0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, risk altındaki çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve özbakım becerilerini değerlendirebilen, aile danışmanlığı yapabilecek, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan ve etik değerlere bağlı çocuk gelişimi uzmanı yetiştirmektir. 

 

MİSYONUMUZ 

Ülkemizde normal, özel gereksinimli, hasta, korunmaya muhtaç ve risk altındaki 0-18 yaş grubu çocukların gelişimlerini sağlayacak, yüksek donanımlı ve nitelikli, teorik ve uygulamayı bütünleştiren, yenilikçi, motivasyonu yüksek, ekip çalışması yapabilen, özgün bilimsel çalışmalar yapabilen çocuk gelişimcisi yetiştirmek temel misyonumuzdur. Bölümümüz çocukların gelişimini değerlendirmeye yönelik araç geliştirme; alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık, yayın ve araştırma hizmetleri sunma; çocuk, aile, eğitimci ve toplumla ilgili çağdaş yaklaşımlar kullanılarak projeler geliştirme, üretme ve bu projeleri toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararına olacak şekilde hayata geçirip yaygınlaştırmayı misyon edinmektedir. 

VİZYONUMUZ 

Çocuk, aile ve profesyonellere yapılan eğitim, danışmanlık, araştırma ve yayın hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde topluma önder kurumlardan biri olmak; çağdaş eğitim ve gelişimsel bilgi düzeyi ile aile, çocuk ve eğitimcilere önder olabilecek, kendini yenileyebilen ve geliştirebilen, yaratıcı, etkili iletişim kurabilen meslek elemanları yetiştirmek; kendi kültürünü koruyan ve evrensel değerlere sahip nitelikli bireylerin yer aldığı bir toplumun oluşumuna katkıda bulunmaktır. Ayrıca bilimsellik objektiflik, dürüstlük ve şeffaflık, yaratıcılık, esneklik, çağdaş yaklaşımlara açıklık, toplumsal gerçeklere duyarlılık anlayışıyla birlikte; öncü olma, uzlaşma ve hoşgörü, takım ve sorumluluk bilinci, iş birliği, idealist olmak, eğitimde süreklilik anlayışıyla çalışmaktır.