Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
18.07.2022-15.08.2022 Online Başvuru Kabulü
16-19.08.2022 Başvuruların Değerlendirilmesi
22.08.2022 Yatay Geçiş Başvurularında Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Web Sitesinde İlanı
23-25.08.2022 Yatay Geçiş Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıtları
26.08.2022 Yedek Listeden Kazananların Kayıt Tarihi

Online Başvuru Linki: https://obs.karatay.edu.tr/oibs/hoa_app/
Adayların online başvuru yaptıktan sonra belge asıllarını üniversitemize getirmelerine gerek duyulmamaktadır. Adayların yatay geçiş başvurusunun kabul edilmesi halinde istenilen belgelerin asıllarını kayıt esnasında ibraz etmeleri zorunludur.

Online başvurunun dikkate alınabilmesi için istenilen belgelerin eksiksiz ve görüntülenebilir şekilde sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Aksi taktirde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

* Eksik/hatalı başvurular işleme alınmayacaktır.

* Hiçbir durumda yatay geçiş başvuru ücreti iade edilmez.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1. Öğrenci belgesi (Islak imzalı / e- imzalı)
2. Disiplin cezası durumunu gösterir belge.
3. Not dökümü (transkript) (Islak imzalı / e- imzalı)
4. Hazırlık sınıfı zorunlu olan programlarda; hazırlık okuduğuna dair belge -varsa- Üniversitemizce ve Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen İngilizce sınav sonucunu gösterir belge.
5. Ders içeriği (Islak imzalı) veya ilgili web linki
6. ÖSYS Kazandı ve YKS Sonuç Belgelerinin internet çıktısı.
7. İbraz edilen belgelerin herhangi birinde Ek Madde-1 kapsamında daha önce yatay geçiş yapılmadığına ilişkin ibarenin yer alması (Merkezi yerleştirme puanı ile yapılan başvurularda)
8. Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair belge (bu belge yatay geçişi kabul edilen öğrencilerden kayıt esnasında alınacaktır).
9. Sağlık raporu (Pilotaj bölümü ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü için zorunludur) Sağlık raporunun Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruşlarından alınması gerekmektedir. Sağlık kuruluşlarının listesine linkten ulaşabilirsiniz. http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/saglik_birimi/yetkili_saglik_kuruluslari.pdf
10.Adli sicil kaydı belgesi (Pilotaj bölümü ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü için zorunludur)
11. Başvuru Ücreti:250 TL.
(Alıcı İsmi: KTO Karatay Üniversitesi, IBAN: TR93 0001 2001 3240 0016 1000 13)

KOŞULLAR
1. Genel not ortalamasına göre yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınmış yükseköğretim kurumları arasında yapılır.
2. Yatay geçişler, her akademik yılda Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde yapılır.
3. Yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olup, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalaması 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2,29 olanlar, Üniversitenin eşdeğer bir programına yatay geçiş için başvuruda bulunabilirler. (Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.)
4. KKTC dahil yurt dışındaki üniversitelerin birisinden yatay geçişlerde ilgili programın her bir sınıfına yatay geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o sınıfın yurt dışı yatay geçiş kontenjanının yüzde 15’ini aşamaz.
5. KTO Karatay Üniversitesi’nde lisans programları için zorunlu hazırlık sınıfı bulunan ve en az %30 oranında İngilizce eğitim verilen programlara yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin üniversitece düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmaları gerekmektedir.  Aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler durumlarını belgelemek şartıyla zorunlu hazırlık sınıfından muaf olurlar.

a) Senatonun eşdeğerliğini kabul ettiği ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarına ait başarı belgesi olanlar,
b) ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilen ve son iki yılda TOEFL iBT84, Cambridge CAE (B), PTE Akademik 71 puan ve üzeri alanlar,
c) Son üç akademik yıl içinde KTO-Karatay Üniversitesi veya başka bir üniversitede kazanılan bölümün yabancı dilinde hazırlık sınıfından muaf tutulmuş olanlar,
6. Eksik belge ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez.
KTO Karatay Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız. https://karatay.edu.tr/OgrenciIsleri/255.html

YATAY GEÇİŞ BURS/İNDİRİM OLANAKLARI
Burs Başvuru Linki: https://bursbasvuru.karatay.edu.tr/

Yatay Geçiş Bursu: Yatay geçiş yapan öğrencinin, genel not ortalamasının 2.00 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %50 indirimli taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %50 indirim; genel not ortalamasının 2.50 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %75 indirimli/burslu taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde ise %75 indirim verilir.

Kurum içi yatay geçiş yapacak öğrencinin genel not ortalamasının 3.00 ya da üzeri olması  ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki burslu taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %100; genel not ortalamasının 2.50 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %75 indirimli taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde ise %75 indirim, genel not ortalamasının 2.00 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %50 indirimli taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %50 indirim verilir.

Hazırlık programı zorunlu olan bölümlerde hazırlık programından başarı şartı aranır, isteğe bağlı hazırlık programı olan bölümlerde ise başarı şartı aranmaz. Akademik yılı bahar döneminde henüz hazırlık programı tamamlanmamış ise, başarı şartı aranmaz.

Konya Ticaret Odası Destek Bursu
 Konya Ticaret Odası, üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin YKS, DGS, yatay geçiş ve uluslararası öğrenci kontenjanı ile ön lisans veya lisans programına kayıt yaptırmaları halinde %15 oranında destek bursu sağlanır.

-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsalarının Üniversitemiz ile protokol yapmaları şartı ile, üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin YKS, DGS, yatay geçiş ve uluslararası öğrenci kontenjanı ile ön lisans veya lisans programına kayıt yaptırmaları halinde %15 oranında destek bursu sağlanır. Başvuru kayıt esnasında yapılır.

