Mazereti sebebiyle sağlık raporu alan öğrencilerimizin aynı gün içerisinde ilgili Dönem Koordinatörlerine raporlu oldukları bilgisini iletmesi, rapor tarihi bitiminden itibaren ilk iş günü içerisinde Dekanlığımıza dilekçe ile teslim edilmesi hususunda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Süresi içerisinde teslim edilmeyen raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tıp Fakültesi Dekanlığı


05 Nisan 2021