Sevgili öğrenciler,

Bilindiği gibi Dönem 1-2-3 teorik dersler Hibrit usulü anlatılacaktır. Pratikler ise yüz yüze olacaktır. Bu karar öğrencilerimizin daha iyi yetişmesi için alınmış olup, Dönem 4 öğrencilerin ise teorikleri online / staj pratikleri yüz yüze uygulanacaktır. Bu uygulamalar,Fakülte Yönetim Kurulu ve Üniversite Senato’sundan geçerek karara bağlanmıştır. Durum böyle olunca Dönem 1-2-3 öğrencileri için Hibrit yöntemine karar verilmiş olup, canlı dinlemek durumunda karar kılmış öğrenciler için yurt bağlantısını Üniversitemiz KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Yurdu ile temas kurulması uygun olacaktır.

Hibrit eğitim sisteminin olmasına rağmen bu sınıflardan online tarafını tercih edenlerin ancak pratik dönemlerinde yurt bağlantısı söz konusu olduğundan, o dönemde adı geçen yurt ile irtibat kurulması uygun olacaktır. Yurt kapasitesinin dolması durumunda yurt yönetimi alternatif fikirlerini sunacaktır. Yurt ve barınma problemlerini çözmek Dekanlığımızın sorumluluğu altında olmadığını ifade ederek siz öğrencilerimize yardımcı olmak amacıyla bu bilgilendirme yapılmıştır.


18 Eylül 2020