Yaşadığımız toprakların temelinde, atalarımızın İslam ve medeniyetimizi geliştirmek için giriştikleri büyük mücadeleler yatmaktadır. Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Akademik Kültür Topluluğu tarafından ahiliğin kadim temsilcilerinden “Ahiliğin Büyük Şeyhi; Şıhabeddin Sühreverdî” konulu söyleşi düzenlendi. KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Akdağ’ın moderatörlüğündeki etkinliğe, Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir katıldı.

Konya milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir, "Ahilik teşkilatının temel kaynakları fütüvvetnamelerdir. Fütüvvetnamelerin çoğu Anadolu'dadır. Fütüvvet "gençlik" demektir. Ahi demek, faydalı olan, medeniyet değerleriyle daima irtibatını devam ettiren, bayrağına ve milletine sahip çıkan demektir" dedi.

Programın moderatörü Doç. Dr. Ömer Akdağ ise şunları söyledi: “Türk milleti sadece Müslüman değil, İslam’ı temsil mevkiindedir aynı zamanda. İslam’ı temsilde ise dirilişi hızlandırmak gerekir. Medeniyet değerlerimizle temas halinde olmamız önemli. Fütüvvet anlayışının kurucusu Şıhabeddin Sühreverdi’nin düşünce yapısının özü, Peygamber Efendimizin izidir.”

KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan’ın da katıldığı program, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.


27 Aralık 2017Anasayfa