Fakültemize kurumlararası ya da kurum içi yatay geçiş veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin önceki formal (örgün) öğrenimlerinin tanınması, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır.

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Recognition of previous education of the students who register the Faculty of Law via undergraduate transfer or vertical transfer is regulated according to provisions of ‘Directive Related Doing a Transition, Double Major, Minor Among Associate Degree and Undergraduate Programs at Higher Education Institutions and Doing Credit Transfer at Interacademic Degree.’