Öğrencinin Entegre dersten başarısı ders kurulundan ve/veya stajdan A, A-, B+, B, B-, C+, C ve S notlarından birini alan öğrenci o dersi, ders kurulunu ve/veya stajı başarmış sayılır. Geçme puanı altmıştır. Dönem boyunca devam eden derslerde başarı puanı, kurul sonu sınavları puan ortalamasının %60’ı ile dönem sonu final veya bütünleme sınav puanının % 40’ının toplamına eşittir. 

 

MEASUREMENT AND EVALUATION PRINCIPLES:

The student who has taken one of the grades A-, B +, B-, B-, C +, C and S grades, course board and / or internship is considered to have accomplished the student's integrated achievement success course and / or internship. The passing score is sixty. In the courses continuing throughout the semester, the achievement score equals 60% of the average score of the final exams and 40% of the final or final exam score at the end of the semester.