Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'ne giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak.
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması (dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler) Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir.