Mezunlar üst kademeye; uzman ebe (yüksek lisans, doktora), akademisyen olarak geçebilirler. Lisans eğitimi sonrası alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilirler. Üniversitelerde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim kadrolarında akademik personel olarak görev alabilirler. Araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.