2021–2022 Eğitim-Öğretim yılında intörnlük eğitimi alacak öğrencilerimizin sigorta giriş işlemlerinin tamamlanabilmesi aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Müstehaklık Belgesi

- Sağlık Yardım Beyan veTaahhütnamesi

- İntörnlük Eğitimi Taahhütnamesi

Not: Müstehaklık sorgulaması e-devlet üzerinden yapılmakta olup ‘Provizyon verilememiştir’ uyarısı çıkan öğrencilerin Müstehaklık sorgulaması için Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden müstehaklık belgesi almaları gerekmektedir.

 

Tıp Fakültesi Dekanlığı


04 Haziran 2021