Cat
2005
591 Diyarbakır efsaneleri Yavuz, Muhsine Helimoğlu. Legends_Turkey_Diyarbakır.
Kurds_Turkey_Diyarbakır İli_Folklore.
Folklore_Turkey_Diyarbakır.
2007
592 Safahat Ersoy, Mehmet Akif Mehmet Âkif Ersoy, 1873-1936.
Türk şiiri.
Turkish poetry.
2014
593 Şu çılgın Türkler : roman Özakman, Turgut. Turkish fiction.
Türk romanı.
Kurtuluş Savaşı_Roman.
Turkey_Fiction._History_Revolution, 1918-1923
2006
594 Fehim-i Kadim hayatı, sanatı, divan-ı ve metnin bugünkü Türkçesi Fehim, 1627-1648. Fehim Kadim -- 1627-1647
Fehim, 1627-1648--Eleştiri ve yorum
1991
595 İrtica Yılmaz, Mehmet Nuri. İslam ve siyaset
Laiklik
Islam and politics
Laicism
2001
596 İstiklal Harbi’nde batı cephesi  :   kroki ve levhalar Çalışlar, İzzettin Greco-Turkish War, 1921-1922 _ Sources
Yunan-Türk Savaşı, 1921-1922 _ Kaynaklar
Insurgency _ Turkey _ History _ 20th Century _ Sources
İsyan _ Türkiye _ Tarih _ 20. yy. _ Kaynaklar
Turkey _ History _ Revolution, 1919-1923 _ Sources
Türkiye _ Tarih _ Kurtuluş Savaşı, 1919-1923 _ Kaynaklar
Turkey _ History, Military _ 20th Century
Türkiye _ Tarih, Askeri _ 20. yy.
Aegean Sea Coast (Turkey) _ History _ 20th Century
Ege Sahili (Türkiye) _ Tarih _ 20. yy.
İzmir (Turkey) _ History _ 20th Century
İzmir (Türkiye) _ Tarih _ 20. yy.
2009
597 İslam ve sapıkların iftiraları Karzavi, Yusuf İslam dini _ Akaid ve kelam
İslam dini _ Apologetik ve polemik
1969
598 Demokrasinin ahlaki temelleri Hallowell, John H. Democracy
Demokrasi
1953
599 Demokrasinin ahlaki temelleri Hallowell, John H. Democracy
Demokrasi
1994
600 Gezerek gördüklerim Atay, Falih Rıfkı Turkish literature
Türk edebiyatı
1970
601 Aile politikaları   :   karşılaştırmalı ülkeler panaroması   Aile politikası
Family policy
Aileler.
Families. 
1991
602 Gübreler ve gübreleme Zabunoğlu, Sevim Gübreleme
Manures
Gübreler_Islah
Fertilizers_Breeding
1983
603 Propaganda ve kamuoyu oluşturma Özsoy, Osman Propaganda
Public Opinion
Kamuoyu
1998
604 Uygulamalı Türkçe bilgileri 1 Göker, Osman Türk dili_Gramer.
Turkish language_Grammar.
Türk dili_Fonetik.
Turkish language_Phonetics.
Türk dili_Morfoloji.
Turkish language_Morphology.
Türk dili_Söz dizimi.
Turkish language_Syntax.
Türk dili_İmla ve heceleme.
Turkish language_Orthography and spelling.
Türk dili_Tarih.
Turkish language_History.
2001
605 Bosna-Hersek devleti (1991-2011) Tekin, Cemile Haliloviç Bosnia and Hercegovina_1463-1878_History
Bosnia and Hercegovina_History_20th century
Bosnia and Hercegovina_Politics and government
Bosna-Hersek_Tarih_1463-1878
Bosna-Hersek_Tarih_20. yüzyıl
Bosna-Hersek_Politika ve yönetim
2011
606 Sev biraz : şiirler Küçükerdoğan, Nevzat Şiiler 2001
607 İmparatorluğun en uzun yüzyılı Ortaylı, İlber Turkey_History_Ottoman Empire, 1288-1918. 2010
608 Kurtlar sofrasında Ortadoğu Özfatura, Mustafa Necati Orta Doğu_Siyaset ve yönetim
Ortadoğu_Ekonomik durum
Ortadoğu_İlişkiler_Avrupa
1991
609 Değer ve değerler eğitimi  :   Klavuz kitap Aksoy, Ramazan Değer ve değerler eğitimi.
Değerler_Eğitim ve öğretim.
Ahlak_Eğitim.
Çocuk eğitimi.
Erdem.
Toplumsal eğitim.
Toplumsal sorumluluk.
2013
610 Muhtasar Riyazü’s Salihin binbir hadis İmam-ı Nevevî Hadis _ Sünnet.
Hadith _ Circumcision.
2016
611 Mevlana Celaleddin-i Rumi : Bütün Eserleri - Seçmeler Şafak, Yakup Mevlana Celaleddin Rumi 2010
612 Konya’da çok partili dönem genel seçimleri (1946-1957) Akdağ, Ömer Milletvekili Seçimleri_Tarih._Konya 2011
613 Küçükasya seyahati  :   1895 yazı  :   Selçuklu sanatı ve ülkenin coğrafyası üzerine araştırmalar Sarre, Friedrich Paul Theodor Turkey_Description and travel_1800-1900.
Türkiye_Tanıtım ve seyahat_1800-1900.
1998
614 Çağdaş Uygur edebiyatı tarihi   Uygur edebiyatı_Tarih ve eleştiri.
Uighur literature_History and criticism.
Uygur edebiyatı_20. yy._Tarih ve eleştiri.
Uighur literature_20th century_History and criticism. 
2017
615 Gömülü sistemler ile RFID mimarisi ve programlama Önal, Muhammed Radyo frekansı_Tanımlama
Radio frequency_Identification
Radyo frekanslı tanımlama sistemleri
Radio frequency identification systems
2013
616 İspanyolca dilbilgisi : grammatica espanola   İspanyol dili_Gramer.
Spanish language_Grammar.
İspanyol dili_Çalışma ve öğretim.
Spanish language_Study and teaching.
İspanyol dili_Yabancılar için ders kitapları_Türkçe.
Spanish language_Textbooks for foreign speakers_Turkish.
2015
617 Modula 2: Constructive program development - (computer science text) Messer, P.A. Bilgisayar programları
Bilgisayar programlama
Java
Computer programs
Computer programming
1986
618 Devoilons  :   les mysteres du français  :  tests et corriges Sönmez, Sevim French language.
Fransız dili.
1987
619 The New York Times manual of style and usage Siegal, Allan M. Journalism_Handbooks, manuals, etc. 1999
620 Bireysel ve değişken debili (VRF) klima sistemleri   Air conditioning_Equipment and supplies.
Hava düzenleme_Donanım ve malzeme.
Air conditioning.
Hava düzenleme.
2010
621 Sıcak su kazanları Uralcan, İ. Yalçın Boilers_Design and construction.
Boilers_Maintenance and repair.
Kazanlar_Tasarım ve yapı.
Kazanlar_Bakım ve onarım.
2004
622 Herkes için C# 4.0 Schildt, Herbert. C# (Bilgisayar Program dili)
C# (Computer program language)
2011
623 Beydağları Sahil Milli Parkı’nın florası, faunası ve likenleri   Plants_Turkey_Antalya.
Bitkiler_Türkiye_Antalya.
Animals_Turkey_Antalya.
Hayvanlar_Türkiye_Antalya.
National parks and reserves_Turkey_Antalya_Beydağları Sahil Milli Parkı
Ulusal parklar ve korunmaları_Türkiye_Antalya_Beydağları Sahil Milli Parkı
Lichens_Türkiye_Antalya.
