Sevgili öğrencilerimiz Fakültemiz Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ nin aşağıda 13. maddesi gereğince;

MADDE 13– (1) Öğrencilerin derslere devamşartlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) DönemI, II ve III’te yer alan her bir ders kurulunun sınavına girebilmekiçin, o ders kurulunda yer alan teorik derslerin %70’ine, pratik uygulamaların %80’ine katılmaları zorunludur.

b) DönemIV ve V’ te her staj için, teorik derslerin %70’ine, pratik derslerin %80’ine, Dönem VI’da ise her bir staj süresinin %80’ine devamları zorunludur.

c) Pratik ve/veya teorik derslerden devamsızlık sınırlarını aşan öğrenciler, ilgili kurul sonu sınavına giremezler.

ç) Yıl sonu toplam pratik ve/veya teorik derslerin devamsızlık sınırlarını aşan öğrenciler final veya bütünleme sınavlarına giremezler.

(2)Devamın denetimi Dekanlıkça uygun görülen bir yöntemle yapılır.

İfadeleri bulunmasına karşın pandemi nedeniyle yapılan devamsızlıklar konusunda esnek davranılmış, pratik derslerinde devamsızlık sınırını aşan öğrenciler de kurul sonu, final, bütünleme sınavlarına dahil edilmiştir. Ancak ülkemizin içerisinde olduğu normalleşme adımları çerçevesinde ilgili maddede bulunan tüm şartlarla ilgili esnek davranılmayacak olup, pratik dersleri henüz başlamamış olan kurullardan itibaren devamsızlık sınırını aşan öğrenciler bu sınavlara alınmayacaktır.

Tıp Fakültesi Dekanlığı


İlgili dosya için tıklayınız
05 Mart 2021