Program Yeterlilikleri  

(A) Sağlığı bir süreç olarak kabul etme

(B) Sağlığı etkileyen etmenleri anlama

(C) Sağlık sorunlarını çözerken birey, aile ve toplumu bütün olarak ele alma becerisi

sergileme

(D) Kendini tedavi edici olarak sunarken davranış bilgisi ve iletişim becerilerini sentez etme

(E) Hemşirelik mesleğini etkileyen ulusal, sosyo-politik ve ekonomik etmenleri anlama

(F) Hemşirelik araştırmalarını okuma, yorumlama ve uygulamaya katma

(G) Meslek gelişiminde etkin olmak ve meslek içinde lider olma

(H) Uygulamaya liderlik sağlama

(İ) Hemşirelik mesleğinin topluma olan sorumluluk ve işlevlerini yorumlama

 

Program Competencies (Outputs)

(A) Accepting health as a process

(B) Understanding the factors affecting health

(C) Has ability to handle individual, family and society as a whole when solving health problems

(D) Synthesizing behavioral knowledge and communication skills while therapeutic use of self

(E) Understanding the national, socio-political and economic factors affecting the nursing profession

(F) Reading, interpreting and applying nursing researches

(G) Being active in professional development and being a leader in the profession

(H) Providing leadership to the practice

(İ) Interpreting the responsibilities to the community and functions of the nursing profession