2018
624 Tarih şuuruna doğru 1 Refik, İbrahim Turkey _ History
Türkiye _ Tarih
1999
625 İçeriçumra Kınalı, Mehmet Konya Tarihi
Eğitim_Türkiye
1998
626 The future of muslim civilisation Serdar, Ziyaüddin Islam_20th century
Civilization, Islam
İslam_20. yüzyıl
İslamiyet_20. yüzyıl
1979
627 Bolvadin’e Dair Düşünceler  :   (Demokrasi İçin Bir Adım) Göker,Osman Prof.Dr.Önder Göcgun Kitaplığı
Bolvadin (Afyon, Turkey)_History.
Bolvadin (Afyon, Türkiye)_Tarihi.
Bolvadin (Afyon, Turkey)_Social conditions.
Bolvadin (Afyon, Türkiye)_Sosyal durum.
1997
628 Yeni İslam tarihi ve Türkler I : İslami Türk tarihine giriş Kitapçı, Zekeriya Islam _ History _ Turks
İslam _  Tarih _  Türkler
2011
629 Garb Menba’larına göre eski Türk seciyye ve ahlâkı Danişmend, İsmail Hami Islamic ethics
İslam ahlakı
Turkic peoples
Türkler
National characteristics, Turkish
Ulusal özellikler, Türk
Islam
İslam
19??
630 Mevlana Tiryakioğlu, Okay Mevlana Celaleddin Rumi,  1207-1273_Roman.
Jalal al-Din Rumi,|c Maulana,  1207-1273_Fiction.
Tarihi roman, Türk.
Historical fiction, Turkish.
Türk romanı.
Turkish fiction.
2011
631 Kazakistan : dünyadaki yatırımın yeni merkezi : Türk işadamları ve yatırımcıları için Kazakistan rehberi   Kazakistan_Tarih
Kazakhstan_History
Kazakistan_Siyaset ve yönetim
Kazakhstan_Politics and government
2008
632 Kod adı Susurluk  :   ’derin’ ilişkiler Sağlar, Fikri Türkiye_Politika ve idare_1990-
Turkey_Politics and government_1990-
Örgütlü suç_Türkiye.
Organized crime_Turkey.
1998
633 Siyasal ahlak ve siyasal ahlaksızlık Alkan, Türker Political Ethics
Siyasal Ahlak
1993
634 Dini felsefi sohbetler Kam, Ömer Ferit,  11864-1944 Philosophy and religion
Felsefe ve din
Islam and philosophy
İslam ve felsefe
1990
635 Hüküm gecesi Uçar, Şahin Türk şiiri 1992
636 Gübreler ve gübreleme tekniği Kacar, Burhan Gübreleme
Manures
Gübreler_Islah
Fertilizers_Breeding
1982
637 Olaylar ve çözümlemeler Kaynak, Mahir Tarih_Toplumsal olaylar.
Askeri darbe ve siyasi partiler.
1995
638 Atatürk’ün istediği medeniyetin ışıkları Kazmaz, Süleyman Atatürk, Mustafa Kemal,  1881-1938
Civilization
Medeniyet
Türkiye  _  Uygarlık
1997
639 Bilinmeyen tarihimiz Kutay, Cemal Turkey _  History
Türkiye _ Tarih
Turkey _  Politics and government
Türkiye _ Siyaset ve yönetim
1974
640 Kader üçgeni = The fateful triangle Chomsky, Noam Munaz??mat al-Tah?ir al-Filast?¯niyah.
ABD_Dış ilişkiler_İsrail.
Arab-Israeli conflict.
İsrail_Dış ilişkiler_ABD.
Arap-İsrail çatışmaları.
United States_Foreign relations_Israel.
Israel_Foreign relations_United States.
1993
641 İslamda ferdin mesuliyeti ve edeb Arslan, Ali İslam ahlakı
Islamic ethics
1978
642 Hard times Dickens, Charles England_Fiction.
Social problems_Fiction.
1994
643 The big change  :   America transforms itself 1900-1950 Allen, Frederick Lewis National characteristics, American.
Ulusal özellikler, Amerikan.
United States_Civilization_20th century.
Birleşik Devletler_Medeniyet_20. yy.
United States_Economic conditions_1918-1932.
Birleşik Devletler_Ekonomik_1918-1945.
1961
644 Isı optik problemleri Köroğlu, Hüseyin Isı_Problemler, alıştırmalar, vb
Optik_Problemler, alıştırmalar, vb
1976
645 Hayat defterim Göker, Naime Göker, Naime,  1917-_Biyografi.
Göker, Naime,  1917-_Biography.
Prof. Dr. Önder Göçgün Kitaplığı
2003
646 Bir Nev-York rüyası : "Bye-bye" Türkçe Sinanoğlu, Oktay Turkish language_Foreign elements.
Turkish language_Study and teaching.
Turkish language_Political aspects.
2002
647 Sınırsız güç : kişisel başarıda zirveye ulaşmanın yolu Robbins, Anthony Success_Psychological aspects.
Neurolinguistic programming_Popular works.
1993
648 İntihar ve İntihar Girişimi : Kavramlar, yaygınlık, müdahale, önleme ve öyküler Alptekin, Kamil İntihar girişimi 2014
649 Vakti geldi Çalış, Ş. Halis Türk Edebiyatı_Şiir.
Turkish literature_Poetry.
2005
650 Nurlu ufuklara Baş, Nuri Turkish poetry
Türk şiiri
Religious poetry
Dini şiir
2003
651 Mana ve mefhumuyla Mesneviden parıltılar Baş, Nuri Jalal al-Din Rumi, Maulana, 1207-1273_Masnavi
Mevleviyeh_Turkey
Turkish poetry
Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, 1207-1273_Mesnevi
Mevlevilik_Türkiye
Türk şiiri
2006
652 Levami’u’d-Dekaik Fi Tercemeti Mecami’i’l-Hakaik Ahmed Hamdi Şirvani, İslam hukuku
Usül-i Fıkıh
Hadimi
Ahmed Hamdi Şirvani
Osmanlı Düşüncesi
2017
653 Feza’il-i Kuds =  Kudüs’ün faziletleri  :   (inceleme, metin, tıpkıbasım) Çeşmeci-zâde Ni’metullah Na’îmî Efendi, Jerusalem_History
Kudüs_Tarih
İslam tarihi
Osmanlı edebiyatı
Şiir
2017
654 Mesîru umûmi’l-muvahhidîn şerh u terceme-i Kitab-i İhyâ ulûmi’d-dîn =  İhyâ tercüme ve şerhi  :  çeviri yazı - tıpkıbasım 7. cilt Yusuf Sidkî el-Mardinî Gazzali,  1058-1111.
Ghazzali,  1058-1111. |t Ihya’ ‘ulum al-din.
Dini yaşam_İslamiyet_1800’den önceki çalışmalar.
Religious life_Islam_Early works to 1800.
İslamiyet_Doktrinler_1800’den önceki çalışmalar.
Islam_Doctrines_Early works to 1800.
İslam ahlakı_1800’den önceki çalışmalar.
Islamic ethics_Early works to 1800.
2018
655 Mesîru umûmi’l-muvahhidîn şerh u terceme-i Kitab-i İhyâ ulûmi’d-dîn =  İhyâ tercüme ve şerhi  :  çeviri yazı - tıpkıbasım 8. cilt Yusuf Sidkî el-Mardinî Gazzali,  1058-1111.
Ghazzali,  1058-1111. |t Ihya’ ‘ulum al-din.
Dini yaşam_İslamiyet_1800’den önceki çalışmalar.
Religious life_Islam_Early works to 1800.
İslamiyet_Doktrinler_1800’den önceki çalışmalar.
Islam_Doctrines_Early works to 1800.
İslam ahlakı_1800’den önceki çalışmalar.
Islamic ethics_Early works to 1800.
2018
656 Hatâyi divanı :   inceleme-tenkitli metin-tıpkıbasım Şah İsmail Şah İsmail,  1487-1524.
Ismail , Shah of Iran,  1487-1524.
