Sertifikalar


C1 kurunu başarıyla tamamlayan adaylar tüm Türkiye’de geçerli olan ve Türkçe seviyesini belirten kurs bitirme sertifikasını almaya hak kazanır.
Akademik Türkçe kurunu bitiren adaylar ise Türkçe seviyesini gösterir diploma almaya hak kazanır ve Türkiye’de bir üniversitede %100 Türkçe eğitim veren bir bölümde kolaylıkla üniversite hayatına başlayacak seviyede Türkçe öğrenmiş olur.   

Sınavlar

  • Seviye Tespit Sınavı

Kurslara kayıt yaptırmadan önce düzey belirleme sınavına girilir. Seviye Tespit Sınavı (STS) haftanın her günü saat 13.30’da başlar.
Seviye Tespit Sınavları ücretlidir. Bu sınav sonunda öğrencilere başarılı olmaları durumunda Dil Düzey Belgesi düzenlenmektedir.

  • Türkçe Yeterlilik Sınavı

Üniversitemizde, KTO KAR-DİL öğrencisi olmayanların Türkçe seviyelerini resmi ve geçerli bir belge ile kayıt altına almalarına imkân veren ücretli seviye tespit sınav imkânı da sunulmaktadır.  Bu sınavlar sonunda ise en az 60 puan alan adaylara Türkçe Yeterlilik Belgesi düzenlenir.


Kur Sonu Sınavları

Üniversitede okumaya devam edecek öğrencilerin bir kurda en fazla 3 kere ödevini yapmaması halinde kur sonu sınavından alacağı not 5 puan azaltılır.

Bu öğrenciler, bir kurda mazeretsiz şekilde 5 ders gününden fazla devamsızlık sergilediğinde beşinci günü aşan her bir gün için kur sonu sınavından alacakları nottan ikişer puan düşürülür.

Kur sonu sınavlarında ölçülen dört temel beceriden herhangi ikisinden en az 15 puanın altında puan alan öğrenci ilgili kuru tekrar eder. Öğrenci 4 beceriden birinden 15 puanın altında alır ise ilgili beceriden tekrar sınava tabi tutulur. Yapılan tek ders sınavından geçemeyen öğrenci takip ettiği kuru tekrar etmek zorundadır.

Seviye Tespit Sınavı ve Türkçe Yeterlilik Sınav gün-saatleri ile ücret ve geçerlilik süresi bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Sınav Adı Sınav Tarihi Belge Sınav Ücreti Uygulama Yılı Başvuru
Seviye Tespit Sınavı/STS Hafta içi her gün
(Saat: 13:30)
Dil Düzey Belgesi 50 TL 2019-2020 Sınava Başvur
Türkçe Yeterlilik Sınavı/TYS Hafta içi her gün
(Saat: 13:30)
Türkçe Yeterlilik Belgesi 300 TL 2019-2020 Sınava Başvur

Kur bitirme sınavlarında uygulanan puanlama yöntemi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:


Beceriler
En Yüksek Not En Düşük Not
Dinleme 25 15
Okuma 25 15
Karşılıklı Konuşma 15 9
Sözlü İfade 10 6
Yazılı İfade 25 15
TOPLAM 100 60