PÇ1

İnsan vücudunun anatomik ve fizyolojik yapısını ve birbirleri ile olan ilişkilerini bilmek.

PÇ2

Beslenme profilinin genetik ve genetik olmayan hastalıklar üzerine etkisini bilmek.

PÇ3

Mikroorganizmaların özelliklerini, beslenme ile olan ilişkilerini ve besin ögeleri ile olan etkileşimlerini bilmek, bu süreçte alınacak önlemleri yönetebilmek.

PÇ4

Besinlerin üretilmesinden insan vücudunda kullanılmasına kadar geçirdiği tüm aşamalarda insan ile besinler arasındaki etkileşimleri bilmek.

PÇ5

Bireylerin beslenme tercihlerine ve almaları gereken kalori miktarlarına göre beslenme programı hazırlamak.

PÇ6

  • Gebe, emzikli, yetişkin kadın/erkek, adölesan,  yaşlı, çocuk, okul öncesi cocuğu, okul çocuğu,infant vb grupların temel özelliklerini ve bu gruplara verilecek beslenme eğitimi ve planı hazırlamak.

PÇ7

Kardiyovasküler, gastrointestinal, endokrin ile ilişkin hastalıklara özel beslenme ilkelerini uygulayabilmek ve bunlara uygun diyet hazırlamak.

PÇ8

Biyolojik ve kültürel evrim kavramlarını, tarihsel gelişimlerini bilen, Bedensel büyüme gelişme hakkında bilgi sahibi olan, beslenme ve sağlık sorunları arasındaki ilişkileri tanımlamak.

PÇ9

Besin ögelerinin işlevleri, vücutta kullanım alanları, eksiklik ve fazlalıklarında görülmesi muhtemel hastalıklar ve bunlara uygulanan beslenme tedavilerini uygulayabilmek.

PÇ10

Besin satın alma, depolama, hazırlama, pişirme ve servis esnasında uyulması gereken kural ve gerekliliklerin bilincinde olmak

PÇ11

Farklı sosyal ve yaş gruplarının ev dışında, ihtiyaçlarına yönelik beslenme programı hazırlayarak toplu beslenme sistemleri uygulamalarını bilmek.

PÇ12

Toplumun beslenme durumunun saptanması, beslenme durumuna yönelik eksikliklerin giderilmesi, iyileştirilmesi ve toplumun genel sağlık durumunun sürdürülmek.

PÇ13

  • Bilimsel bilgi ve veri toplanması sürecini, bilimsel bilginin temel formlarını ve özelliklerini bilen, amaca uygun veri kaynaklarına nasıl ulaşabileceğini bilmek.

PÇ14

  • Beslenme ve fiziksel aktivite entegrasyonunun sağlanması ve fiziksel olarak aktif bireylerin fizyolojik özelliklerine göre ve enerji ihtiyaçlarına yönelik beslenme planını hazırlamak.

PÇ15

  • Meslek etiği, beslenme ve diyet pratiği , diğer sağlık sektörleriyle organize çalışmayı öğrenmek ve benimsemek.

PÇ16

  • Besin-ilaç etkileşimleri ve bunların kullanım alanları,besinlerin ve besinsel bileşimlerin biyokimyasal yapılarını öğrenmek.

PÇ17

  • Terminolojik ve genel İngilizce ye hakim olarak,alanında öncü çalışmaları takip etmek.

 

Program Yeterlilikleri (İngilizce)

PÇ1

To know the anatomical and physiological structure of human body and their relations with each other.

PÇ2

To know the effect of nutritional profile on genetic and non-genetic diseases.

PÇ3

To know the properties of microorganisms, their relationships with nutrition and their interactions with nutrients, and to manage the precautions to be taken in this process.

PÇ4

To know the interactions between food and human beings at all stages of their life from the production of food to the use in the human body.

PÇ5

To prepare a nutrition program according to the dietary preferences of the individuals and the amount of calories they need to take.

PÇ6

To prepare nutrition education and plan for the basic characteristics of pregnant, lactating, adult female / male, adolescent, elderly, child, preschool child, school child, infant etc groups.

PÇ7

To be able to apply nutritional principles specific to cardiovascular, gastrointestinal, endocrine and related diseases and prepare appropriate diets.

PÇ8

To know the concepts of biological and cultural evolution, historical developments, to define the relationship between nutrition and health problems, who have knowledge about physical growth and development.

PÇ9

To be able to apply nutritional therapies applied to the functions of nutrients, their use in the body, possible diseases that may be seen in deficiency and excess.

PÇ10

Be aware of the rules and requirements to be obeyed during the purchase, storage, preparation, cooking and serving of food.

PÇ11

To know the applications of mass feeding systems by preparing nutrition programs for different needs of social and age groups outside the home.

PÇ12

Determination of the nutritional status of the society, elimination of deficiencies related to the nutritional status, improvement and general health status of the society to be maintained.

PÇ13

To know the process of scientific knowledge and data collection, the basic forms and properties of scientific information, and how to access appropriate data sources.

PÇ14

To prepare an nutrition plan for the integration of nutrition and physical activity and the physiological characteristics of physically active individuals and for their energy needs.

PÇ15

Learning and adpoting to vocational ethics, nutrition and diet practice, to work with other health sectors.

PÇ16

To learn nutrient-drug interactions and their uses, biochemical structures of nutrients and nutritional compounds.

PÇ17

  • To follow the pioneering studies in the field.