Konya Hakkında

Konya ili, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde yer alan, etrafı Ankara, Eskişehir, Afyon, Isparta, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde ve Aksaray illeriyle çevrili Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ili ve en kalabalık yedinci şehridir. Konya’da 2014 verilerine göre 2.108.808 kişi yaşamaktadır. Konya Türkiye’nin merkezinde bulunmasından ötürü Ulaşım imkânları bakımından çok avantajlı bir konuma sahiptir. Konya ili ülkemizin ana ulaşımını sağlayan doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde uzanan karayolu bağlantıları ile önemli bir kavşak noktası halindedir. Yüksek Hızlı tren ve Havaalanı ile Konya’dan ülkemizin tüm şehirlerine modern ulaşım imkanı bulunmaktadır.

Sayısız tarih, kültür ve doğal zenginliklerine sahip olan Konya, adeta bir müze şehir hüviyetindedir. Konya’da, Anadolu Selçuklu devletine başkentlik yapması nedeniyle çok sayıda İslam eseri bulunmaktadır. Selçukludan kalma han, kervansaray, cami, medrese ve kümbetlerle yaşayan bir tarihin sahibi olan kentin bugün de dünya çapında tanınmasında ve ABD’den Kore’ye kadar geniş bir coğrafyadan turist çekerek inanç turizminde merkez olmasında, içinde Mevlana türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi önemli rol oynamaktadır. Dünyanın dört bir yanından çok sayıda turistin geldiği Mevlana Müzesi’ni 2010 yılı içerisinde 491 bin 560’ ı yabancı turist olmak üzere 1.670.651 kişi tarafından ziyaret edilerek Türkiye’nin en fazla ziyaret edilen müzelerinden birisi olmuştur. 01-17 Aralık tarihleri arasındaki Mevlana Haftası’nda gerçekleştirilen “Vuslat Törenleri” için dünyanın her yerinden Mevlana tutkunları Konya’ya gelmektedir.

 Üniversitemize adını veren Karatay Medresesi ise, Konya`da Anadolu Selçukluları devrinde,1251 yılında Selçuklu veziri Celaleddin Karatay tarafından inşa ettirilmiş olup, Anadolu Selçukluları devrinde kültür hayatında önemli bir yer tutan medrese aynı zamanda Mevlana Celaleddin Rumi döneminde dervişlerin buluşma yeri olarak görülmekte, Konya`da Alaeddin tepesinin eteğinde yer almaktadır. Dönemin bütün eğitim faaliyetlerinin yapıldığı medrese Anadolu Selçukluları’nın Vakıf Üniversitesi niteliğindeydi. Karatay Medresesi, 1914’e kadar altı yüz atmış üç (663) sene eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. Türk devlet geleneğinde devlet, doğrudan eğitim faaliyetleri içinde yer almamış, devlet adamları vakıflar kurmak suretiyle ve vakıflar aracılığıyla eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesine aracılık yapmıştır. Anadolu’da yaptırılan medreselerin tamamı vakıflar tarafından kurulmuş ve finanse edilmişlerdir. Selçuklular gerçek bir medeniyet olarak eğitim-öğretime büyük önem vermiştir. Ortaçağda kurulan Medrese XX. yüzyılın ilk çeyreğinde kısıtlı imkânlarla bile olsa Türkiye’ye, Türk-İslam medeniyetine hizmet eden en köklü eğitim kurumumuzdur. Bu seçkin eserin adını yeniden diriltmek ve ölümsüz hizmetleri sürdürmek, KTO Karatay Üniversitesi’nin görevi olacaktır.

Bu amaçla Karatay Medresesi’nin Karatay Üniversitesi’ne devri aslında eğitim-öğretim asli görevinin görev sahibine devri ve tarihimizle yeniden bir bağ kurmak anlamındadır. Bu durumda Karatay Üniversitesi’nin kuruluş tarihinin 1251 olarak kabul edilmesi de oldukça manidar olacak ve Anadolu Selçukluları’nın eserlerinin devamlılığı sağlanarak bir vefa örneği gösterilecektir. 

Daha fazla bilgi için tıklayınız...

Ekonomi

Konya Türkiye'nin orta noktasında sayıldığından Türkiye'nin bütün illeri ile kolayca ticaret yapabilmektedir. Konya sanayisi belli tür ürünlere dayalı olmayıp oldukça geniş bir sektörel alanda üretim yapmaktadır. Diğer bir ifade ile makine sanayisinden kimyaya, tekstilden otomotiv yedek parçaya, elektrik-elektronikten gıdaya, ambalajdan kağıt sanayine kadar oldukça değişik üretim alanlarında. faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla Konya'nın Türkiye'nin ticari faaliyetleri için etkisi büyüktür.

İş Olanakları

Konya, gelişmiş ve gelişmekte olan sanayi (üretim) ve hizmet alt yapısı ile Türkiye’de önemli istihdam merkezlerinden biridir. Üretim çeşitliliğinin fazla olması ve sanayi sitelerinin gelişmişliği iş piyasasını canlandırmakta ve yeni istihdam alanları oluşturmaktadır.

Yerleşim İmkanları

Konya çoğunluğu şehir merkezinde bulunan yurtlar ve studio daireler ile öğrenciler için ekonomik ve çok çeşitli yerleşim imkanlar sunmaktadır.

Sosyal İmkanlar

Dört üniversite ile genç nüfusa sahip olması, gelişmiş bir şehir olan Konya’nın canlı bir sosyal yaşama sahip olmasına katkı sağlamıştır. Modern alışveriş merkezleri, restoranlar, kafeler, sinema, tiyatro, spor ve müzik etkinlikleri gençleri beklemektedir.