Isma‘il , Shah of Iran,  1487-1524_Criticism and interpretation.
Oğuz dili.
Oghuz language.
2017
657 Makalat : ilmihal   İslam hukuku
FIKIH
İLMİHAL
Fetva
Osmalı düşüncesi
2017
658 El-Elvahu’l-İmadiyye : hikmet levhaları (metin-çeviri) Şihabüddin Es-Sühreverdi İslam Felsefesi
Metafizik
İşrakilik
Varlık
Sühreverdi
2017
659 Münşeat-ı Nabi : Nabi’nin mektupları (inceleme-tenkitli metin) Yusuf Nabi, Edebiyat
Münşeat
OSMANLI
Türk edebiyatı-Mektup
2017
660 Divanu Lugati’t Türk (inceleme-tıpkıbasım) Kaşgarlı Mahmud Türkler
Kaşgarlı Mahmud
Türk dili 
Sözlükler 
2017
661 Mir’atü’l-Haremeyn : Haremeyn tarihi : Mir’at-ı Mekke (inceleme-metin) Eyüb Sabri Paşa Tarih-İslam Tarihi
Mekke
Haremeyn Tarihi
Eyüb Sabri Paşa
2018
662 Mir’atü’l-Haremeyn : Haremeyn tarihi : Mir’at-ı Mekke (inceleme-metin) Eyüb Sabri Paşa Tarih-İslam Tarihi
Mekke
Haremeyn Tarihi
Eyüb Sabri Paşa
2018
663 El-Fasl  :   dinler ve mezhepler tarihi  :   (metin-çeviri) Ibn Hazm Religions _ History
Dinler _ Tarih
Sects _ History
Mezhepler _ Tarih
Islamic sects
İslam mezhepleri
Religions _ Early works to 1800
Dinler _ 1800’den önceki çalışmalar
Islamic sects _ Early works to 1800
İslam mezhepleri _ 1800’den önceki çalışmalar
Kelam
2017
664 El-Fasl  :   dinler ve mezhepler tarihi  :   (metin-çeviri) Ibn Hazm Religions _ History
Dinler _ Tarih
Sects _ History
Mezhepler _ Tarih
Islamic sects
İslam mezhepleri
Religions _ Early works to 1800
Dinler _ 1800’den önceki çalışmalar
Islamic sects _ Early works to 1800
İslam mezhepleri _ 1800’den önceki çalışmalar
Kelam
2017
665 El-Fasl  :   dinler ve mezhepler tarihi  :   (metin-çeviri) Ibn Hazm Religions _ History
Dinler _ Tarih
Sects _ History
Mezhepler _ Tarih
Islamic sects
İslam mezhepleri
Religions _ Early works to 1800
Dinler _ 1800’den önceki çalışmalar
Islamic sects _ Early works to 1800
İslam mezhepleri _ 1800’den önceki çalışmalar
Kelam
2017
666 Tesbitu delaili’n-nübüvve  :   mucizelerle Hz. Peygamber’in hayatı  :   (metin-çeviri) Kadi Abdülcebbar Muhammad, Prophet, 571-632 _ Biography
Hz. Muhammed, Peygamber, 571-632 _ Biyografi
2017
667 Şerhu Hal’i’n-Na’leyn : Hal’u’n-Na’leyn şerhi : (inceleme-eleştirmeli metin- çeviri) Muhyiddîn İbnu’l-Arabî, Tasavvuf
İbn kasi
İbn Arabi, 1165-1240. _ _ Tasavvuf felsefesi
2017
668 Zeyl-i Şaka’ik : Uşşakizade’nin Şaka’ik Zeyli (inceleme-metin) Uşşakizade İbrahim Hasib Efendi Uşşakizade
Şakaik
Biyografi
Tarih
Edebiyat
2017
669 El-Keşşaf’an haka’ikı gavamidı’t-tenzil ve ’uyuni’l-ekavil fî vucuhi’t-te’vil  :   Keşşaf tefsiri  :  (metin-çeviri) Zemahşerî Kur’an-ı Kerim_Tefsir.
Quran_Commentaries.
2017
670 Dış ticaret  :   işlemler ve uygulamalar   Türkiye_Ticaret.
Turkey_Commerce.
Uluslararası ticaret.
International trade.
Türkiye_Dış ekonomik ilişkiler.
Turkey_International economic relations.
2014
671 Uluslararası pazarlama : teori ve uygulamalar Ecer, H. Ferhat International trade.
Uluslararası ticaret.
Export marketing.
İhracat pazarlaması.
2005
672 Gönüllerin başkenti : Konya   İslam mimarisi_Konya (Türkiye)
Konya (Türkiye)_Tanıtım ve seyahat
Konya (Türkiye)_Tarih
Architecture, Islamic_Konya (Turkey)
Konya (Turkey)_Description and travel
Konya (Turkey)_History
1998
673 Toprağın tadı :  60. yılında Konya şeker   Konya Şeker
Şeker üretimi ve arıtma
2014
674 Üçüncü yerel ekonomiler kongresi bildiriler kitabı 26-27-28 Mayıs 2011 Konya   Bölgesel ekonomi_Kongreler.
Ekonomik gelişim_Kongreler.
Regional economics_Congresses.
Economic development_Congresses.
2011
675 3.Uluslararası eğitimde kalite kongresi   :   Hazret-i Mevlana’nın eserlerinde insan ve eğitimi değerler eğitimi, karakter gelişim eğitimi, manevi etkileşim = 3rd international quality in education   :   human and education in Rumi’s works values education, character deveploment tarining, spiritual interaction   Eğitim Kalitesi_Türkiye
Mevlana Celaleddin Rumi, 1207?_1273
Toplantılar
2011
676 The impact of globalization on world business in the newmillennium  :   competition, cooperation, environment and development, July 10-14, 2002 Antalya, Turkey   KÜRESELLEŞME_KONGRELER.
Globalization_Congress.
2002
677 Uygulamalı ihracat-ithalat işlemler ve dokümantasyon Canıtez, Murat İthalat_Hükümet politikası_Türkiye.
Exports_Turkey.
İhracat_Turkiye.
Imports_Government policy_Turkey.
2016
678 İşletme bilimi Tekin, Mahmut İşletme
Business
2011
679 Kamu yönetiminde halkla ilişkiler ve e- devlet uygulamaları Tarhan, Ahmet Internet in public administration _ Turkey
Internet, kamu yönetiminde _ Türkiye
Electronic government information _ Turkey
Elektronik devlet bilgisi _ Türkiye
Internet
İnternet
2011
680 12. Ulusal finans sempozyumu  :   bildiriler  :  22-25 Ekim 2008, Kayseri   Finans_Türkiye _ Para politikası_Türkiye _ European Union_Turkey _ Finance_Turkey _ Monetary policy_Turkey
Türkiye_Ekonomi politikası _ Turkey_Economic policy.
2008
681 Türkiye sanayi stratejisi belgesi 2011-2014 (AB üyeliğine doğru)   Industries _Turkey
Endüstriler _Türkiye
Turkey _ Economic policy.
Türkiye _Ekonomi politikası
Turkey _ Economic conditions.
Türkiye _Ekonomik durumlar
2010
682 Sempozyum "Şehirlerimizin Geleceği, Tehditler ve Fırsatlar"  :   Bağlarbaşı Kültür Merkezi-Üsküdar, 19 Kasım 2011 Cumartesi   City Planning _ Turkey _ Congresses
Kent Planlama _ Türkiye _ Kongreler
2011
683 Sempozyum "Şehirlerimizin Geleceği, Tehditler ve Fırsatlar"  :   Bağlarbaşı Kültür Merkezi-Üsküdar, 19 Kasım 2011 Cumartesi   City Planning _ Turkey _ Congresses
Kent Planlama _ Türkiye _ Kongreler
2011
684 Uluslararası pazarlamada lojistik ve uygulamalar Canıtez, Murat İhracat pazarlaması.
Export marketing.
