Fakültemize sunulacak sağlık raporlarının kabulüne yönelik usul ve esaslara ilişkin alınan Fakülte Yönetim Kurulu kararımız Üniversitemiz senatosunda kabul edilmiş olup aşağıda paylaşılmıştır.

 Sağlık Raporlarının Kabulüne Yönelik Usul ve Esaslar

- Öğrencilerin sağlık sorunları için teslim edecekleri sağlık raporlarının en az 3 günü kapsaması gerekmektedir, 3 günden daha az süreli sağlık raporları kabul edilmeyecektir,

- Öğrencilerin sağlık sorunları için teslim edecekleri sağlık raporları en az 2 hekim imzalı (ilgili hekim ve başhekim onayı) olmalıdır,

-Öğrencinin ameliyat geçirmesi, hastaneye yatmasını gerektirecek nitelikte ciddi bir rahatsızlığının bulunması durumu hariç, sadece sınav dönemini kapsayan raporlar kabul edilmeyecektir,

- Sağlık raporu alan Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3 öğrencilerin izinli olarak geçirdiği süre ile devamsızlık haklarının toplamının, her bir ders kurulunda bulunan toplam teorik/pratik ders saati süresinin %60’ını geçmesi halinde öğrenci devamsızlıktan kalmış sayılacaktır,

- Sağlık raporu alan Dönem 4 ve Dönem 5 öğrenciler inizinli olarak geçirdiği süre ile devamsızlık haklarının toplamının, her bir staj süresinin (bu süreye sınav günleri dahil edilmeyecektir) %60’ını geçmesi halinde öğrenci devamsızlıktan kalmış sayılacaktır,

- Sağlık raporlarının Dekanlığa teslimi sağlık raporunun sona erdiği tarihten itibaren 3(üç) iş günü içinde yapılacaktır, daha geç teslim edilen raporlar kabul edilmeyecektir,

-Öğrencinin yukarıda belirtilen hususlar dışındahaklı ve geçerli nedenlerle yapılan ders, uygulama ve sınavlara katılamaması durumunda, Dekanlığa sunulan mazeretlerin kabulüne Fakülte Yönetim Kurulu karar verecektir.


24 Şubat 2022