Kardeş Bursu: Üniversitemizde öğrenim gören (ön lisans, lisans ve lisansüstü) kardeşlere uygulanan burstur. Kardeşlerden birinin burslu veya indirimli olması halinde diğer kardeşe/kardeşlere %5, kardeşlerin burslu olmaması durumunda ayrı ayrı %10 burs sağlanır. Başvuru kayıt esnasında yapılır.

Şehit ve Gazi Bursu: Şehit veya gazi olmuş Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu ve devlet görevlilerinin çocuklarına, Üniversitemize kayıt hakkı kazandıkları takdirde ÖSYM başarı sıralamaları dikkate alınarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kontenjan dâhilinde burs sağlanır. Kontenjan kalması halinde, lisansüstü öğrenciler, dikey geçiş ve yatay geçiş ile kayıt yaptıran şehit ve gazi çocukları da bu burstan yararlandırılır. Başvurular, kayıt esnasında şehit/gazi çocuğu olduğunu gösterir belge ile yapılır.

Engelli Bursu: Engelli öğrencilerin, engellerini bildirmeleri halinde engel oranları dikkate alınarak;

  1. Engel oranı 40-50 arası %25,
  2. Engel oranı 51-60 arası %40
  3. Engel oranı 61 ve üzeri ise %50 burs verilir.

Başvuru kayıt esnasında yapılır.

2022 - 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
YURT İÇİ-YURT DIŞI NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
    2. sınıf 3.sınıf 4.sınıf 5.sınıf
  Kontenjan Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı  Yurt İçi Yurt Dışı  Yurt İçi Yurt Dışı
Hukuk Fakültesi 165 32 16 32 16        
Tıp Fakültesi 54 24 12 24 12 24 12 24 12
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme 30 16 8 16 8        
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 40 16 8 16 8        
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) 20 2              
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 30 16 8 16 8        
Enerji Yönetimi 30 16 8 16 8        
İslam İktisadı ve Finans 30 16 8 16 8        
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmet 50 16 8 16 8        
Psikoloji 70 24 12 24 12        
Sosyoloji 25 16 8 16 8        
Tarih 30 16 8 16 8        
İletişim ve Tasarımı 35 16 8 16 8        
Yabancı Diller Yüksekokulu
Arapça Mütercim ve Tercümanlık 30 16 8 16 8        
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 60 24 12 24 12        
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 45 16 8 16 8        
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 35 16 8 16 8        
Mekatronik Mühendisliği 30 16 8 16 8        
Makine Mühendisliği 30 16 8 16 8        
İnşaat Mühendisliği 25 16 8 16 8        
Endüstri Mühendisliği 30 16 8 16 8        
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık 60 24 12 24 12        
Mimarlık 35 16 8 16 8        
Grafik Tasarımı 35 16 8 16 8        
Geleneksel Türk Sanatları 20 16 8 16 8        
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Hemşirelik 75 24 12 24 12        
Çocuk Gelişimi 60 24 12 24 12        
Odyoloji 40 16 8 16 8        
Ebelik 55 24 12 24 12        
Beslenme ve Diyetetik 65 24 12 24 12        
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 50 16 8 16 8        
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Fizyoterapi 70 24 12            
Çocuk Gelişimi 60 24 12            
Anestezi 70 24 12            
Optisyenlik 40 16 8            
Diyaliz 50 16 8            
İlk ve Acil Yardım 60 24 12            
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 60 24 12            
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Pilotaj 33 16 8 16 8        
Adalet Meslek Yüksekokulu 70 24 12            
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu                  
Dış Ticaret 45 16 8            
Mekatronik 50 16 8            
Bilgisayar Programcılığı 50 16 8            
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 40 16 8            
2022-2023 Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Kontenjanları
  1.sınıf 2.sınıf 3.sınıf 4.sınıf
Hukuk Fakültesi 50 50 50 50
Tıp Fakültesi 16 16 16 16
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme 9 9 9 9
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 12 12 12 12
Uluslararası Ticaret ve Lojistik ( İngilizce ) 6 6    
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 9 9 9 9
Enerji Yönetimi 9 9 9 9
İslam İktisadı ve Finans 9 9 9 9
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmet 15 15 15 15
Psikoloji 21 21 21 21
Sosyoloji 8 8 8 8
Tarih 9 9 9 9
İletişim ve Tasarımı 11 11 11 11
Yabancı Diller Yüksekokulu
Arapça Mütercim ve Tercümanlık 9 9 9 9
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 18 18 18 18
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 14 14 14 14
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 11 11 11 11
Mekatronik Mühendisliği 9 9 9 9
Makine Mühendisliği 9 9 9 9
İnşaat Mühendisliği 8 8 8 8
Endüstri Mühendisliği 9 9 9 9
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık 18 18 18 18
Mimarlık 11 11 11 11
Grafik Tasarımı 11 11 11 11
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Hemşirelik 23 23 23 23
Çocuk Gelişimi 18 18 18 18
Odyoloji 12 12 12 12
Ebelik 17 17 17 17
Beslenme ve Diyetetik 20 20 20 20
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 15 15 15 15
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Fizyoterapi 21 21    
Çocuk Gelişimi 18 18    
Anestezi 21 21    
Optisyenlik 12 12    
Diyaliz 15 15    
İlk ve Acil Yardım 18 18    
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 18 18    
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Pilotaj 10 10 10 10
Adalet Meslek Yüksekokulu 21 21    
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret 14 14    
Mekatronik 15 15    
Bilgisayar Programcılığı 15 15    
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 12 12    

18 Temmuz 2022