Enerji Yönetimi Lisans Programı ile, enerji üretimi ve kullanımı sürecinde ortaya çıkan çok boyutlu yönetsel konuları ve problemleri küresel ve disiplinler arası bir bakış açısı ile belirleyebilecek ve sürdürülebilir çözümler üretebilecek uzmanlar yetiştirilmek amaçlanmıştır. Aynı zamanda enerji üretimi ve kullanımında verimliliği artırmak ve yeni yönetsel sistemler kurmak da programın içeriğinde yer almaktadır.

KTO Karatay Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi “Enerji Yönetimi” Lisans Programı’nın ana amacı, öğrencilerine lisans düzeyinde enerji yönetimi kapsamında gerekli akademik bilgileri kazandırmaktır.

 

Program Profile

With the undergraduate program of Energy Management, the most basic aim of our department is to educate specialists who will be able to determine multidimensional managerial issues and problems emerging in the process of energy production and usage from a global and interdisciplinary point of view and to produce sustainable solutions. Additionally, increasing efficiency in the energy production and consumption and establishing new managerial systems are included in the undergraduate program.   

KTO Karatay University Faculty of Business and Administrative Sciences “Energy Management” undergraduate program’s main aim is to provide the academic knowledge in the field of energy management to students.