İşletme Bölümüne Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Dikey Geçiş Sınavı, Yatay Geçiş gibi yollarla gelmiş öğrencilerin daha önceki öğrenim gördüğü derslerin içerikleri bölüm tarafından oluşturulan intibak komisyonu tarafından incelenir, içeriği ve AKTS’si benzerlik gösteren derslerden öğrenci muaf tutulur.

Recognition of Prior Learning 

The contents of the courses of students who have come to the Department of Business by way of Higher Education Institution Examination, Vertical Transfer Examination, Horizontal Transfer Examination, etc. are examined by the adaptation committee established by the department. Students are exempted from courses that are similar in content and ECTS.