2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği başvuruları değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

  • Öğrencilerin kazanmış oldukları üniversitelere hareketlilik yapmaları, yerleştikleri üniversiteden davet mektubu almaları ve başvuru evraklarını tamamlamaları sonrası kesinleşecektir. 2020-2021 dönemi için hareketliliklerin gerçekleşme sürecinin  Covid-19 Salgını nedeni ile etkilenebileceği unutulmamalıdır.
  • Feragat tarihi sonrasında öğrenci listeleri gidecekleri üniversitelere bildirilecektir. Kabul süreci için öğrencilerden hazırlamakla yükümlü oldukları belgeler istenecek olup, gidilecek kurumun başvuru takvimi öğrenci tarafından takip edilmelidir.
  • Öğrenciler kabul yazıları ulaştıktan sonra hibe sözleşmesi işlemlerini tamamlayacaklardır.
  • Feragat dilekçesi vermek ve diğer talepleri yazılı olarak iletmek için son tarih 27.11.2020’dir.
  • Hareketliliğe hak kazanan öğrenciler için oryantasyon semineri 11 Kasım 2020 Çarşamba  günü 13:00-14:000 saatleri arasında online olarak düzenlenecektir.  Oryantasyon seminerine katılım zorunludur. Toplantı linki toplantı günü paylaşılacaktır.

 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Kazanan Öğrenci listesine ulaşmak için tıklayınız.


09 Kasım 2020