Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
16.07.2021-15.08.2021 Not Ortalaması ile Başvuru Kabulü
01-15.08.2021 Merkezi Yerleştirme ile Yatay Geçiş Başvuru Kabulü
16-20.08.2021 Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi
23.08.2021 Yatay Geçiş Başvurularında Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Web Sitesinde İlanı
24-25.08.2021 Yatay Geçiş Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıtları
26-27.08.2021 Yatay Geçiş Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıtları
 
Adayların online başvuru yaptıktan sonra belge asıllarını üniversitemize getirmelerine gerek duyulmamaktadır. Adayların yatay geçiş başvurusunun kabul edilmesi halinde istenilen belgelerin asıllarını kayıt esnasında ibraz etmeleri zorunludur.
Online başvurunun dikkate alınabilmesi için istenilen belgelerin eksiksiz ve görüntülenebilir şekilde sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Aksi taktirde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Eksik/hatalı başvurular işleme alınmayacaktır.
* Hiçbir durumda yatay geçiş başvuru ücreti iade edilmez. Online başvuru linki: https://obs.karatay.edu.tr/oibs/hoa_app/
 

Başvuru için Gerekli Evraklar:
1. Öğrenci belgesi (Islak imzalı / e- imzalı)
2. Disiplin cezası durumunu gösterir belge.
3. Not dökümü (transkript) (Islak imzalı / e- imzalı)
4. Hazırlık sınıfı zorunlu olan programlarda; hazırlık okuduğuna dair belge -varsa- Üniversitemizce ve Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen İngilizce sınav sonucunu gösterir belge.
5. Ders içeriği (Islak imzalı/e imzalı veya ilgili web linki)
6. ÖSYS Kazandı ve YKS Sonuç Belgelerinin internet çıktısı.
7. İbraz edilen belgelerin herhangi birinde Ek Madde-1 kapsamında daha önce yatay geçiş yapılmadığına ilişkin ibarenin yer alması (Merkezi yerleştirme puanı ile yapılan başvurularda)
8. Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair belge (bu belge yatay geçişi kabul edilen öğrencilerden kayıt esnasında alınacaktır).
9. Sağlık raporu (Pilotaj bölümü ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü için zorunludur) Sağlık raporunun Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruşlarından alınması gerekmektedir. Sağlık kuruluşlarının listesine linkten ulaşabilirsiniz. http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/saglik_birimi/yetkili_saglik_kuruluslari.pdf
10. Adli sicil kaydı belgesi (Pilotaj bölümü ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü için zorunludur)
11. Başvuru Ücreti: 100 TL. (Alıcı İsmi: KTO Karatay Üniversitesi, IBAN: TR93 0001 2001 3240 0016 1000 13)

KOŞULLAR

1. Genel not ortalamasına göre yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınmış yükseköğretim kurumları arasında yapılır.

