·        Türkçe Düzey Belgesi

      Merkezimizde eğitim almamış olan öğrencilerin Türkçe dil düzeylerini resmi ve geçerli bir belge ile kayıt altına almaları amacı ile Türkçe Düzey Belirleme Sınavı yapılmaktadır. Bu sınavlarda öğrencilerin yalnızca Türkçe dil düzeyleri, dili kullanma yetenekleri ölçülmekte olup, adaya verilen belge adayın yalnızca hangi düzeyde Türkçe bildiğini belgelendirir. Türkçe dil yeterliliğini ifade etmez. Bu belge yalnızca, öğrencinin eğitime hangi düzeyden devam edebileceğine karar verilebilmesini sağlar. 


·        Türkçe Yeterlilik Belgesi

Merkezimizde A1 kurundan başlayarak C1 kuruna kadar eğitim alıp, C1 Türkçe Yeterlilik Sınavı’ nı başarıyla geçen adaylar, tüm Türkiye’de geçerli olan ve Türkçe seviyesini belirten kurs bitirme sertifikasını (Türkçe Yeterlilik Belgesi) almaya hak kazanır.

Türkçe Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu sürenin sonunda, merkezimizde daha önce sınava girerek belge almış ve süresi dolmuş öğrenciler dilerlerse yeniden ücret ödemek kaydı ile sınava girebilir ve belgelerini yenileyebilirler.


Merkezimizde, Üniversitemizin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSEM) ortaklığı ile Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı da düzenlenmektedir.


·        Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifikası

Bu sertifika programının amacı Türkiye genelinde ve yurt dışındaki Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile Türkçeyi ikinci dil olarak öğreten kurum ve kuruluşlarda, Türkçeyi anadili Türkçe olmayan bireylere örğetecek, Yabancılara Türkçe Öğretimi konusunda yeterli sayılabilecek bilgiye sahip "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreticisi" yetiştirmektir.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı hakkında daha fazla bilgi alabilmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz: