KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte ve Yüksekokul bünyesine Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacaktır.

Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 Karatay/KONYA) adresine yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Duyurulur.

Müracaatların Başlama Tarihi     : 27.09.2021
Son Müracaat Tarihi                    : 12.10.2021
Ön Değerlendirme Tarihi            : 18.10.2021
Sınav Tarihi                                 : 21.10.2021
Değerlendirme Tarihi                  : 26.10.2021

BİRİM BÖLÜM/ALAN KADRO SAYISI UNVANI ŞARTLARI
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 1 Arş. Gör. Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. Hemşirelik anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak, alanında 2 (iki) yıl iş tecrübesi olmak. ALES sayısal puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak.
Çocuk Gelişimi Bölümü 1 Arş. Gör. Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak. Çocuk Gelişimi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES eşit ağırlık puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak.
Odyoloji Bölümü 1 Arş. Gör. Odyoloji lisans mezunu olmak. Odyoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES sayısal puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 1 Arş. Gör. Mekatronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Mekatronik Mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES sayısal puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak.
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 1 Arş. Gör. İç Mimarlık lisans mezunu olmak. Mimarlık anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES sayısal puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak.
Mimarlık Bölümü 1 Öğr. Gör. (Ders Verecek) Mimarlık lisans mezunu olmak. Mimarlık alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. ALES sayısal puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü / Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 1 Arş. Gör. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Kamu Hukuku (Anayasa Hukuku) alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Kamu Hukuku alanında Doktora yapıyor olmak. ALES eşit ağırlık puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak.
Özel Hukuk Bölümü / Medeni Hukuk Anabilim Dalı 1 Arş. Gör. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Özel Hukuk anabilim dalında doktora yapıyor olmak. ALES eşit ağırlık puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak.

İstenen Belgeler

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Başvuru Formu
 3. Özgeçmiş (CV)
 4. Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)
 5. Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
 6. Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa) Mezuniyet Belgesi) (E-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)
 7. Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa))
 8. ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili)
 9. Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
 10. Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (E-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)
 11. Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir kaşeli, imzalı kurum/işyeri tarafından verilmiş çalışma belgesi ve E-devlet üzerinden alınan barkodlu SGK Hizmet Dökümü (Özel Şartlarda “tecrübe şartı” isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.)
 12. Devam Eden Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (E-Devlet belgesi kabul edilmektedir.) (Özel şartta belirtilmiş ise veya varsa)

27 Eylül 2021