Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına yapılacak başvurularda KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi kapsamında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda gerekli şartların sağlanması gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için), Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans belgesinin onaylı örneği, Yüksek Lisans belgesinin onaylı örneği, Doktora/Uzmanlık belgesinin onaylı örneği, Doçentlik belgesinin onaylı örneği (Doçent ve Profesör başvurularında), Profesörlük belgesinin onaylı örneği (Profesör başvurularında), yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan 4 (dört) takım / 6 (altı) takım (Profesör başvurularında) dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Başvurular şahsen KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

BİRİM BÖLÜM/ALAN ÜNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. Nöroloji Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Radyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. Radyoloji Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 2 Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. Psikiyatri veya Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Nükleer Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. Nükleer Tıp Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunu olmak. Tıbbi Genetik ve Moleküler Biyoloji alanında doktorasını yapmış olmak. Bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında doktorasını tamamlamış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. Göz Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak. Yüksek lisans ve Doktorasını bu alanlardan birinde yapmış olmak. İlgili alanlarda yayın ve çalışmaları bulunmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 2 Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya İstatistik bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Endüstri Mühendisliği alanında veya Yöneylem Araştırması Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Yöneylem Araştırması veya Optimizasyon alanında yayın ve çalışmaları bulunmak.
Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya İstatistik bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Endüstri Mühendisliği, Uygulamalı İstatistik ve Olasılık, İşletme Mühendisliği alanlarının birinden doktorasını yapmış olmak. Endüstri Mühendisliği alanında yayın ve çalışmaları bulunmak.
Mekatronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Mekatronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği programlarının birinden lisans mezunu olmak. Yüksek lisans ve doktorasını bu alanların birinde yapmış olmak. Sayısal Tasarım, Gömülü Sistem ve Yapay Zekâ konularında yayın ve çalışmaları olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalında doktorasını yapmış olmak. Bu alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bu alanların birinden doktorasını yapmış olmak. Bu alanda yayın ve çalışmaları olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Doç. Dr. 1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Halkla İlişkiler alanında doçentliğini almış olmak. Kurumsal İletişim alanında yayın ve çalışmalar olmak.
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü / Dış Ticaret Programı Dr. Öğr. Üyesi 1 Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.

13 Nisan 2022