Okuma Yazma Dinleme Konuşma
Temel Düzey

A1-A2

Çeşitli ilanlar, kılavuzlar ve zaman çizelgeleri gibi kısa ve karmaşık olmayan ifadeleri kavrayabilir; genel bilgileri anlayabilirsiniz. Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilirsiniz. Teşekkür, rica ve özür amaçlı kısa ve kişisel mektuplar kaleme alabilirsiniz. Sıkça kullanılan, günlük dildeki kelimeleri ve konuşma sırasında size yöneltilen ifadeleri kavrayabilirsiniz. Genel konu ve durumlara ilişkin bilgi alışverişi gerçekleştirebilir, kısa ve yalın görüşmeler yapabilirsiniz.
Orta Düzey

B1-B2

Belirli fikirlerin savunulduğu, güncel konularla ilgili makaleleri ve çeşitli yazıları okuyabilir; güncel ve yalın edebi metinleri anlayabilirsiniz. Çeşitli konularda bakış açınızı destekleyen, bilgi sunup gerekçeler içeren makale ve raporlar yazabilirsiniz. Güncel nitelikli konuları içeren konuşma ve sunumları uzun da olsa anlayabilir, radyo ve televizyon haberlerini takip edebilirsiniz. Çeşitli sohbet ve tartışmalarda görüşlerimi sebepleriyle açıklayabilir; bu görüşmelerde belirleyici olabilirsiniz.
İleri Düzey

C1-AT

Çeşitli uzmanlık alanlarına yönelik makaleler ve edebi eserler gibi soyut, yapısal ve dil bilgisel açıdan karmaşık metinleri kolaylıkla anlayabilirsiniz. Akıcı metinler yazabilir, önemli noktaları ayrıntılı vurgulayabilir; uzmanlık gerektiren rapor ve makaleler kaleme alabilirsiniz. Yüz yüze veya telefondaki tüm konuşmaları rahatlıkla takip edebilir, bir takım aksan farklılıklarını seçebilirsiniz. Asla zorlanmadan, akademik konular dâhil, her türlü konuşma ve tartışmaya katılabilir; deyimler ve konuşma diline ait kullanımlarla kendinizi ifade edebilirsiniz.

- Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri
ADP Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri
Seviye ADP Karşılığı Puan Aralığı 0-100
Temel Düzey A1 0-25
A2 26-40
Orta Düzey B1 41-55
B2 56-70
İleri Düzey C1 71-100
AT -