TÜBA-GEBİP
Üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim insanlarını, araştırmalarında ve kendi araştırma gruplarını geliştirmede desteklemek ve ülkemizdeki genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalara özendirmek amacıyla yürütülen Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı  (GEBİP) için 2021 yılı başvuruları başladı. GEBİP 2021 ödüllerine Ocak 1982’den ve daha sonra doğanlar başvurabilir. Kadın adayların 39 yaş sınırına her doğumu için bir yıl ilave edilir. GEBİP 2021 ödülleri için son başvuru tarihi 30 Nisan 2021’dir.
TÜBA-GEBİP Ödülleri kapsamında eczacılık alanında bilimsel araştırma, proje ve çalışmaları olan üstün başarılı genç bilim insanına “Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Eczacılık GEBİP Özel Ödülü” tevdi edilecektir.
GEBİP kapsamında; üç yıl boyunca her yıl 30.000 TL destek verilecektir. GEBİP Ödülü sahibinin tez aşamasındaki doktora öğrencileri için yine her yıl 10.000 TL ek destek sağlanacaktır.
GEBİP, üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim insanlarını, araştırmalarında ve kendi araştırma gruplarını geliştirmede desteklemek ve ülkemizdeki genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalara özendirmek amacıyla her yıl düzenleniyor.
Program Sorumlusu: Gökçen Özümit MİNTAŞ (#164)
e-posta: [email protected]
TÜBA-TESEP
TÜBA, “Bilimsel Telif Eser Ödülleri Programı (TÜBA-TESEP)” ile üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üretimini teşviki amaçlanmıştır. 2016’ya kadar Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri (TEÇEP) olarak adlandırılan programın, 2017’den itibaren sadece telif eserlerin ödüllendirildiği Bilimsel Telif Eser Ödülleri Programı (TÜBA-TESEP) olarak uygulamaya devam edilmesi kararlaştırılmıştır. TESEP 2020 ödülleri için son başvuru tarihi 30 Nisan 2021’dir.
TÜBA-TESEP Ödülleri kapsamında Akademi Konseyi tarafından, belirli bilim alanlarında yayımlanan eserlere “özel ödül” verilmektedir. Bu sene ebediyete intikal etmiş TÜBA şeref üyelerimiz için “Halil İnalcık Özel Ödülü”, “Kemal Karpat Özel Ödülü” ile “Mehmet Genç Özel Ödülü” verilecektir.
Ödül Programı’na, üniversitelerde her seviyede okutulan ya da okutulması/yararlanılması mümkün telif eserler için başvurulabilmektedir. Başvuru, eserin son baskısı için yapılmaktadır. Eserlerde dizin ve kaynakça bulunması şartı aranmaktadır. Başvurular, eserlerle ilgili bilim dalları gözetilerek oluşturulan Alan Değerlendirme Komiteleri (ADK) tarafından hakem görüşleri de alınarak incelenmekte ve değerlendirilmektedir. ADK’leri önerilerini ADK yürütücülerinden ve Akademi Başkanından oluşan Ana Komite’ye sunmaktadır. Ana Komite, TESEP ödülü için önerilerini Akademi Konseyi’ne sunmaktadır. “Bilimsel Telif Eser Ödülü” ya da “Kayda Değer Telif Eser (Mansiyon) Ödülü” kazananlar, Akademi Konseyi tarafından karara bağlanmaktadır.
“Telif Eser Ödülü” kazanan eserlere 30.000TL para ödülü ve berat,  “Kayda Değer Telif Eser Ödülü (Mansiyon)” kazanan eserlere 10.000TL ödül ile berat verilmektedir.
Program Sorumlusu: Gökçen Özümit MİNTAŞ (#164)
e-posta: [email protected]


26 Nisan 2021