İşletme lojistiği.
Business logistics.
2011
685 Karanlığımın beyaz lekeleri Büyükşalvarcı, Ahmet Turkish poetry
Türk şiiri
1999
686 Tarih şuuruna doğru 2 Refik, İbrahim Turkey _ History
Türkiye _ Tarih
2000
687 Üniversiteler için fizik Karaoğlu, Bekir Fizik.
Physics.
2015
688 Türkiye’de ve dünyada teknolojik gelişmeler Güleç, Kemal Technological innovations _  Economic aspects
Teknolojik yenilikler _ Ekonomik yönler
Technology _ Turkey
Teknoloji _ Türkiye
Technology innovations _  Turkey
Teknolojik yenilikler _ Türkiye
1994
689 Türkiye nasıl laikleştirildi Durukan, Hüseyin Atatürk, Mustafa Kemal,    1881-1938, _ Laiklik üzerine görüşler.
Atatürk, Mustafa Kemal,    1881-1938 _ Views on secularism.
Secularism _ Turkey _ History _ 19th century.
Sekülarizm _ Türkiye _ Tarih _ 19. yüzyıl.
Laicism _ Turkey.
Laiklik _ Türkiye.
Turkey _ Politics and government _ 1918-1960.
Türkiye _ Siyaset ve yönetim _ 1918-1960.
1998
690 Tarihin sonu mu? Fukuyama, Francis Tarih_Felsefe.
History_Philosophy.
Dünya politikası_1945-
World politics_1945-
1999
691 Muhammed İkbal’in gözüyle Mevlana  :   Muhammed Celaleddin Rumi Türkmen, Erkan Mevlana _ Muhammed İkbal.
Tasavvuf.
Sufism.
2017
692 Allah dostlarından mektuplar Velioğlu, Tarık Mutasavvıflar_Mektuplar.
Sufis_Correspondance.
2009
693 Hizmetlerin pazarlanmasında hizmet kalitesinin önemi Gedik, Hasan Hizmet
Hizmet pazarlaması
Hizmet kalitesi
2017
694 Konferans metinleri   Özal, Turgut, 1927-1993. 2011
695 A Regional perspective on water - food - energy  :   cooperation in- and -around Turkey   Water resources development_Turkey_Congresses.
Water resources development_Middle East.
Water resources development_Asia, Central.
Power resources_Turkey_Congresses.
2011
696 Şehristan : evvel zamanlar Coşkun, Reşat Öyküler, Türk.
Short stories, Turkish.
2010
697 Panislavizm ve Rus milliyetçiliği Kohn, Hans Slavs_Relations_Europe.
Panslavism.
1983
698 Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2010  :   sempozyum bildirileri = International Şırnak and İts Vicinity Symposium, 14-16 May 2010  :  symposium papers   Şırnak (Türkiye)_Kongreler.
Şırnak İli (Turkey)_Congresses.
2010
699 Emperyalizm çağı  :   A.B.D.’nin dış politikasının ekonomik temelleri Magdoff, Harry United States _ Commercial policy
Amerika Birleşik Devletleri _ Ticaret Politikası
United States _ Foreign Economic Relations
Amerika Birleşik Devletleri _ Dış Ekonomik İlişkiler
Investments, American
Yatırımlar, Amerikan
United States _ Foreign Relations
Amerika Birleşik Devletleri _ Dış ilişkiler
1997
700 1. Uluslararası uygulamalı bilimler kongresi  :   “sosyal sermaye” =  1st International congress on applied sciences :  ”social capital”   :    23-24 Ekim 2015   Capitalism_Social aspects.
Kapitalizm_Sosyal açıdan.
Infrastructure (Economics)
Alt yapı (Ekonomi)
Social capital (Sociology)
Sosyal sermaye (Sosyoloji)
Economic development_Social aspects.
Ekonomik kalkınma_Sosyal açıdan.
2015
701 Yönetim ve organizasyon Şimşek, M. Şerif Yönetim.
Management.
Örgüt.
Organization.
2010
702 Tophane’de büyük oyun  :   borsanın 10 yıllık fırtınalı öyküsü Yıldırım, Abdurrahman Borsa_Türkiye 1995
703 Cum’a Mesajları 2 Armutçuoğlu, İlhan Din
İslam Dini
Fıkıh ve fıkıh ilmi
2012
704 Nefsin terbiyesi Kotku, Mehmed Zahid İslam ahlakı.
Islamic ethics.
İslamiyet.
Islam.
1994
705 Cum’a Mesajları 4 Armutçuoğlu, İlhan Din
İslam Dini
Fıkıh ve fıkıh ilmi
2013
706 Tuna Nehri konuşsaydı Güler, Halit Balkan penusula _  History _ De
Balkan yarımadası _ Tarih _ Tanıtım ve seyahat
Rumelia _ Travel
Rumeli _ Seyahat
1995
707 Modernliğin sonuçları Giddens, Anthony Social structure.
Civilization, Modern.
Postmodernism.
1994
708 Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı  :   toplumsal bilimler alanında tez, seminer ve rapor hazırlama, bilgisayardan ve kütüphanelerden yararlanma kılavuzu Seyidoğlu, Halil Araştırma.
Research.
Teknik yazı
Technical writing.
1995
709 Mercan mağaraları Senih, Safvet İslam efsaneleri
Islamic legends
İslam efsaneleri _ Tarih ve eleştiri
Islamic legends _ History and criticism
Dinler _ İlişkiler
Religions _ Relations
19??
710 Gemisini yürüten kaptan  :   yönetimi farklı bir iş gibi nasıl yaparsınız? Golde, Roger Management
Yönetim
Organization
Örgüt
1985
711 Materyalizme eğilim nedenleri Mutahhari, Murtaza Materialism
Materyalizm
1995
712 Islam our choice   Muslim converts _ Islam
Müslümanlığı kabul edenler _ İslam
Conversion _ Islam
Din değiştirme _ İslam
1997
713 Çukurova’da yörükler Çabuk, Hasan Hüseyin Yörükler_Türkiye_Adana_Çukurova
Yuruks (Turkic people)_Turkey_Adana
Göçebeler_Adana_Çukurova
Nomads_Turkey
2008
714 Cum’a Mesajları 1 Armutçuoğlu, İlhan Din
İslam Dini
Fıkıh ve fıkıh ilmi
2012
715 Borç tuzağı  :   IMF ve Üçüncü Dünya Payer, Cheryl Uluslararası Para Fonu_Azgelişmiş ülkeler.
International Monetary Fund_Developing countries.
Uluslararası finans.
Maliye_Azgelişmiş ülkeler.
International finance.
Finance_Developing countries
1981
716 This island now Abrahams, Peter   1971
717 The eighth windmill book of one-act plays   Plays
Theater
1975
718 Türkiye imalat sanayiinin yapısal analizi ve sektörel performans değerlendirmesi  :   (22 ana sektör itibariyle)   İmalat sanayi_Türkiye.
Manufacturing industries_Turkey.
Türkiye_İmalat.
Turkey_Manufactures.
2007
719 Reforming the European Union budget  :   a social constructivist policy approach Deniz, Mustafa Bütçe_Avrupa Birliği ülkeleri.
Budget_European Union countries. 
Avrupa Birliği_Finans.
European Union_Finance.
Avrupa Birliği ülkeleri_Ekonomi politikası.
European Union countries_Economic policy.
2012
720 Polatlılı bir bilim adamı Prof. Dr. M. Kemal Bıyıkoğlu Kaplan, Adem Bilim adamları _ Biyografi
Scientists - Biography
2010
721 Dijital çağda öğretim teknolojileri ile Türkçe eğitimi Benzer, Ahmet Öğretim_Alet ve donanımlar.
Teaching_Devices and supplies.