2. Yatay geçişler, her akademik yılda Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde yapılır.
3. Yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olup, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalaması 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2,29 olanlar, Üniversitenin eşdeğer bir programına yatay geçiş için başvuruda bulunabilirler. (Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.)
4. Öğrencilerin ilgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb.) programlar için belirlenen başarı sırası aranır. Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da ilgili başarı sıralaması şartını sağlamaları gerekir.
5. KKTC dahil yurt dışındaki üniversitelerin birisinden yatay geçişlerde ilgili programın her bir sınıfına yatay geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o sınıfın yurt dışı yatay geçiş kontenjanının yüzde 15’ini aşamaz.
6. KTO Karatay Üniversitesi’nde lisans programları için zorunlu hazırlık sınıfı bulunan ve en az %30 oranında İngilizce eğitim verilen programlara yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin üniversitece düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmaları gerekmektedir.  Aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler durumlarını belgelemek şartıyla zorunlu hazırlık sınıfından muaf olurlar.
a) Senatonun eşdeğerliğini kabul ettiği ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarına ait başarı belgesi olanlar,
b) ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilen ve son iki yılda TOEFL iBT84, Cambridge CAE (B), PTE Akademik 71 puan ve üzeri alanlar,
c) Son üç akademik yıl içinde KTO-Karatay Üniversitesi veya başka bir üniversitede kazanılan bölümün yabancı dilinde hazırlık sınıfından muaf tutulmuş olanlar.
KTO Karatay Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız. https://www.karatay.edu.tr/OgrenciIsleri/255.html
Yatay Geçiş Burs/İndirim Olanakları
Burs Başvuru Linki:https://bursbasvuru.karatay.edu.tr/
Yatay Geçiş Bursu:
Yatay geçiş yapan öğrencinin, genel not ortalamasının 2.00 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %50 indirimli taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %50indirim; genel not ortalamasının 2.50 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %75 indirimli/burslu taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde ise %75 indirim verilir.
Kurum içi yatay geçiş yapacak öğrencinin genel not ortalamasının 3.00 ya da üzeri olması  ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki burslu taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %100; genel not ortalamasının 2.50 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %75 indirimli taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde ise %75 indirim, genel not ortalamasının 2.00 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %50 indirimli taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %50 indirim verilir.
Ahilik Bursu (Ticaret Odası Destek Bursu)
Konya Ticaret Odası üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin YKS, DGS, yatay geçiş ve uluslararası öğrenci kontenjanı ile ön lisans veya lisans programına kayıt yaptırmaları halinde %15 oranında destek bursu sağlanır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsalarının Üniversitemiz ile protokol yapmaları şartı ile, üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin YKS, DGS, yatay geçiş ve uluslararası öğrenci kontenjanı ile ön lisans veya lisans programına kayıt yaptırmaları halinde %15 oranında destek bursu sağlanır. Başvuru kayıt esnasında yapılır.
Kardeş Bursu: Üniversitemizde öğrenim gören (ön lisans, lisans ve lisansüstü) kardeşlere uygulanan burstur. Kardeşlerden birinin burslu veya indirimli olması halinde diğer kardeşe/kardeşlere %5, kardeşlerin burslu olmaması durumunda ayrı ayrı %10 burs sağlanır.
Şehit ve Gazi Bursu: Şehit veya gazi olmuş Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu ve devlet görevlilerinin çocuklarına, Üniversitemize kayıt hakkı kazandıkları takdirde ÖSYM başarı sıralamaları dikkate alınarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kontenjan dâhilinde tam burs sağlanır. Kontenjan kalması halinde, lisansüstü öğrenciler, dikey geçiş ve yatay geçiş ile kayıt yaptıran şehit ve gazi çocukları da bu burstan yararlandırılır.

 

Öğrenim ücretlerine KDV Dahil değildir.
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk 48.000 ₺
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme 39.000 ₺
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Enerji Yönetimi
İslam İktisadı ve Finans
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Sosyal Hizmet 39.000 ₺
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
İletişim ve Tasarımı
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 40.000 ₺
Bilgisayar Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Makine Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
İç Mimarlık 43.000 ₺
Mimarlık
Grafik Tasarımı
Geleneksel Türk Sanatları
TIP FAKÜLTESİ
Tıp 76.000 ₺
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Odyoloji 37.500 ₺
Hemşirelik
Çocuk Gelişimi
Beslenme ve Diyetetik
Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Hazırlık Sınıfı İngilizce 39.000 ₺
Hazırlık Sınıfı Arapça
Arapça Mütercim ve  Tercümanlık
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Çocuk Gelişimi 26.000 ₺
Fizyoterapi
Diyaliz
İlk ve Acil Yardım
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Anestezi
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Pilotaj 58.000 ₺
* Uçuş Eğitimi 55.000 €
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
Adalet 26.000 ₺
TİCARET ve SANAYİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Dış Ticaret 23.000 ₺
Mekatronik
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Bilgisayar Programcılığı

* 2021-2022 girişli öğrencilerde 55.000 EURO; 1.yıl 4.000 EURO, 2.yıl 16.000 EURO, 3.yıl 17.000 EURO, 4.yıl 18.000 EURO olarak tahsil edilecektir.

** 2021-2022 ücretleri KDV hariçtir.

2021 - 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
YURT İÇİ-YURT DIŞI NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
    2. sınıf 3.sınıf 4.sınıf 5.sınıf
  Kontenjan Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı   Yurt Dışı   Yurt Dışı
Hukuk Fakültesi 190 32 16 32 16        
Tıp Fakültesi 60 24 12 24 12 24 12 24 12
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme 30 16 8 16 8        
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 40 16 8 16 8        
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 30 16 8 16 8        
Enerji Yönetimi 40 16 8 16 8        
İslam İktisadı ve Finans 30 16 8 16 8        
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmet 50 16 8 16 8        
Psikoloji 70 24 12 24 12        
Sosyoloji 45 16 8 16 8        
Tarih 45 16 8 16 8        
İletişim ve Tasarımı 50 16 8 16 8        
Yabancı Diller Yüksekokulu
Arapça Mütercim ve Tercümanlık 25 16 8 16 8        
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 60 24 12 24 12        
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 50 16 8 16 8        
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 50 16 8 16 8        
Mekatronik Mühendisliği 40 16 8 16 8        
Makine Mühendisliği 40 16 8 16 8        
İnşaat Mühendisliği 35 16 8 16 8        
Endüstri Mühendisliği 40 16 8 16 8        
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık 60 24 12 24 12        
Mimarlık 40 16 8 16 8        
Grafik Tasarımı 40 16 8 16 8        
Geleneksel Türk Sanatları 20 16 8 16 8        
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Hemşirelik 70 24 12 24 12        
Çocuk Gelişimi 54 24 12 24 12        
Odyoloji 40 16 8 16 8        
Ebelik 50 16 8 16 8        
Beslenme ve Diyetetik 60 24 12 24 12        
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 50 16 8 16 8        
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Fizyoterapi 70 24 12            
Çocuk Gelişimi 70 24 12            
Anestezi 70 24 12            
Diyaliz 50 16 8            
İlk ve Acil Yardım 60 24 12            
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 60 24 12            
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Pilotaj 33 16 8 16 8        
Adalet Meslek Yüksekokulu 70 24 12            
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret 50 16 8            
Mekatronik 50 16 8            
Bilgisayar Programcılığı 50 16 8            
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 50 16 8            
2021-2022 Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Kontenjanları
  1.sınıf 2.sınıf 3.sınıf 4.sınıf
Hukuk Fakültesi 57 57 57 57
Tıp Fakültesi 18 18 18 18
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme 9 9 9 9
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 12 12 12 12
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 9 9 9 9
Enerji Yönetimi 12 12 12 12
İslam İktisadı ve Finans 9 9 9 9
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmet 15 15 15 15
Psikoloji 21 21 21 21
Sosyoloji 14 14 14 14
Tarih 14 14 14 14
İletişim ve Tasarımı 15 15 15 15
Yabancı Diller Yüksekokulu
Arapça Mütercim ve Tercümanlık 8 8 8 8
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 18 18 18 18
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 15 15 15 15
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 15 15 15 15
Mekatronik Mühendisliği 12 12 12 12
Makine Mühendisliği 12 12 12 12
İnşaat Mühendisliği 11 11 11 11
Endüstri Mühendisliği 12 12 12 12
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık 18 18 18 18
Mimarlık 12 12 15 15
Grafik Tasarımı 12 12 12 12
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Hemşirelik 21 21 21 21
Çocuk Gelişimi 16 16 16 16
Odyoloji 12 12 12 12
Ebelik 15 15 15 15
Beslenme ve Diyetetik 18 18 18 18
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 15 15 15 15
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Fizyoterapi 21 21    
Çocuk Gelişimi 21 21    
Anestezi 21 21    
Diyaliz 15 15    
İlk ve Acil Yardım 18 18    
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 18 18    
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu        
Pilotaj 10 10    
Adalet Meslek Yüksekokulu 21 21    
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret 15 15    
Mekatronik 15 15    
Bilgisayar Programcılığı 15 15    
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 15 15    

15 Temmuz 2021