Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve Bölüm/Anabilim Dalı tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi (başlıca eser belirtilmiş haliyle), nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, lisans diplomasının onaylı örneği, yüksek lisans diplomasının onaylı örneği. doktora belgesinin onaylı örneği, doçentlik belgesinin onaylı örneği, profesörlük belgesinin onaylı örneği, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan (onaylı tüm mezuniyet diplomaları dahil) altı (6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.

İlk Başvuru Tarihi        : 10.01.2022                                                   
Son Başvuru Tarihi      : 25.01.2022

 

BİRİM BÖLÜM/ALAN ÜNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü / Mali Hukuk Anabilim Dalı Prof. Dr. 1 Maliye Anabilim Dalında doktorasını almış olmak. Mali Hukuk alanında Doçentliğini almış olmak. Bu alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof. Dr. 1 Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. Uzmanlığını ve doçentliğini Genel Cerrahi alanında almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları olmak.

10 Ocak 2022