Transistorun icadıyla başlayan insanın bilgisayarla hikâyesi yarım asrı henüz geçmişken, bilgisayar mühendisliğindeki gelişmeler baş döndürücü hızla devam ediyor. Öyle ki üç haftalık bir tatil için ayrılınca, döndüğünüzde görüyorsunuz ki bilgisayarlar artık daha hızlı…

Bilgisayar mühendisliğinin çalışma alanı bilgisayarın donanımı ve yazılımıyla ilgili her türlü konuyu kapsar. Bilgisayarın hayatımızdaki uygulamaları arttıkça bilgisayar mühendisliğinin araştırma konuları da artmaktadır. Yapay zekâ, doğal dil işleme, programlama dillerinin tasarımı ve geliştirilmesi, dijital mantık kapıları, mikroişlemciler, kriptoloji ve benzeri bir çok konu bilgisayar mühendisliğinin araştırma konusuna girer.

Bilgisayar mühendisliği algoritma geliştirmeye ve matematiksel analize dayanır. Bu alandaki temellerin ilk iki sene sağlam atılmasından sonra son iki sene meslek derslerine yoğunlaşılır.

Bilgisayar mühendislerinin yurt içinde ve yurt dışında iş bulma imkanları oldukça geniştir. Bölümümüzde istihdam etmeye başladığımız hocalarımızla yurt dışında doktorasını almış ve yurt dışında iş tecrübesi olan bir kadro kurarak, dünya standartlarında bilgi üretimini ve mühendis eğitimini amaçlıyoruz.

Müfredatımızı dinamik ve yeni gelişmelere hızlıca adapte olabilen bir müfredat olarak geliştirmeyi planlıyoruz. Mesela Iphone programlama dersleri ve benzeri çok yeni konuları, dünyada bu alandaki lider okullarla eşzamanlı olarak müfredatımıza koymayı hedefliyoruz.

Her öğrenci kendi alanıyla ilgili en az 2 firmada uygulamalı ortak öğretim görecektir. Bu konu üniversitemizin en çok önem verdiği konudur. Bu yolla öğrencilerimiz mezun olduklarında hayata hazır olacaktır.

 

COMPUTER ENGINEERING

Program Profile

The story of a man which started with Transistors invention yet pasted half a century, the developments in computer engineering continue at a dizzying pace. So much rapid that when you leave for a three-week vacation, you see that the computers are now faster…

The field of computer engineering covers all aspects of computer hardware and software. As the applications of computers in our lives increase, the research topics of computer engineering are also increasing. Artificial intelligence, natural language processing, design and development of programming languages, digital logic gates, microprocessors, cryptology, and many other topics are topics of computer engineering research.

Computer engineering is based on algorithm development and mathematical analysis. After the first two years of this foundation have been firmly established, the last two years focus on vocational courses.

The opportunities for computer engineers to find jobs both at home and abroad are quite extensive. We aim to produce world-class information and educate engineers by establishing a team with experience in abroad and having experience abroad.

We plan to develop our curriculum as a curriculum that can adapt quickly to dynamic and new developments. For example, iPhone programming course and so many new threads, simultaneously with school leaders in this field in the world, we aim to put our curriculum.

Each student will practice applied co-teaching in at least 2 companies related to their field. This topic is the most important topic of our university. In this way, students will be ready for their life when they graduate.