Sevgili öğrenciler, geleceğin değerli hekimleri, 2020-2021 eğitim öğretim yılımız Türkiye ve Dünya’yı ilgilendiren önemli bir sağlık probleminin olumsuz bir takım etkileri ile başlıyor. Fakat Üniversitemiz Dünya’da ve tüm ülkeleri etkileyen Koronavirüs pandemisinin olumsuz etkilerini en aza indirebilmek ve öğrencilerimizin eğitimlerinin aksamaması için gerekli tedbirleri almış bulunmaktadır. Üniversitemiz diğer pek çok üniversitelerde de uygulanan online eğitimi vermeye devam edecektir. Bunun yanında; diğer üniversitelerden farklı olarak hibrid modelini benimsemiş bulunuyoruz. Bu modelde derslerle ilgili online eğitim devam ederken yüz-yüze eğitime de devam etmek istiyoruz. Bu durumda prensip olarak devam mecburiyeti istemeyeceğimizi bildirmek isteriz.  Pratik ve uygulamalı eğitim gerektiren durumlarla ilgili her bir sınıf için duyurular yapılmıştır.

     2020-2021 eğitim ve öğretim yılında KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültemizi tercih eden öğrencilerimize bir takım bilgileri burada vermek isterim. Tıp eğitimini Temel Tıp ve Klinik Tıp olarak ana hatları itibariyle ikiye ayırabiliriz. Temel Tıp Eğitiminde, tıp öğrencilerinin Klinik Tıp eğitimine hazırlayan bilgiler verilir. İyi bir temel tıp eğitimi alınmadan klinik bilimlerde başarılı olmak mümkün değildir. Tıp Fakültemiz bu konuda gereken eğitim ve öğretim tedbirlerini almıştır. Hasta Takip Laboratuvarı, Tıbbi Beceri Laboratuvarı, Hijyen Eğitim Laboratuvarı, Anatomi Maket Laboratuvarı- Anatomi Diseksiyon Laboratuvarı, Histoloji-Patoloji Laboratuvarı, Multidisipliner Laboratuvarı (Biyokimya-Biyoloji-Fizyoloji-Mikrobiyoloji) modern tıp eğitimi için gerekli tüm imkanlara sahiptir. Bu konuda emsali Tıp Fakültelerinin çoğundan daha ileri durumdadır. Temel Tıp Eğitimini alan öğrencilerimiz klinik eğitimlerini, pratik uygulamalarını afiliye olduğumuz Konya Medicana Hastanemizde alacaklardır.

     Dekanlığımız gerekli gördüğü takdirde şehrimizde bulunan ve pratik eğitim için uygun olan hastanelerde de eğitim sürdürmeyi planlamaktadır. KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesine yeni başlayan öğrencilerimizi, bu isabetli tercihlerinden dolayı kutluyorum.

     Burada tüm öğrencilerimize önemli bir hususu belirtmek isterim. İyi bir hekim olmanın, olmazsa olmaz birtakım şartları vardır. Bunlar insan sevgisi, insana hizmetten zevk alma, fedakarlık, çalışmaktan bıkmamak, çok çalışmak, çok çalışmak ve çok çalışmaktır. Çalışmayı sevmeyen, fedakar olmayan iyi ve başarılı bir hekim olamaz. Dersleri günü gününe aksatmadan çalışmanın da başarının önemli anahtarı olduğunu hatırlatmak isterim.

     Yeni eğitim öğretim yılında her sınıftan öğrencilerimizle yakın diyalog içerisinde olacağımızı ve sizlerin karşılaşabileceğiniz muhtemel sıkıntıları çözebilmek için kapımız sizlere sonuna kadar açık olduğunu belirtmek isterim.  Yeni eğitim ve öğretim yılımızın başlaması münasebetiyle hepinize başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmenizi dileyerek gözlerinizden öpüyorum. 

 

Prof. Dr. Ümran ÇALIŞKAN
KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı