Senato Toplantı Numarası                        : 6
Senato Toplantı Tarihi                             : 24.03.2021

KARAR NO: 1-2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi eğitim modeli ile ilgili alınan 04.03.2021 tarihli ve 5/1 nolu Senato kararının 9. maddesinin revize edilmesi konusu görüşüldü.
            Görüşme sonunda, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi eğitim modeli ile ilgili alınan 04.03.2021 tarihli ve 5/1 nolu Senato kararının 9. maddesinin “ONLİNE (Senkron), KaratayHibrit veya Yüz Yüze eğitim modeliyle gerçekleştirilen derslerde, eğitim modeline göre canlı ve/veya eş zamanlı derse katılımın devama sayılmasına, devam şartının yönetmelikte belirlenen şekliyle yerine getirilmesine, son sınıfta ve uzatmalı statüde öğrenim gören öğrencilerin dersleri ile çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin anadal ve çift anadal derslerinin çakışması halinde ise derslerin bir bölümüne Asenkron olarak da katılımın devama sayılmasına,” olarak revize edilmesine karar verildi.


09 Nisan 2021