Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Lisans Programı ile, Sigorta sektörünün ülkemizde gösterdiği büyüme ivmesine ve sosyal güvenlik alanındaki değişim ve dönüşüme cevap verilebilmesi açısından bölümümüzün en temel amacı her iki alanda da nitelikli uzmanlar yetiştirmektir.

KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik” Lisans Programı’nın ana amacı, öğrencilerine lisans düzeyinde sigortacılık ve sosyal güvenlik alanlarında gerekli akademik bilgileri kazandırmaktır.

 

Program Profile

With the undergraduate program ofInsurance and Social Security, the most basic aim of our department is to trainqualified experts in both fields in terms of answer the growth momentum of theinsurance sector in our country and the change and the transformation in thefield of social security.

 

The main objectiveof i Insurance andSocial Securityi Undergraduate Program of KTO KaratayUniversity Faculty ofEconomics and Administrative Sciences is your academicknowledge about insuranceand social security in your licensee.