KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü, personel memnuniyet anketlerinin hazırlanması, dağıtılması, toplanması, sonuçlarının raporlanması gibi faaliyetlerin yanında kimlik kartı kaybeden öğrencilerin dilekçe ve gazete ilanlarının takibi, aile durum bilgilerinin değişmesi gibi alanlarda çalışmaktadır.