Bilgisayar destekli öğretim_Alet ve donanımlar.
Computer-assisted instruction_Devices and supplies.
2017
722 Platform Devrimi  :   Ağlarla Bağlantılanmış Pazarlar Ekonomiyi Nasıl Dönüştürüyor ve Bunları Kendi Yararınıza Nasıl Kullanabilirsiniz Parker, Geoffrey G. Internet marketing.
Strategic planning.
2017
723 İnovasyonu haritalamak  :   dijital çağda özgün inovasyon stratejileri Satell, Greg Teknolojik yenilikler_Yönetim
İnovasyon
2017
724 Cumhuriyet Türkiyesi’nin sanayileşme öyküsü Yücel, T. Fikret Endüstriler_Türkiye_Tarih_1914-
Industries_Turkey_History_1914-
Endüstriyel istatistik_Türkiye_Tarih_1914-
Industrial statistics_Turkey_History_1914-
Türkiye_Ekonomi politikası_Tarih_1914-
Turkey_Economic policy_History_1914-
Türkiye_Ticaret politikası_Tarih_1914-
Turkey_Commercial policy_History_1914-
2017
725 Cumhuriyet Türkiyesi’nin sanayileşme öyküsü Yücel, T. Fikret Endüstriler_Türkiye_Tarih_1914-
Industries_Turkey_History_1914-
Endüstriyel istatistik_Türkiye_Tarih_1914-
Industrial statistics_Turkey_History_1914-
Türkiye_Ekonomi politikası_Tarih_1914-
Turkey_Economic policy_History_1914-
Türkiye_Ticaret politikası_Tarih_1914-
Turkey_Commercial policy_History_1914-
2017
726 Felsefe diyarından hikmet yurduna bilgelik hikâyeleri 2   Literature_Philosophy.
Philosophy in literature.
Wisdom_Philosophy.
2014
727 Felsefe diyarından hikmet yurduna bilgelik hikâyeleri   Literature_Philosophy.
Philosophy in literature.
Wisdom_Philosophy.
2018
728 Papazın kızı Orwell, George İngiliz romanı
English fiction
2017
729 İnovasyon araç kutusu :  yöneticiler için teknikler Çetindamar, Dilek Teknolojik yenilikler.
Technological innovations.
Creative ability in business.
Yaratıcılık yeteneği, İşte.
Industrial management.
Endüstriyel yönetim.
2009
730 Dünyanın en gizli 100 deneyi Alemdar, Fatih Science _ experiments.
Bilim _ deneyler.
2015
731 Hayat değiştiren 101 öykü Erşahin, Cengiz Change (Psychology)
Short stories.
Değişme (Psikoloji)
Kısa hikayeler.
2014
732 Cumhuriyet tarihi yalanları 2. kitap Meydan, Sinan Turkey _ History _ Revolution, 1919-1923
Türkiye _ Tarih _ Kurtuluş Savaşı, 1919-1923
Atatürk, Mustafa Kemal, President of the Republic of Turkey 1, 1881-1938 _ Leadership
Atatürk, Gazi Mustafa Kemal, Türkiye Cum. Bşk., 1, 1881-1938 _ Liderlik
Turkey_ History _ Mehmed VI, 1918-1922
Türkiye _Tarih _ Mehmet VI, 1918-1922
Turkish language _ Reform
Türk dili _Reform
Opposition (Political sciences) _Turkey
Muhalefet (Siyasal bilimler) _ Türkiye
2014
733 Cumhuriyet tarihi yalanları 1. kitap Meydan, Sinan Turkey _ History _ Revolution, 1919-1923
Türkiye _ Tarih _ Kurtuluş Savaşı, 1919-1923
Atatürk, Mustafa Kemal, President of the Republic of Turkey 1, 1881-1938 _ Leadership
Atatürk, Gazi Mustafa Kemal, Türkiye Cum. Bşk., 1, 1881-1938 _ Liderlik
Turkey_ History _ Mehmed VI, 1918-1922
Türkiye _Tarih _ Mehmet VI, 1918-1922
Turkish language _ Reform
Türk dili _Reform
Opposition (Political sciences) _Turkey
Muhalefet (Siyasal bilimler) _ Türkiye
2014
734 Hayat değiştiren bilgelik öyküleri Erşahin, Cengiz Change (Psychology)
Short stories.
Değişme (Psikoloji)
Kısa hikayeler.
2013
735 Hayata dair düşündüren öyküler Erşahin, Cengiz Change (Psychology)
Short stories.
Değişme (Psikoloji)
Kısa hikayeler.
2012
736 Hayata yön veren hikayeler Erşahin, Cengiz Change (Psychology)
Short stories.
Değişme (Psikoloji)
Kısa hikayeler.
2011
737 Osmanoğulları ve aydınların anlatımıyla II. Abdülhamid   Tarih _Araştırma_İnceleme 2018
738 Konya Ekonomi Raporu 2017 imtiyaz sahibi : Selçuk Öztürk İstatistik
Ekonomi_Raporlar_Türkiye/Konya
2018
739 Sporda hak ihlalleri ve denetim : çalıştay raporu   Türkiye’de spor tahkimi
Spor yapılanması
Sporda hak
2018
740 Kahramanmaraş ansiklopedisi   Kahramanmaraş İli (Turkey)_Encyclopedias.
Kahramanmaraş İli (Türkiye)_Ansiklopediler.
2018
741 Etkili insan ilişkileri : bireylerarası ve örgütsel uygulamalar Reece, Barry L. Kişilerarası iletişim.
Interpersonal communication.
Kişilerarası ilişkiler.
Interpersonal relations.
İnsan ilişkileri.
2018
742 Kumandan Tiryakioğlu, Okay Tarihi roman, Türk.
Historical fiction, Turkish.
Türk romanı.
Turkish fiction.
2010
743 13. Ulusal finans sempozyumu : bildiriler kitabı, 21-24 Ekim 2009 , Afyonkarahisar.   Para politikası_Türkiye
Finans_Türkiye
Monetary policy_Turkey.
Finance_Turkey.
Türkiye_Ekonomi politikası
Turkey_Economic policy.
2009
744 Türkiye’de manevi buhran din ve laiklik Turan, Osman Religion and culture_Turkey
Laicism_Turkey
Din ve kültür_Türkiye
Laiklik_Türkiye
1993
745 1st nternational Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development , 11-13 October, 2012, Bildiriler kitabı /proceedings   Environmental policy_Turkey.
Economic development_Environmental aspects.
Sustainable development_Turkey.
2012
746 Türkiye’de anarşi ve terörün sebepleri ve hedefleri   Anarchism_Turkey.
Terrorism_Turkey.
1985
747 Gel gör beni aşk neyledi Yunus Emre Sufi poetry, Turkish. 2006
748 Makalat Hacı Bektaş-ı Veli Hacı Bektaş Veli
Sufi literature _ Turkey
Tasavvuf edebiyatı _ Türkiye
Bektashi _ Turkey
Bektaşi _ Türkiye
Alevism _ Turkey
Alevilik _ Türkiye
2010
749 Bolvadin’e veda Kütahya’ya merhaba Göker, Mehmet Ali Bolvadin (Afyon, Turkey)
Kütahya (Turkey)
2009
750 21. yüzyılda Japonya’da insan kaynakları yönetimi ve endüstriyel ilişkiler sistemindeki değişim Kayhan, Necati İnsan Kaynakları Yönetimi_Japonya
İşletme Yönetimi_Japonya_Başarı
Yönetim_Japonya
Human Capital Management_Japan
Business Management_Japan_Success
Management_Japan
2009
751 Güneydoğu Anadolu Projesi tarımsal kalkınma simpozyumu 18- 21 Kasım 1986   Southeastern Anatolia Projects_Turkey.
Economic development_Turkey.
Housing_Turkey.
Güneydoğu Anadolu Projesi_Türkiye.
Ekonomik kalkınma_Türkiye.
