DERS - PROGRAM YETERLİLİK İLİŞKİLERİ

DERS

PY A

PY B

PY C

PY D

PY E

PY F

PY G

PY H

PY I

PY J

PY K

PY L

PY M

PY N

HÜCRE YAPISI

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

5

4

2

2

HÜCRELER ARASI ETKİLEŞİM

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

5

4

2

2

GENOM VE KALITIM

1

1

1

1

4

1

2

2

1

2

5

4

2

2

KIKIRDAK, KEMİK VE BAĞ DOKULARI

1

1

1

1

4

1

2

2

1

2

5

4

2

2

KANITA DAYALI TIP VE ETİK

1

2

1

1

4

1

2

3

2

2

5

4

2

2

HAREKET SİSTEMİ

1

2

1

1

4

1

2

3

2

2

5

4

2

2

SİNİR SİSTEMİ VE DUYU ORGANLARI

1

2

1

1

4

1

2

3

2

2

5

4

2

2

DOLAŞIM/SOLUNUM SİSTEMİ

1

2

3

1

4

1

2

4

2

2

5

4

2

2

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA 

1

2

3

1

4

1

2

4

2

2

5

4

2

2

ÜREME/BOŞALTIM VE ENDOKRİN SİSTEM 

1

2

3

1

4

1

2

4

2

2

5

4

2

2

HALK SAĞLIĞI, HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ VE NEOPLAZİ 

3

3

4

2

2

3

2

2

3

3

2

3

4

4

HASTALIKLARIN MİKROBİYOLOJİK TEMELİ VE ENFEKSİYON 

3

2

1

3

2

4

2

1

3

3

2

3

3

2

KARDİYOPULMONER SİSTEM VE HALK SAĞLIĞI 

3

3

5

3

2

4

2

3

3

3

2

3

4

4

HALK SAĞLIĞI, HEMATOLOJİ, ACİL 

3

3

5

4

2

4

2

5

3

3

2

3

4

4

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM, ENDOKRİNOLOJİ, OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİ 

3

3

5

4

2

4

2

2

3

3

2

3

3

4

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ- ÜROGENİTAL SİSTEM VE HALK SAĞLIĞI 

3

3

5

4

2

4

2

5

3

3

2

3

4

4

 

* İlişki düzeyleri 1 (en düşük) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

 

COURSE - PROGRAM QUALIFICATION RELATIONS                            
LESSON PY A PY B PY C PY D PY E PY F PY G PY H PY I PY J PY K PY L PY M PY N
STRUCTURE OF CELLS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 4 2 2
İNTRACELLULAR İNTERACTİON 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 4 2 2
GENOM AND İNHERETENCE 1 1 1 1 4 1 2 2 1 2 5 4 2 2
CARTİLAGE, BONE AND CONNECTİVE TİSSUE 1 1 1 1 4 1 2 2 1 2 5 4 2 2
EVİDENCE BASED MEDİCİNE 1 2 1 1 4 1 2 3 2 2 5 4 2 2
MOTİON SYSTEM 1 2 1 1 4 1 2 3 2 2 5 4 2 2
NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS 1 2 1 1 4 1 2 3 2 2 5 4 2 2
CİRCULATİNG AND RESPİRATORY SYSTEMS 1 2 3 1 4 1 2 4 2 2 5 4 2 2
DİGESTİVE SYSTEM AND METABOLİSM 1 2 3 1 4 1 2 4 2 2 5 4 2 2
REPRODUCTİON, ENDOCRİNE, EXCRETORY SYSTEM 1 2 3 1 4 1 2 4 2 2 5 4 2 2
PUBLİC HEALTH, BIOLOGICAL BASIS AND NEOPLASIA OF DISEASES 3 3 4 2 2 3 2 2 3 3 2 3 4 4
MİCROBİOLOGİCAL BASİS AND İNFECTİON OF DİSEASES 3 2 1 3 2 4 2 1 3 3 2 3 3 2
CARDİOPULMONARY SYSTEM AND PUBLİC HEALTH 3 3 5 3 2 4 2 3 3 3 2 3 4 4
PUBLİC HEALTH, HEMATOLOGY, EMERGENCY 3 3 5 4 2 4 2 5 3 3 2 3 4 4
GASTROİNTESTİNAL SYSTEM, ENDOCRİNOLOGY, OBSTETRİC AND GYNECOLOGY 3 3 5 4 2 4 2 2 3 3 2 3 3 4
CENTRAL NERVOUS SYSTEM, UROGENİTAL SYSTEM AND PUBLİC HEALTH  3 3 5 4 2 4 2 5 3 3 2 3 4 4

                           

1: Low Level Contribution   5 : High Level Contribution