Teknolojideki gelişmeler ve piyasa şartları disiplinler arası yeni bir mühendislik alanına olan ihtiyacı doğurmuştur. Bu yeni alan, mekanik alt sistemlerin elektronik ve bilgisayar destekli alt sistemlerle desteklendiği mekatronik mühendisliği alanıdır. Mekatronik mühendisliği faydalı ürün tasarlamak ve üretmek amacıyla Makine Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri alanlarını sinerji oluşturacak şekilde birleştiren disiplinler arası bir alandır. Mekatronik Mühendisliği;  robotik, otomasyon ve akıllı otomotiv sektöründeki üretim tesisleri, uzay sistemleri, motorlar ve motorlarda kullanılan sistemler, uydu ve bilgisayar tabanlı sürücü tasarımında ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap vermek için oluşturulmuştur.  Bu tür sistemler; algılama, sinyal şekillendirme, arayüz geliştirme, harekete geçirme, iletişim ve elektromekanik sistemlerin kontrolü için ileri teknolojiler kullanmaktadırlar. 

Aranan mekatronik mühendisi profili; çeşitli disiplinlerden gerekli bilgiye sahip bu bilgiyi kullanarak sentez yapan ve teknik beceri ve yeteneklere sahip bir mühendistir.  Bu mühendis bilgisayar destekli üretim veya araştırmalar yapabilir ve yenilikçi ürünler geliştirebilir nitelikte olmalıdır. Mekatronik mühendisliği mezunları aşağıdaki sektörlerde yetkin birer mühendis olarak çalışabilmektedirler: 

•Süreç tesisi ve yönetimi, planlama, optimizasyon, üretim  ve kontrol,  

•Uzay çalışmaları, seyrü sefer şistemleri, aviyonik, bilgisayar tabanlı kontrol sistemleri, 

•Makine öğrenme, yapay zekâ teknikleri, 

•Otomotiv endüstrisi, 

•Veri iletişimi ve ağları, 

•Savunma sanayii ve askerî uygulamalar, 

•Sistem Dinamikleri, tasarım, uygulama ve CNC makinelerle uygulama, akıllı makineler ve mekanizmalar, metal bükme, birleştirme, mekanik tasarım ve malzeme seçimi, 

•Elektrikli makineleri, elektromanyetik enerji dönüşümü, elektronik kontrol sistemleri,  gömülü ve gerçek zamanlı veri toplama sistemleri, güç elektroniği, mekatronik tasarım ve sistem entegrasyonu, sinyal, görüntü ve ses işleme, uzaktan algılama, yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve gözetleme,

•Akışkan uygulamaları, yakıt hücreleri, 

•Ev aletleri, 

•İnsan-makine ara yüzü uygulamaları ve ergonomi, endüstriyel otomasyon, 

•Ölçme, enstrümantasyon, algılayıcılar ve eyleyiciler, 

•Tıbbi ve cerrahi cihazlar, 

•Modelleme ve simülasyon, hareket kontrol sistemleri,

•Madencilik, petrol ve gaz endüstrisi, 

•Yenilenebilir enerji ve nükleer enerji, 

•Ambalaj sanayi, 

•Robotik, 

•İnsansız hava araçları,

•Akıllı altyapı, akıllı bina sistemleri,

•Sistem Mühendisliği ve 

•Giyilebilir teknoloji uygulamalarıdır.

KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği programı, bu alanda Türkiye'deki sayılı programlardan biridir.  Mühendislik Fakültesindeki diğer bölümlerle işbirliği içinde Mekatronik Mühendisliği için akademik program ve ders müfredatı tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir.  Akademik program, yurt içi ve yurt dışındaki benzer programlarla kıyaslanarak daha iyiye ulaşmak için sorgulanmaktadır. Bu programdaki öğrenciler, İngilizce hazırlık sınıfından sonra başarılı oldukları takdirde bölüm dersleri görürler. İlk iki yılda analiz ve programlama becerilerini geliştirecek temel mühendislik derslerinden önce hazırlayıcı dersleri alırlar. Daha sonra, onlara bireysel ve grup çalışması, tasarım tecrübesi, modelleme, simülasyon ve bilgisayar kontrollü elektromekanik sistemlere yönelik bilgi ve beceri kazanmak için fırsat sağlayacak özel alanlara yönelik dersler alırlar.  Öğrenciler, küresel büyük firmalardaki uygulamalara uygun olarak tasarım disiplini içerisinde; proje önerisi ve proje raporu hazırlamayı öğrenirler. Ayrıca bilgisayar destekli tasarım (CAD) araçlarını ve Autodesk®, SolidWorks®, MATLAB Simulink®, Proteus (ISIS) ® ve LabView® (National Instruments) gibi önemli programlarda kullanım becerileri kazanırlar. 