Konut_Türkiye.
Turkey, Southeastern_Economic conditions.
Turkey, southeastern_Social conditions.
Türkiye, Güneydoğu_Ekonomik durum.
Türkiye, Güneydoğu_Sosyal durum.
1986
752 Uluslararası finans sempozyumu 2010  :   “kriz sonrası süreçte finans sektörü - reel sektör ilişkisi”   Uluslararası maliye
International finance
2011
753 Yedi güzel adam Zarifoğlu, Cahit Edebiyat_şiir. 2017
754 Matruşka  : kurşun adres sormaz Kaplan, M. Metin Türk romanı 2002
755 Mekanik problemleri Köroğlu, Hüseyin Mekanik_Problemler, alıştırmalar, vb 1976
756 Elektrik ve magnetizma Köroğlu, Hüseyin Elektromagnetik.
Elektrik.
1978
757 Milli eğitimin aydınlanmadaki yeri  :   alınan sonuçlar ve yeniden inşası Yılmaz, Mustafa Kemal Education and state_Turkey
Education_Turkey_History
Education_Aims and objectives_Turkey
2011
758 Kırk hadîs şerhi ve tercümesi Konevi, Sadreddin Hadith
Hadith _ Commentaries
Islam _ Doctrines
Hadis
Hadis _ Yorum
İslam _ Doktrinler
2010
759 Türkiye’de gayrimenkul yatırımlarının finansmanı ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları Taner, Berna Gayrımenkul Yatırım Ortaklıkları_Türkiye
Yatırım Ortaklıkları_Gayrımenkul_Türkiye
2001
760 Papa 16. Benedikt  :   gizli Türkiye gündemi Altındal, Aytunç Benedict  Pope,  1927-
Benedict, Saint, Abbot of Monte Cassino.
Benedict  Antipope,  1342-1423?
Altındal, Aytunç_Interviews.
Christian saints_Italy_Biography.
Papacy_History_1378-1447.
Popes_Biography.
Antipopes_Biography.
Catholic Church_Relations.
Catholic Church_Foreign relations.
2006
761 Altın özdeyişler ve öğütler Dinçel, Orhan Özdeyişler.
Aphorisms and apothegms.
2000
762 Üçüncü neslin eğitimi   :    yurtdışından kesin dönüş yapan ikinci nesil göçmen işçi çocuklarının sosyo-psikolojik açıdan eğitim programlarına ait bazı problemler ve çözüm yolları Sezgin, Osman Educational Sociology _ Turkey
Eğitim Sosyolojisi _ Türkiye
1991
763 Cum’a Mesajları 3 Armutçuoğlu, İlhan Din
İslam Dini
Fıkıh ve fıkıh ilmi
2012
764 Mekanik Köroğlu, Hüseyin Mekanik
Fizik
1976
765 IV. Millî Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri bildirileri  :   25-26 Nisan 1994.   Selçuklular_Türkiye_Uygarlık_Kongreler.
Seljuks_Turkey_Civilization_Congresses.
Sanat, Selçuklu_Türkiye_Kongreler.
Art, Seljuk_Turkey_Congresses.
Mimari, Selçuklu_Türkiye_Kongreler.
Architecture, Seljuk_Turkey_Congresses.
1995
766 Bağımsız denetim Kepekçi, Celal Denetim
Auditing
Denetim_Türkiye
Auditing_Turkey
2004
767 Uluslararası finans sempozyumu 2008  :   “küresel dalgalanmalar ve finans sektörüne yansımaları”   Uluslararası maliye
International finance
2008
768 Uluslararası finans sempozyumu 2007  :   finans sektöründe yabancı sermaye”   Uluslararası maliye
International finance
2007
769 Dış ticaret işlemleri yönetimi  :  İKMEP Projesi müfredatına uyumlu] Kaya, Ferudun Uluslararası ticaret_Türkiye.
International trade_Turkey.
Türkiye_Commerce.
Turkey_Commerce.
Kambiyo_Muhasebe_Türkiye.
Foreign exchange_Accounting_Turkey.
Dış ticaret yönetmeliği_Türkiye.
Foreign trade regulation_Turkey.
Kambiyo_Hukuk ve mevzuat_Türkiye.
Foreign exchange_Law and legislation_Turkey.
2011
770 Sultan Veled uluslararası sempozyum :  Sultan Veled international symposium   Sultan Valad, 1226-1312
Sultan Veled, 1226-1312
Sufism
Tasavvuf
2011
771 Eğitim, siyaset ve din Sağlam, Vedat Eğitim
Education
1996
772 Mucizat-ü nebiyyina Muhammed sallallahü aleyhi vesellem ve mucizat-ül-enbiya aleyhim-üs-selat-ü vesselam   Peygamberler
Peygamberler_Hz. Muhammed, 571_632
1965
773 Elektroniğin büyüsü Reinecke, Ian Yüksek teknoloji_Sosyal açıdan.
High technology_Social aspects.
Bilgisayarlar ve uygarlık.
Computers and civilization.
1992
774 İskilipli Atıf hoca nasıl idam edildi Uzel, Nezih İslamiyet_Doktirinler
Islam_Doctrine
2013
775 Postmodern politik durum Heller, Agnes Siyasal ahlak
Siyaset bilimi - Felsefe
Postmodernizm
1993
776 Tarih felsefesi açısından İslam’da mülk ve hilafet : Medine’yi yeniden kurmak Uçar, Şahin İslam ve devlet
Islam and state
1992
777 Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmeler  :   sorunlar, öneriler Müftüoğlu, M. Tamer Küçük işletmeler_Türkiye.
Small business_Turkey.
1993
778 Tarih şuuruna doğru 3 Refik, İbrahim Turkey _ History
Türkiye _ Tarih
2000
779 Computer fundamentals : concepts, systems and applications Sinha, Pradeep K. Electronic digital computers_Circuits
Logic circuits
Logic design
Computer communication systems
t.y.
780 The one day of the year Seymour, Alan Fiction 1969
781 III. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Selçuklular ve Haçlılar sempozyumu 08-10 Nisan 2016 Konya : bildiri özet kitapçığı   Selçuklular_Haçlılar
Turkey_History_To 1453_Congresses
2016
782 Genel muhasebe : dönem sonu işlemleri Atabey, Ata Muhasebe.
Accounting.
Envanter.
Inventories.
2003
783 Management challenges in an environment of increasing regional and global concerns  :   July 1-9 2009, International Black Sea University, Tbilisi, Georgia   YÖNETİM -- KONGRELER 2009
784 İslam davetçilerine eğitim rehberi el-Talib, Hişam Leadership _ Religious aspects _ Islam _ Handbooks, manuals, etc.
Liderlik _ Dini açıdan _ İslam _ El kitapları, vb
1993
785 19. Ulusal finans sempozyumu : bildiriler kitabı, 21-24 Ekim 2015   Para politikası_Türkiye
Finans_Türkiye
Monetary policy_Turkey.
Finance_Turkey.
Türkiye_Ekonomi politikası
Turkey_Economic policy.
2015
786 Muhasebe mesleğinin standartlaşma süreci Alkan, Alper Tunga Muhasebe
Muhasebe Meslek Standartları
Muhasebe meslek mensubu
Accounting
Accounting_Profesionel Standarts
2013
787 Türkiye sermaye piyasası  2011   Sermaye piyasası_Turkiye.
Menkul kymetler_Turkiye.
Capital market_Turkey.
Stock exchanges_Turkey.
2012
788 Türkiye sermaye piyasası  2012   Sermaye piyasası_Turkiye.
Menkul kymetler_Turkiye.
Capital market_Turkey.
Stock exchanges_Turkey.
2013
789 Uygulamalı ihracat-ithalat işlemler ve dokümantasyon Canıtez, Murat İthalat_Hükümet politikası_Türkiye.
Exports_Turkey.
İhracat_Turkiye.
Imports_Government policy_Turkey.
2016
790 Gelişmekte olan ülkelerde vergi reformları ve Türkiye’de gelir üzerinden alınan vergiler açısından değerlendirme Demirli, Yunus Vergilendirme_Türkiye.
Taxation_Turkey.
Vergi yönetimi ve usulü_Türkiye.
Tax administration and procedure_Turkey.
2011
791 İş değerlendirme tekniği ve uygulamaları Aydın, Alper Job evaluation. 1983
792 Konya’da tarım ve tarımsal sanayi sorunlarının tesbiti sempozyumu 25-26 Mayıs 2007 Konya.   Agricultural industries.
Agriculture_Research.
Agriculture_Konya (Turkey)._Economic aspects
Agriculture and state_Konya (Turkey).
2007
793 I. Uluslararası Sadreddin Konevi sempozyumu bildirileri : The first ınternatonal symposıum on sadraddın Qunawı     2008
794 Rekabet raporu   Competition_Turkey
Rekabet_Turkiye
2012
795 Sabahattin Zaim İslam ve ekonomi sempozyumu 4  :   faizsiz bankacılık ve günümüz uygulamaları  :   tebliğler kitabı, 10 Aralık 2012 İstanbul   İslam dini _ Bankacılık
İslam dini _ Faiz
İslam dini _ Finans
2012
796 2014 Konya’nın sosyo-ekonomik yapısı Mucuk, Mehmet Konya (Türkiye)_Tarih.
Konya (Turkey)_History.
Konya (Türkiye)_Sosyal durum.
Konya (Turkey)_Social conditions.
2016
797 01-02 Ekim 2012 II. Bölgesel sorunlar ve Türkiye sempozyumu  :   ’’yönetim-ticaret-siyaset’’ bildiriler kitabı   Bölgesel ekonomi_Kongreler
Uluslararası ilişkiler_Kongreler
Orta Doğu_Dış ilişkiler
Türkiye_Dış ilişkiler_Kongreler
Türkiye_Siyaset ve yönetim_Kongreler
2013
798 Uluslararası finans merkezleri, ülke ekonomilerine etkileri ve İstanbul’un potansiyeli Çevik, Fatih Finansal kurumlar, Uluslararası.
Financial institutions, International. 
Uluslararası maliye.
International finance.
Küreselleşme.
Globalization.
Menkul değerler borsası_Türkiye_İstanbul.
Stock exchanges_Turkey_İstanbul.  
2012
799 Northstar : reading and writing level 2 Haugnes, Natasha English Language_Textbooks for foreign speakers
English Language_Study and teaching_Foreign speakers
Reading comprehension_Problems, exercises, etc.
Report writing
İngiliz dili_Yabancılar için ders kitapları
İngiliz dili_Eğitim ve öğretim_Yabancılar için
2009
800 Northstar : listening and speaking level 2 Frazier, Laurie English Language_Textbooks for foreign speakers
English Language_Study and teaching_Foreign speakers
Listening_Problems, exercises, etc.
Spoken English
İngiliz dili_Yabancılar için ders kitapları
İngiliz dili_Eğitim ve öğretim_Yabancılar için
2009
801 Northstar : reading and writing level 1 Beamont, John English Language_Textbooks for foreign speakers
Reading comprehension_Problems, exercises, etc.
Report writing
İngiliz dili_Yabancılar için ders kitapları
İngiliz dili_Eğitim ve öğretim_Yabancılar için
2009
802 Northstar : listening and speaking level 1 Merdinger, Polly English Language_Textbooks for foreign speakers
Englis language_spoken English
Listening_Problems, exercises, etc.
İngiliz dili_Yabancılar için ders kitapları
İngiliz dili_Eğitim ve öğretim_Yabancılar için
2009
803 Northstar : reading and writing level 3 Barton, Laurie English Language_Textbooks for foreign speakers
Reading comprehension_Problems, exercises, etc.
Report writing.
İngiliz dili_Yabancılar için ders kitapları
İngiliz dili_Eğitim ve öğretim_Yabancılar için
2009
804 Northstar :  listening and speaking level 3 Solorzano, Helen Sophia English Language_Textbooks for foreign speakers
listening_Problems, exercises, etc.
English language_Spoken English.
İngiliz dili_Yabancılar için ders kitapları
İngiliz dili_Eğitim ve öğretim_Yabancılar için
2009
805 Enflasyon muhasebesi Karapınar, Aydın Muhasebe_Enflasyon etkisi.
Accounting_Effect of inflation.
20??
806 Dünden bugüne ve yarına Türkiye’de sosyal hizmet eğitimi Alptekin, Kamil Sosyal hizmet_Türkiye
Sosyal hizmet_Türkiye_Tarih
Sosyal çalışma eğitimi
2016
807 Türkiye’nin demokrasi sorunu Gemalmaz, Mehmet Semih Demokrasi.
Democracy.
[ty]
808 Şirketler muhasebesi  :   Uygulamalı örneklerle desteklenmiş Ece, Nalan Corporations - Accounting
Şirketler - Muhasebe
Corporations - Turkey - Accounting
Şirketler - Türkiye - Muhasebe
2013
809 İşçinin sendikal nedenlerle feshe karşı korunması Sümer, Haluk Hadi İş sözleşmesi_Türkiye.
Labor contract_Turkey.
İşçi hakları_Türkiye.
Employee rights_Turkey.
İş hukuku_Türkiye.
Labor laws and legislation_Turkey.
Çalışanlar_İşten çıkarma_Türkiye.
Employees_Dismissal of_Turkey.
Cayma (Hukuk)_Türkiye.
Rescission (Law)_Turkey.
Sözleşmenin ihlali_Türkiye.
Breach of contract_Turkey.
1997
810 Daha iyi hizmet görme açısından katılmalı yönetim Adalı, Sacid YÖNETİM_İŞÇİ KATILIMI. 1986
811 Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Celâl Güzel’in konuşma, mesaj ve beyanatları   Education, higher_Cost effectiveness.
Universities and colleges_Turkey_Finance.
1989
812 Yeni stratejiler karşısında KOBİ’ler Çelik, Adnan KOBİ’ler
Yönetim
1997
813 Dünden bugüne tarihi İstanbul çarşıları   Kapalıçarşı (İstanbul, Türkiye).
Çarşılar - Türkiye - İstanbul.
İstanbul (Türkiye) - Tarih.
Kapalıçarşı (Istanbul, Turkey).
Bazaars (Markets) - Turkey - Istanbul.
Istanbul (Turkey) - History.
2018
814 Çığlık Fitzpatrick, Becca Teenage girls_Fiction
Good and evil_Fiction.
Paranormal fiction.
Angels_Fiction.
Fathers and daughters_Fiction.
Secrecy_Fiction.
Dating (Social customs)_Fiction.
Best friends_Fiction.
Friendship_Fiction.
High schools_Fiction.
Schools_Fiction.
2011
815 III. Milli Kültür Şurası : 03-05 Mart 2017   Social change_Turkey.
Culture_Turkey.
Turkey_Civilization_20th century.
2017
816 Kur’an-ı  Kerim ve Türkçe Meali : metinsiz Türkçe açıklaması Yazır, Elmalılı M. Hamdi Kur’an Meali 2016
817 Telafer folkloru Çolakoğlu, Rıza Folklore
Folklor
Telafer
2017
818 Son değişikliklerle Türk Ticaret Kanunu   Commercial law_Turkey.
Ticaret hukuku_Türkiye.
2012
819 Peyami Safa   Safa, Peyami, 1899-1961
Türk yazarları_Biyografi_20. yüzyıl
2015
820 Peyami Safa     2017
821 Asitane’nin son dervişi Mehmet Dede Kayseri, İhsan   2014
822 Doğumunun 90. yılında Erbakan sempozyumu   Erbakan, Necmettin, 1926-2011
Islam and Politics_Turkey
Islam and Politics
İslam ve Siyaset_Türkiye
İslam ve Siyaset
2017
823 Türkiye iklimlendirme sanayi sektör raporu, 2018   İklimlendirme endüstrisi_Türkiye.
Air conditioning industry_Turkey.
