Program Profili 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarihi gelişimi içinde geleneksel sanatlarımızı özümsemiş, eğitim, öğretim, araştırma, konularında uzman, pratikte uygulamalara hakim, bildiklerini toplumuzun gençlerine aktarmada gönüllü, fedakar sanatkarlar yetiştirmek amacını güder.

Her türlü ortamda sanatından taviz vermeyen, problemlere çözüm üreten milli kimliğini ulusal değerler ile bütünleştirebilen, tarihi ve sanat değerlerine duyarlı, etik değerlere saygılı, gelişen teknolojiyi takip eden ve kullanabilen, dinamik, girişimci, zarif insanlar yetiştirmektir. Ülkemizi, milletimizi, kültür ve sanat birikimi ile her ortamda temsil edebilen sanatçılar yetiştirmek. Ülkemizin eğitim ordusuna böylece katkıda bulunmaktır.

Türk plastik sanatları içerisinde milletimize ait, sanat anlayışının yansıtıldığı alanlardan birisidir. El sanatları özgün olarak tasarlanmış, kullanılan malzeme, uygulanan teknik, biçimlendirme ve uslup, özellikleri ile ait olduğu milletin, yaratıcılık özelliğini ortaya koyar.

Süheyl Ünver’e göre (Türkler ince ruhlu, güzeli seven, asil bir millettir. Onlar bu ruhi zenginlik ve asaletlerini, yaptıkları sanat eserleri ile eşyaya diğer milletlerden farklı bir şekil vererek göstermişlerdir. Türk Süsleme sanatları bir bütündür. O yalnız tahta üzerindeki, kağıt üzerindeki nakışlardan ibaret değil, bir kitabın cildinin miklebindeki ince oymalara kadar herşeyi kapsar) (Sayar, A. Güner: Süheyl Ünver, s. 613: 2004. İstanbul).

Eski türklerden Selçuklulara, osmanlılardan günümüze 15 asırdan beri süregelen bir sanat serüvenidir. Başka bir milletin taklidi olmayan, tamamen kültür özelliklerimizi taşıyarak gelişmiş ve geleneksel vasfı kazanmıştır. Geleneksel Türk Sanatlarımızı Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Cilt Tasarımı, Halı- Kilim, Dokumacılık, Çini, Seramik, Ahşap oymacılık vb. olarak sıralanabilir.


Program Profile

The Department of Traditional Turkish Arts aims to educate volunteer and sacrificial artisans who have assimilated traditional arts, education, teaching, research, expertise in practice, practical application, transferring their knowledge to young people of society

To educate dynamic, entrepreneurial, elegant people who are able to integrate national identity with national values, comply with ethical values, follow and develop developing technology, and comply with the arts in all kinds of environments. To educate artists who can represent our country, nationalism, culture and art with every environment. Our country is thus contributing to the education army

It is one of the fields of Turkish plastic arts that belong to the nationality and reflect the concept of art. Handicrafts are originally designed, used material, applied technique, shaping and style, characteristics of the nation, creativity feature puts out.

According to Süheyl Ünver (Turks are a soulful, loving, noble nation, showing their spiritual richness and nobility by giving them a different form than the other nations with their works of art.Turkish decoration arts are a bit of a thing, not just the embroideries, but everything in the book of a book’s skin) (Sayar, A. Güner: Süheyl Ünver, p.

The Seljuks from ancient Turks are an artistic adventure that has been ongoing since the 15th century. Another nation has acquired the advanced and traditional qualities by imitating our totally cultural characteristics. Traditional Turkish Arts, Hat, Tezhip, Miniature, Marbling, Skin Design, Carpet-Rug, Weaving, Tile, Ceramics, Wood Carving etc. .