“Uluslararası Karatay İslam İktisadı ve Finans Söyleşileri” serilerinin dördüncüsü, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü tarafından gerçekleştirildi. Programda, İslami finansal kurumlar için hayati öneme sahip olan İslam hukuku konusu ele alındı.

Alanında uluslararası tecrübeye sahip katılımcılarla yapılan söyleşi serisinin dördüncüsünde, program konuğu Malezya İslam Bilimleri Üniversitesi İktisat Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Zurina Binti Shafi oldu. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Kamola Bayram’ın üstlendiği programda, İslami finans kuruluşları için hayati önem taşıyan İslam hukuku konusuna odaklanıldı ve Malezya’nın İslami yönetişimi ve denetimine ilişkin uygulamalarının merceğinden, dünya çapındaki gelişmeler ve uygulamalar incelendi.

Programda yönetişim ve denetim konusunda Malezya örneğinden yola çıkılarak tüm dünyadaki uygulamalar ve gelişmeler incelendi.  İslami yönetişim ve denetim uygulamalarının finansal kuruluşların ötesinde diğer kurumlara da dahil edildiğini vurgulayan Prof. Shafi, uygulayıcılar arasında dil ve bilgi birliği ihtiyacına dikkat çekti. Programda, Malezya ve diğer ülkelerdeki kurumlar tarafından belirlenen uyumluluk düzenlemeleri ve yönergelerine vurgu yapıldı. Söyleşide ayrıca uygulamaların paylaşımı, karşılıklı paylaşım fonksiyonları ve filtreleme süreçleri ele alındı.

İslam iktisadı ve finans hakkında alanın çeşitli yönlerini değerlendirmek için akademisyenleri, uzmanları ve uygulayıcıları bir araya getiren ve İslami finans ilkelerinin küresel bağlamda uygulanmasının daha iyi anlaşılmasını teşvik eden “Uluslararası Karatay İslam İktisadı ve Finans Söyleşileri”, serisinin dördüncüsüne https://www.youtube.com/watch?v=3ktDl47PrH4 linkinden ulaşılabilmektedir.


15 Mayıs 2023


Uluslararası Karatay İslam İktisadı ve Finans Söyleşileri’nin Dördüncüsü Gerçekleştirildi Uluslararası Karatay İslam İktisadı ve Finans Söyleşileri’nin Dördüncüsü Gerçekleştirildi

Anasayfa