KTO KAR-DİL’de dil öğretimi, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metninde belirtilen 4 temel dil becerisinin (Okuma-Dinleme-Yazma-Konuşma) eşit ağırlıklı olarak geliştirilmesine ve kazandırılmasına dayalıdır.

Türkçe öğretimi etkinlikleri, modern ve ferah sınıflarda gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin hem temel Türkçe, hem de akademik Türkçe ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde hazırlanan eğitim-öğretim müfredatımız, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin eğitim programları arasındaki en yoğun programlardan biridir.

Türkçe öğretimi, 6 kurda toplamda 1160 saat olarak uygulanmaktadır. Ücretli öğrencilerimiz, ücretini ödemeleri durumunda Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı  öğrencileri için düzenlenen akademik Türkçe eğitimine katılabilir.

Öğretim programı sonunda öğrencilerimiz, öğrenim dili %100 Türkçe olan üniversite programlarında öğrenim görecek düzeye ulaşır.

Üniversitemizin akademik takvimine bağlı olarak başlayan eğitim programları, bir sonraki yılın Haziran-Temmuz aylarında sona erer. A2 veya B1 kurunun sonunda 1 haftalık "Dönem Arası" verilmektedir. Dönem arası ve resmi tatiller dışında eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak hafta içi her gün 09:00-18:00 saatleri arasında gerçekleştirilir. 

Not:

a. Eğitimine üniversitemizde dil bölümü okuyacak şekilde devam edecek öğrenciler, Türkçe hazırlık eğitimleri boyunca en fazla 1 kez kur tekrarı hakkına sahiptir. Daha fazlası söz konusu olduğunda eğitim takvimi, akademik dönem başında öğrencilerin bölümlerindeki eğitimlerine başlamalarına engel teşkil etmektedir.

b. İki veya daha fazla kez kur tekrar etmek zorunda kalan öğrencinin KTO KAR-DİL’de almakta olduğu bursu kesilir; öğrencinin bölümde alacağı eğitime ilişkin bursu devam eder.