KTO Karatay Üniversitesi Yatay Geçiş Yönetmeliği Koşulları uygulanmaktadır. Programa yatay geçiş yoluyla gelen veya daha önce başka üniversitelerde öğrenim görmüş olan öğrenciler, bu kurumlarda alıp başarılı oldukları derslerden yönetim kurulunca karara bağlanır.

 

KTO Karatay University Horizontal Transfer Regulations are applied. Students who come to the program through horizontal transfer or who have studied at other universities before, are taken to the management board from the courses they have taken and succeeded in these institutions.