·Düzey Belirleme Sınavı

a.

Kurslara kayıt yaptırmadan önce düzey belirleme sınavına girilir. Bu sınav sonucunda adayların dil düzeylerine uygun sınıflar açılır.

Bir sınıfın açılabilmesi için en az 5 adayın aynı düzeyde eğitim alabilmek üzere başvuruda bulunmuş olması gerekir. Aksi takdirde aday, düzeyine uygun bir sınıf açılana kadar bekler.

Dil düzeylerine uygun bir sınıf açılınca adaylarımız bilgilendirilmekte ve kursa davet edilmektedir.

b.

KTO KAR-DİL’de, kayıtlı olmayan, ancak Türkçe dil düzeylerini belgelendirmek isteyen öğrenciler için dışarıdan katılım sağlanarak dil düzeyi belirleme sınavı da yapılmaktadır.

Dil Düzey Belirleme Sınavları, haftanın her günü, saat 14.00’da başlar.

Dil Düzey Belirleme Sınavları ücretlidir. Bu sınav sonunda öğrencilere başarılı olmaları durumunda Dil Düzey Belgesi düzenlenmektedir.

Türkçe Yeterlilik Sınavı

KTO KAR-DİL’ de Türkçe eğitimi almayıp dil düzeyinin ileri seviyede (C1) olduğunu ispat etmek ve belgelendirmek isteyen Uluslararası öğrenciler, Türkçe Yeterlilik Sınavına girerler.

Türkçe Yeterlilik Sınavı her ayın ilk Çarşamba günü, saat 11.00’da başlar. Bu sınav sonunda en az 71 puan alan adaylara Türkçe Yeterlilik Belgesi (C1 Belgesi) düzenlenir.

Kur Sonu Sınavı

Kur sonu sınavlarında ölçülen dört temel beceriden herhangi ikisinden en az 15 puanın altında puan alan öğrenci ilgili kuru tekrar eder.

Öğrenci 4 beceriden birinden 15 puanın altında alır ise ilgili beceriden tekrar sınava tabi tutulur. Yapılan tek ders sınavından geçemeyen öğrenci takip ettiği kuru tekrar etmek zorundadır.


Not:

Türkçe Yeterlilik Sınavlarının yapıldığı günlerde Seviye Tespit  Sınavı yapılamamaktadır. Adaylarımızın Seviye Tespit Sınavı’na başvurmadan önce buna dikkat etmeleri rica olunur.


Seviye Tespit Sınavı ve Türkçe Yeterlilik Sınavı gün ve saat bilgileri ile ücret bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Sınav Adı Sınav Tarihi Belge Sınav Ücreti Uygulama Yılı Başvuru
Düzey Belirleme Sınavı Hafta içi her gün (Saat: 14.00)


-


-

Türkçe Yeterlilik Sınavı Her ayın ilk Çarşamba günü (Saat: 11.00) Türkçe Yeterlilik Belgesi 300 TL 2021-2022  Sınava Başvur

Türkçe Sertifika Sınavları’ nda uygulanan puanlama yöntemi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

AvrupaDilPortfolyosu (ADP) TürkçeDilYeterlilik Düzeyleri
Seviye ADP Karşılığı Puan Aralığı 0-100
Temel Düzey A1 0-25
A2 26-40
Orta Düzey B1 41-55
B2 56-70
İleri Düzey C1 71-100
AT -