Mekatronik Mühendisliği Bölümü akademik faaliyetleri, öğrencilerin mesleklerinde kendilerini iyi bir şekilde ifade edebileceği ve ülkemizin ortak yararına katkı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu hedefleri, laboratuvar deneyleri, öğretim üyeleri danışmanlığındaki ders projeleri, bitirme projeleri ve lisans eğitimi süresince yapılan iki endüstri stajı ile kazandırılmaktadır. Elektrik, elektronik,  mekanik, bilgisayar, biyomedikal, nükleer elektronik, sinyal işleme, görüntü işleme, endüstriyel kontrol, iletişim ve savunma teknolojileri alanlarında tecrübeli öğretim kadrosu tarafından açılan teknik seçmeli dersleri ilgi alanlarına göre alabilen öğrencileri, hazırladıkları projeler ile ulusal ve uluslararası etkinliklere katılabilmektedirler. Öğrenciler mezun olduklarında, sahip olacakları bilgi birikimi ve becerileri ile gömülü ve gerçek zamanlı veri toplama, yakıt hücreleri, ev aletleri, insan-makine arabirimleri, ergonomi, medikal sistemler, güç elektroniği, akıllı sistemler ve giyilebilir sistemler gibi konularda faaliyet gösteren; havacılık, otomotiv, savunma, enerji, petrol ve gaz firmalarında çalışabileceklerdir.

 

MECHATRONIC ENGINEERING

Program Profile

Developments in technology and market conditions create need for a new interdisciplinary engineering field. That new field is Mechatronics engineering which is supported by mechanical, electronic and computer systems. Mechatronics engineering is a multidisciplinary field that synergistically combines Mechanical Engineering, ‎Electrical and Electronics Engineering, Control Engineering, Computer Engineering and Information ‎Systems in order to design and manufacture useful products. The field of Mechatronics Engineering has been formed to respond to the current needs in the design of ‎robotic, automation and intelligent systems used in the manufacturing plants and aerospace systems, motors and engines in the ‎automotive industry, ‎satellites and computer hard drives, modern medical and rehabilitation devices and instrumentation systems. Such systems use advanced technologies for sensing, signal conditioning, interfacing, actuating, ‎communicating and controlling the electromechanical systems.

 

Desired mechatronics engineer is an engineer who has technical skills, knowledge from other disciplines and uses that information for synthesis. That engineer is supposed to have skill and knowledge on design innovative products and computer aided manufacturing. Graduates from Mechatronics engineering are highly marketable after in the following fields:

•             Process management, planning, optimization, production and control,

•             Space studies, navigation systems, avionics, computer-based control systems,

•             Automotive industry,

•             Data communication and networks

•             Defense industry and military applications,

•             System Dynamics, design, implementation and applications with CNC machines, intelligent machines and mechanisms, metal bending, joining, mechanical design and material selection,

•             Electrical machinery, electromagnetic energy conversion, electronic control systems, embedded and real-time data acquisition systems, power electronics, mechatronics design and system integration, signal, image and sound processing, remote sensing, high resolution imaging and surveillance,

•             Fluid Applications ,

•             Fuel cells,

•             Home appliances,

•             Human-machine interface application and ergonomics, industrial automation,

•             Measuring, instrumentation, sensors and actuators,

•             Medical and surgical instruments,

•             Modeling and simulation, motion control systems,

•             Mining, oil and gas industry,

•             Renewable energy and nuclear energy,

•             Packaging industry,

•             Robotics,

•             Unmanned aerial vehicles,

•             Intelligent infrastructure, intelligent building systems,

•             Systems Engineering,

•             Wearable technology applications.

KTO Karatay University is one of the few institutions in Turkey that offer a dedicated Bachelor of ‎Science program in Mechatronics Engineering. We have designed and implemented the academic program and course offerings for this ‎program in collaboration with other departments from the ‎Faculty of Engineering. Academic program is developed by comparing with domestic and foreign programs in order to reach the better. Student in this program can take courses only if they successfully pass preparatory class. During the first two years of this program, our students take core courses before moving on to take essential ‎classes in engineering that shape their analysis and ‎programming skills. Next, they take specialized courses that give them the opportunity to engage in ‎teamwork activities and gain hands-on experience in design, modeling, simulation, and implementation ‎ of computer-controlled electromechanical systems. They learn about and prepare reports ‎using the design-by-discipline (sequential) and concurrent approaches as practiced in Systems ‎Engineering in the largest global firms. They also utilize Computer-Aided Design (CAD) tools in the mechatronics ‎laboratories and gain practical skills working with Autodesk®, SolidWorks®, MATLAB Simulink®, National ‎Instruments LabView® and Arena®.

The academic research activities of the Department of Mechatronics have been designed to enable students to secure a job in which they can express themselves and ‎contribute to the common good of our country. We will achieve these goals by providing the time and resources for ‎lab experiments, faculty-advised course projects, independent and senior projects, and ‎the opportunity to have two internships during the undergraduate studies. According to their interests, students can take courses from academicians experienced in the fields of electrical, electronic, mechanical, computer, biomedical, nuclear electronics, signal processing, image processing, industrial control, communications, and defense technology. Students can attend national and international activities with their projects.

By ‎the time of graduation, our students will have acquired the essential knowledge and skills that make them invaluable and highly sought after in aerospace, automotive, defense, oil and gas industries and any firm that develops technologies in embedded and real-time data acquisition, fluid power, fuel cells, household ‎appliances, human-machine interface engineering and ergonomics, medical and surgical devices, power electronics, smart infrastructures, and wearable technologies.