Üniversitenin açtığı ve aleyhine açılan idari ve adli davaları takip etmek, hukuki mütalaa vermek, sözleşme ve protokolleri incelemek, Rektörlük tarafından açılan akademik personel ve öğrenci disiplin soruşturmalarını takip etmek, bilgi edinme ve talep başvurularını değerlendirmek, BİMER başvurularını cevaplamak, tüm sözleşme ve protokolleri takip etmek gibi alanlarda faaliyetler yürütmektedir.