Senato Toplantı Numarası: 3
Senato Toplantı Tarihi: 10.02.2021

KARAR NO: 1- Ülkemizde yaşanan pandemi COVID-19 nedeniyle üniversitemiz Fakülte/YO/MYO dönemlik programları (Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesi hariç) bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar görüşüldü.

Görüşme sonunda, üniversitemiz Fakülte/YO/MYO dönemlik programları (Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesi hariç) bütünleme sınavlarının aşağıdaki maddelerde belirtildiği şekilde yapılmasına karar verildi.

1) Bütünleme Sınavları; Sınav (test, yazılı veya sözlü), proje / ödev / rapor teslimi, sunum veya bunların bileşenleri şeklinde ONLINE olarak yapılacaktır.

2) Bütünleme Sınavları akademik takvimde belirtilen tarih aralığında (24 Şubat – 02 Mart 2021) yapılacaktır.

3) Sınav süresi minimum 30 dakika-maksimum 120 dakika arasında olacaktır. Bu değişim en az ve en fazla süreleri kapsamakta olup soru sayısından bağımsız olarak ilgili akademisyen tarafından uygulanacaktır.

4) Gerçekleştirilen bütünleme sınavları esnasında, sistem ile ilgili sorun yaşayan akademik personelin ve/veya öğrencilerimizin sorunlarını [email protected] e-posta yolu ile bildirmesi gerekmektedir.

24 Şubat-02 Mart 2021 – Bütünleme Sınav Haftası (Dönemlik Programlar için)

a)Üniversite Seçmeli Ders (ÜSD) (Dil Dersleri Hariç) sınavları aşağıda belirtilen programa uygun olarak yapılacaktır.

1., 2., 3. ve 4. Grupta Yapılan Üniversite Seçmeli Derslerin Sınavları          

  • 27 Şubat 2021 tarihinde ders saatinde yapılacaktır.

b) MED 101 Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi Sınavı (Tüm Gruplar) (Dönemsel Programlar için)

  • 28 Şubat 2021 tarihinde 08.00 – 20.00 saatleri arasında olacak şekilde yapılacaktır.

c) ATA101 / TUR101 / ISG101 ve TBT Sınavları (Dönemlik Programlar için)

  • 27 Şubat 2021 tarihinde TUR101 & ISG101 derslerinin sınavları
  • 28 Şubat 2021 tarihinde ATA101 & TBT derslerinin sınavları

08.00 – 20.00 saatleri arasında olacak şekilde yapılacaktır.


17 Şubat 2021