a. Yurt Dışı Başvurularda Ücret İade Koşulu

Vize başvurusu herhangi bir sebepten dolayı reddedilen öğrencilerin kaydı iptal edilir ve ücret iadesi yapılır. Öğrencinin Merkezimize geçerli bir mazeret sunmaması durumunda herhangi bir geri ödeme yapılmaz. Geçerli mazeretler;

1) Vize başvurusu reddi,
2) Hastalık,
3) Doğal afetler,
4) Terör saldırıları/savaş mağduriyeti vb. durumlar.

Yukarıdaki durumlardan herhangi biri söz konusu ise ve bu durum kanıtlanabildiyse ödenmiş olunan ilgili kur ücretinden Uluslararası Para Transfer Ücreti düşülerek kur ücretinin iadesi gerçekleştirilir.

b. Yurt İçi Başvurularda Ücret İade Koşulu

Öğrencinin geçerli bir mazeret bildirmesi üzerine ücret iadesi yapılabilir. Geçerli mazeretler;

1) İkamet alamamak,
2) Çeşitli sebeplerden dolayı ülkesine dönmek zorunda kalmak,
3) Hastalık vb. durumlar.

Yukarıdaki durumlardan herhangi biri gerçekleşir ve bu durum kanıtlanabilir ise, ödenmiş olunan ilgili kur ücretinden öğrencinin devam ettiği ders saat sayısı düşülerek öğrencinin ödemiş olduğu ücret yeniden hesaplanır ve ücret iadesi gerçekleştirilir.