Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü, Üniversite faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak planlanması ve yürütülmesi, bilginin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilmesini sağlamak, Üniversitenin belirlediği vizyon ve misyon doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmek amacıyla KTO Karatay Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince kurulmuştur.
Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü;
· Üniversitenin Mütevelli Heyeti, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu toplantı hazırlıklarının yapılması,
· Kararların yazılması, noter işlemlerinin yürütülmesi,
· Resmi katılım gösterilen protokollerin organize edilmesi,
· Üniversite ile yerli ve yabancı diğer kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiler ve gerçek kişiler arasında iletişimin tesis edilmesi konularında çalışmalarını yürütmektedir.

 

Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü Birimleri:

Arşiv ve Belge Yönetim Ofisi
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Özel Kalemler