Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte/Meslek Yüksekokulu bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına yapılacak başvurularda KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi kapsamında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda gerekli şartların sağlanması gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için), Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans belgesinin onaylı örneği, Yüksek Lisans belgesinin onaylı örneği, Doktora belgesinin onaylı örneği, Doçentlik belgesinin onaylı örneği (Doçent ve Profesör başvurularında), Profesörlük belgesinin onaylı örneği (Profesör başvurularında), yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan 4 (dört) takım / 6 (altı) takım (Profesör başvurularında) dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Başvurular şahsen KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

BİRİM BÖLÜM/ALAN ÜNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Profesör 1 Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya İstatistik bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Endüstri Mühendisliği, Uygulamalı İstatistik ve Olasılık, İşletme Mühendisliği alanlarının birinden doktorasını yapmış olmak. Endüstri Mühendisliği alanında yayın ve çalışmaları bulunmak.
Endüstri Mühendisliği Bölümü Profesör 2 Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya İstatistik bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Endüstri Mühendisliği alanında veya Yöneylem Araştırması Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Yöneylem Araştırması veya Optimizasyon alanında yayın ve çalışmaları bulunmak.
Mekatronik Mühendisliği Bölümü Profesör 1 Mekatronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği programlarının birinden lisans mezunu olmak. Yüksek lisans ve doktorasını bu alanların birinde yapmış olmak. Sayısal Tasarım, Gömülü Sistem ve Yapay Zekâ konularında yayın ve çalışmaları olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü Profesör 1 İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bu alanların birinden doktorasını yapmış olmak. Bu alanda yayın ve çalışmaları olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Doç. Dr. 1 Mimarlık Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Mimarlık alanında doçentliğini almış olmak. Fiziksel Çevre Denetimi, Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri alanlarında yayın ve çalışmalar olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Dr. Öğr. Üyesi 1 Sağlık Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.

23 Mayıs 2022