KTO Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde açılan Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayların dosyaları, Yükseköğretim Kurulu’nun “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adı yazılmış olan aday, Üniversitemiz tarafından yapılacak olan sınava katılacaktır. Sınavla ilgili bilgiler aşağıdadır.
No Adayın Soyadı Adayın Adı Durum
1 ÇETİN HATİCE KÜBRA SINAVA ÇAĞRILMASI
Sınav Yeri: KTO Karatay Üniversitesi / C Blok C-302 numaralı Toplantı Salonu
Sınav Tarihi: 24.11.2020
Yazılı Sınav Saati: 10.00                   Sözlü Sınav Saati: 11.00

20 Kasım 2020