2018
824 Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Coşan, M.Es’ad. Hadis 2017
825 Şiirin Sultanları Pala, İskender Türk şiiri   2017
826 Okullarda yenilik yönetimi : inovasyon Birekul, Mehmet İnovasyon
Yenilik
Okullarda yenilik
2017
827 Ahmet Midhat Efendi   Authors, Turkish.
Yazarlar, Türk.
Ahmet Mithat, 1844-1912_Biography.
Ahmet Mithat, 1844-1912_Biyografi.
2012
828 Astronominin özeti ve göğün hareketlerinin esasları : Cevami ilm en-nucum ve usul el-harekat esmaviyye ; Astronomiye giriş = Şerhu’l-mülahhas fi ilmil-hey’e Farghani, Ahmad ibn Muhammad Astronomi
Astronomy_Early works to 1800.
Astronomy, Arab_Egypt.
Manuscripts, Arabic_Facsimiles._Turkey_Istanbul
2012
829 Mehmet Fuat Köprülü   Köprülü, Mehmet Fuat, 1890-1966.
Authors, Turkish.
Yazarlar, Türk.
2012
830 Türk sermaye piyasasında vergi harcamaları Öztürk, İlhami. Capital market.
Sermaye piyasası.
2012
831 Deprem mühendisliğine giriş ve depreme dayanıklı yapı tasarımı Celep, Zekai Deprem mühendisliği
Depreme dayanıklı yapı tasarımı
2017
832 Türk özel hukukunda güncel sorunlar ulusal sempozyumu bildiri kitabı 27-28 Nisan Çelik, Aytekin Türk özel hukuku 2018
833 Türk özel hukukunda güncel sorunlar ulusal sempozyumu bildiri kitabı 27-28 Nisan Çelik, Aytekin Türk özel hukuku 2018
834 Türk özel hukukunda güncel sorunlar ulusal sempozyumu bildiri kitabı 27-28 Nisan Çelik, Aytekin Türk özel hukuku 2018
835 Güzel sanatlar ve tasarım fakültesi resim bölümü akademisyenleri karma sergisi   Güzel sanatlar
Resim sergisi
2018
836 Güzel sanatlar ve tasarım fakültesi resim bölümü akademisyenleri karma sergisi   Güzel sanatlar
Resim sergisi
2018
837 Güzel sanatlar ve tasarım fakültesi resim bölümü akademisyenleri karma sergisi   Güzel sanatlar
Resim sergisi
2018
838 Betonarme yapılar semineri (2008)  :   bildiriler kitabı   Reinforced concrete construction
Betonarme yapı
2008
839 Betonarme yapılar semineri (2010)  :   bildiriler kitabı   Reinforced concrete construction
Betonarme yapı
2010
840 Betonarme yapılar semineri (2013)  :   bildiriler kitabı   Reinforced concrete construction
Betonarme yapı
2013
841 Konya’da asırlık bir çınar II Yardımcı, Saime İş adamları, Türk_Anılar
Yardımcı, Nazif, 1931-2005
Konyanın tanınmış Aileleri
2016
842 Istanbul and the Grand Bazaar Küçükerman, Önder İstanbul (Türkiye) _ Kapalıçarşı
Çarşılar _ Tarih _ Türkiye
2017
843 Ünilig sezon raporu 2017/18   Spor müsabakaları_Türkiye.
Üniversiteler ve yüksekokullar_Spor. 
[2018]
844 Hamid-i evvel külliyesi ve çevresi Haskan, Mehmet Nermi Istanbul (Turkey)_Buildings, structures, etc.
İstanbul (Türkiye)_Binalar, yapılar vb.
2018
845 Doğa harikası Doğanhisar : araştırma - derleme Koç, Yusuf Doğanhisar (Konya, Turkey)
Doğanhisar (Konya, Türkiye)
2017
846 On hafta sohbetleri 2 Şükrüoğlu, Murad Abdullah Dini sohbetler 2012
847 Asitane’nin son Mesnevi-Han’ı Sıdki Dede (1823-1933) Kayseri, İhsan   2016
848 Koyunoğlu Müzesi yeniden işlevlendirme projeleri  :   Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Doğan , Rabia Köse İzzet Koyunoğlu Kütüphane ve Müzesi (Konya, Türkiye) _ Koruma ve restorasyon
Müze mimarisi _ Türkiye _ Çizimler ve planlar
Müzeler _ Türkiye
İzzet Koyunoğlu Kütüphane ve Müzesi (Konya, Turkey) _ Conservation and restoration
Museum architecture _ Turkey _ Desings and plans
Museums _ Turkey
2015
849 Ayyıldızın altındaki kartal  :   Polonezköy Akova, Akgün Polonyalılar_Türkiye_Tarih.
Polonezköy (Istanbul, Türkiye)_Sosyal yaşam ve adetler.
Poles_Turkey_History.
Polonezköy (Istanbul, Turkey)_Social life and customs.
2014
850 Çepçevre : sosyalizm komünizm ve insanlık Kısakürek, Necip Fazıl Komünizm ve toplum
Communism and society
Komünizm
Communism
2017
851 Yargılama usulüne dair : Camiu’l-Fusuleyn Bedrettin, Şeyh Hanafites_Early works to 1800
Islamic law_Early works to 1800
2012
852 Yargılama usulüne dair : Camiu’l-Fusuleyn Bedrettin, Şeyh Hanafites_Early works to 1800
Islamic law_Early works to 1800
2012
853 Letaifu’l - İşarat Şerhi : et-Teshil Şerhu Letaifi’l - İşarat Bedreddin, Şeyh Lataif al-isharat_Criticism and interpretation.
Letaifu’l-işarat_Eleştiri ve yorum.
İslam hukuku_15. yüzyıl
Islamic law_15th century.
Islamic law_Early works to 1800.
İslam hukuku_1800’den önceki çalışmalar
2012
854 Letaifu’l - İşarat Şerhi : et-Teshil Şerhu Letaifi’l - İşarat Bedreddin, Şeyh Lataif al-isharat_Criticism and interpretation.
Letaifu’l-işarat_Eleştiri ve yorum.
İslam hukuku_15. yüzyıl
Islamic law_15th century.
Islamic law_Early works to 1800.
İslam hukuku_1800’den önceki çalışmalar
2012
855 Et-Teshil Şerhu Letaifi’l - İşarat Bedreddin, Şeyh Lataif al-isharat_Criticism and interpretation.
Letaifu’l-işarat_Eleştiri ve yorum.
İslam hukuku_15. yüzyıl
Islamic law_15th century.
Islamic law_Early works to 1800.
İslam hukuku_1800’den önceki çalışmalar
2012
856 III.  Uluslararası KOP Bölgesel kalkınma sempozyumu : 22-24 Ekim 2015 Aksaray   Ekonomi
Ekonomik kalkınma ve büyüme
Konya ovası projesi
2016
857 Fıkıh ekolleri arasındaki tartışmalı konuların incelikleri = Letaifu’l-İşarat fi Beyani’l-Mesaili’l- Hilafiyyat Bedrettin, Şeyh Islamic law, Early works to 1800
Islamic law, 15th century
Hanafites, Early works to 1800
Hanafites, 15th century
Islam_Doctrins
Manuscripts, Arabic, 16th century
2012
858 Letaifu’l-İşarat fi Beyani’l-Mesaili’l- Hilafiyyat Bedrettin, Şeyh Islamic law, Early works to 1800
Islamic law, 15th century
Hanafites, Early works to 1800
Hanafites, 15th century
Islam_Doctrins
Manuscripts, Arabic, 16th century
2012