Odyoloji Bölümü; sağlık ve rehabilitasyon alanında öğrencilere yüksek standartlarda bilgi, klinik hizmet ve araştırma koşulları sağlayarak, işitme ve denge ile ilgili problemlerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve tanılanması konularında lisans düzeyinde eğitim vermek amacıyla kurulmuştur.

KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji Bölümü 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci alımına başlamıştır. Bölümümüz dört yıllık Lisans eğitimi vermekte ve eğitim dili Türkçe’dir. Dersler; teorik ve pratik olarak yürütülmektedir. Bölüm öğrencilerinin; çalışma alanlarına yönelik saha ve kurum stajları yapmak, eğitim programı ve materyali, rapor, seminer, eğitim ve araştırma projeleri hazırlama sorumlulukları bulunmaktadır.

Odyolog ünvanı, 26 Nisan 2011 tarihinde 6225 Sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında tanımlanmıştır. Odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun; bireylerin işitme ve denge kontrolleri ile işitme kaybının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman hekimin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak işitme ve denge bozukluklarını tespit eden, rehabilite eden ve bu amaçlarla gerekli cihazları kullanabilme becerisine sahip sağlık meslek mensubudur. Odyologların başlıca çalışma alanları; hastaneler (özel ve devlet hastanelerinin odyoloji klinikleri), özel sektör (işitme cihazı satış ve uygulama merkezleri veya işitme cihazı/odyolojik ekipman firmaları), üniversiteler (akademisyen), özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri (işitme kayıplı bireylerin rehabilitasyonu) ve diğer devlet kurumlarıdır.