Makine Mühendisliği,  günlük hayatta ve üretimde ihtiyaç duyduğumuz her türlü alet, cihaz, makine, sistem, süreç tasarımı ve üretimini gerçekleştiren bir mühendislik bilim dalıdır. Makine Mühendisi, bu işleri geçerli, verimli, güvenli, ekonomik, çevreye ve etik değerlere saygılı bir şekilde tasarım yapan ve uygulayan kişidir. Otomotivden savunma sanayi araçlarına, kalorifer tesisatından nükleer santrale, çamaşır makinesinden Petro-kimya tesislerine, buzdolabından buz pateni pistine kadar her konu Makine Mühendisliğinin ilgi alanına girer.

KTO Karatay Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans programı, makine mühendislik konularını anlamlı bir bütünlük içinde öğrenciye sunmayı; böylece konusunda her türlü ihtiyaca cevap verebilmek için gerekli alt teknolojileri kullanabilecek veya bu alandaki uzmanlarla iletişim kurarak ürün tasarımını, üretimini, montajını ve bakımını gerçekleştirebilecek mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla bilimsel yetkinliğini kanıtlamış ve endüstriyel tecrübesi olanak akademik kadromuzun temel amacı; ülkemiz bilim ve teknolojisine katkı yapması beklenen öğrencilere mevcut birikimini yansıtarak, üretime dönüşen özgün bilimin ve teknolojinin esasını oluşturacak altyapıyı kurmaktır.

Bölümümüz bünyesinde bulunan makine dinamiği laboratuvarı, mekanik atölye ve ısı-akışkan laboratuvarıyla, öğrencilerimizin temel mühendislik derslerinde öğrendikleri temel kavramları deneysel yöntemler kullanarak gerçek sistemler üzerinde görme ve pratik becerilerini geliştirme imkânına sahip olmalarını sağlıyoruz. Bu araştırma ortamları sayesinde öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında takım çalışması bilincini kazandırmayı hedefliyoruz.

Sunduğumuz müfredat, geleceğin Makine Mühendislerini, Makine Mühendisliğinin temel ilkelerini ve bunların üzerine geleceğin modern mühendislerinin ihtiyaç duyacağı bilgi ve donanımı kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Müfredatımız üretim ve tasarımı birlikte ele alarak, temel kavramları mühendisliğin asıl amacı olan endüstri ve toplumun yüzleştiği problemlere çözüm olacak ürünler ve süreçlerin tasarımı ile ilişkilendirecek şekilde oluşturulmuştur. Programda uygulamalı dersler, projeye dayalı öğrenme, beceriye yönelik ders bileşenleri ile aktif öğrenmeye ağırlık verilmektedir. Klasik ve yeni alanlarda hem temel kavramlar hem de uygulamalara yönelik yaptığımız vurgularla, öğrencilerimizin bilgi ve becerisini birçok endüstri alanlarında ve gelişmekte olan yeni teknolojiler üzerinde uygulamaları için güçlü kılmaktadır.

KTO Karatay Üniversitesi Makine Mühendisliği diplomasına sahip, yukarıda değinilen çok yönlü, tümleşik bilgi ve kavramlarla donatılmış bir öğrenci, bilgisayarların bütünleştirdiği üretim sistemleriyle iş gören yüksek teknolojili firmalarda da, ileri otomasyon ürünlerini geliştiren ve kullanan araştırma merkezlerinde de öncelikle iş bulabilme ayrıcalığına sahip olacaktır.

 


MECHANICAL ENGINEERING

Program ProfileMechanical Engineering is an engineering discipline that performs all kinds of tools, devices, machines, systems, process design and production that we need in everyday life and production. The Mechanical Engineer who designs and applies these works in a way that is valid, efficient, safe, economical and respectful to the environment and ethical values. Everything from automotive to defense industry vehicles, from heating installations to nuclear power plants, from washing machines to petrochemical plants, from refrigerators to ice-skating rinks, are in the interest of Mechanical Engineering.The KTO Karatay University undergraduate program in Mechanical Engineering is designed to provide students with meaningful coherence in mechanical engineering issues; so as to be able to use the necessary sub-technologies to respond to every need, or to communicate with the experts in this area to train engineers who can design, manufacture, install and maintain the product.The main objective of the academic staff, which has proved its scientific competence through scientific studies carried out nationally and internationally, and has the opportunity of industrial experience; reflecting the existing knowledge of the students who are expected to contribute to science and technology in our country and establish the infrastructure that will constitute the basis of  science and technology.Through the machine dynamics laboratory, mechanical workshop and heat-fluid laboratory in our department, we provide students with the opportunity to see basic concepts learned in basic engineering courses using experimental methods on real systems and to develop practical skills. Through these research environments, we aim to gain teamwork awareness among lecturers and students.Our curriculum is designed to cover your future Mechanical Engineers, the basic principles of Mechanical Engineering and the information and equipment that modern engineers you will come to expect from them. Our curriculum is designed to link production and design together to link the basic concepts to the design of the products and processes to be solved in the problems faced by industry and society, whose main objective is engineering. The program focuses on active learning through practical lessons, project based learning, and course components. With emphasis on both classical and new fields, both for basic concepts and for applications, it makes our knowledge and skills of our students stronger for their application in many industrial areas and emerging new technologies.KTO Karatay University a student who has a degree in Mechanical Engineering and is equipped with the above mentioned versatile and integrated knowledge and concepts will have the privilege of finding a job first in research centers that develop and use advanced automation products in high technology companies working with production systems integrated by computers.