a.  Yurt Dışı Başvurularında Kayıt İptali

Kabul/Davet Mektubu talebinde bulunup ilgili kur ücretini yatırmasına rağmen, Zamanında kursa başlamayan (en geç 1 hafta içerisinde) öğrencinin kaydı iptal edilir.

Ayrıca derslere devam etmeyen öğrencilerin kayıtları iptal edilir ve vizesinin iptali için Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bilgi verilir.

b. Yurt İçi Başvurularında Kayıt İptali

Merkezimize kayıt yaptırdıktan sonra 3 iş gününden fazla mazeretsiz olarak derslere devam etmeyen öğrencilerin kayıtları iptal edilir ve vizesinin iptali için Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bilgi verilir. 
YTB Burslusu öğrencilerden YTB’nin öngördüğü izin süreleri dışında Merkezimize haber vermeden ve Merkez Müdürlüğümüzden izin alamdan derslere 5 gün süre ile devam etmeyen öğrencilerin kaydı iptal edilir ve bu durum Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bilgi verilir.

Ayrıca sınıf içi veya sınıf dışında Türkiye Cumhuriyeti Anayasal bütünlüğüne, devlet düzenine ve yasalara aykırı suç teşkil edici davranışlarda bulunan öğrencilerin kayıtları iptal edilir ve kayıt iptal bilgisi Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bildirilir.