KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ
DERSİN KODU  DERSİN ADI A B C D E F G H I J
ODY 101 Temel Odyoloji 5 1 5 5 3 5 4 3 3 5

Fundemental Audiology  

 
 ODY 103 İşitme Cihazlarına Giriş 5 4 3 5 3 5 4 3 1 4

Introduction to Hearing Aids  

 
 ODY 105 İşitme Cihazları Simülasyon Programları I 5 5 4 5 5 5 4 3 5 2

Hearing Aids Simülation Programme Training   ODY 107 İşitme Sektörüne Kurumsal Bakış 5 1 1 4 3 5 4 5 3 5

Corporate Insights in Hearing Sector  
ODY 109 Fizik- Ses İşleme 5 1 5 1 2 2 2 2 2 1

Physics – Sound Processing  
 


ODY 111 Tıbbi Biyoloji ve Genetik 5 1 5 2 4 3 2 4 3 1

Medical Biology & Genetics  
ODY 113 İngilizce (Gramer) I 5 1 1 2 1 5 4 5 1 1

English (Grammar)I   
 

ODY 115 İngilizce (Okuma, Yazma, Konuşma) I 5 1 1 2 1 5 4 5 1 1

English (Reading, Writing, Speaking)

ODY 102 Anatomi- İşitme- Konuşma - Vestibuler Sistem Anatomisi 2 3 5 1 1 3 1 3 1 1

Anatomy- Hearing, Speech & Vestibular System Anatomy

 


ODY 104 Fizyoloji- İşitme Konuşma Vestibular Sistem Fizyolojisi 5 2 5 3 3 4 2 4 2 1

Physiology- hearing  & Speech Physiology  
 


ODY 106 Tıbbi Biyokimya  5 3 5 1 1 4 1 1 1 1

Biochemistry  
ODY 108 İşitme Cihazları Simülasyon Programları II 5 5 4 5 5 5 4 3 5 2

Hearing Aids Simülation Programme Training  
ODY 110 Klinik Pratik I (İşitsel Tanı Testleri Giriş ) 5 4 3 5 5 2 3 3 2 2

Clinical Practise  
ODY 112 İngilizce (Gramer) II 5 1 1 2 1 5 4 5 1 1

English (Grammar)II   
 

ODY 114 İngilizce (Okuma, Yazma, Konuşma) II 5 1 1 2 1 5 4 5 1 1

English (Reading, Writing, Speaking) II  
UNVS 111 Meslek Ahlakı ve Ahilik  

Professional Ethics and Ahilik  
UNVS 113 Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi 5 1 1 1 1 5 1 5 3 1

Conceive of Civilization and Karatay Madrasa   
 

SBYS 111 Kentimiz Kültürümüz 5 1 1 1 1 5 1 5 3 1

Culture of Konya

ODYS 101 İşaret Dili I 1 4 1 4 1 1 3 2 1 1

Sign Language I

ODYS 103 Bilişim Teknolojisi I 3 1 1 1 1 1 2 5 1 1

Informatic Technology


 

ODYS 105 Fotograf /Grafik Tasarım I 5 1 1 1 3 2 1 5 1 1

Photography/Graphic Design

ODYS 107 Ebru Sanatları


Ebru Art

ODYS 109 Proje Çalışmaları 5 1 1 2 1 2 3 5 5 2

Project Works

ODYS 111 Hat Sanatı


Calligraphy

UNVS 102 Meslek Ahlakı ve Ahilik 5 1 5 5 3 3 4 1 3 1

Professional Ethics and Ahilik  
UNVS 104 Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi 5 1 1 1 1 5 1 5 3 1

Conceive of Civilization and Karatay Madrasa

SBYS 102 İlk Yardım ve Acil Bakım 3 1 3 1 1 2 1 1 2 1

First Aid and Emergency Care

SBYS 104 Kentimiz Kültürümüz 5 1 1 1 1 5 1 5 3 1

Culture of Konya


 

ODYS 102 Bilişim Teknolojisi II 3 1 1 1 1 1 2 5 1 1

Informatic Technology


 

ODYS 104 Fotograf /Grafik Tasarım  5 1 1 1 3 2 1 5 1 1

Photography/Grafic Design

ODYS 106 Ebru Sanatları


Ebru Art

ODYS 108 Hat Sanatı


Calligraphy

ODYS 110 Proje Çalışmaları  5 1 1 2 1 2 3 5 5 2

Project Works

ODYS 112 İşaret Dili II 1 4 1 4 1 1 3 2 1 1

Sign Language II