KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 2015-2016 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Dört yıllık Lisans eğitimi veren bölümümüz, ülkemizde mevcut hemşirelik eğitimine daha farklı bir anlayışla yaklaşarak eğitim yapmayı amaçlamaktadır. İnsanlarla çalışan ve insanı odak alan tüm mesleklerde olduğu gibi hemşirelikte de sosyal bilimler, davranış bilimleri ve temel tıp bilimlerinin bilgisinden yararlanılmaktadır. Yanı sıra günümüzde hemşirelik disiplini kendi kuramlarını da geliştirme ve bir profesyon olma yolunda ilerlemektedir. Bunun için sağlık sorunlarına bütüncül bakabilecek, insancıl (hümanistik) değerleri benimsemiş, bilimsel bilgi temelli çözümler üretebilecek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Bu bağlamda Bölümümüzün vizyonu; hemşirelik eğitiminde sürekli gelişim sağlayarak ulusal düzeyde lider olmak, öz-görevi (misyonu) ise; bilimsel bilgiyi, etik bilgiyi ve insancıl yaklaşımı birleştiren, gelecekte sağlık bakım alanında değişimler yaratabilecek lider hemşireler yetiştirmektir.

Bu görüşler doğrultusunda ders programımızı diğer hemşirelik eğitim programlarından ayıran farklar bulunmaktadır. Bunlardan biri, bir eğitim bilimleri modeli ile hemşireliğin temelini oluşturan empirik, estetik ve etik bilme yollarından bir karma oluşturulmuş olmasıdır. İkinci farkı toplumumuzda gözlemlediğimiz öz-bakım eksikliğini ve genelde meslektaşlarımızda gözlemlediğimiz hemşire-hasta iletişimindeki eksiklikleri gidermek amacı ile programa özenle yerleştirdiğimiz zorunlu ve seçmeli derslerdir. Programın üçüncü önemli farkı, hemşirelik bakımının tıbbi model yerine, hemşirelik bakım kuramcılarının anlayışlarına temellendirilmiş olmasıdır. Bu özellikleriyle ülkemizde bir ilk olan bu eğitim programının bir örnek ve referans olmasını bekliyoruz.